ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

Участь студентів та викладачів КІТ ДДМА в літній школі за проєктом Erasmus+ BioArt

З 30 серпня по 6 вересня студенти третього курсу кафедри КІТ Микита Маліновський, Владислав Алту...

Четвер, 23 вересня 2021
В Академії проходить міжнародна конференція з ливарного виробництва

В Академії почала роботу VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології, ...

Четвер, 23 вересня 2021
ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ

(усі призові місця – у ДДМА)

Середа, 22 вересня 2021
Викладачка ДДМА очолила раду молодих учених при ДонОДА

На засіданні ради молодих учених при Донецькій обласній державній адміністрації другого скликанн...

Середа, 22 вересня 2021
Академія переходить в дистанційний режим роботи

В Академії запроваджується з 23.09.2021 р. організація освітнього процесу в дистанційному режимі...

Середа, 22 вересня 2021

Кафедра Фізичного виховання і спорту

Erasmus+

Детальніше...

Студентське життя


Індивідуальні плани студентів


Індивідуальні плани студентів (4 річний термін навчання)

Бланк груп ФКС-20-1, 2; ФКС-19-1, 2; ФКС-18-1
Зразок індивідуального навчального плану груп ФКС-20-1, 2; ФКС-19-1, 2; ФКС-18-1


Індивідуальні плани студентів (3 річний термін прискореного навчання)

Бланк груп ФКС-20-1т; ФКС-19-1т; ФКС-18-1т
Зразок індивідуального навчального плану груп ФКС-20-1т; ФКС-19-1т; ФКС-18-1т


Індивідуальні плани студентів (2 річний термін прискореного навчання)

Бланк груп ФКС-20-2т; ФКС-19-2т
Зразок індивідуального навчального плану груп ФКС-20-2т; ФКС-19-2т

Пастушкова Ніна Анатоліївна

Пастушкова Ніна Анатоліївна

Дата народження: 01.02.1972 р.

На кафедрі працює з 2011 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 2223

Поштова скринька: ninel.pastushkova@gmail.com

Особиста сторінка:

Освіта: Слов’янський державний педагогічний інститут.

Дисципліни, які викладає:

теорія і методика викладання гімнастики;

фізичне виховання;

оздоровчий фітнес;

підвищення спортивної майстерності (чирлідинг).

Спортивна спеціалізація: чирлідинг.

Напрям наукових досліджень: психологічна підготовка спортивної команди з чирлідингу як невід`ємний компонент професійної підготовки майбутніх фахівців, структура професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання, підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання засобами інноваційних технологій з фітнесу, формування спеціальних професійних компетенцій майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти

Наукові здобутки (з посиланнями) 10 опублікованих наукових та навчально-методичних праць в тому числі 1 методичний посібник, 1 навчальний посібник із позначкою ISBN:

- Психологічна підготовка спортивно команди з чирлідингу як невід`ємний компонент професійної підготовки майбутніх фахівців. ВІСНИК Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки №2.2020., науковий журнал/За ред.. Борисова В.В. – Ч.: Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2020. – С. 195–202. ISSN 2076–586X

- Фізичне виховання і спорт. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Краматорськ 2020. Фізичне виховання і спорт: основи наукових досліджень: навчальний посібник / С.О. Черненко. О.М. Олейник. Ю.О. Долинний. Н.А. Пастушкова. – Краматорськ: ДДМА. 2020. – 115 с. ISBN 978–966–379–919–3

- Теорія й методика викладання фітнесу : методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 01 –Освіта/ Педагогіка спеціальності 017 – Фізична культура і спорт / уклад. Пастушкова Н. А. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – 90 с.

Організатор всеукраїнських змагань та семінарів з чирлідингу (проведених з 2018 по 2020 рік в Донбаській державній машинобудівній академії).

Голова Донецької федерації з чирлідингу і чирспорту, тренер федерації чирлідингу і чирспорту України (ФЧЧУ)

Гончаренко Олег Станіславович

Гончаренко Олег Станіславович

Дата народження: 11.03.1968 р.

