ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

ФПіМОт

Кафедра Гуманітарної освіти

{nomultithumb}
Фотогалерея

Методичне забезбечення
Высшее образование и Болонский процесс

Курс лекций

Материалы для самостоятельной работы магистров по курсу

Планы семинарских занятий

Рабочая программа

Тестовый контроль по курсу

Деловая риторика

Вопросы к зачету по деловой риторике

Задания к самостоятельной работе студентов

Курс лекций (Деловая риторика)

Опорный конспект лекций (Риторика)

Планы семинарских занятий

Рабочая программа

История Украины

Дневное отделение

Краткий курс лекций

Сборник тестовых заданий

Вопросы для подготовки к экзамену

Краткий понятийный и терминологический справочник

Методические указания к самостоятельной работе студентов

Национально-государственное возрождение Украины. Украина в современном мире. Метод. указания

Планы семинарских занятий и методические указания к ним

Политические партии в Украине (1900-1917). Учебное пособие

Рабочая программа

Рабочая программа (ускоренное обучение)

Сборник тестов

Справочник (понятия и термины)

Заочное отделение

Краткий курс лекций

Сборник контрольных работ

Краткий понятийный и терминологический справочник

Метод. указания и варианты контр. работ (для слушателей послевузовской формы обучения

Национально-государственное возрождение Украины. Украина в современном мире. Метод. указания

Политические партии в Украине (1900-1917). Учебное пособие

Рабочая программа

Справочник (понятия и термины)

Історія української культури

Денне відділення

Екзаменаційні питання

Конспект лекцій

СЛОВНИК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Матеріали для підготовки до ККР

Плани семінарських занять

Робоча програма

Робоча програма (прискорене навчання)

Заочне відділення

Методичні вказівки і теми контрольних робіт

Питання до екзамену

Питання до заліку

СЛОВНИК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Робоча програма

Робоча програма (прискорене навчання)

Педагогика и психология высшей школы

Рекомендации к написанию и оформлению аттестационной работы

Дневное отделение

вопросы к зачёту

курс лекций

Педагогика и психология ВШ (в вопросах и ответах)

Планы семинарских занятий

Рабочая программа

Заочное отделение

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

курс лекцій

питання до заліку

робоча програма

Тематика контрольних робіт

Психология

Дневное отделение

Вопросы к зачету

конспект лекций

Метод. указания к изучению темы Эмоц.-волев. сфера

практикум

Рабочая программа

Заочное отделение

Методические указания по курсу Психология (2013)

Конспект лекцій

питання до заліку

Робоча програма

самостіна робота

Трудоустройство и деловая карьера

вопросы для подготовки к зачету (магистр)

вопросы для подготовки к зачету (специалист)

Имидж делового человека

Материалы к самостоятельной работе студентов

Методическое пособие к самостоятельной работе студентов.d

Опорный конспект лекций по трудоустройству

Планы семинарских занятий

Рабочая программа

Рабочая программа (ускоренное обучение)

Сборник ситуационных задач

Учебная програма

Українська мова (за професійним спрямуванням)

денне відділення

Збірник текстів до вивчення української лексики за професійним спрямуванням

Збірник тестів з української мови

Курс лекцій

Метод. вказівки до самостійної роботи

Методичні вказівки до написання курсових робіт

Питання для МК

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

Робоча програма

словник професійної термінології

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

заочне відділення

Варіанти контрольних робіт

Збірник текстів до вивчення української лексики за професійним спрямуванням

Збірник тестів з української мови

Курс лекцій

Метод. вказівки до самостійної роботи

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

Робоча програма

словник професійної термінології

Этика семейных отношений

Курс лекций

Планы семинарских занятий

Рабочая программа

Загальна інформація

Адреса: 84313, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, Академічна-72, ДДМА, корпус №6, аудиторія 6216

