ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Видатні вчені

Довідки про студентів для ТЦК будуть формувати в ЄДЕБО

Довідки про те, що учень чи студент здобуває освіту на певному рівні, будуть формувати в Єдиній ...

Середа, 22 травня 2024
В Академії відбулася міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект»

ДДМА (кафедра КМСІТ) спільно з НТУ «ХПІ» традиційно стала організатором XI Міжнародної науково-т...

Вівторок, 21 травня 2024
Студраду ДДМА нагородили грамотою за участь у національній руханці до Міжнародного дня вишиванки

У день, коли світ відзначає красу і самобутність української вишиванки, Українська федерація &la...

Понеділок, 20 травня 2024
Наука – дорога в майбутнє

Наука – найважливіший чинник технічного і соціально-культурного прогресу. Особливо у воєнні часи...

Субота, 18 травня 2024
ВІТАЄМО НАУКОВЦІВ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ – ДНЕМ НАУКИ В УКРАЇНІ!

Шановні колеги, науковці, від щирого серця вітаємо вас із професійним святом – Днем науки ...

Субота, 18 травня 2024

Абітурієнту

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки
України
13 жовтня 2016 року № 1236


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 листопада 2016 року за № 1515/29645


ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів та її розгляду вищим навчальним закладом
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
  заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і конкурсну пропозицію;
  особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;
  статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.
  Параметр "Статус електронної заяви" протягом вступної кампанії може перебувати в одному з таких статусів:
  "Зареєстровано в Єдиній базі" – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу.
  "Потребує уточнення вступником" – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання.
  "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі.
  "Допущено до конкурсу" – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі.
  "Допущено до конкурсу (навчання за бюджетні кошти)" – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки для навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно до пункту 4 розділу V Умов прийому.
  "Відмовлено вищим навчальним закладом" – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови.
  "Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо:
  електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником";
  електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
  «Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю;
  "Рекомендовано до зарахування" – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом МОН від __ жовтня 2016 року № ____ (далі – Умови прийому);
  "Виключено зі списку рекомендованих" – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраною спеціальністю (спеціалізацією) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;
  "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у випадках:
  вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу ІХ Умов прийому);
  вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при виконанні вступником вимог пункту 2 розділу ІХ Умов прийому);
  вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту четвертого розділу V Умов прийому.
  "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)" – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 3 розділу ІХ Умов прийому;
  "Включено до наказу" – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.
 3. Вищі навчальні заклади до початку вступної кампанії вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році, при цьому для кожної з них зазначаються:
  один або декілька структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на якому (яких) ведеться підготовка;
  ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);
  назва та код спеціальності (напряму підготовки, однієї або декількох спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності);
  форма навчання;
  курс, на який здійснюється прийом;
  встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;
  ліцензований обсяг та мінімальний, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;
  обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);
  перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них;
  можливість подання заяв в електронній формі.

II. Подання електронної заяви

 1. Заяву в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу V Умов прийому.
 2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
 3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
  адресу електронної пошти, до якої має доступ;
  номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
  середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений (а)", у загальну кількість не враховуються.
  Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та фотокартки.
 4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.
 5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
  У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.
 6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
 7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.
 8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".
 9. . Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:
  «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – якщо заяву не зареєстровано у вищих навчальних закладах;
  «Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого навчального закладу

 1. Керівник вищого навчального закладу забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до вищого навчального закладу.
 2. Електронна заява із статусом "Зареєстровано в Єдиній базі" розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником".
  При встановленні електронній заяві статусу "Потребує уточнення вступником" уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Зареєстровано у вищому навчальному закладі".
 3. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси "Допущено до конкурсу" або "Відмовлено вищим навчальним закладом" (із зазначенням причини відмови).
 4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування", що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус "Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
  Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.
  Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
 5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування» відповідно до пункту 5 розділу VІІ Умов прийому.
  Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним замовленням. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 3 розділу VІІІ Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».
  Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2 - 4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 1 розділу ІV Умов прийому.
 6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому.
 7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ Умов, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".
 8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус "Рекомендовано до зарахування", вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ Умов, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус "Виключено зі списку рекомендованих" або "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".Директор департаменту вищої освіти		          О. І. Шаров

ПК ДДМА оголошує прийом на здобуття другої освіти

Приймальна комісія Донбаської Державної Машинобудівної Академії оголошує прийом заяв та документів на навчання на базі ступеня «Бакалавр» або ОКР «Спеціаліст», які були отримані раніше за будь-яким напрямом підготовки на здобуття ОКР «Спеціаліст» за заочною формою навчання на такі спеціальності:

«Інформаційні технології проектування»

«Економіка підприємства»

Детальніше...