На кафедрі працює з 2020 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 1329

Поштова скринька: o.h.honcharenko@gmail.com

Особиста сторінка:

Освіта: Слов’янський державний педагогічний інститут.

Дисципліни, які викладає:

адаптивний спорт;

основи наукових досліджень;

спортивна метрологія;

рухливі ігри і забави;

виробнича (педагогічна) практика.

Спортивна спеціалізація: легка атлетика.

Напрям наукових досліджень: оволодіння професійною компетентністю майбутніми фахівцями з фізичного виховання і спорту під час навчання в закладах вищої освіти.

Наукові здобутки (з посиланнями):

– Основні напрямки виховної роботи з формування у старшокласників позитивного ставлення до служби в збройних сила України / О. С. Гончаренко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. За ред. Єрмакова С. С. – Харків. – Донецьк ХДАДМ (ХХПИ). – №10, 2005 – С. 75–78.

– Формування у старшокласників позитивного ставлення до служби в Збройних силах України в процесі позакласної роботи з фізичної культури / О. С. Гончаренко // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Луганськ: Східноукраїнський нац. Університет ім. В. Даля, 2011. – 20 с.

– Соціально-педагогічні умови моделювання здоров’я збережувального середовища вищого навчального закладу / В. М. Пристинський, Т. М. Пристинська, О. С. Гончаренко // Теорія та методика виховання: науково–методичний журнал №1(87). – Харків: Харк. нац. пед. університет ім. Г. С. Сковороди, 2012 – С. 3–7.

– Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті / В. М. Пристинський, Т. М. Пристинська, О. С. Гончаренко // Матеріали УІІІ Міжнар. наук. конф. (28 лютого 2012 року, м. Львів–Харків) / Львів. держ. ун-т. фіз. культури, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2012. С. 67–69.

– Значення духовного фактору у військово-патріотичному вихованні учнівської та студентської молоді / О. С. Гончаренко, К. О. Кльок // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць/ за заг. Ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ: ДДПУ, 2016. – с. 29–34.

– Ключові моменти у застосуванні різноманітних організаційних форм і методів позакласної спортивної роботи / С. В. Буднік, О. С. Гончаренко // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини: за матеріалами ІІ–ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (21–25 листопада 2016 р.) / за заг. ред. проф. В. В. Дичка. – Слов’янськ: ДДПУ, 2016, – с. 73–75.

– Розвиток координаційних здібностей на заняттях з бадмінтону у дітей 6–8 років / О. С. Гончаренко, В. Н. Мельник // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / за заг. Ред. проф. В. І. Сипченка. – Вип. 5(79) – Слов’янськ: ДДПУ, 2016. – с. 198–203.

– Full Factorial Experiment and Discriminant Analysis in Determining Peculiarities of Motor Skills Development in Boys Aged 9 / Olga Ivashenko, Oleg Khudolii, Sergii Iermakov, Sergii Chernenko, Oleg Honcharenko // Jurnal jf Physical Education and Sport, (JPES), Romania, 2018/ – 18 (Supplement issue 4), Art 289. – C. 1959–1965.

– Методика навчання грі у спідмінтон в процесі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти: методичні рекомендації / О. С. Гончаренко, В. М. Пристинський, С. О. Черненко. – Слов’янськ: ДВНВ «ДДПУ», вид-во Б. І. Маторін, 2019. – 56с.

– Інформаційні показники функціональної і рухової підготовленості студентів вищих навчальних закладів. / Черненко С. О., Марченко С. І., Гончаренко О. С. / Журнал «Теорія та методика фізичного виховання», науково-методичний журнал Том 19, №3, 2019. – С. 107–115.

Пастушкова Ніна Анатоліївна

Пастушкова Ніна Анатоліївна

Дата народження: 01.02.1972 р.

На кафедрі працює з 2011 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 2223

Поштова скринька: ninel.pastushkova@gmail.com

Особиста сторінка:

Освіта: Слов'янський державний педагогічний інститут.

Дисципліни, які викладає:

теорія і методика викладання гімнастики;

фізичне виховання;

фітнес;

підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту (чирлідинг).