Телефон: (0626) 41-63-12

E-mail: hum@dgma.donetsk.ua

Історія кафедри
Т. В. Кудерская,зав. кафедрою,канд. хим. наук, доцент

Т. В. Кудерська
кандидат хімічних наук, доцент,
завкафедри українознавства та гуманітарної освіти

Кафедра гуманітарної освіти була створена 1 лютого 1990 року (з 21.09.93 р. перейменована у кафедру українознавства та гуманітарної освіти). На той час вона забезпечувала викладання таких дисциплін: „Українська мова та українознавство”, „Українська та зарубіжна культура”, „Правознавство”, „Основи психології”, „Ораторське мистецтво”, „Основи соціоекології”, «Російська мова», „Етика спілкування”. Завідувачем кафедри була призначена доцент філософії, кандидат хімічних наук Кудерська Тамара Володимирівна. З перших днів заснування на кафедрі працювали: доцент, кандидат економічних наук Синєгуб Олександр Пилипович, ст. викладачі Рибалко Світлана Борисівна, Крутикова Ірина Володимирівна, Савенкова Людмила Тихонівна, викладачі Гаврилюк Віра Олексіївна, Кочеткова Вікторія Григорівна, ст. лаборант Железняк Алла Семенівна.

Перед викладацьким колективом стояло завдання послідовно втілювати у навчальний процес Програму гуманізації вищої технічної освіти, бути організаторами виховного процесу в академії. Майже всі дисципліни почали викладатися вперше, не було навчальних програм, підручників, наочних матеріалів. Повністю („з нуля”) були розроблені програми та методичне забезпечення таких курсів: „Українська та зарубіжна культура” – Рибалко Світлана Борисівна; „Етика спілкування”, „Основи ораторського мистецтва” – Кудерська Тамара Володимирівна, „Правознавство” – Крутикова Ірина Володимирівна; „Українська ділова мова” – Кочеткова Вікторія Григорівна, «Російська мова » - Савенкова Людмила Тихонівна.

З 1990 року на кафедрі працювали факультативи: „Історія музичної культури”, „Історія цивілізацій”, „Історія живопису та архітектури”, „Етика сімейних відносин”, „Видатні особистості історії”, „Історія кіномистецтва”.

З 1994 року до дисциплін кафедри була введена „Історія України”, яку викладали доценти, кандидати історичних наук Ляшенко Євгенія Петрівна, Алексєєв Сергій Васильович, Кулішова Тамара Олександрівна, старші викладачі , кандидати історичних наук Полуденко Сергій Васильович і Кондратенко Олександр Володимирович. В цьому ж році кафедра почала підготовку студентів за спеціалізацією «Правознавство», яку очолив ст. викладач Рябцев Олександр Іванович. У різні роки за цим напрямком підготовки працювали: Журилко Юрій Олександрович, Котик Валентина Вікторівна, Савченко Наталія Миколаївна, Ігнатенко Ольга Миколаївна, Андреєв Павло Сергійович, Мілявський Михайло Юрійович, Лесниченко Ірина Володимирівна.

Сьогодні на кафедрі викладаються такі дисципліни: нормативні - українська мова (за професійним спрямуванням), історія України , методика викладання у виші, психологія та педагогіка вищої школи, вища освіта України та Болонський процес та дисципліни вільного вибору: правознавство, психологія і педагогіка, ділова риторика, етика ділового спілкування, етика сімейних відносин, технологія психічної саморегуляції та взаємодії, героїчні особистості України, історія Донбасу .

На сучасному етапі викладання дисциплін кафедри забезпечують:

