ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ЕГФ

Участь студентів та викладачів КІТ ДДМА в літній школі за проєктом Erasmus+ BioArt

З 30 серпня по 6 вересня студенти третього курсу кафедри КІТ Микита Маліновський, Владислав Алту...

Четвер, 23 вересня 2021
В Академії проходить міжнародна конференція з ливарного виробництва

В Академії почала роботу VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології, ...

Четвер, 23 вересня 2021
ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ

(усі призові місця – у ДДМА)

Середа, 22 вересня 2021
Викладачка ДДМА очолила раду молодих учених при ДонОДА

На засіданні ради молодих учених при Донецькій обласній державній адміністрації другого скликанн...

Середа, 22 вересня 2021
Академія переходить в дистанційний режим роботи

В Академії запроваджується з 23.09.2021 р. організація освітнього процесу в дистанційному режимі...

Середа, 22 вересня 2021

Кафедра Основ проектування машин

Кінденко Микола Іванович


Дата народження: 19.12. 1964 рік

На кафедрі працює з 1990 року

Робочий телефон: (0626)-41-81-13

Робоча кімната: 1142

Поштова скринька: okmm@dgma.donetsk.ua

mykolay.kindenko@dgma.donetsk.ua

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, кваліфікація – інженер механік, спеціальність – металорі-зальні верстати та інструменти
 • Дисципліни, які викладає: «Теорія механізмів і машин», «Прикладна механіка».
 • Напрям наукових досліджень: «Підвищення експлуатаційних властивостей осьового інструмента шляхом імпульсної магнітної обробки і нанесення антифрикційних покрить »
 • Наукові здобутки: список наукових праць

Список наукових праць

Кінденко Миколи Івановича

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1 Наукові роботи: монографія, статті, тези докладів

1

Обеспечение  качества быстрорежущего инструмента на базе интегрированного упрочнения

друк.

Эффективные технологи-ческие процессы и оборудование для восста-новления и упрочнения деталей машин. – Пенза, 1991. – 71-72

2

Зиновьев Н.И.,

Мирошничен-ко Ю.В.

2

Технология комплексного упрочнения быстрорежущего инструмента

друк.

Качество и надежность технологических систем металлообработки. - Краматорск, 1991. – 31

1

Зиновьев Н.И.,

Мирошничен-ко Ю.В.

3

Технологическое обеспечение повышения износостойкости инструмента из быстрорежущей стали с использованием метода (ОИМП)

друк.

Качество и надежность технологических систем. - Краматорск, 1992. - С. 50.

 

1

Зиновьев Н.И.

.

4

Повышение надежности быстрорежущего инструмента путем интегрированного упрочнения.

друк.

Технологические методы повышения эффективности и качества механосборочного производства: Тез. Докл. – Домбай, 1992. – 15-16

.

2

Зиновьев Н.И.,

Коровченко В.Е.

 

5

Опыт внедрения магнитной обработки инструмента на машиностроительных предприятиях

друк.

Новые стали и сплавы, режимы их термической обработки. – Санкт-Петербург, 1992. – 15-20

 

2

Зиновьев Н.И.,

Алибеков А.А..

6

Обработка импульсным магнитным полем

друк.

Технология ремонта машин и механизмов. – Киев, 1994. – С. 67

1

Зиновьев Н.И.,

Клименко Г.П

7

Повышение износостойкости режущего инструмента

друк.

Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. - Краматорск, 1996. - 68

 

1

Зиновьев Н.И.,

Клименко Г.П,

Городницкая Е.А.

8

Исследование контактных процессов резания инструментами, обработанными методом ОИМП

друк.

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - Краматорськ, 2003. - Вип. 13. - С. 87-89. (фахове видання).

2

–––––.

9

Влияние режимов магнитной обработки инструмента на физико-механические свойства его материала

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. - Краматорськ, 2004. - С. 173-175.  (фахове видання).

3

–––––.

10

Изменение стойкости инструмента, обработанного импульсным магнитным полем, с последующим нанесением твердых технологических смазок и эпиламы

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні. - Краматорськ, 2004. - С. 461-463. (фахове видання).

3

–––––.

11

Повышение работоспособности сверл из быстрорежущей стали упрочненных методом ОИМП с последующим нанесением твердых смазок

друк.

// Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - Краматорськ-Київ, 2004. - Вип. 15. - С. 98-102 (фахове видання).

5

–––––

12

 Повышение надежности быстрорежущего инструмента при помощи ОИМП

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. - Краматорськ, 2005. - С. 45.

1

–––––

13

Повышение надежности вольфрамсодержащего инструмента обработкой в импульсном магнитном поле

друк.

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - Краматорськ, 2005. - Вип. 17. - С. 113-118. (фахове видання).

6

–––––

14

Обобщенная схема формирования алгоритма и номограмм для определения рациональных режимов резания магнитообработанным инструментом

друк.

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. - Краматорськ, 2005. - Вип. 17. - С. 235-240. (фахове видання).

6

–––––

15

О физической сущности процесса магнитной обработки осевого инструмента из быстрорежущей стали

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – №1. – С. 53‑56 (фахове видання).

4

–––––

16

Особенности расчета, конструирования и надежной эксплуатации типовых элементов машин при выполнении курсового проекта по дисциплине "Прикладная механика"

друк.

Качество образования - управление, сертификация, признание. - Краматорск, 2011. - Разделы 1, 2. - С. 364-366

1

–––––

17

Повышение надежности бысторежущего инструмента, подвергнутого комплексному упрочнению

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. - Краматорськ, 2011. - № 2 (23). - С. 168-173  (фахове видання).

6

–––––

18

Классификация методов магнитной обработки режущих инструментов  [Электронный ресурс]

Электр. ресурс

Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии [Электронный ресурс]. - Краматорск, 2011. - № 2 (8E). - С. 117-121. - режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/2_8e_2011/article/11KNIMTT.pdf (фахове видання).

5

–––––

19

Характеристика методов магнитной обработки режущих инструментов из быстрорежущих сталей [Электронный ресурс]

Электр. ресурс

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії [Електронний ресурс]. - Краматорськ, 2012. - № 3 (28). - С. 287-292. - режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_3(28)_2012/article/12kniths.pdf  (фахове видання).

 

6

–––––

20

Физическая сущность и классификация методов магнитной обработки режущих инструментов из быстрорежущей стали [Электронный ресурс]

Электр. ресурс

Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии [Электронный ресурс]. - Краматорск, 2014. - № 1 (13E). - С. 38-45. - режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%961(13%D0%95)_2014/article/8.pdf

 (фахове видання).

8

–––––

21

Некоторые аспекты смазочного действия антифрикционных покрытий [Электронный ресурс]

Электр. ресурс

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії [Електронний ресурс]. - Краматорськ, 2014. - № 2 (33). - С. 40-44. - режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_2(33)_2014/article/10.pdf

 (фахове видання).

5

–––––

4 Основні навчально‑методичні розробки (за період науково‑педагогічної
діяльності)

22

Расчет и конструирование одноступенчатого цилиндрического редуктора: Методические указания к изучению дисциплины "Прикладная механика и основы конструирования"

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2005. – 76 с. (офсетний друк)

 

Владимиров Э.А.

23

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Теория механизмов и машин". Динамический синтез рыжачного исполнительного механизма

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2005. – 36 с. (офсетний друк)

 

Загудаев В.А.

24

Кинематический и силовой анализ рычажного механизма : метод. пособие к выполнению курсовой работы по дисц."Прикладная механика и основы конструирования"

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2009. – 52 с. (офсетний друк)

 

Загудаев В.А.,

Зинченко С.Н

Завгородний Д.В.

25

Прикладная механика и основы конструирования. Рабочая тетрадь : для самостоятельной работы по подготовке к сдаче экзамена для студ. спец. "Обработка металлов давлением

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2014. – 23 с. (офсетний друк)

 

–––––

26

Прикладная механика: методические указания по проведению практических занятий для студентов специальности 7.090403 «Литейное производство черных и цветных металлов»

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2015. – 30 с. (офсетний друк)

 

–––––

27

Прикладная механика методические указания для самостоятельной работы по подготовке к сдаче зачета для студентов специальности 6.050403 «Литейное производство черных и цветных металлов» заочной формы обучения

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2015. – 24 с. (офсетний друк)

 

–––––

 

28

Прикладная механика: методические указания для самостоятельной работы по подготовке к сдаче экзамена для студентов специальности 6.050702 «Электромеханические системы автоматизации и электропривод» заочной формы обучения

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2015. – 24 с. (офсетний друк)

 

–––––

 

 

Таровик Микола Георгійович


Дата народження: 20.12. 1981 рік

На кафедрі працює з 2007 року

Робочий телефон: (0626)-41-81-13

Робоча кімната: 1142

Поштова скринька: okmm@dgma.donetsk.ua

mykola.tarovyk@gmail.com

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, кваліфікація – магістр за фахом «Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини та обладнання», спеціальність – «Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини та обладнання».
 • Дисципліни, які викладає: «Деталі машин», «Деталі машин і основи взаємозамінності».
 • Напрям наукових досліджень: «Обґрунтування параметрів трьохопорних крокуючих механізмів екскаваторів-драглайнів»
 • Наукові здобутки: список наукових праць

Список наукових праць

Таровика Миколи Георгійовича

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1 Наукові роботи: статті, тези доповідей

1

Управление процессом ковки с применением волнового цепного привода

друк.

Студентський вісник ДДМА – 2003, С. 109–112.

4

–––––

2

Использование автоматизированной системы учета технического состояния грузоподъемных кранов для прогнозирования срока службы деталей

друк.

Підйомно-транспортна техніка. – 2005, N1, С. 53–57.

(фахове видання)

5

Маковский А.М.,

Черненко А.А.

3

Погрешность измерения массы груза в аппаратуре регистрации параметров мостового крана

друк.

Підйомно-транспортна техніка. – 2005, N4, С. 74–78.