Спортивна спеціалізація: чирлідинг.

Напрям наукових досліджень: психологічна підготовка спортивної команди з чирлідингу як невід`ємний компонент професійної підготовки майбутніх фахівців, структура професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання, підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання засобами інноваційних технологій з фітнесу, формування спеціальних професійних компетенцій майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти

Наукові здобутки (з посиланнями) 10 опублікованих наукових та навчально-методичних праць в тому числі 1 методичний посібник, 1 навчальний посібник із позначкою ISBN:

- Психологічна підготовка спортивно команди з чирлідингу як невід`ємний компонент професійної підготовки майбутніх фахівців. ВІСНИК Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки №2.2020., науковий журнал/За ред.. Борисова В.В. – Ч.: Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2020. – С. 195–202. ISSN 2076–586X

- Фізичне виховання і спорт. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Краматорськ 2020. Фізичне виховання і спорт: основи наукових досліджень: навчальний посібник / С.О. Черненко. О.М. Олейник. Ю.О. Долинний. Н.А. Пастушкова. – Краматорськ: ДДМА. 2020. – 115 с. ISBN 978–966–379–919–3

- Теорія й методика викладання фітнесу : методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 01 –Освіта/ Педагогіка спеціальності 017 – Фізична культура і спорт / уклад. Пастушкова Н. А. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – 90 с.

Організатор всеукраїнських змагань та семінарів з чирлідингу (проведених з 2018 по 2020 рік в Донбаській державній машинобудівній академії).

Голова Донецької федерації з чирлідингу і чирспорту, тренер федерації чирлідингу і чирспорту України (ФЧЧУ)

Гейтенко Владислав Володимирович

Гейтенко Владислав Володимирович

Дата народження: 05.01.1993 р.

На кафедрі працює з 2020 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 2227

Поштова скринька: geytenko52@gmail.com

Особиста сторінка:

Освіта: Донбаський державний педагогічний університет.

Дисципліни, які викладає:

Теорія і методика викладання спортивних ігор (розділ волейбол);

Спортивні споруди і обладнання;

Теорія і методика дитячо-юнацького спорту;

Теорія і технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності;

Фізичне виховання.

Спортивна спеціалізація: баскетбол, волейбол.

Напрям наукових досліджень: підготовка фахівців з фізичного виховання і спорту, корекційна педагогіка, педагогічний супровід соціалізації старшокласників, студентів засобами фізичної культури і спорту в поведінці яких наявна асоціальна та антисоціальна поведінка.

Наукові здобутки (з посиланнями):

- Гейтенко В. В. Педагогічний супровід соціалізації старшокласників у середовищі неформальних молодіжних організацій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. / Донбаський державний педагогічний університет. Слов’янськ, 2019. 330 с.

- Гейтенко В. В., Пристинський В.М. Педагогічний супровід підлітків старшого шкільного віку у середовищі асоціальних й антисоціальних неформальних молодіжних організацій. Монографія. Слов’янськ. Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. 300 с. ISBN 978-617-7780-06-8

- Pedagogical conditions of formation of the civil maturity of the senior school students who are existing in the environment of the informal youth organizations. / Heitenko V. V. // Polish journal of science. Warszawa, 2018. № 9. VOL. 1. P. 32-36.

- Pedagogical conditions of the development of the moral component of socialization of the senior school students who are participating in the informal youth organizations. / Heitenko V. V. // Slovak international scientific journal. № 22. VOL.1 Bratislava, 2018. P. 36-42.

- Корекция девиантного поведения старшеклассников в среде неформальных молодежных организаций средствами физической культуры. / Гейтенко В. В., Пристинський В. Н. // Двигательная активность. Спорт. Личность. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. С. 48-53.

- Физическое воспитание как фактор социализации старшеклассников в неформальной молодежной среде. / Гейтенко В. В., Пристинський В. Н. // Современные проблемы развития физической культуры и спорта. Актобе: изд-во «Жубанов университеті» Актюбинского регион гос. ун-та им. К. Жубанова, 2018. С. 89-92.