Обращение к учащимся 11 классов, проживающим в зоне АТО

Обращение к учащимся 11 классов, проживающим в зоне проведения АТО и планирующим поступать в Донбасскую государственную машиностроительную академию (ДГМА) и их родителям!

Если Вы решили поступать в ДГМА, мы можем помочь Вам перейти учиться с 10 января в одну из ведущих школ Краматорска. Этот переход позволит Вам качественно подготовиться к прохождению ВНО, сдать тесты и получить аттестат о среднем образовании государственного образца. Учеба может проходить либо на постоянной основе, либо дистанционно (приезд в Краматорск на 2-3 дня в месяц и дальнейшее общение с преподавателями с помощью электронных средств связи). Если Вас заинтересовало наше предложение то, после заключения соответствующего договора, мы можем предоставить Вам место в общежитии для постоянного либо для кратковременного проживания со стоимостью оплаты, как для студентов ДГМА.

Помощь в организации учебы и обеспечении нормальных бытовых условий Вам, кроме школьных преподавателей и классных руководителей, будут оказывать и выделенные кураторы из числа ведущих преподавателей академии. Более подробную информацю по данному вопросу Вы можете получить в приемной комиссии академии по адресу:

Г. Краматорск, бул. Машиностроителей, 39, к.2214, тел.: (0626)-41-69-38, e-mail: pk@dgma.donetsk.ua

Ректорат ДГМА, Краматорский городской отдело образования

{nomultithumb}

Список зарахованих на 1 курс

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Андреєва Альона Андріївна 549,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Худолій Максим Геннадійович 604,5 загальний Бюджет Зарахований
3 Пишневський Микита Миколайович 532,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Потапенко Євгенія Вікторівна 515,0 загальний Бюджет Зарахований
5 Калімулін Андрій Михайлович 512,0 загальний Бюджет Зарахований
6 Рясик Олексій Віталійович 510,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Руднєв Андрій Віталійович 506,5 загальний Бюджет Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Тарасенко Євген Максимович 604,0 загальний Бюджет Зарахований
2 Решетняк Сергій Романович 568,5 загальний Бюджет Зарахований
3 Отришко Анастасія Володимирівна 544,0 загальний Бюджет Зарахований
4 Медведєв Кирило Олександрович 529,5 загальний Бюджет Зарахований
5 Кисельов Микола Сергійович 521,0 загальний Бюджет Зарахований
6 Капленко Кирило Вадимович 498,0 загальний Бюджет Зарахований
7 Хемій Микола Романович 490,0 загальний Бюджет Зарахований
8 Кирсанов Сергій Ярославович 485,5 загальний Бюджет Зарахований
9 Кириченко Сергій Андрійович 464,0 загальний Бюджет Зарахований
10 Аббасов Турал Кямал огли 457,5 загальний Бюджет Зарахований
11 Кириченко Олександр Андрійович 449,5 загальний Бюджет Зарахований


Напрям "Економіка підприємства"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Глазкова Олена Іванівна 524,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Вержбицький Марко Ігорович 592,0 загальний Бюджет Зарахований
3 Мусієнко Костянтин Ігорович 555,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Спірато Анастасія Сергіївна 517 загальний Контракт Зарахований
5 Кошева Вікторія Юріївна 512,5 загальний Контракт Зарахований
6 Крилова Ірина Леонідівна 504,5 загальний Контракт Зарахований
7 Блохіна Марина Олександрівна 500,5 загальний Контракт Зарахований
8 Трушова Анастасія Олексіївна 492,0 загальний Контракт Зарахований
9 Павенко Орина Михайлівна 488,0 загальний Контракт Зарахований
10 Баранов Руслан Романович 480,0 загальний Контракт Зарахований
11 Яснєцова Анастасія Олександрівна 475,5 загальний Контракт Зарахований
12 Зеленін Михайло Едуардович 467,0 загальний Контракт Зарахований
13 Луговий Євгеній Геннадійович 448,5 загальний Контракт Зарахований
14 Опанасенко Юлія Миколаївна 448,0 загальний Контракт Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Загорелік Олена Вадимівна 468,5 поза конкурсом Контракт Зарахований
2 Діденко Дарія Павлівна 513,5 загальний Бюджет До наказу
3 Єршова Єлизавета Валеріївна 507,5 загальний Бюджет До наказу
4 Челов`ян Марина Олегівна 503,5 загальний Контракт До наказу
5 Гейдаров Сахіл Камандар огли 492,5 загальний Контракт До наказу