(фахове видання)

5

Лукьянов И.А.

4

Анализ взаимосвязи наработки крана и циклической прочности крановых конструкций

друк.

Вісник ДДМА – 2005, N2, С. 138–141.

(фахове видання)

4

Маковский А.М.

5

Оценка и учет ресурса конструкций металлургических кранов

друк.

Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Интеллект молодых - производству 2005», АО НКМЗ, 2005.

2

–––––

6

Определение остаточного режимного ресурса крана и расчет циклической прочности его конструкций при диагностировании

друк.

I Международная научно-техническая конференция молодых специалистов "Азовмаш – 2006" 8-11 июня 2006г., ОАО Азовмаш, 2006, С.39.

1

Маковский А.М.

7

Прогнозирование  остаточного режимного ресурса грузоподъемных кранов в аппаратуре регистрации параметров

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали п’ятої Міжнародної науково-технічної конференції 4-7 червня 2007 року. – Краматорськ : ДДМА, 2007, С. 75..

1

Лукьянов И.А.

8

Прогнозирование  остаточного режимного ресурса по методу средневзвешенной наработки в аппаратуре регистрации параметров

друк.

Вісник ДДМА – 2007, N2, С. 138–141.

(фахове видання)

4

Лукьянов И.А.

9

Особенности воздействия ветровых нагрузок на специальные козловые краны

друк.

II Международная научно-техническая конференция молодых специалистов "Азовмаш – 2008" 6 июня 2008г., ОАО Азовмаш, 2008, С. 62–63.

2

–––––

10

Повышение надежности работы специальных козловых кранов при воздействии ветра

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали сьомої Міжнародної науково-технічної конференції 2-5 червня 2009 року. – Краматорськ : ДДМА, 2009, С. 89.

1

–––––

11

Анализ кинематических характеристик механизмов шагания экскаваторов

друк.

Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали восьмої Міжнародної науково-технічної конференції – Краматорськ : ДДМА, 2010, С. 107

1

–––––

12

Методика обоснования параметров механизмов шагания экскаваторов

друк.

VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Интеллект молодых - производству 2010», АО НКМЗ, 2010, С.48–49.

2

–––––

13

О подходе к обоснованию параметров механизмов шагания экскаваторов

друк.

Підйомно-транспортна техніка – 2010, N4, С. 67–73.

(фахове видання).

7

Крупко В.Г.

14

Кинематический анализ кривошипно-шарнирного механизма шагания экскаваторов

друк.

Підйомно-транспортна техніка – 2010, N4, С.105–108.

(фахове видання).

4

Крупко В.Г., Стадник А.Н.

15

О подходе к силовому анализу кривошипно-шарнирного механизма шагания драглайнов

друк.

Вісник ДДМА – 2011, N2 (23), С. 138–142. (фахове видання).

5

–––––

16

Кинематический анализ кривошипно-рычажного четырехзвенного механизма шагания экскаваторов-драглайнов

друк.

Механіка та машинобудування  – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2012, N2 с. 28-33.

(фахове видання)

6

–––––

17

Исследование влияния геометрических параметров кривошипно-рычажного механизма шагания на длину хода экскаваторов-драглайнов

 

Научный вестник ДГМА № 1 (9Е), 2012 ISSN 2219-7869 (online). С. 200–205. (фахове видання).

6

–––––

18

Исследование влияния конструктивных параметров исполнительного механизма шагания драглайнов на форму траектории опорной базы и лыж

друк.

Вісник ДДМА, № 1 (32), 2014, С. 253–257.

(фахове видання).

5

–––––

19

Математическая модель работы козлового крана при воздействии ветровых загрузок

друк.

 

Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, № 2 (17Е), 2015

(фахове видання).

6

–––––

 

20

Внедрение элементов дистанционного обучения при изучении дисциплин кафедры основ проектирования машин студентами-заочниками

друк.

Сбірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції «Якість освіти - управління, сертифікація, визнання»18–19 листопада 2015 року, м. Краматорськ С. 75–77.

3

Карнаух С.Г.

2 Основні навчально‑методичні розробки (за період науково‑педагогічної
діяльності)

21

Загальні вимоги до виконання графічної частини курсового проекту по дисциплінах «Деталі машин», «Прикладна  механіка і основи проектування» : методичні вказівки для студентів механічних спеціальностей вузу

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2010. – 64 с

 

Барановский И.В.

22

Збірник завдань на курсовий проект за дисципліною «Деталі машин»: Навчальний посібник

––

Краматорськ: ДДМА, 2012. –74 с.

 

––

23

Детали машин : справочное пособие по муфтам

друк.

Краматорск : ДГМА, 2013. – 35 с.

 

Кулик Т. А., Котушенко Е. С. 

24

Детали машин : методические указания для самостоятельной подготовки к сдаче контрольной работы и экзаменов для студентов заочной формы обучения

друк.

Краматорск : ДГМА, 2013. – 28 с.

 

Новицкая Л.Н.

25

Детали машин. Валы (оси) и подшипники качения : методические указания для студентов механических специальностей

друк.

Краматорск: ДГМА, 2014. – 87 с.

 

Карнаух С.Г.

26

Детали машин : методические указания к самостоятельной подготовке к экзамену по дисциплине «Детали машин» для студентов технических специальностей заочной формы обучения

друк.

Краматорск: ДГМА, 2015. – 19 с.

 

Карнаух С.Г., Новицкая Л.Н.,

Кулик Т.А.

 

Кулік Тетяна Олександрівна


Дата народження: 10.09.1979 рік

На кафедрі працює з 2005 року

Робочий телефон: (0626)-41-81-13

Робоча кімната: 1142

Поштова скринька: okmm@dgma.donetsk.ua

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, кваліфікація – магістр інженерної механіки за спеціальністю «Металургійне обладнання»
 • Дисципліни, які викладає: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Деталі машин і основи взаємозамінності», «Прикладна механіка», «Управління якістю та взаємозамінність», «Стандартизація, метрологія, контроль», «Стандартизація та контроль якості продукції»
 • Напрям наукових досліджень: «Удосконалення технологій те обладнання з виробництва листового металопрокату з використанням режимів теплого деформування»
 • Наукові здобутки:

  список наукових праць

Список наукових праць

Кулік Тетяни Олександрівни

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1 Наукові роботи: статті, тези доповідей

1

Определение деформаций при экспериментальном исследовании ротационной обкатки трубчатых заготовок

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ-Слов‘янськ, 2000. –с. 339-341

3 с.

Кулик А.Н.,
Шевцов С.А.

 

2

Особенности учета реальных температурных условий процесса пластического формоизменения металла при реализации процессов обработки давлением в диапазоне температур теплой деформации

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ, 2001. – с. 599-601

3 с.

Доброносов Ю.К.,
Кулик А.Н.

 

3

Математическое моделирование напряженно- деформированного состояния и температурного режима при теплой прокатке относительно тонких листов и полос

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Зб. наук. пр. – Краматорськ, 2001. –с.

5 с.

Федоринов В.А.,
Шпак В.И.,
Морозько Д.В.

 

4

Автоматизированный расчет и проектирование технологических режимов процесса осесимметричной вытяжки плоской заготовки

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематик. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ, 2002. –с. 335-340

6 с.

Сатонин А.В.,
Сатонин А.А.,
Бегунов А.А.

 

5

Численное математическое моделирование напряжений, деформаций и температурных режимов при теплой прокатке относительно тонких лент, листов и полос

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематик. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ, 2002. –с. 442-446

5 с.

Федоринов В.А.,
Сатонин А.А.

 

6

Численное математическое моделирование напряжений и деформаций при осесимметричной вытяжке плоской заготовки

друк.

Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні, Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім В.Даля, 2002. – с.9-15

7 с.

Сатонин А.В.,
Бегунов А.А.,
Сатонин А.А.

 

7

Тепловая профилировка рабочих валков станов теплой прокатки и методика расчета компенсирующего теплового профиля

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематик. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ, 2003. –с. 203-206

4 с.

Шпак В.И.,
Морозько Д.В.

 

8

Математическое моделирование степени использования запаса пластичности при реализации процесса вытяжки с утонением цилиндрическое заготовки с неоднородными по толщине механическими свойствами

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематик. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ, 2003. –с. 411-416

6 с.

Бегунов А.А.,
Сатонин А.А.,
Касьянюк С.В.,
Анакин А.В.

 

9

Математическое моделирование напряжений и деформаций при осесимметричной вытяжке с утонением и волочении на подвижной оправке многослойных полиметаллических заготовок

друк.

Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні. Зб. наук. пр. в 2-х ч. Ч.1. – Луганськ: вид-во СНУ ім.В.Даля, 2003. – с. 11-19

9 с.

Сатонин А.В.,
Сатонин А.А.

 

10

Математическое моделирование температурных условий реализации процесса деформации между неподвижным и приводным валками

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ-Слов‘янськ, 2003. –с. 62-66

5 с.

Потапкин В.Ф.,
Федоринов В.А.,
Шпак В.И.

 

11

Математическое моделирование и экспериментальное исследование термоупругого деформированного состояния биметаллических деталей прокатных станов в диапазоне повышенных температур

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ-Слов‘янськ, 2003. – с. 128-133

6 с.

Александров И.В.
Кулик А.Н.
Сатонин А.А.
Михеенко Д.Ю.

 

12

Экспериментальные исследования влияния температуры нагрева заготовок на геометрические параметры плющеной ленты

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ-Слов‘янськ, 2003. – с. 134-136

3 с.

Грибкова С.Н.,
Дворжак А.И.

 

13

Математическое моделирование степени использования запаса пластичности при реализации процесса вытяжки с утонением цилиндрической заготовки с неоднородными по толщине механическими свойствами

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ, 2003.

6 с.

Бегунов А.А.
Сатонин А.А.
Касьянюк С.В.
Анакин А.В.

 

14

Тепловая профилировка рабочих валков станов теплой прокатки и методика расчета компенсирующего теплового профиля

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ, 2003.