- Педагогічний супровід розвитку когнітивного компонента соціалізації старшокласників, які перебувають у середовищі неформальної молодіжної організації. / Гейтенко В. В. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. № 2(13). С. 116-127

- Визначення ефективності педагогічних умов супроводу соціалізації старшокласників у середовищі неформальних молодіжних організацій. / Гейтенко В. В. // Наукова скарбниця освіти Донеччини. Слов’янськ: ДонНУ, 2017 № 4. С. 43-47.

- Психолого-педагогічний супровід соціалізації учнівської молоді в середовищі неформальних молодіжних організацій. /Гейтенко В. В., Пристинський В. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2016. № 136. С. 45-48.

- Зарубіжний досвід соціально-педагогічного супроводу старшокласників у середовищі неформальних молодіжних організацій антисоціальної спрямованості. / Пристинський В. М., Гейтенко В. В. // Наукова скрабниця освіти Донеччини. Слов’янськ, 2017. № 1. С. 112-115.

- Діагностика розвитку громадянської зрілості старшокласників, які перебувають в середовищі неформальних молодіжних організацій / Гейтенко В. В. / «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості». Слов’янськ-Краматорськ, 2020. VII міжнародна науково-практична онлайн-конференція С. 20-28.

- Профілактика і корекція девіантної поведінки неформалів засобами фізичної культури. / Гейтенко В. В. / «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання». VІ Міжнародна науково-практична конференція. Краматорськ, 2020. С. 100-116.

Приймак Анна Юріївна

Приймак Анна Юріївна

Дата народження: 22.02.1979 р.

На кафедрі працює з 2020 року

Робочий телефон: (0626) 41-68-95

Робоча кімната: 1329

Поштова скринька: priymak_au@ukr.net;

Особиста сторінка:

 • Освіта: Слов'янський державний педагогічний інститут.
 • Дисципліни, які викладає:
  фізичне виховання;
  рухливі ігри;
  підвищення спортивної майстерності (фітнес).
 • Спортивна спеціалізація: спортивна гімнастика.
 • Напрям наукових досліджень: моделювання процесу навчання фізичних вправ; науково–методологічні основи оптимізації процесу спортивно–орієнтованого фізичного виховання студентів.
 • Наукові здобутки (з посиланнями):
 • Формирование у школьников представления о собственном здоровье как личностной ценности / Приймак А.Ю. // Материалы I Междунар. электрон.(заочной) н-пр. конф., посвящ. XXII зимним Олимпийским играм в г. Сочи, 25 декабря 2013 г. «Через физ.культ. и спорт к здор. образу жизни». УГУЭС, Уфа – 2014. – С.558–562. (сб, входящий в базу РИНЦ) присвоен междунар. индекс ISBN.
 • Сучасні напрями формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів / Приймак А.Ю., Клименко Ю.С. // Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації: збірник матеріалів V Всеукраїнської заочної науково-методичної конференції. Херсон, 2014. С. 106–109.
 • О формировании здорового образа жизни ученической и студенческой молодежи / Приймак А.Ю. // Зборник научных трудов SWord. – выпуск 4(37) . Том 13. – Иваново, 2014. – С.6–9. Входит в РИНЦ.
 • Влияние условий проживания на преемственность здорового образа жизни студенческой молодежи / Приймак А.Ю., Вовк В. //Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10–11 квітня 2014 р., Дніпропетровськ. С. 63–67.
 • Рівень фізичної підготовленості учнівської молоді як умова забезпечення наступності у вихованні здорового способу життя / Приймак А.Ю. // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. 2015. № 3. С. 97–101.
 • Динаміка фізичної підготовленості старшокласників і студентів як фактор забезпечення наступності у формуванні здорового способу життя / Приймак А.Ю. // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: збірник наук. праць Х Міжнар. інтернет наук.-метод. конф. Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2016. Вип.10. С. 413–418.
 • Педагогические условия формирования преемственности в физическом воспитании учащейся молодежи как фактор развития ценностей здоровья и здорового образа жизни / Приймак А.Ю.,Пристинський В.Н. // Актуальные проблемы экологии и здоровья человека: материалы IV Международной научно-практической конференции. Череповец, 2016. С. 29–33.
 • Ответственность за здоровье как фактор формирования преемственности в воспитаниии физической культуры школьников и студентов /Приймак А.Ю., Пристинський В.Н., Рачек Е. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол.редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 4 (73). – Сєвєродонецьк: вид–во СНУ ім. В.Даля, 2016. – С. 138–144.
 • Рухова підготовленість як критерій виховання наступності у формування цінностей здорового способу життя учнів старшого шкільного віку і студентів вищих навчальних закладів. /Приймак А.Ю. // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості: зб. статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конф. (Слов’янськ, Україна, 24–25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В.М. Пристинського, О.І. Федорова). Слов’янськ: ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", 2016. Т. 1. С. 442–448.
 • Соціально-педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні здорового способу життя учнівської молоді / Приймак А.Ю., Пристинський В.Н. // науково-методична розробка. Слов’янськ, ДДПУ, 2016. 225 с.
 • Педагогічні умови забезпечення наступності у фізичному вихованні старшокласників і студентів як основи здорового способу життя / Приймак А.Ю. // Фізичне виховання в рідній школі: науково-методичний журнал, № 6 (107), листопад-грудень 2016. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова , 2016.– С. 36–39.
 • Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фітнес-програми аеробної та силової спрямованості» для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія / А. Ю. Приймак. // – Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2018. – 32 с.