Лекцію «Голодомор в Україні» проводить доцент О. А. Довбня

Лекцію «Голодомор в Україні»
проводить доцент О. А. Довбня

Доцент Кудерська Тамара Володимирівна — кандидат хімічних наук, Відмінник освіти України, з 1990 року очолює кафедру українознавства та гуманітарної освіти, активно займається науковою діяльністю в галузі гуманітаризації технічної освіти та очолює цей науковий напрямок роботи кафедри. Під її керівництвом викладачами кафедри виконано 5 держбюджетних тем в цьому напрямку. Вона має понад 200 наукових публікацій, більше ніж 30 навчально-методичних посібників, є співавтором та головним редактором колективної монографії, брала участь у наукових та науково –методичних конференціях різного рівня. Понад двадцяти років вона очолює Раду з виховної роботи Академії. Під її керівництвом впроваджуються нові форми та методи виховання студентської молоді. Кудерська Т.В. має державні нагороди: медалі «За трудовое отличие» та «Ветеран труда», а також є переможцем конкурсів ДДМА в номінаціях «Кращий викладач гуманітарних дисциплін» (2004, 2011 р.), «Кращий завідувач кафедри» (2009 р.), нагороджена почесним знаком ДДМА «За заслуги» (2008 р.).

Доцент Лисак Лариса Костянтинівна — кандидат філологічних наук, голова секції української мови (за професійним спрямуванням). Працює на кафедрі з 1994 року. Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри, прес-секретаря ЕГФ, є членом вченої ради ЕГФ. Має грамоти від ректорату ДДМА за баторічну сумлінну працю, плідну наукову діяльність, великий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, переможець конкурсу ДДМА в номінації «Кращий викладач гуманітарних дисциплін» (2007 р.). У 1996 році заснувала Клуб шанувальників української мови “Джерело”, який очолювала до 2007 року. Має понад 60 наукових публікацій, є автором і свівавтором більше 10 науково-методичних посібників.

Алексєєв Сергій Васильович — кандидат історичних наук, доцент. В академії працює з 1983 року, на кафедрі українознавства та гуманітарної освіти з 1993 року Заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи, член методичної ради Академії. Має наукові публікації з проблем новітньої економічної історії України, брав участь у наукових та науково – методичних конференціях різного рівня. Є автором і співавтором більше 20 навчально-методичних розробок та посібників, співавтор 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Має понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій.

Доцент Довбня Ольга Анатоліївна — кандидат історичних наук. На кафедрі працює з 2000 року. Голова секції “Історія України”, автор та співавтор 7 навчально-методичних розробок та автор 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Має понад 40 публікацій, у тому числі 20 у фахових виданнях та 4 у провідних наукових виданнях Російської Федерації та Німеччини. Упродовж 2005 — 2010 рр. Брала участь у російсько-українсько-німецькому дослідницькому проекті, за результатами якого надруковані збірники документів.

Доцент Медведєва Інна Миколаївна — кандидат педагогічних наук. На кафедрі працює з 2003 року. За сумісництвом працює директором музею ДДМА, керує роботою Творчої вітальні у напрямках морально-етичного та патріотичного виховання студентської молоді, є членом ради з виховної роботи Академії. Переможець конкурсу ДДМА в номінації «Кращий викладач гуманітарних дисциплін» (2009 р.)Має понад 40 наукових публікацій, є автором і свівавтором 2 монографій та співавтором 7 науково-методичних посібників.

Булдакова Олена Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної освіти. Працює в Академії з 1998 року. Викладала курси «Історії української та світової культури», «Культурології», «Естетики», «Етики», з 2010 р викладає базовий гуманітарний курс «Історія української культури». Займається методичною і науковою роботою, працює над докторською дисертацією; сферою наукового інтересу є середньовічна філософія та історія середньовічної Франції.

Паршакова Олена Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент. Закінчила Університет Дружби Народів ім. Патриса Лумумби (м. Москва) за спеціальністю «Історія». У 1994 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Політичні погляди Бенжамена Констана». Викладачем вищої школи працює більш за 25 років, на кафедрі українознавства та гуманітарної освіти – з 2011 року. Має близько 70 наукових та навчально-методичних публікацій.

Викладач Польщикова Ольга Миколаївна на кафедрі працює з 2012 року. Раніше працювала у вищих навчальних закладах Харкова та Полтави, більше 15 років викладає українську мову (за професійним спрямуванням). Активно займається науковою роботою: працює над кандидатською дисертацією на тему «Телекомунікаційна термінологія в українській мові», є автором близько 20 наукових публікацій.