4 с.

Морозько Д. В.

 

15

Методичка, оборудование и результаты экспериментального исследования температурных режимов процессов листовой прокатки

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ, 2005.

3 с.

Морозько Д.В.
Кулик А.Н.

 

16

Управление поперечным профилем листа при реализации процесса прокатки труднодеформируемых металлов

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ, 2005.

3 с.

Морозько Д.В.,
Доброносов Ю.К.

 

17

Математическое моделирование механизма формирования остаточных напряжений при реализации процессов теплой прокатки и дрессировки относительно тонких  лент, листов и полос

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ, 2006.

3 с.

Саплин С.Ю.
Лукьянов С.В.
Файчак А.А.

 

18

Математическое моделирование нестационарных температурных режимов нагрева и температурного поля рабочих валков станов теплой прокатки

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ, 2006.

6 с.

Шпак В.И.
Морозько Д.В.

 

19

Математическое моделирование механизмов формирования шероховатости поверхности при дрессировке в режиме теплого деформирования

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематик. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ, 2007.

3 с.

Кулик Н.А.

 

20

Автоматизированное проектирование технологии и оборудования для реализации процессов обработки металлов давлением
с использованием режимов теплого деформирования

друк.

Тезисы докладов международной конференции памяти проф. В.Ф.Потапкина. – ДДМА, Краматорськ, 2007.

1 с.

_____

 

21

Математическое моделирование напряженно - деформированного состояния при осесимметричной вытяжке многослойных полиметаллических заготовок с утонением стенки

друк.

Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением: Научно-технический и производственный журнал. —  №4. — 2007. —С. 34-39.

9 с.

Сатонин А.В., Сатонин А.А.

 

22

Методика, оборудование и результаты экспериментального исследования температурных режимов процессов листовой прокатки.

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ. – 2008. – С.299-302.

4 с.

Шпак В.И.,

Кулик Т.А. 

 

23

Математическое моделирование процесса плакирования относительно тонких биметаллических композиций

друк.

Обработка материалов давление. Сборник научніх трудов. – Краматорськ: ДДМА, — №1(19). – 2008 . — С. 110-114.

5 с.

Сатонин А.В, Кулик Н.А.

 

24

Исследование влияния скорости прокатки на температурное поле очага деформации при теплой прокатке относительно тонких полос

друк

Обработка материалов давление. Сборник научніх трудов. – Краматорськ: ДДМА, — №2(21). – 2009 . — С. 256-260

5 с.

Шпак В. И., Кондратов Д.В.,

Пластун Д. О

 

25

Проблемы качества информатизации образования. Визуализация образов

друк.

Качество образования.‑ Краматорск: ДГМА. – 2012.

5 с.

_____

 

2 Основні навчально‑методичні розробки (за період науково‑педагогічної
діяльності)

26

Основы конструирования и детали машин: учебное пособие

друк.

Краматорск: ДГМА, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-379-342-9.

 

_____

27

Детали машин : справочное пособие по муфтам

друк.

Краматорск : ДГМА, 2013. – 35 с.

 

Таровик М.Г., Котушенко Е. С. 

28

Управление качеством и взаимозаменяемость: конспект лекций для студентов всех форм обучения

друк.

Краматорск : ДГМА, 2013. – 96 с.

 

_____

29

Детали машин : методические указания к самостоятельной подготовке к экзамену по дисциплине «Детали машин» для студентов технических специальностей заочной формы обучения

друк.

Краматорск: ДГМА, 2015. – 19 с.

 

Карнаух С.Г., Новицкая Л.Н.,

Таровик М.Г.

30

Шпоночные и шлицевые соединения. Конструкция, расчеты, нормы взаимозаменяемости. Методические указания к выполнению разделов курсового проекта по дисциплинам: ДМ, ДМиОВз, ПМиОК студентами технических специальностей всех форм обучения

друк.

Краматорск : ДГМА, 2016. — 36 с.

 

Таровик М.Г.

31

Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. Методические указания к самостоятельной работе при подготовке к экзамену и зачету для студентов всех специальностей направлений «Инженерная механика» и «Отраслевое машиностроение» всех форм обучения

друк.

Краматорск : ДГМА, 2016. — 56 с.

 

_____

 

Чоста Наталія Вікторівна


Дата народження: 02.03. 1964 рік

На кафедрі працює з 1990 року

Робочий телефон: (0626)-41-81-13

Робоча кімната: 1142

Поштова скринька: okmm@dgma.donetsk.ua

sergey.karnauh@ dgma.donetsk.ua

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, кваліфікація – інженер механік, спеціальність – машини і технологія обробки металів тиском.
 • Дисципліни, які викладає: «Теорія механізмів і машин», «Прикладна механіка».
 • Напрям наукових досліджень: «Удосконалення клиношарнірного механізму пресів для розділових процесів обробки тиском»
 • Наукові здобутки: список наукових праць

Список наукових праць

Чости Наталії Вікторівни

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1 Наукові роботи: монографія, статті, тези докладів

1

Зажимное устройство для планетарной обкатной машины

друк.

Кузнечно - штамповочное производство. – М. : Машиностроение, 1989. – № 5. – С. 13–14.

2

–––––

2

Связь системы "человек-технология-среда" с созданием новых машин сдвиговой отрезки заготовок

друк.

Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем : тез. докл. на 6-й международной НТК. – Краматорск : ДГМА, 1995. – С. 15‑17.

3

Роганов Л.Л.,

Корнева Е.А.,

Карнаух С.Г.

3

Клиношарнирный механизм с вогнутым клином

друк.

Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства : тез. докл. межвуз. научн.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. – Краматорск : ДГМА, 1996. – С. 35‑36.

2

Карнаух С.Г.

4

Теоретический анализ возможностей клиношарнирного механизма с вогнутым клином

друк.

Сборник научных статей. – Краматорск : ДГМА, 1996. – Вып. 3. – С. 122‑131.

10

Роганов Л.Л.,

Корнева Е.А.

 

5

Механические системы с переменной клиновидностью

друк.

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 1998. – Вып. 4. – С. 393–395.

3

–––––

6

Влияние условий трения на силовые параметры клиношарнирного механизма

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 1999. – С. 266–268 (фахове видання).

3

–––––

7

Повышение КПД клиношарнирных механизмов прессов

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2000. – С. 474–476 (фахове видання).

3

–––––

8

Анализ методов силового расчета клиношарнирных механизмов

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2000. – С. 424–426 (фахове видання).

3

Владимиров Э.А.,

Шоленинов В.Е.

9

Перспективные конструктивные схемы машин для разделения проката с клиношарнирным механизмом

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ – Слов’янськ : ДДМА, 2000. – С. 437–439 (фахове видання).

3

Роганов Л.Л.

10

Самонастраивающиеся клиновые системы в механических прессах

друк.

Удосконалення про-цесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2001. – С. 23–25 (фахове видання).

3

Роганов Л.Л.

11

Определение КПД клиношарнирных механизмов

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і маши-нобудуванні : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2003. – С. 487–489 (фахове видання).

3

Роганов Л.Л.

12

Сравнительная оценка кинематических и силовых параметров механизмов привода механических прессов

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ – Сло-в'янськ : ДДМА, 2004. – С. 38–41 (фахове видання).

4

Роганов М.Л.

13

Экспериментальные исследования процесса трехточечной ломки проката изгибом при статическом и динамическом нагружении

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – С. 334–341 (фахове видання).

8

Карнаух С.Г.,

Бегунов А.А., Добряк С.К. та інші

(всього 4 особи)

14

Методы исследования клиношарнирных механизмов для разделительных процессов ОМД

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – С. 111–113 (фахове видання).

3

Роганов М.Л.

15

Анализ процесса холодной ломки проката изгибом с перераспределением зон растягивающих и сжимающих напряжений по сечению проката

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2005. – №1. – С. 53‑56 (фахове видання).

4

Карнаух С.Г.,

Бегунов А.А.,

Добряк С.К.

16

Расчеты напряжений в зоне развития разрушающей трещины при холодной ломке изгибом

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – С. 327–331 (фахове видання).

 

5

Карнаух С.Г.

17

Разработка новых способов разделения сортового проката и оборудования для их реализации с использованием методики синтеза комбинированных методов обработки

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – № 1(3). – С. 105–111 (фахове видання).

7

Карнаух С.Г.

18

Силовые характеристики безотходных процессов разделения сортового проката на мерные заготовки

друк.

Удосконалення про-цесів і обладнання обробки тиском у металургії і машино-будуванні : тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – С. 247–252 (фахове видання).

6

Карнаух С.Г.

19

Исследование механизмов с переменной клиновидностью для технологических процессов обработки металлов давлением с максимальным начальным усилием

друк.

 

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2008. – № 1(19). – С. 342‑347.

 

6

Роганов Л.Л.,

Карнаух С.Г.,

Шоленинов В.Е.

 

20

Совершенствование клиношарнирных механизмов прессов для разделительных процессов обработки давлением

друк.

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2009. – № 2(21). – С. 333‑338 (фахове видання).

6

Роганов Л.Л.,

Карнаух С.Г.

21

Пути повышения жесткости кузнечно-штамповочного оборудования с клиношарнирным исполнительным механизмом

друк.

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. Тематичний випуск : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – № 30. – С. 191–197 (фахове видання).

7

Шоленинов В.Е.

22

Разделение сортового проката больших поперечных сечений способом отрезки сдвигом

 

друк.

Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 2(23). – С. 137‑141 (фахове видання).

5

Роганов Л.Л.,

Карнаух С.Г.

23

Исследование возможности обеспечения режима жидкостного трения на контактных поверхностях клиношарнирного механизма с вогнутым клином

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – № 1(18). – С. 262–267 (фахове видання).

6

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

24

Развитие механических прессов с клиношарнирным механизмом для разделительных операций

друк.

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : науковий журнал. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – № 1. – С. 118–121 (фахове видання).

4

Роганов Л.Л.,

Кириенко Т.В.