Фізичне виховання


З метою забезпечення викладання фізичного виховання на належному рівні у ДДМА запроваджені такі моделі організації навчального процесу:

1. Традиційна.

Організація дисципліни «Фізичне виховання» для студентів 1-2 курсів і 1 курсу прискореної форми навчання в обсязі 4 годин обов’язкових занять на тиждень.

Робочі програми дисципліни «Фізичне виховання»

2. Секційна:

2.1. Організація факультативних секційних занять з фізичного виховання для студентів 3-4 курсів, 2 курсу прискореної форми навчання в обсязі до 4 годин занять на тиждень, з виставленням заліків та включенням до розкладу занять, з наданням студентам можливості як відвідувати заняття з групою, так і займатись індивідуально в спортивних секціях та оздоровчих гуртках, клубах, програмах тощо на їх вибір. Проведення факультативних секційних занять з фізичного виховання враховується в основних видах навчальної роботи та обліковується відповідно до норм навчальної роботи.

2.2. Створення широкої мережі спеціалізованих спортивних секцій (груп спортивного вдосконалення), які працюють за фіксованим розкладом у вільний від основних навчальних занять час.

Робочі програми «Відділення спортивного вдосконалення»

3. Індивідуальна.

Закріплення за студентами, які мають суттєві відхилення у стані здоров’я та фізичному розвитку, працівника кафедри фізичного виховання, який виконує роль консультанта з питань рекреації, реабілітації та оздоровлення, рекомендує певні види фізичної активності (як організовані, так і самостійні), розробляє індивідуальну програму фізичного розвитку, у т.ч. спортивні або оздоровчі секції.

Робочі програми «Відділення фізичної реабілітації (спеціально медичне відділення)»
Робочі програми «Відділення фізичної реабілітації (лікувальна фізична культура)»

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: навчальними та методичними посібниками, конспектом лекцій тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з фізичного виховання повинні передбачати можливість проведення самоконтролю показників їх фізичного розвитку. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна монографічна та періодична література з фізичного виховання.

Самостійна робота студента над засвоєнням теоретичного та практичного навчального матеріалу з фізичного виховання може виконуватися у бібліотеці, на спортивних спорудах вищого навчального закладу та за його межами.


Навчальний матеріал, передбачений навчальною програмою для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення навчальних занять.

На всіх заняттях з фізичного виховання викладачами кафедри проводяться інструктажі з техніці безпеки зі студентами академічних груп, після закінчення яких вони розписуються у спеціальних журналах з техніки безпеки, які є у кожного викладача кафедри.