Напрям "Електромеханіка"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Клімченков Андрій Глібович 570,5 загальний Бюджет Зарахований
2 Барановський Степан Олегович 488,5 загальний Бюджет Зарахований
3 Лемещенко Руслан Сергійович 472,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Отдельний Вячеслав Вячеславович 463,5 загальний Бюджет Зарахований
5 Подолянюк Андрій Миколайович 460,0 загальний Бюджет Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Пассажиров Максим Романович 505,5 загальний Бюджет Зарахований
2 Єфімцева Софія Олександрівна 499,0 загальний Бюджет Зарахований
3 Першин Дмитро Геннадійович 498,0 загальний Бюджет Зарахований
4 Клімов Максим Сергійович 485,5 загальний Бюджет Зарахований
5 Коваленко Станіслав Володимирович 477,5 загальний Бюджет Зарахований
6 Кужель Ярослав Євгенович 472,0 загальний Бюджет Зарахований


Напрям "Зварювання"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Хмелярук Наталія Михайлівна 459,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Омельченко Вячеслав Романович 506,0 загальний Бюджет Зарахований
3 Літвінов Денис Євгенович 452,0 загальний Бюджет Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Сасін Володимир Євгенович 507,0 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Сасін Іван Євгенович 484,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
3 Чурар Віталій Віталійович 470,0 поза конкурсом Бюджет Зарахований
4 Сичков Антон Валерійович 559,0 загальний Бюджет Зарахований
5 Мельников Ігор Ігорович 536,5 загальний Бюджет Зарахований
6 Санжура Станіслав Сергійович 525,0 загальний Бюджет Зарахований
7 Аверін Андрій Олександрович 524,5 загальний Бюджет Зарахований
8 Величко Єгор Олегович 515,0 загальний Бюджет Зарахований
9 Шилюк Ігор Костянтинович 514,5 загальний Бюджет Зарахований
10 Гайворонський Олександр Олегович 513,0 загальний Бюджет Зарахований
11 Лінник Владислав Олексійович 511,0 загальний Бюджет Зарахований
12 Пустовіт Роман Миколайович 496,5 загальний Бюджет Зарахований
13 Денисов Максим Володимирович 496,0 загальний Бюджет Зарахований


Напрям "Інженерна механіка"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Боровий Іван Борисович 518,5 Бюджет Зарахований
2 Самойленко Вікторія Ігорівна 517,0 Бюджет Зарахований
3 Щелинський Владіслав Олександрович 509,5 Бюджет Зарахований
4 Багдасарян Карен Армаїсович 459,5 Бюджет Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Мірошниченко Денис Миколайович 518,5 поза конкурс Бюджет Зарахований
2 Безрук Єлизавета Миколаївна 478,5 поза конкурс Бюджет Зарахований
3 Сурганова Оксана Михайлівна 541,0 загальний Бюджет Зарахований
4 Гусєва Крістіна Олександрівна 526,5 загальний Бюджет Зарахований
5 Галаган Денис Євгенович 517,0 загальний Бюджет Зарахований
6 Галаган Максим Євгенович 516,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Княжина Дар`я Анатоліївна 507,5 загальний Бюджет Зарахований
8 Лапа Дмитро Віталійович 506,0 загальний Бюджет Зарахований
9 Семенова Віола Борисівна 505,0 загальний Бюджет Зарахований
10 Олійник Аліна Віталіївна 502,0 загальний Бюджет Зарахований
11 Корнєєв Сергій Семенович 501,5 загальний Бюджет Зарахований
12 Воловод Олександр Романович 495,0 загальний Бюджет Зарахований
13 Верстюк Сергій Миколайович 497,5 загальний Бюджет Зарахований
14 Пульний Микита Євгенович 496,5 загальний Бюджет Зарахований
15 Худицький Владислав Олегович 493,5 загальний Бюджет Зарахований
16 Пахомов Костянтин Костянтинович 492,5 загальний Бюджет Зарахований
17 Таболін Данііл Олексійович 491,5 загальний Бюджет Зарахований
18 Коюда Яна Сергіївна 484,5 загальний Бюджет Зарахований
19 Ягупець Анастасія Віталіївна 484,5 загальний Бюджет Зарахований
20 Жеребцова Валерія Сергіївна 483,0 загальний Бюджет Зарахований
21 Панченко Іван Олександрович 476,0 загальний Бюджет Зарахований
22 Мокрушин Максим Денисович 474,0 загальний Бюджет Зарахований