 

25

Исследование кинематических характеристик клиношарнирного механизма с вогнутым клином на разделительных операциях

 

друк.

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – Вип. 26. – С. 347–353 (фахове видання).

7

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

 

26

Исследование силовых параметров процесса внедрения жесткого клинового инструмента в прокат

друк.

Металлообработка. – Санкт-Петербург : Политехника, 2010. – № 3(57). – С. 33–35 (фахове видання).

3

Карнаух С.Г.,

Карнаух Д.С.,

Бегунов А.А.

 

27

Разработка нового типа кузнечно-прессового оборудования для разделительных операций

друк.

Металлообработка. – Санкт-Петербург : Политехника, 2010. – № 6(60). – С. 28–34 (фахове видання).

7

Роганов Л.Л.,

Карнаух С.Г.

 

28

Исследование трения на контактных поверхностях клиношарнирного механизма

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 1(26). – С. 199‑202 (фахове видання).

4

Роганов Л.Л.

 

29

Разработка универсальной методики кинематического расчета клиношарнирных механизмов

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 2(27). – С. 195‑200 (фахове видання).

6

Шоленинов В.Е.

30

Исследование влияния смазки контактных поверхностей клиношарнирного механизма на КПД пресса

друк.

 

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 3(32). – С. 196‑199 (фахове видання).

4

Роганов Л.Л.

 

31

Перспективные направления развития оборудования для безотходного разделения сортового проката на мерные заготовки

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013. – № 3(36). – С. 207‑213 (фахове видання).

7

Роганов Л.Л.

 

32

Исследование ножниц с катящимся резом для обрезки листового проката

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2013. – № 3(36). – С. 213‑219 (фахове видання).

7

Шоленинов В.Е.

33

Методика метрического синтеза ножниц с катящимся резом для обрезки листового проката

друк.

Научный вестник ДГМА. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 1(9Е). – С. 212‑219 – ISSN 2219-7869 (online).

8

Владими-ров Є.А.,

Шоленинов В.Е.

34

Разработка оборудования для отрезки сортового проката (труб)

друк.

Обработка материалов давлением : сб. научн. тр. – Краматорск : ДГМА, 2014. – № 1(38). – С. 210‑215 (фахове видання).

6

Карнаух С.Г.,

Карнаух Д.С.

35

Разработка прогрессивных способов и конструкций оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №1 (40). – ДГМА, Краматорск. –2015. – С.59‑68 (фахове видання)

10

Карнаух С.Г.,

Карнаух Д.С.

36

Разработка оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки с применением нитинола

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №2 (41). – ДГМА, Краматорск. –2015. – С.323‑327 (фахове видання)

5

Карнаух С.Г.,

Карнаух Д.С.

37

Совершенствование клиношарнирных механизмов прессов для разделительных процессов обработки давлением : монография

друк.

Краматорск: ДГМА, 2013. – 155 с.

196

___________

3 Авторські свідоцтва та патенти

38

Пресс для непрерывного прессования

––

А.с. 1423213 СССР, МКИ В21 С23/00. – № 4036434/31-27; заявл. 17.03.86; опубл. 15.09.88, Бюл. № 34.

 

––

Перерва А.В.,

Кожевников Г.В.,

Левандовский В.Ф.

39

Приспособление для обкатки трубчатых заготовок

––

А.с. 1551456 СССР, МКИ В21 D51/24. – № 4415064/31-27; заявл. 25.04.88; опубл. 23.03.90, Бюл. № 11.

––

Капорович В.Г.

40

Приспособление для обкатки трубчатых заготовок

––

А.с. 1687341 СССР, МКИ В21 D51/24. – № 4686617/27; заявл. 03.05.89; опубл. 30.10.91, Бюл. № 40.

––

Капорович В.Г.

41

Клиновий прес

––

Пат. 54739 А Україна, МКИ В 30 В 1/40. – № 2002031979; заявл. 12.03.02; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3.

––

Роганов Л.Л.

42

Пристрій для поділу сортового прокату на мірні заготовки відрізкою зсувом

––

Патент на корисну модель № 23759 Україна, МПК (2006) В 23D 31/00, B23D 23/00. – Заявл. 25.12.06; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8.

––

Карнаух С.Г.

43

Пристрій для поділу сортового прокату на мірні заготовки відрізанням зсувом

––

Патент на корисну модель № 24635 Україна, МПК (2006) В 23D 31/00, B23D 23/00. – Заявл. 12.02.07; опубл. 10.07.07, Бюл. № 10

––

Карнаух С.Г.

 

Карнаух Сергій Григорович


Дата народження: 10.08. 1965 рік

На кафедрі працює з 1990 року

Робочий телефон: (0626)-41-81-13

Робоча кімната: 1147

Поштова скринька: okmm@dgma.donetsk.ua

sergey.karnauh@ dgma.donetsk.ua

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, кваліфікація – інженер механік, спеціальність – машини і технологія обробки металів тиском.
 • Дисципліни, які викладає: «Деталі машин», «Деталі машин і основи взаємозамінності».
 • Напрям наукових досліджень: «Удосконалення безвідходних способів поділу сортового прокату і обладнання для отримання заготовок високої якості»
 • Наукові здобутки

СПИСОК наукових та навчально-методичних праць

Карнауха Сергія Григоровича

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

 

1 Наукові роботи: монографія, статті, тези докладів

1

Анализ распределения плотности при прессовании втулок из порошков

друк.

Тез. докл. НТК с междунар. участием „Новые материалы и технологии в порошковой металлургии». – София. – 1990. – С. 94‑95

2

Лаптєв О.М.

2

Штамп для точной отрезки сортового проката на заготовки

друк.

Тез. докл. республ. НТК ”Прогрессивные технологические процессы, оборудование и оснастка в холодноштамповочном производстве”. – Пенза. – 1992. – С.110‑112.

3

Ісаєв О.В.

3

Штамп с дифференцированным зажимом для отрезки проката

друк.

Тез. докл. республ. НТК ”Социально‑экономические аспекты и ресурсосберегающие технологии на автомобильном транспорте”. – Винница. – 1992. – С.78‑79.

2

Роганов Л.Л., Тарасов О.Ф.

4

О точности заготовок, получаемых резкой в штампах с дифференцированным зажимом

друк.

Сборник научных статей ДГМА. – Краматорск. – 1993. – Вып. 1. – С.52‑56 (фахове видання)

5

Тарасов О.Ф., Роганов Л.Л.

5

Расчет статико – динамического нагружения заготовок на пресс‑молотах при одинаковом направлении статического и ударного усилия

друк.

Сборник научных статей ДГМА. – Краматорск. – 1994. – Вып. 2. – С.91‑99 (фахове видання)

9

Тарасов О.Ф., Роганов Л.Л.

6

Разработка и исследование штампа для точной резки сортового проката

друк.

Тез. докл. межд. научн. техн. конф. "Новые технологии и организационные структуры на автомобильном транспорте". – Винница. – 1994. – С.155–156.

2

Тарасов О.Ф., Роганов Л.Л.

7

Клиношарнирный механизм с вогнутым клином

друк.

Тез. докл. межвуз. научн. – техн. конф. молодых ученых и специалистов “Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства”. – Краматорск (ДГМА). – 1996.– С.35‑36.

2

Чоста Н.В.

8

Применение пресс – молотов для повышения качества заготовок, получаемых способом отрезки сдвигом

друк.

Сборник научных статей ДГМА. – Краматорск. – 1997. – Вып. 3. – С.89–100 (фахове видання)

11

Тарасов О.Ф., Роганов Л.Л.

9

Силовой расчет штампа с дифференцированным зажимом проката

друк.

Сборник научных статей ДГМА. –Краматорск.–1997.–Вып. 3. – С.101‑105 (фахове видання)

5

___________

10

Совершенствование безотходных способов разделения сортового проката на мерные заготовки

друк.

Сборник научных статей ДГМА. – Краматорск. – 1997. – Вып. 3. – С.106–118 (фахове видання)

13

___________

11

Гидроупругий привод – основа создания новых кузнечно – прессовых машин

друк.

Импульсная обработка металлов давлением: Сборник научных трудов ХАИ. – Харьков. – 1997. – С.111‑115 (фахове видання)

5

Роганов Л.Л., Мучник О.Є.

12

К динамике разделения проката на мерные заготовки на гидравлическом прессе при мгновенном исчезновении технологической нагрузки

друк.

Импульсная обработка металлов давлением: Сборник научных трудов ХАИ. – Харьков. – 1997. – С.123‑133 (фахове видання)

11

Роганов Л.Л., Тарасов О.Ф.

13

Методика измерения максимальной скорости подвижных частей высокоскоростных машин

друк.

Импульсная обработка металлов давлением: Сборник научных трудов ХАИ. – Харьков. – 1997. – С.134‑141 (фахове видання)

8

Мучник О.Є., Роганов Л.Л., Обухов А.М.

14

Разработка системы автоматизированного проектирования штампов с дифференцированным зажимом проката

друк.

Всеукраинская НТК «Перспективные технологии и оборудование обработки давлением в металлургии и машиностроении» (г. Краматорск, 22‑24 апреля 1998 г.).

Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении: Сборник научных трудов ДГМА. – Краматорск. – 1998. – Вып. 4. – С.351‑353 (фахове видання)

3

Тарасов О.Ф., Роганов Л.Л., Кошевий М.О.

15

Розробка штампів для точного відрізання зсувом

друк.

Машинознавство. – 1998. – Вип. № 3. ‑ С. 34‑36 (фахове видання)

3

___________

16

Математическое моделирование и расчет напряженно – деформированного состояния и энергосиловых параметров при нанесении концентраторов напряжений путем внедрения жесткого двухстороннего клинового инструмента в прокат

друк.

Всеукраїнська НТК „Перспективні технології та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні” (м. Краматорськ, 20‑22 квітня 1999р.).