На кафедрі ведеться журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, в якому є виписка з Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях і підприємствах, підлеглих Міністерству освіти і науки України, а також пам'ятка про заходи пожежної безпеки в навчальних корпусах і гуртожитках ДДМА.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ ДИСЦИПЛІН (бакалавр)

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності»
Навчальна дисципліна «Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
Навчальна дисципліна «Анатомія людини з основами спортивної морфології»
Навчальна дисципліна «Долікарська медична допомога та основи медичних знань»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика фізичного виховання»
Навчальна дисципліна «Педагогічна майстерність фахівців з фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна «Біомеханіка»
Навчальна дисципліна «Фізіологія людини та рухової активності»
Навчальна дисципліна «Педагогічна майстерність фахівців з фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна «Спортивна метрологія»
Навчальна дисципліна «Загальна теорія підготовки спортсменів»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання обраного виду спорту»
Навчальна дисципліна «Біохімія і біохімічні основи спортивного тренування»
Навчальна дисципліна «Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ»
Навчальна дисципліна «Основи теорії здоров’я та здорового способу життя»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика дитячо-юнацького спорту»
Навчальна дисципліна «Адаптивний спорт»
Навчальна дисципліна «Олімпійський і професійний спорт»
Навчальна дисципліна «Спортивні споруди і обладнання»
Навчальна дисципліна «Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна «Навчальна ознайомча практика»
Навчальна дисципліна «Виробнича (педагогічна) практика»
Навчальна дисципліна «Виробнича (тренерська) практика»
Навчальна дисципліна «Виробнича практика за профілем майбутньої роботи»
Навчальна дисципліна «Історія фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень»
Навчальна дисципліна «Підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання гімнастики»
Навчальна дисципліна «Атлетизм»
Навчальна дисципліна «Фітнес»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання легкої атлетики»
Навчальна дисципліна «Рухливі ігри і забави»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання спортивних ігор»
Навчальна дисципліна «Лижні види спорту»
Навчальна дисципліна «Спортивна медицина»
Навчальна дисципліна «Фізична терапія з основами масажу»
Навчальна дисципліна «Історія України та української культури»
Навчальна дисципліна «Нові інформаційні технології»
Навчальна дисципліна «Іноземна мова»
Навчальна дисципліна «Психологія»
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Навчальна дисципліна «Екологія»
Навчальна дисципліна «Політологія»
Навчальна дисципліна «Технології психічної саморегуляції та взаємодії»
Навчальна дисципліна «Етика та естетика»
Навчальна дисципліна «Фармакологічний супровід у сфері фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна «Основи економічної теорії»

Навчальна дисципліна «Філософія»
Навчальна дисципліна «Релігієзнавство»
Навчальна дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням»
Навчальна дисципліна «Педагогіка»
Навчальна дисципліна Атестація (комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності)

Робочі програми навчальних дисциплін (бакалавр)

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності»
Навчальна дисципліна «Українська мова»
Навчальна дисципліна «Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
Навчальна дисципліна «Анатомія людини з основами спортивної морфології»
Навчальна дисципліна «Долікарська медична допомога та основи медичних знань»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика фізичного виховання»
Навчальна дисципліна «Біомеханіка»
Навчальна дисципліна «Фізіологія людини та рухової активності»
Навчальна дисципліна «Спортивна метрологія»
Навчальна дисципліна «Загальна теорія підготовки спортсменів»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання обраного виду спорту»
Навчальна дисципліна «Біохімія і біохімічні основи спортивного тренування»
Навчальна дисципліна «Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ»
Навчальна дисципліна «Основи теорії здоров’я та здорового способу життя»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика дитячо-юнацького спорту»
Навчальна дисципліна «Адаптивний спорт»
Навчальна дисципліна «Олімпійський і професійний спорт»
Навчальна дисципліна «Спортивні споруди і обладнання»
Навчальна дисципліна «Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна «Навчальна ознайомча практика»
Навчальна дисципліна «Виробнича (педагогічна) практика»
Навчальна дисципліна «Виробнича (тренерська) практика»
Навчальна дисципліна «Виробнича практика за профілем майбутньої роботи»
Навчальна дисципліна «Історія фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень»
Навчальна дисципліна «Підвищення спортивної майстерності з обраного виду спорту»