Напрям "Комп’ютерні науки"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Ковальов Олександр Анатолійович 516,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Касьянюк Олександр Сергійович 608,5 загальний Бюджет Зарахований
3 Міненко Микола Владиславович 598,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Гриценко Олександр Олександрович 587,5 загальний Бюджет Зарахований
5 Денисюк Сергій Олександрович 582,5 загальний Бюджет Зарахований
6 Шкуратова Марина Русланівна 581,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Скрипник Євгеній Едуардович 571,5 загальний Бюджет Зарахований
8 Свиридов Олексій Олександрович 571,5 загальний Бюджет Зарахований
9 Кулинич Вадим Олександрович 564,0 загальний Бюджет Зарахований
10 Тищенко Павло Петрович 561,5 загальний Бюджет Зарахований
11 Тимченко Андрій Володимирович 555,5 загальний Бюджет Зарахований
12 Бредун Ілля Вячеславович 550,0 загальний Бюджет Зарахований
13 Гладиш Владислав Олександрович 543,0 загальний Бюджет Зарахований
14 Лут Дмитро Юрійович 540,5 загальний Бюджет Зарахований
15 Гнучих Анастасія Адріанівна 536,0 загальний Бюджет Зарахований
16 Іленко Анатолій Андрійович 531,5 загальний Бюджет Зарахований
17 Чернишов Дмитро Олександрович 529,5 загальний Бюджет Зарахований
18 Сердюкова Марина Олександрівна 529,0 загальний Бюджет Зарахований
19 Передненко Олександра Володимирівна 528,0 загальний Бюджет Зарахований
20 Павленко Олександр Володимирович 523,5 загальний Бюджет Зарахований
21 Вдовенко Роман Олександрович 522,0 загальний Бюджет Зарахований
22 Загороднюк Іван Вадимович 517,0 загальний Бюджет Зарахований
23 Дзержинський Ігор Віталійович 515,5 загальний Бюджет Зарахований
24 Єлетенко Всеволод Віталійович 513,5 загальний Бюджет Зарахований
25 Вовчок Віталій Васильович 502,5 загальний Бюджет Зарахований
26 Васильєв Максим Едуардович 502,5 загальний Бюджет Зарахований
27 Поварніцин Дмитро Аркадійович 501,0 загальний Бюджет Зарахований
28 Мощанець Максим Олександрович 499,0 загальний Бюджет Зарахований
29 Кінденко Вадим Валерійович 495,0 загальний Бюджет Зарахований
30 Гусюк Владислав Олегович 493,0 загальний Бюджет Зарахований
31 Філімонов Денис Ігорович 490,5 загальний Бюджет Зарахований
32 Житченко Антон Станіславович 484,0 загальний Бюджет Зарахований
33 Солоніна Карина Антонівна 480,5 загальний Бюджет Зарахований
34 Новосад Сергій Олександрович 465,5 загальний Бюджет Зарахований
35 Воробйов Ігор Віталійович 458,0 загальний Бюджет Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Голуб Катерина Дмитрівна 593,5 загальний Бюджет Зарахований
2 Ковтун Крістіна Олександрівна 538,5 загальний Бюджет Зарахований
3 Граченко Євгеній Андрійович 532,0 загальний Бюджет Зарахований
4 Леохін Владислав Едуардович 518,5 загальний Бюджет Зарахований
5 Приходченко Іван Сергійович 512,0 загальний Бюджет Зарахований
6 Красовський Абхай Владленович 502,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Полшенцев Богдан Володимирович 500,0 загальний Бюджет Зарахований
8 Міндьо Станислав Леонідович 496,0 загальний Бюджет Зарахований
9 Железняк Ярослав Андрійович 458,0 загальний Бюджет Зарахований
1 Пашаєв Ельчин Гамдалі огли 491,5 іноземець Контракт Зарахований