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Збірник наукових праць ДДМА. – Краматорськ. – 1999. – С.167–171 (фахове видання)

5

Сатонин О.В., Бігунов О.О., Шаркова С.М.

17

Математическое моделирование процесса нанесения концентратора напряжений на гидравлическом прессе с полезным использованием энергии упругой деформации станины и привода

друк.

Всеукраїнська НТК „Перспективні технології та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні” (м. Краматорськ, 20‑22 квітня 1999 р.).

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Збірник наукових праць ДДМА. – Краматорськ. – 1999. – С.269–271 (фахове видання)

3

Бігунов О.О.

18

Исследование установки для отрезки сортового проката эксцентричным закручиванием

друк.

Міжнародна НТК „Перспективні технології та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії” (м. Краматорськ, 18‑20 квітня 2000 р.)

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Збірник наукових праць ДДМА. – Краматорськ. – 2000. – С.419‑423 (фахове видання)

5

Роганов Л.Л., Владимиров Е.О., Шолєнінов В. Є.

19

Разработка штампов для отрезки проката с дифференцированным зажимом

друк.

Кузнечно‑штамповочное производство. – 2000. – Вып. №4. – С.19‑22 (провідний науковий журнал)

4

___________

20

Математическое моделирование и расчет силовых параметров при совместном внедрении двух аболютно жестких клиньев различных высот и углов при вершине

друк.

Захист металургійних машин від поломок: Збірник наукових праць. – Вип. №5. – Маріуполь. – 2000. – С.209‑216 (фахове видання)

8

Потапкин В.Ф.,

Роганов Л.Л.,

Сатонин О.В., Бігунов О.О.

21

Анализ безотходных способов разделения сортового проката на мерные заготовки

друк.

Міжнарод. НТК „Удосконалення процесів та обладнання виробництва та обробки металопродукціі для металургії та иашинобудування” (м. Краматорськ‑Слов’янськ, 18‑20 жовтня 2000 р.).

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Збірник наукових праць. – Краматорськ–Слов’янськ. – 2000. – С.400‑403 (фахове видання)

4

___________

22

Ресурсосберегающее оборудование для заготовительного производства приборостроения

друк.

Междунар. НТК «Современные материалы, технологии, оборудование и инструмент в машиностроении» (г. Киев, 26‑27 октября 2000 г.). Тез. докл. междунар. конф. «Современные материалы, технологии, оборудование и инструмент в машиностроении». – Киев. – 2000. – С.63‑64 (фахове видання)

2

Роганов Л.Л., Кравченко Р.А., Шолєнінов В.Є.

23

Дослідження процесу статико‑динамічного навантаження зразків за схемою триточкового холодного ламання згином на прес‑молотах

друк.

Машинознавство. – 2000. – №12. – С.31‑36 (фахове видання)

5

Бігунов О.О.,

Мучник О.Є.

24

Экспериментальные исследования процесса трехточечной ломки изгибом

друк.

Міжнарод. НТК „Перспективні технології та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії” (м. Краматорськ, 24‑27 квітня 2001 р.).

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Збірник наукових праць. – Краматорськ. – 2001. – С.83‑86 (фахове видання)

4

Вінніков М.О.

25

Разработка процесса безотходной отрезки сортового проката эксцентричным закручиванием

друк.

Міжнарод. НТК „Перспективні технології та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії” (м. Краматорськ, 24‑27 квітня 2001 р.).

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Збірник наукових праць. – Краматорськ. – 2001. – С.244‑246 (фахове видання)

3

Шолєнінов В.Є.

26

Исследование процесса статико‑динамического нагружения заготовок по схеме трехточечной холодной ломки изгибом на пресс‑молотах

друк.

Кузнечно‑штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – 2001. –Вып. №2. – С.8‑12 (провідний науковий журнал)

5

___________

27

Дослідження нового способу поділу сортового прокату за схемою “зсув‑ламання”

друк.

Машинознавство. – 2001. – Вип. №6. – С.33‑35 (фахове видання)

3

Роганов Л.Л.

Бігунов О.О.

28

Перспективные направления развития технологии и оборудования для разделения сортового проката на мерные заготовки

друк.

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Збірник наукових праць. – Краматорськ. – 2002. – С.201‑205 (фахове видання)

5

Роганов Л.Л.

29

Экспериментальные исследования силовых параметров процесса внедрения жесткого клиновидного инструмента в прокат

друк.

Міжнарод. НТК „Проблеми і перспективи розвитку процесів і машин обробки тиском” (м. Краматорськ, 23‑26 квітня 2002 р.).

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Збірник наукових праць. – Краматорськ – Хмельницький. – 2002. – С.91‑93 (фахове видання)

3

Бігунов О.О.,

Вінніков М.О.

30

друк.

Міжнарод. НТК „Нові досягнення і перспективи розвитку процесів і машин обробки тиском” (м. Краматорськ, 22‑25 квітня 2003 р.).

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Збірник наукових праць. – Краматорськ. – 2003. – С.460‑470 (фахове видання)

11

Роганов Л.Л.,

Жуков М.Б.,

Бігунов О.О., Ланкін П.Ю.

31

Устройство для рифления прокатных валков

друк.

Міжнарод. НТК „Нові досягнення і перспективи розвитку процесів і машин обробки тиском” (м. Краматорськ, 22‑25 квітня 2003 р.).

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Збірник наукових праць. – Краматорськ. – 2003. – С.101‑103 (фахове видання)

3

Роганов Л.Л.,

Доброносов Ю.К.

Бігунов О.О.,

32

Разработка безотходных способов разделения сортового проката и оборудование для его реализации

друк.

Міжнарод. НТК „Нові досягнення і перспективи розвитку процесів і машин обробки тиском” (м. Краматорськ, 22‑25 квітня 2003 р.).

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Збірник наукових праць. – Краматорськ. – 2003. – С.376‑380 (фахове видання)

5

Роганов Л.Л.

33

Современные подходы к реализации способа холодной ломки изгибом проката на мерные заготовки

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ‑Слов'янськ. – 2003. – С.313‑322 (фахове видання)

10

Роганов Л.Л.

34

Применение критериев разрушения материалов при выборе способа разделения сортового проката

друк.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ‑Слов'янськ. – 2003. – С.329‑337 (фахове видання)

9

Винников М.А.

35

Выбор информативной системы критериев разделения материалов

друк.

Міжнарод. НТК „Нові наукоємні технології, обладнання та оснастка для обробки матеріалів тиском” (м. Краматорськ, 20‑23 квітня 2004 р.).

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ‑Слов'янськ. – 2004. – С.391‑397 (фахове видання)

7

Винников М.А.

36

Экспериментальные исследования процесса трехточечной ломки проката изгибом при статическом и динамическом нагружении

друк.

Міжнарод. НТК „Нові методи та засоби дослідження процесів та машин для обробки тиском” (м. Краматорськ, 25‑27 квітня 2005 р.).

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ. – 2005. – С.334‑341 (фахове видання)

8

Бегунов А.А., Добряк С.К., Винников М.А.,

Чоста Н.В.

37

Анализ процесса холодной ломки проката изгибом с перераспределением зон растягивающих и сжимающих напряжений по сечению проката

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць, №1. – ДДМА, Краматорськ. – 2005. – С.53‑56 (фахове видання)

4

Бегунов А.А., Добряк С.К.,

Чоста Н.В.

38

Расчеты напряжений в зоне развития разрушающей трещины при холодной ломке изгибом

друк.

Міжнарод. НТК „Сучасні методи моделювання процесів обробки матеріалів тиском” (м. Краматорськ, 25‑28 квітня 2006 р.).

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ. – 2006. – С.‑327‑331 (фахове видання)

5

Чоста Н.В.

39

Разработка новых способов разделения сортового проката и оборудования для их реализации с использованием методики синтеза комбинированных методов обработки

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць, № 1(3). – ДДМА, Краматорськ. – 2006. – С. 105‑111 (фахове видання)

7

Чоста Н.В.

40

Силовые характеристики безотходных процессов разделения сортового проката на мерные заготовки

друк.

Міжнарод. НТК „Физико‑механические проблемы формирования структуры и свойств материалов методами обработки давлением” (м. Краматорськ, 23‑26 квітня 2007 р.).

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: Тематич. зб. наук. пр. – ДДМА, Краматорськ. – 2007. – С.247‑252.

6

Чоста Н.В.

41

Силовые характеристики безотходных способов разделения проката

друк.

Сборник трудов Седьмой конференции пользователей программного обеспечения CAD‑FEM GmbH/Под ред. А.С.Шацкого. – М. Полигон – пресс, 2007. – С.360‑365.

6

Бегунов А.А.

42

Исследование механизмов с переменной клиновидностью для технологических процессов обработки металлов давлением с максимальной начальной силой

друк.

Междунар. НТК „Информационные технологии в обработке давлением (исследования, проектирование и освоение процессов и машин)”, ДГМА – Краковская горнометалургическая академия (Польша) (м. Краматорськ, 21‑24 апреля 2008 р.).

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №1 (19). – ДГМА, Краматорск. –2008. – С.342‑347 (фахове видання)

6

Роганов Л.Л.,

Чоста Н.В.,

Шоленинов В.Е.

43

Совершенствование клиношарнирных механизмов прессов для разделительных процессов обработки давлением

друк.

Междунар. НТК „Достижения и перспективы развития процессов и машин обработки давлением в металлургии и машиностроении”, ДГМА – Краковская горнометалургическая академия (Польша) – НКМЗ (м. Краматорськ, 21‑24 апреля 2009 р.).

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №2 (21). – ДГМА, Краматорск. –2009. – С.333‑338 (фахове видання)

6

Роганов Л.Л.,

Чоста Н.В.

44

Влияние скорости нагружения на энергию зарождения и распространения трещин в образцах из разных материалов при трехточечной холодной ломке проката изгибом

друк.

Металлообработка, №3(51). – Санкт‑Петербург. – 2009. – С.44‑47 (провідний науковий журнал)

4

Карнаух Д.С.