РП «Підвищ спорт майстерності з обран виду спорту волейбол»

СИЛАБУС «Підвищ спорт майстерності з обран виду спорту волейбол»

РП «ПСМ з обран виду спорту баскетбол»

СИЛАБУС «ПСМ з обраного виду спорту (баскетбол)

РП «ПСМ з обраного виду спорту силові види спорту»

СИЛАБУС «ПСМ з обраного виду спорту (силові види спорту)»

РП «Підвищ спорт майстерності з обран виду спорту футбол»

СИЛАБУС «Підвищення спорт майстерності з обран виду спорту

РП «ПСМ з обраного виду спорту настільний теніс»

СИЛАБУС «ПСМ (Настільний теніс)»

РП «ПСМ (Чирлідинг)»

СИЛАБУС ПСМ «(Чирлідинг)»

РП ПСМ «(бадмінтон)»

СИЛАБУС «ПСМ (Бадмінтон)»

РП «ПСМ (Легка атлетика)»

СИЛАБУС «ПСМ (Легка атлетика)»

Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання гімнастики»
Навчальна дисципліна «Атлетизм»
Навчальна дисципліна «Фітнес»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання легкої атлетики»
Навчальна дисципліна «Рухливі ігри і забави»
Навчальна дисципліна «Теорія і методика викладання спортивних ігор»
Навчальна дисципліна «Лижні види спорту»
Навчальна дисципліна «Спортивна медицина»
Навчальна дисципліна «Фізична терапія з основами масажу»
Навчальна дисципліна «Історія України та української культури»
Навчальна дисципліна «Іноземна мова»
Навчальна дисципліна «Нові інформаційні технології»
Навчальна дисципліна «Психологія»
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»
Навчальна дисципліна «Екологія»
Навчальна дисципліна «Політологія»
Навчальна дисципліна «Технології психічної саморегуляції та взаємодії»

Навчальна дисципліна «Етика та естетика»
Навчальна дисципліна «Фармакологічний супровід у сфері фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна «Основи економічної теорії»
Навчальна дисципліна «Релігієзнавство»
Навчальна дисципліна «Філософія»
Навчальна дисципліна «Педагогіка»
Навчальна дисципліна «Педагогічна майстерність фахівців з фізичної культури і спорту»
Навчальна дисципліна Атестація (комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності)

Практична підготовка та працевлаштування випускників кафедри


Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим елементом освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» для здобуття першого (бакалаврського) рівня і здійснюється відповідно до навчального плану підготовки фахівців та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».

Головним орієнтиром у визначенні змісту та в організації практичної підготовки студентів освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» є формування загальних, професійних та спеціальних (фахових) компетентностей, набуття знань, умінь та навичок відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення, а також для забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. В навчальний процес впроваджена система поетапної практичної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури із послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок.

Усі програми практик містять індивідуальні завдання, які постійно оновлюються та є актуальними для загально-освітніх шкіл, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фітнес-клубів тощо.

Першим етапом підготовки фахівців за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт» є навчальна ознайомча практика «Вступ до спеціальності», яка спрямована на ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні, організацію навчального та виховного процесу у академії, змістом, характером та сферою майбутньої професійної діяльності, досвідом та особливостями діяльності установ та організацій. Навчальна ознайомча практика готує здобувачів до вивчення спеціальних дисциплін, що профілюють їх як майбутніх фахівців. Вона сприяє розвитку творчої і науково-технічної ініціативи, спрямованої на вирішення конкретних завдань педагогічної діяльності.

Виробнича (педагогічна та тренерська) практика спрямована на закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування загальних та спеціальних практичних умінь компетентностей зі спеціальності, передбачає підбір фактичного статистичного матеріалу для виконання курсових робіт та навчально-дослідних завдань.