Напрям "Ливарне виробництво"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Хмелярук Світлана Михайлівна 513,0 поза конкурсом Бюджет До наказу
2 Волошин Євгеній Олегович 518,0 загальний Бюджет До наказу
3 Савицька Крістіна Рустанівна 506,0 загальний Бюджет До наказу

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Ягупець Олег Анатолійович 504,0 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Дворниченко Анастасія Андріївна 545,0 загальний Бюджет Зарахований
3 Пономаренко Аліна Віталіївна 543,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Сорокіна Карина Валентинівна 541,0 загальний Бюджет Зарахований
5 Шапошников Костянтин Віталійович 505,5 загальний Бюджет Зарахований
6 Чілібі Богдан Іванович 499,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Маляр Єгор Романович 497,5 загальний Бюджет Зарахований
8 Григоренко Олена Олександрівна 489,0 загальний Бюджет Зарахований
9 Берковський Артур Олександрович 481,5 загальний Бюджет Зарахований
10 Смирнова Ірина Євгенівна 478,5 загальний Бюджет Зарахований
11 Анісімов Андрій Сергійович 457,0 загальний Бюджет Зарахований
12 Берковський Артем Олександрович 440,0 загальний Бюджет Зарахований


Напрям "Машинобудування"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Головатий Андрій Миколайович 500,0 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Ворошков Кирило Олександрович 570,5 загальний Бюджет Зарахований
3 Рибаков Юрій Геннадійович 536,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Білай Максим Андрійович 505,5 загальний Бюджет Зарахований
5 Луговий Андрій Анатолійович 487,5 загальний Бюджет Зарахований
6 Лапін Ян Віталійович 483,5 загальний Бюджет Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Тимко Олександр Анатолійович 515,0 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Дубина Катерина Миколаївна 572,5 загальний Бюджет Зарахований
3 Діхтенко Олексій Романович 566,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Межевікін Дмитро Сергійович 534,0 загальний Бюджет Зарахований
5 Яриза Валерія Андріївна 526,5 загальний Бюджет Зарахований
6 Койнаш Андрій Олексійович 520,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Железняк Денис Сергійович 516,5 загальний Бюджет Зарахований
8 Омельченко Анатолій Олександрович 509,0 загальний Бюджет Зарахований
9 Разуваєв Олексій Вадимович 509,0 загальний Бюджет Зарахований
10 Щербак Вячеслав Євгенійович 507,5 загальний Бюджет Зарахований
11 Бобринський Віктор Сергійович 503,5 загальний Бюджет Зарахований
12 Горовий Володимир Олександрович 499,0 загальний Бюджет Зарахований
13 Ліфанов Артур Володимирович 488,0 загальний Бюджет Зарахований
14 Стешенко Валерій Олександрович 487,5 загальний Бюджет Зарахований
15 Надєєн Максим Вячеславович 486,0 загальний Бюджет Зарахований
16 Стрілець Олександр Сергійович 486,0 загальний Бюджет Зарахований
17 Глущенко Крістіна Олегівна 485,0 загальний Бюджет Зарахований
18 Барабаш Олексій Олександрович 476,0 загальний Бюджет Зарахований
19 Груздов Сергій Сергійович 473,5 загальний Бюджет Зарахований
20 Хатітовський Микола Олександрович 472,5 загальний Бюджет Зарахований
21 Корнілов Єгор Дмитрович 463,0 загальний Бюджет Зарахований
22 Іванченко Владислав Володимирович 461,5 загальний Бюджет Зарахований
23 Денщіков Владислав Миколайович 461,5 загальний Бюджет Зарахований
24 Назаров Едуард Олександрович 458,0 загальний Бюджет Зарахований
25 Журавльов Владислав Сергійович 455,5 загальний Бюджет Зарахований
26 Канунніков Владислав Олександрович 454,0 загальний Бюджет Зарахований
27 Козаченко Павло Володимирович 452,5 загальний Бюджет Зарахований
28 Фесенко Владислав Сергійович 448,5 загальний Бюджет Зарахований
29 Хлистов Євген Сергійович 445,5 загальний Бюджет Зарахований