45

Исследование влияния скорости деформирования на силовые характеристики процесса трехточечной холодной ломки изгибом

друк.

Металлообработка, №1(55). – Санкт‑Петербург. – 2010. – С.34‑39 (провідний науковий журнал)

6

Карнаух Д.С.

46

Определение предельной пластичности сортового проката при разделении способом ломки изгибом

друк.

Междунар. научно-практическая конференция «Современное оборудование для добычи, переработки и обогащения ископаемых и выполнения подъемно-транспортных операций. Перспективы развития технологических процессов», ДГМА – НКМЗ (м. Краматорск, 21‑24 апреля 2010 р.).

Вісник ДДМА: Збірник наукових праць №1 (18). – ДГМА, Краматорськ. – 2010. – С.257‑261 (фахове видання)

5

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

47

Разделение сортового проката больших поперечных сечений способом отрезки сдвигом

друк.

Междунар. НТК «Новые наукоемкие технологии, оборудование и оснастка для обработки материалов давлением», ДГМА – Донской государственный технический университет – Донецкий физико-технический институт им. А.А.Галкина НАН Украины – НКМЗ (м. Краматорськ, 26‑28 апреля 2010 р.).

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №1 (22). – ДГМА, Краматорск. –2010. – С.137‑141 (фахове видання)

5

Роганов Л.Л.

Чоста Н.В.

48

Исследование силовых параметров процессов внедрения жесткого клинового инструмента в прокат

друк.

Металлообработка, №3(57). – Санкт‑Петербург. – 2010. – С.33‑35 (провідний науковий журнал)

6

Карнаух Д.С.,

Чоста Н.В.,

Бегунов А.А.

49

Разработка нового типа кузнечно-прессового оборудования для разделительных операций

друк.

Металлообработка, №6(60). – Санкт‑Петербург. – 2010. – С.28‑34 (провідний науковий журнал)

7

Роганов Л.Л.,

Чоста Н.В.

50

Применение критериев разрушения материалов для выбора способа разделения сортового проката

друк.

Металлообработка, №1(61). – Санкт‑Петербург. – 2011. – С.25‑31 (провідний науковий журнал)

7

Винников М.А.,

Карнаух Д.С.

51

Research of the influence of deformation speed on energy and power adjectives of the process of three-point cold bend breaking and on alignment integrity of raw parts

друк.

Metallurgical and Mining Industry, №3, Vol.3. – 2011. – C. 107-114.

7

Карнаух Д.С.

52

Совершенствование исполнительных механизмов машин для реализации разделительных операций

друк.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №2(156) Ч.2. – Луганськ. – 2011. – С.27-33

7

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

53

Исследование процесса разделения труб способом отрезки эксцентричным закручиванием

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №1 (30). – ДГМА, Краматорск. –2012. – С.233‑238 (фахове видання)

6

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

54

Process research of pipes sectioning with flat knife

друк.

12th International conference «Research and development in mechanical industry» RaDMI 2012, Vol. 2. – C. 862-865.

4

Roganov L.L.,

Karnaukh D.S.,

Shevchenko E.P.

55

Modelling of process of reception of measured cut-to-length sections from rolled section steel of circular section according to the scheme of incompletely closed parting cut

друк.

12th International conference «Research and development in mechanical industry» RaDMI 2012, Vol. 2. – C. 787-790.

4

Roganov L.L.,

Karnaukh D.S.

56

Анализ технологий и оборудования для разделения труб на мерные заготовки. Сообщение 1

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №1 (34). – ДГМА, Краматорск. –2013. – С.120‑128 (фахове видання)

9

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

57

Разработка новых конструкций оборудования и оснастки для разделения труб на мерные заготовки. Сообщение 2

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №2 (35). – ДГМА, Краматорск. –2013. – С.147‑153 (фахове видання)

7

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

58

Разработка оборудования для отрезки сортового проката (труб)

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №1 (38). – ДГМА, Краматорск. –2014. – С.210‑214 (фахове видання)

5

Чоста Н.В.,

Карнаух Д.С.

59

Разработка прогрессивных способов и конструкций оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №1 (40). – ДГМА, Краматорск. –2015. – С.59‑68 (фахове видання)

10

Карнаух Д. С.,

Чоста Н. В.

60

Разработка оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки с применением нитинола

друк.

Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов №2 (41). – ДГМА, Краматорск. –2015. – С.323‑327 (фахове видання)

5

Карнаух Д. С.,

Чоста Н. В.

61

Совершенствование безотходных способов разделения сортового проката и оборудования для получения заготовок высокого качества : монография (ISBN 978-966-379-463-1)

друк.

Краматорск: ДГМА, 2010. – 196 с.

196

______________

3 Авторські свідоцтва та патенти

62

Устройство для сборки крупных резьбовых соединений

друк.

А.с. 1456301 СССР, МКИ В250 В21/00. – № 4261596/25 – 28; Заявлено 15.06.87; Опубл. 7.02.89, Бюл. № 5.‑3 с.

 

Богдан М.П., Сібогатов В.М.

63

Способ изготовления образца для испытания на растяжение

друк.

А.с. 1753345 СССР, МКИ G01N3/08. – № 4791099/28; Заявлено 13.02.90; Опубл. 7.08.92, Бюл. №  29. – 3 с.

 

Мідуков В.З., Лаптєв О.М.

64

Устройство для испытания трубчатых образцов на прочность

друк.

А.с. 1758479 СССР, МКИ G01N3/10. – №4841124/28; Заявлено 21.06.90; Опубл. 30.08.92, Бюл. №  32. – 4 с.

 

Лаптєв О.М.

65

Установка для раскроя проката

друк.

А.с. 1775245 (СССР), МКИ В23Д31/00, 23/00. – № 4932443/27; Заявлено 29.04.91; Опубл.15.11.92, Бюл. № 42. – 4 с.

 

Роганов Л.Л., Ісаєв О.В.

66

Механо-гидравлический пресс

друк.

А.с. 1784472 СССР, МКИ В30В1/26. – № 4779476/27; Заявлено 09.01.90; Опубл. 30.12.92, Бюл. № 48. – 5 с.

 

Шинкаренко О.М.

67

Механо-гидравлический пресс

друк.

А.с. 1784473 СССР, МКИ В30В1/26. Механо‑гидравлический пресс. – № 4779481/27; Заявлено 09.01.90; Опубл. 30.12.92, Бюл. № 48. – 5 с.

 

Шинкаренко О.М.

68

Образец для испытания на растяжение пористых материалов

друк.

А.с. 1821669 СССР, МКИ G01N1/28//G01N3/00. – № 4821337/28; Заявлено 11.03.90; Опубл. 15.06.93, Бюл. №22.‑2 с.

 

Мідуков В.З., Лаптєв О.М.

69

Устройство для разделения проката

друк.

А.с. 1821298 (СССР), МКИ В23Д31/00. – № 4932088/27; Заявлено 29.04.91; Опубл. 15.06.93, Бюл. № 22. – 3 с.

 

Роганов Л.Л., Ісаєв О.В.

70

Механо-гидравлический пресс

друк.

А.с. 1833770 СССР, МКИ В30В1/26. – № 4801537/27; Заявлено 15.01.90; Опубл. 15.08.93, Бюл. № 30. – 4 с.

 

Шинкаренко О.М.

71

Установка для испытания образцов материалов в условиях гидростатического давления

друк.

А.с. 1837201 СССР, МКИ G01N3/10. – № 4826538/28; Заявлено 18.05.90; Опубл. 30.08.93, Бюл. № 32. – 4 с.

 

Мідуков В. З.

72

Штамп для відрізки прокату з диференційованим затиском

друк.

Пат. 25552 А Україна, МКИ В23Д23/00. – № 97062588; Заявл. 3.06.97, Опубл. 30.10.98. – 2 с.

 

Роганов Л.Л., Тарасов О.Ф.

73

Пристрій для рифлення прокатних валків

друк.

Деклараційний патент на винахід № 62302А Україна, В21Н7/14; Заявл. 28.03.2003; Опубл. 15.12.2003, Бюл. №12, 2003 р.

 

Роганов Л.Л.,

Сатонін О.В.,

Бігунов О.О.

74

Пристрій для поділу сортового прокату на мірні заготовки відрізанням зсувом

друк.

Патент на корисну модель № 24635 Україна, МПК (2006) В 23D 31/00, B23D 23/00; Заявл. 12.02.2007; Опубл. 10.07.2007, Бюл. №10, 2007 р.

 

Чоста Н.В.

75

Пристрій для поділу сортового прокату на мірні заготовки відрізкою зсувом

друк.

Патент на корисну модель № 23759 Україна, МПК (2006) В 23D 31/00, B23D 23/00; Заявл. 25.12.2006; Опубл. 11.06.2007, Бюл. №8, 2007 р.

 

Чоста Н.В.

76

Пристрій для поділу сортового прокату на мірні заготовки cпособом ексцентричного закручування

друк.

Патент на корисну модель № 51501 Україна, МПК (2009) В23D 31/00, B23D 23/00; Заявл. 13.11.2009; Опубл. 26.07.2010, Бюл. №14, 2010 р.

 

Карнаух Д.С.

77

Пристрій для відрізання трубчастих деталей від циліндричної труби

друк.

Патент на корисну модель №74204 Україна, МПК (2012.01) В23D 23/00, В23D 31/00; Заявл. 12.03.2012; Опубл. 25.10.2012, Бюл. №20, 2012 р., 4 с.

 

Роганов Л.Л.,

Роганов М.Л.,

Карнаух Д.С.

78

Пристрій для холодної ломки труб

друк.

Патент на корисну модель №74405 Україна, МПК (2012.01) В23D 23/00; Заявл. 17.04.2012; Опубл. 25.10.2012, Бюл. №20, 2012 р., 4 с.

 

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

79

Пристрій для холодної ломки труб

друк.