Проходження виробничої практики за профілем майбутньої роботи є логічним завершенням практичної підготовки випускників кафедри за освітньою програмою. Це заключний етап поглиблення, узагальнення і вдосконалення на здобутих студентами- здобувачами знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності. Під час цієї практики студент- здобувач здійснює збір фактичних матеріалів для виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів.

На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво кафедри фізичного виховання і спорту з ЗОШ, ДЮСШ, СК, ДЮК та іншими провідними установами та організаціями східного регіону України. На сьогоднішній день студенти старших та випускних курсів працюють на посадах тренерів, фітнес тренерів, інструкторів у таких навчальних та спортивних організаціях, як: футбольний клуб «Авангард» (м. Краматорськ); обласна СДЮСШОР з важкої атлетики та «ХК» Донбас (м. Дружківка); шаховий клуб ім. Момота (м. Краматорськ); фітнес-клуб «Fit shine» (м. Київ); ДЮК «Дельфін» (м. Бахмут); ДЮСК (боротьба) на базі ЗОШ №8 (м. Краматорськ); ЗЗСО №10 (м. Новоградівка); тренажерний зал «Малібу» (м. Краматорськ); ДЮСШ (м. Костянтинівки, м. Допропілля, м. Покровська, м. Соледара, м. Мирнограда); футбольна академія «Футістар» (м. Краматорськ); ДЮСШ №1 (м. Бахмут); ДЮСШ №1, №2 (м. Краматорськ); ЗОШ №18 (м. Бахмут);


Договори з установами про проведення практики студентів

Договори з установами про проведення практики студентів-2

Договори з установами про проведення практики студентів-3

Договори з установами про проведення практики студентів-4

Договори з установами про проведення практики студентів-5


Наша адреса: Донецька обл., 84313, м. Краматорськ, ДДМА, вул. Академічна, 72
Приймальна комісія (2-й корпус ДДМА, ауд. 2214) тел. (0626) 41-69-38;
моб.тел. (066) 051 74 89


Кафедра  «Фізичного виховання і спорту (ФВС)»
E-mail: fz@dgma.donetsk.ua
Донбаська державна машинобудівна академія
E-mail: dgma@dgma.donetsk.ua

Співробітництво з спортивними організаціями та навчальними установами

Кафедра фізичного виховання і спорту здійснює тісну співпрацю із спортивними організаціями, як міського, так і обласного рівня: Управлінням фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації (м. Краматорськ); Донецьким обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України (м. Краматорськ); Донецькою обласною комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою (м. Мирноград); Відділенням національного олімпійського комітету України в Донецькій області (м. Краматорськ); Обласною дитячо-юнацькою спортивною школою для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків (м. Краматорськ); Дитячою юнацькою спортивною школою (м. Краматорськ); Обласною спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву з важкої атлетики (м. Дружківка); Дитячою юнацькою спортивною школою № 1 (м. Краматорськ).

Мета співпраці – координація діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін щодо удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту.

Завдання співпраці: забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту; сприяння проходженню практичної підготовки здобувачів вищої освіти; розроблення та впровадження пропозицій щодо покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти; узгодження програми підготовки здобувачів вищої освіти.

Нашими основними партнерами серед навчальних установ являються:

– Wyzsza Szkola Spoleczno–Gospodarcza (Przeworsku, Poland);

– Branch of JSC “NCPD “Orleu” institute for professional development of Zhambyl region (Taraz, Republic of Kazakhstan);

– Armenian State Institute of Physical Culture (Yerevan, Armenia);

– The State University of Physical Education and Sport (Chișinău, Moldova);

– Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" (Chișinău, Moldova);

– Ventspils University of Applied Sciences (Ventspils, Latvia);

– The Academy of Management and Administration in Opole (Poland)

– Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ);

– Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огнієнка (м. Кам’янець-Подільськ);

– Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ);

– Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Житомир);

– Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці);

– Комунальний заклад «Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки» (м. Бахмут);

– Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» (м Хмельницьк)