Напрям "Менеджмент"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Середа Андрій Олександрович 573,5 загальний Бюджет Зарахований
2 Білоус Катерина Сергіївна 558 загальний Бюджет Зарахований
3 Кулік Ігор Олександрович 517 загальний Бюджет Зарахований
4 Мірошниченко Марія Сергіївна 496 загальний Контракт Зарахований
5 Романкова Анна Володимирівна 489,5 загальний Контракт Зарахований
6 Кравченко Андрій Вікторович 474 загальний Контракт Зарахований
7 Коротач Юлія Андріївна 439,5 загальний Контракт Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Сергієнко Тетяна Михайлівна 467 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Радковська Ганна Ігорівна 551,5 загальний Бюджет Зарахований
3 Ушаков Олександр Анатолійович 549,5 загальний Контракт Зарахований
4 Дудникова Вероніка Анатоліївна 541,5 загальний Контракт Зарахований
5 Старченко Дар`я Валеріївна 517 загальний Контракт Зарахований
6 Стойкова Вікторія Віталіївна 506 загальний Контракт Зарахований
7 Рупенко Вікторія Сергіївна 488 загальний Контракт Зарахований
8 Мартинков Ілля Олегович 486 загальний Контракт Зарахований
9 Кузьмічова Валерія Михайлівна 485,5 загальний Контракт Зарахований
10 Кірпічова Аліна Вікторівна 485 загальний Контракт Зарахований
11 Гадяцька Анна Сергіївна 478 загальний Контракт Зарахований
12 Коровко Ольга Олексіївна 468,5 загальний Контракт Зарахований
13 Мітіна Ельвіра Валентинівна 463 загальний Контракт Зарахований
14 Білоус Іван Якович 450,5 загальний Контракт Зарахований


Напрям "Металургія"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Ворона Марко Валерійович 567,5 загальний Бюджет Зарахований
2 Титаренко Євгеній Дмитрович 536,0 загальний Бюджет Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Безкровна Ганна Вікторівна 502,0 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Шарко Дмитро Валерійович 486,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
3 Косарєв Віталій Сергійович 484,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
4 Каспаравічус Ксенія Петрівна 458,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
5 Петрикеєва Юлія Леонідівна 463,5 загальний Бюджет Зарахований
6 Кривко Яна Юріївна 462,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Панібратченко Юрій Анатолійович 493,5 загальний Бюджет Зарахований
8 Скрипнюк Інна Миколаївна 475,0 загальний Бюджет Зарахований
9 Захарова Анастасія Юріївна 465,0 загальний Бюджет Зарахований
10 Скрипнюк Вячеслав Миколайович 464,0 загальний Бюджет Зарахований


Напрям "Облік і аудит"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Звонко Тетяна Олександрівна 583,5 загальний Бюджет Зарахований
2 Садова Ірина Олегівна 543,0 загальний Бюджет Зарахований
3 Пристинська Марина Анатоліївна 509,0 загальний Контракт Зарахований
4 Кацапова Валерія Вікторівна 497,0 загальний Контракт Зарахований
5 Поліщук Максим Олександрович 489,5 загальний Контракт Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Льовушкіна Софія Олександрівна 523,0 загальний Бюджет Зарахований
2 Батюк Тетяна Володимирівна 478,5 загальний Контракт Зарахований
3 Гордійчук Владислава Олегівна 471,0 загальний Контракт Зарахований
4 Миколаєнко Віктор Олегович 461,5 загальний Контракт Зарахований
5 Пасенкова Владислава Вадимівна 443,0 загальний Контракт Зарахований


Напрям "Системний аналіз"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Шаповалов Олексій Олегович 452,5 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Стецюк Андрій Володимирович 584,0 загальний Бюджет Зарахований
3 Кришталь Антон Сергійович 572,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Маліборська Анна Олександрівна 564,0 загальний Бюджет Зарахований
5 Писаренко Богдан Олегович 562,0 загальний Бюджет Зарахований
6 Верещак Ольга Олександрівна 560,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Філонов Владислав Дмитрович 541,5 загальний Бюджет Зарахований
8 Енгель Вячеслав Павлович 523,0 загальний Бюджет Зарахований
9 Зайцева Римма Віталіївна 480,5 загальний Бюджет Зарахований
10 Карнаух Маргарита Андріївна 463,0 загальний Бюджет Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Бубнова Юлія Юріївна 442,0 поза конкурсом Бюджет Зарахований
2 Булига Вікторія Станіславівна 638,0 загальний Бюджет Зарахований
3 Кандій Олена Дмитрівна 545,5 загальний Бюджет Зарахований
4 Ткаченко Пилип Сергійович 514,5 загальний Бюджет Зарахований
5 Веприцький Дмитро Юрійович 510,0 загальний Бюджет Зарахований
6 Овсянников Роман Романович 505,5 загальний Бюджет Зарахований
7 Савіна Анастасія Сергіївна 501,5 загальний Бюджет Зарахований
8 Гераськін Владислав Володимирович 495,0 загальний Бюджет Зарахований
9 Корсун Антоніна Василівна 489,5 загальний Бюджет Зарахований
10 Половинкін Сергій Валерійович 484,0 загальний Бюджет Зарахований
11 Федченко Артем Дмитрович 478,5 загальний Бюджет Зарахований
12 Гостєвський Олександр Віталійович 478,5 загальний Бюджет Зарахований
13 Кубан Євген Миколайович 469,5 загальний Бюджет Зарахований
14 Гриценко Валерій Ігорович 468,0 загальний Бюджет Зарахований
15 Мотрич Максим Вікторович 465,0 загальний Бюджет Зарахований
16 Дмитрієв Данііл Володимирович 463,0 загальний Бюджет Зарахований
17 Берестова Лоліта Андріївна 459,0 загальний Бюджет Зарахований
18 Баган Андрій Володимирович 444,0 загальний Бюджет Зарахований