Патент на корисну модель №85225 Україна, МПК (2013.01) В23D 31/00, В23D 23/00; Заявл. 03.06.2013; Опубл. 11.11.2013, Бюл. №21, 2013 р., 4 с.

 

Роганов Л.Л.,

Карнаух Д.С.

4 Основні навчально‑методичні розробки (за період науково‑педагогічної
діяльності)

80

Навчальний посібник до курсового та дипломного проектування для студентів механічних спеціальностей. Розрахунок пружин, ресор та пружних амортизаторів (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладов освіти від 01.06.00).

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2000. – 112 с. (офсетний друк)

 

Роганов Л.Л.

81

Сборник задач по дисциплине „Детали машин” для студентов механических спеціальностей. Часть 1.

рук.

Краматорск: ДГМА, 2002. – 80 с. (офсетная печать)

 

Чумаченко А.В.,

Шишлаков П.В.

82

Конспект лекций для студентов механических и экономических специальностей. Технология проектирования.

рук.

Краматорск: ДГМА, 2001. – 78 с. (офсетная печать)

 

____________

83

Конспект лекций для студентов механических специальностей. Детали машин.

рук.

Краматорск: ДГМА, 2001. – 220 с. (офсетная печать)

 

___________

84

Методические указания к расчету валов и осей (для студентов всех специальностей вуза)

рук.

Краматорск: ДГМА, 2002. – 72 с. (офсетная печать)

 

Чумаченко А.В.

85

Сборник заданий на курсовой проект по дисциплине «Основы конструирования и детали машин» для студентов машиностроительных специальностей

рук.

Краматорск: ДГМА, 2002. – 195 с. (офсетная печать)

 

Бегунов А.А.

86

Збірник завдань на курсовий проект за дисципліною “Основи конструювання та деталі машин” (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист №14/18.2‑1555 від 08.07.04)

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2004. – 192 с. (офсетний друк)

 

Бігунов О.О.

87

Розрахунок різьбових з’єднань: навчальний посібник (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист №14/18.2‑1555 від 08.07.04)

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2004. – 96 с.

 

Роганов Л.Л.

88

Розрахунок і конструювання кулачкових та фрикційних муфт: навчальний посібник (рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист №14/18.2‑1555 від 08.07.04)

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2003. – 100 с.

 

Роганов Л.Л.

89

Разработка чертежей деталей и сборочных единиц при курсовом и дипломном проектировании: Справочно‑методическое пособие для студентов механических специальностей (рекомендовано МОН Украины – письмо №14/18.2‑1084 от 23.06.03)

рук.

Краматорск: ДГМА, 2003. – 144 с.

 

Субботина Л.П.,

Новицкая Л.Н., Чумаченко А.В.

90

Сборник задач по дисциплине «Детали машин» для студентов механических специальностей. Часть 3

рук.

Краматорск: ДГМА, 2005. – 36 с.

 

Чумаченко А.В.

91

Расчеты механических передач: учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию (ISBN 978‑966‑379‑266‑8)

рук.

Краматорск: ДГМА, 2008. – 252 с.

 

__________

92

Розрахунки механічних передач: навчальний посібник до курсового й дипломного проектування (рекомендовано міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18‑Г‑1391 від 11.06.2008))

рук.

Краматорськ: ДДМА, 2008. – 204 с.

 

Чоста Н.В.

93

Детали машин. Валы (оси) и подшипники качения : методические указания для студентов механических специальностей

рук.

Краматорск: ДГМА, 2015. – 87 с.

 

Таровик Н.Г.

94

Детали машин : методические указания к самостоятельной подготовке к экзамену по дисциплине «Детали машин» для студентов технических специальностей заочной формы обучения

рук.

Краматорск: ДГМА, 2015. – 19 с.

 

Новицкая Л.Н.,

Таровик Н.Г.,

Кулик Т.А.

 

 

Навчальні та робочі навчальні програми ОПМ

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни з КР

Робоча програма навчальної дисципліни повне

Робоча програма навчальної дисципліни прискорене

Деталі машин

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни заочна прискорена

Робоча програма навчальної дисципліни заочна технічна

Робоча програма навчальної дисципліни технічна денна

Робоча програма навчальної дисципліни технічна денна прискорена

Деталі машин і основи взаємозамінності

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни заочна прискорена

Робоча програма навчальної дисципліни денна

Робоча програма навчальної дисципліни денна прискорена

Стандартизація, метрологія і контроль

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Теорія механізмів і машин

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни заочна та заочна прискорена

Робоча програма навчальної дисципліни денна

Робоча програма навчальної дисципліни денна прискорена

Управління якістю і взаємозамінність

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Методическое обеспечение ОПМ

Методичне забезпечення
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Деталі машин»

Теоретична частина


Курсове проектування


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Деталі машин і основи взаємозамінності»

Теоретична частина


Курсове проектування


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія механізмів і машин»

Теоретична частина


Курсове проектування


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Прикладна механіка» для спец. ЕСА

Теоретична частина


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Прикладна механіка» для спец. ЛВ

Теоретична частина


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Прикладна механіка» для спец. ОМТ

Теоретична частина


Курсове проектування


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання»

Теоретична частина


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стандартизація, метрологія, контроль»

Теоретична частина


Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стандартизація та якість продукції»

Теоретична частина

Научная работа ОПМ

Наукова робота

Протягом десятків років на кафедрі склалася наукова школа, яку очолює д.т.н., проф. Роганов Л.Л. Представниками наукової школи є: д.т.н., проф. А. Ф. Тарасов, к.т.н.: Харлашкін В.В., Трофимов В.І., Ісаєв А.В., Шішлаков П.В., Карнаух С.Г., Корнєва Є.В., Абрамова Л.М., Чоста Н.В., здобувачі: Мучник А.Є., Шоленінов В.Є., Бегунов А.А., Стадник О.М. та ін

Науковий напрямок: «Розробка техпроцесів, машин та механізмів з гідропружних і кліношарнірним приводом».

Області наукових розробок:

 • устаткування і оснащення для реалізації процесів ОМД з гідропружних і кліношарнірним приводом;
 • розробка перспективних способів поділу сортового прокату на мірні заготовки та обладнання для його реалізації;
 • стенди для випробувань виробів ударними імпульсами прискорень без початкової швидкості;
 • обладнання і технології для інерційної формування піщано-глинистих форм;
 • безаккумуляторний запуск двигунів внутрішнього згоряння;
 • привід електроапаратури, що вимагає мінімального часу спрацьовування;
 • пристрій для руйнування великих негабаритів на гідрофіковані екскаваторі;
 • нові конструкції ущільнень гідравлічних приводів.

За час існування кафедри ОКММ отримано понад 140 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано більше 190 статей, кафедра прийняла участь в 130 науково-технічних конференціях, захищена 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій.

Щорічно на кафедрі 10 студентів беруть участь у науково-дослідній роботі кафедри. Результати цієї роботи доповідаються на студентських наукових конференціях.

Основні результати:

 1. Розроблені та впроваджені у виробництво гамма молотів, пресів та прес-молотів для процесів ОМД:
  • установка ДДУ-40 (підприємство А-7087, м.Донецьк);
  • машина для різання рухомих профілів (підприємство А-1977, м. Ступіно; Г? 4361, м. Москва);
  • прес-молот ДДУ-32 (завод «Електросігнал», м. Воронеж);
  • кліношарнірний карбувальні прес КШЧП-10000 (Барнаульський завод механічних пресів).
 2. Розроблені та впроваджені установки стендів ударних 500, 2000.
 3. Штампи для відрізки зрушенням з диференційованим зажимом прокату діаметром до 50 мм (ВО «Будгідравліка», м.Одеса).
 4. Технологія отримання кінцевого інструмента з порошків типу Р6М5К5.
 5. Технологія виготовлення гальмівних колодок безазбестових для транспортних засобів.

Материальная база ОПМ

Матеріальна база

Кафедра має 4 лекційні аудиторії, 3 лабораторії та 3 предметні аудиторії, зал курсового проектування. Лабораторії кафедри оснащені сучасними вимірювальними приладами:

 1. Профілометр TR-100
 2. Мікрометри з електронною шкалою
 3. Штангенциркулі з електронною та індикаторною шкалою та ін.

Склад кафедри ОПМ

Склад кафедри

Карнаух Сергій Григорович

Завідувач кафедрою ОПМ

канд. техн. наук, доцент

sergey.karnauh@dgma.donetsk.ua

Особиста сторінка

список наукових праць

Чоста Наталья Викторовна

канд. техн. наук

доцент кафедри ОПМ

Особиста сторінка

список наукових праць

Кінденко Микола Іванович

канд. техн. наук

доцент кафедри ОПМ

Особиста сторінка

список наукових праць

Кулик Тетяна Олександрівна

канд. техн. наук

старший викладач

Особиста сторінка

список наукових праць

Таровик Микола Георгійович

асистент кафедри ОПМ

mykola.tarovyk@gmail.com

Особиста сторінка

список наукових праць

История ОПМ

Історія кафедри

Основою розвитку народного господарства є машинобудування. Теоретичною базою машинобудування служить машинознавство. Складовими частинами машинознавства, поряд з іншими дисциплінами, є: «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Взаємозамінність, стандартизація й технічні виміри», які викладаються на кафедрі ОПМ. Проектування машин з позицій забезпечення необхідної надійності й довговічності зводиться до розрахунків і конструюванню деталей, у сукупності утворюючих конструкцію машини. Тому головне завдання кафедри – готовити розроблювачів сучасних машин.

В 1960 році в Краматорській філії Донецького політехнічного інституту була створена кафедра, на якій викладалися загальнотехнічні дисципліни, у тому числі «Деталі машин» і «Теорія механізмів і машин». Першим завідувачем цієї кафедри був О. С. Гопта, а першими викладачами – І. Т. Сакович, Є. М. Городецький, В. Л. Попов.

С. Г. Карнаух
зав. кафедрою, канд. техн. наук, доцент

В 1965 році була створена кафедра «Деталі машин», яку очолив В. Л. Попов, канд. техн. наук, професор.