Старший викладач Стешенко Наталія Леонідівна — кандидат історичних наук. Відмінник освіти України. На кафедрі працює з 2008 року. Має понад 40 наукових публікацій, автор монографії, співавтор навчальних підручників. Роботу у Малій Академії Наук України відзначено грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Перший випуск курсу поглибленого вивчання правових дисциплін

Перший випуск курсу поглибленого вивчення правових дисциплін

Доцент Ящишина Юлія Миколаївна — кандидат психологічних наук. На кафедрі працює з 2003 року. Керівник Центру практичної психології “Довіра”. Автор понад 20 наукових публікацій з проблеми психічного здоров'я, понад 10 навчально-методичних розробок та посібників, співавтор колективної монографії. Нагороджена Почесними грамотами Донецької обласної державної адміністрації за багаторічну, плідну працю в системі освіти.

Викладач Ковальова Ганна Миколаївна на кафедрі працює з 2002 року. З 2007 року очолює Клуб шанувальників української мови “Джерело”. Має понад 50 наукових публікацій, є співавтором однієї монографії, автором і співавтором більше 6 науково-методичних посібників. З 2006 року працює на підготовчих курсах довишівської підготовки абітурієнтів. З 2005 року працює над кандидатською дисертацією “Прагмалінгвістика гумористичного дискурсу української химерної прози”.

Викладач Шарапа Світлана Володимирівна на кафедрі працює з 2007 року. Керівник штабу волонтерського руху “Подаруй світло”, практичний психолог Центру “Довіра”, керівник дебатного клубу. Має 4 наукові публікації та навчально-методичних посібника.

Лаборант Кутейко Ірина Олегівна на кафедрі працює з 2008 року, за сумісництвом викладає українську мову (за професійним спрямуванням).

Слід згадати також і тих, хто залишив частинку себе, своїх сил, розуму, серця в нашій академії, а зараз знаходяться на заслуженому відпочинку або працюють на інших посадах у нашому місті і за його межами. Це: Савенкова Людмила Тихонівна, викладач російської мови та літератури; Булдакова Олена Вікторівна, викладач української та зарубіжної культури; Синєгуб Олександр Пилипович, викладач психології;Дьяков Сергій Іванович, викладач психології; Гаврилюк Віра Олексіївна, викладач української мови; Бочкарьова Аїда Олександрівна, викладач історії; Харчевников Борис Миколайович, викладач історії України, Шепітько Ірина Володимирівна, викладач історії музичної культури, Рибалко Світлана Борисівна, історія світової культури, Самойленко Людмила Дмитрівна, викладач права, Ісай Марина Миколаївна, викладач української та зарубіжної культури; Коробкіна Ольга Леонідівна та Гаюн Марина Ігорівна, які працювали лаборантами кафедри.

Кафедра українознавства й гуманітарної освіти ( 2008 р.)

Кафедра українознавства та гуманітарної освіти ( 2008 р.)

На кафедрі ведеться наукова робота. За цей період проведені наукові дослідження за 5 науково-дослідними темами. Результати роботи над НДР відображені у наукових публікаціях, у методичних вказівках та посібниках, у навчальній роботі у процесі викладання дисциплін кафедри.

За цей період захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри: Булдакова Олена Вікторівна, Довбня Олена Анатоліївна, Дьяков Сергій Іванович, Лисак Лариса Костянтинівна, Медведєва Інна Миколаївна, Мілявський Михайло Юрійович та Ящишина Юлія Миколаївна. Готується до захисту Ковальова Ганна Миколаївна.

Кафедра українознавства та гуманітарної освіти є опорною в організації виховної роботи в академії. Завдяки наполегливій праці завідувача кафедри Кудерської Тамари Володимирівани виховна робота в академії набула системності і стала здійснюватися планово і цілеспрямовано: від ради академії – до рад факультетів, студклубу, кураторів.