Напрям "Фінанси і кредит"

За результатами ЗНО

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Гончарова Марина Сергіївна 533,0 загальний Контракт Зарахований
2 Мірошниченко Олексій Олександрович 518,0 загальний Контракт Зарахований
3 Пащенко Олександр Олександрович 491,5 загальний Контракт Зарахований
4 Давіденко Владислав Юрійович 485,5 загальний Контракт Зарахований

За результатами вступних іспитів

ПІБ Бал Вид конкурса Контракт/Бюджет Примітка
1 Байрак Андрій Георгійович 488,0 загальний Контракт Зарахований
2 Онищук Тетяна Віталіївна 469,5 загальний Контракт Зарахований

Рейтинг абітурієнтів 2014

Напрям "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Худолій Максим Геннадійович 604,5 За даними сертифікату ЗНО загальний Оригінал
2 Жуков Віктор Станіславович 574,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
3 Задорожин Владислав Павлович 562,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
4 Поклад Володимир Геннадійович 545,5 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
5 Орлов Тимур Олександрович 540,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
6 Батурін Григорій Сергійович 538,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
7 Сидоров Леонід Романович 537,5 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
8 Попов Олександр Олегович 537,5 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
9 Іванова Юлія Дмитрівна 536,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
10 Пишневський Микита Миколайович 532,5 За даними сертифікату ЗНО загальний Оригінал
11 Петренко Дмитро Олексійович 528,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Оригінал
12 Аверіна Дар`я Сергіївна 524,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
13 Потапенко Євгенія Вікторівна 515,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Оригінал
14 Калімулін Андрій Михайлович 512,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Оригінал
15 Сухомлінов Єгор Вікторович 509,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
16 Руднєв Андрій Віталійович 506,5 За даними сертифікату ЗНО загальний Оригінал
17 Криворучко Владислав Віталійович 503,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
18 Бобров Ілля Ігорович 502,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
19 Шило Олексій Іванович 496,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
20 Бохончик Владислав Сергійович 494,0 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія
21 Толоцький Ілля Костянтинович 491,5 За даними сертифікату ЗНО загальний Копія