В. Л. Попов
перший зав. кафедрою, канд. техн. наук, професор

Саме в цей період здійснюється становлення кафедри – формується учбово-методична документація, створюється науково-дослідна лабораторія з вивчення ланцюгових передач, організовується аспірантура за фахом «Машинознавство», зміцнюються зв'язки з виробництвом. У цей час на кафедрі викладалися дисципліни «Деталі машин» і «Теорія механізмів і машин». Заняття проводили викладачі: О. С. Гопта, О. П. Гоголєв, С. Є. Архипов, Ю. А. Лисенко, Б. І. Нєженцев, С. С. Сервірог.

Під керівництвом В. Л. Попова були придбані й створені нові зразки різних механізмів і машин, лабораторні установки з курсів «Теорія механізмів і машин» і «Деталі машин», написаний для студентів навчальний курс «Деталі машин». Поступово поглиблювалась і розширювалася тематика наукових досліджень кафедри, спрацьовувалась і удосконалювалась педагогічна майстерність викладачів, накопичувався досвід виховної роботи, ріс рівень учбово-методичних розробок.

В аспірантурі при кафедрі навчалися О. І. Гребенюк, В. М. Кислов, О. І. Толстой, І. І. Литвинов, які мали великий виробничий досвід. Викладачі кафедри багато уваги приділяли аудиторній та поза аудиторній роботі зі студентами. На додаток до всього, кафедра була центром водного туризму, а В. Л. Попов по праву вважався «адміралом туризму».

В 1970 році кафедра переїжджає в нові приміщення. Створюються нові лабораторії, навчальні аудиторії, зал курсового проектування, поповнюється й обновляється лабораторна база. У цей період на кафедру приходять викладачі: кандидати технічних наук О. І. Гребенюк, В. І. Хлістун, В. С. Хлістун, В. І. Бєлобров, В. Ф. Дудко, В. М. Кислов, С. М. Зінченко; асистенти Л. П. Філімошкіна, О. В. Чумаченко, Н. П. Малєєва.

Сектор ТММ виділяється в самостійну одиницю – кафедру теорії механізмів і машин, яку очолив канд. техн. наук В. І. Бєлобров.

Склад кафедри (1992 р.).
Зліва направо, верхній ряд: О. П. Плохов, інженер 1-й категорії; О. В. Чумаченко, ст. викл.; Л. М. Новицька, канд. техн. наук, ст. викл.; С. Г. Карнаух, асп.; Л. П. Суботіна, ас.; Р. Ф. Евсютина, лаборант; Л. М. Абрамова, інженер; А. П. Мартинов, канд. техн. наук, доцент; С. С. Сервірог, ст. викл.; В. Н. Орлов, ст. лаборант; нижній ряд: О. К. Савінков, інженер; В. М. Кислов, канд. техн. наук, доц., ; Є. В. Корнєва, інженер; Л. В. Поляченко, ст. лаборант; Л. Л. Роганов, зав. кафедрою, д-р техн. наук, проф.; Л. П. Філімошкіна, ас.; Л. І. Федорова, ст. лаборант; П. В. Шишлаков, ас.

У цей же період до кафедри деталей машин приєднався сектор «Взаємозамінність, стандартизація й технічні виміри». При активній участі викладачів Л. С. Солопеєвої, Л. П. Суботіної, Л. І. Копи виконується велика робота з організації викладання дисципліни, створення лабораторій технічних вимірів, комплекту учбово-методичної документації.

Обов'язком усіх співробітників, що поступили на кафедру, було обов'язкове прослуховування лекцій старших, більш досвідчених доцентів. Регулярно практикувалося взаємне відвідування лекцій.

Новий період історії почався в 1975 році, коли завідувачем кафедри обирається Лев Леонідович Роганов, канд. техн. наук, доцент, нині – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри «Машини й технологія обробки металів тиском».

Із приходом Л. Л. Роганова на кафедрі стала активно розвиватися науково-дослідна робота. Сформувався й одержав визнання науковий напрямок «Розробка обладнання і механізмів з гідропружним і клиношарнірним приводом», зложився досвідчений науковий колектив: О. П. Плохов, О. В. Чумаченко, М. П. Бєлов, В. П. Шкаран, О. П. Соннов, О. В. Ісаєв, В. В.Харлашкін, В. І. Трофімов, І. С. Друзяка, У. Г. Берец, Є. В. Корнєва, П. В. Шишлаков, С. Г. Карнаух, О. Є. Мучник. Викладацький склад поповнили кандидати технічних наук Л. М. Новицька, А. П. Мартинов.

В 1997 році відбулося об'єднання кафедр теорії механізмів і машин (зав. кафедрою – канд. техн. наук, доцент Віктор Олексійович Загудаєв) і деталей машин в одну – основ конструювання механізмів і машин (ОКММ).

Доцент В. А. Загудаєв проводить лабораторну роботу

З 2000 по 2001 рік кафедру ОКММ очолював Петро Васильович Шишлаков, канд. техн. наук, доцент.

В 2001 р. кафедру очолив Сергій Григорович Карнаух, учень Л. Л. Роганова, канд. техн. наук, доцент.

Колектив кафедри (2007 р.).
Зліва направо, нижній ряд: Р. О. Кравченко, ас.; Л. П. Суботіна, ас.; І. В. Клименченко, ст. лаборант; Л. Н. Новицька, канд. техн. наук, ст. викл.; В. А. Загудаєв, канд. техн. наук, доц.; верхній ряд: В. Є. Шоленінов, ас.; О. Ю. Вяль, канд. техн. наук, ас.; Е. О. Владимиров, канд. техн. наук, доц.; Л. М. Абрамова, ст. викл., канд. техн. наук; О. В. Чумаченко, ст. викл.; С. М. Зінченко, канд. техн. наук, доц.; Р. І. Касімов, ст. лаборант; С. Г. Карнаух, зав. кафедрою, канд. техн. наук, доц.; Н. В. Чоста, ст. викл.; Д. В. Завгородній, ас., канд. техн. наук; Т. О. Кулик, канд. техн. наук, ас.; О. О. Бігунов, ас.; А. П. Мартинов, канд. техн. наук, доц.; С. К. Добряк, канд. техн. наук, ас.; Л. П. Філімошкіна, ас.; М. І. Кінденко, канд. техн. наук, доц.

В 2009 році кафедра ОКММ була перейменована в кафедру основ проектування машин (ОПМ). У цей час кафедра, зберігаючи наступність і традиції в навчальній, науково-дослідній роботі, активно впроваджує сучасні методи навчання й наукового пошуку, продовжує шукати нові форми й методи проведення навчального процесу.

На кафедрі працює колектив досвідчених кваліфікованих викладачів. З них 12 – кандидати технічних наук, у тому числі: 6 доцентів, 3 старших викладача, 3 асистента. Крім того, 2 асистента кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями.

Навчально-лабораторна база складається з 3 лабораторій, оснащених необхідним обладнанням, приладами, досвідченими установками й макетами, 2 лекційних і 5 предметних аудиторій.

На кафедрі видано 8 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти й науки України й більш 100 інших методичних розробок.

Щорічно кафедра ОПМ проводить серед студентів 1-й тур Всеукраїнської олімпіади по машинознавству, у якій беруть участь команди всіх академічних груп 3-го курсу – усього 16 команд (80 студентів). За результатами 1-го тура олімпіади формується збірна команда ДДМА для участі в другому турі всеукраїнських і регіональних олімпіад по дисциплінах кафедри, де протягом останніх п'яти років студенти ДДМА зайняли 25 призових місць. Особливо хочеться відзначити таких студентів: О. В. Нечепуренко, О. П. Пациора, О. М. Белогуров.

Протягом десятків років на кафедрі склалась наукова школа, яку очолює д-р техн. наук, проф. Л. Л. Роганов. Представниками наукової школи є: д-р техн. наук, проф. О. Ф. Тарасов; кандидати технічних наук В. В. Харлашкін, В. І. Трофімов, О. В. Ісаєв, П. В. Шишлаков, С. Г. Карнаух, Л. М. Абрамова, Н. В. Чоста; здобувачі О. Є. Мучник, В. Є. Шоленінов, О. О. Бігунов, О. Н. Стадник і ін. Науковий напрямок – розробка техпроцесів, машин і механізмів з гідропружним і клиношарнірним приводом.

Галузі наукових розробок:

 • обладнання й оснащення для реалізації процесів ОМТ із гідропружним і клиношарнірним приводом;
 • розробка перспективних способів поділу сортового прокату на мірні заготовки й обладнання для його реалізації;
 • стенди для випробувань виробів ударними імпульсами прискорень без початкової швидкості;
 • обладнання й технології для інерційного формування піщано-глинистих форм;
 • безакумуляторний запуск двигунів внутрішнього згоряння;
 • привід електроапаратури, що вимагає мінімального часу спрацьовування;
 • обладнання для руйнування великих негабаритів на гідрофіцированному екскаваторі;
 • нові конструкції ущільнень гідравлічних приводів.

За час існування кафедри ОПМ отримано понад 140 патентів й авторських посвідчень на винаходи, опубліковано більш 190 статей, кафедра взяла участь в 130 науково-технічних конференціях, захищено 1 докторська й 7 кандидатських дисертацій.

Щорічно на кафедрі 10 студентів беруть участь у науково-дослідній роботі кафедри. Результати цієї роботи доповідаються на студентських наукових конференціях.

Общая информация ОПМ

Загальна інформація

Адреса: 84313, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, Академічна (Академічна)-72, ДДМА, корпус №1, аудиторія 1147

Телефон: (0626) 41-81-13

E-mail: okmm@dgma.donetsk.ua

Дисципліни кафедри:
 1. Деталі машин.
 2. Прикладна механіка і основи конструювання.
 3. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання.
 4. Теорія механізмів і машин.
 5. Стандартизація, метрологія та контроль.