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Тарасенко Євген Максимович 604,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
2 Решетняк Сергій Романович 568,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
3 Отришко Анастасія Володимирівна 544,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Медведєв Кирило Олександрович 529,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Кисельов Микола Сергійович 521,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Кирсанов Сергій Ярославович 485,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
7 Кириченко Сергій Андрійович 464,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Кириченко Олександр Андрійович 449,5 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Економіка підприємства"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Глазкова Олена Іванівна 524,5 За даними сертифікату поза конкурсом Оригінал
2 Губенко Вікторія Євгенівна 597,5 За даними сертифікату загальний Копія
3 Вержбицький Марко Ігорович 592,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
4 Погудіна Діана Олексіївна 586,5 За даними сертифікату загальний Копія
5 Давидов Денис Миколайович 567,0 За даними сертифікату загальний Копія
6 Паращенко Кристина Анатоліївна 563,5 За даними сертифікату загальний Копія
7 Костиленко Валерія Сергіївна 558,0 За даними сертифікату загальний Копія
8 Шарафанова Ірина Миколаївна 556,5 За даними сертифікату загальний Копія
9 Мусієнко Костянтин Ігорович 555,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
10 Абрамюк Андрій Юрійович 542,5 За даними сертифікату загальний Копія
11 Слюсар Євгеній Олександрович 526,5 За даними сертифікату загальний Копія
12 Щоголь Владислав Юрійович 525,5 За даними сертифікату загальний Копія
13 Бутиріна Наталя Сергіївна 523,0 За даними сертифікату загальний Копія
14 Садиков Дмитро Миколайович 523,0 За даними сертифікату загальний Копія
15 Крилова Ірина Леонідівна 504,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
16 Блохіна Марина Олександрівна 500,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
17 Сідненко Анжела Іванівна 486,5 За даними сертифікату загальний Копія
18 Медєнцев Артем Сергійович 484,5 За даними сертифікату загальний Копія
19 Бойченко Марина Володимирівна 484,0 За даними сертифікату загальний Копія
20 Баранов Руслан Романович 480,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
21 Кочергіна Вікторія Василівна 478,5 За даними сертифікату загальний Копія
22 Олійникова Вікторія Юріївна 477,5 За даними сертифікату загальний Копія
23 Яснєцова Анастасія Олександрівна 475,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
24 Зеленін Михайло Едуардович 467,0 За даними сертифікату загальний Копія
25 Голуб Марина Юріївна 466,0 За даними сертифікату загальний Копія
26 Луговий Євгеній Геннадійович 448,5 За даними сертифікату загальний Оригінал

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Загорелік Олена Вадимівна 468,5 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
2 Діденко Дарія Павлівна 513,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
3 Єршова Єлизавета Валеріївна 507,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Челов`ян Марина Олегівна 503,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Гейдаров Сахіл Камандар огли 492,5 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Електромеханіка"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Андреєва Альона Андріївна 549,5 За даними сертифікату поза конкурсом Оригінал
2 Моделкін Юрій Едуардович 537,5 За даними сертифікату поза конкурсом Копія
3 Лєпьошкін Марко Євгенович 636,5 За даними сертифікату загальний Копія
4 Берест Олександр Сергійович 617,0 За даними сертифікату загальний Копія
5 Дем`янець Сергій Олегович 575,5 За даними сертифікату загальний Копія
6 Клімченков Андрій Глібович 570,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
7 Шарабан Ігор Сергійович 529,5 За даними сертифікату загальний Копія
8 Скоробогатов Дмитро Олександрович 524,5 За даними сертифікату загальний Копія
9 Гришай Євген Олегович 522,0 За даними сертифікату загальний Копія
10 Барановський Степан Олегович 488,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
11 Міхєєв Владислав Віталійович 484,0 За даними сертифікату загальний Копія
12 Лемещенко Руслан Сергійович 472,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
13 Отдельний Вячеслав Вячеславович 463,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
14 Подолянюк Андрій Миколайович 460,0 За даними сертифікату загальний Копія
15 Левченко Дмитро Сергійович 436,5 За даними сертифікату загальний Копія

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Пассажиров Максим Романович 505,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
2 Єфімцева Софія Олександрівна 499,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
3 Клімов Максим Сергійович 485,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Коваленко Станіслав Володимирович 477,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Кужель Ярослав Євгенович 472,0 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Зварювання"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Хмелярук Наталія Михайлівна 459,5 За даними сертифікату поза конкурсом Оригінал
2 Ребров Артем Олексійович 540,0 За даними сертифікату загальний Копія
3 Тарасюк Олександр Сергійович 516,0 За даними сертифікату загальний Копія
4 Омельченко Вячеслав Романович 506,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
5 Борніков Антон Сергійович 491,5 За даними сертифікату загальний Копія
6 Іванов Арсеній Юрійович 478,0 За даними сертифікату загальний Копія
7 Літвінов Денис Євгенович 452,0 За даними сертифікату загальний Оригінал

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Сасін Володимир Євгенович 507,0 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
2 Сасін Іван Євгенович 484,5 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
3 Чурар Віталій Віталійович 470,0 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
4 Сичков Антон Валерійович 559,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Мельников Ігор Ігорович 536,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Санжура Станіслав Сергійович 525,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
7 Аверін Андрій Олександрович 524,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Величко Єгор Олегович 515,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
9 Шилюк Ігор Костянтинович 514,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
10 Гайворонський Олександр Олегович 513,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
11 Лінник Владислав Олексійович 511,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
12 Пустовіт Роман Миколайович 496,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
13 Денисов Максим Володимирович 496,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
14 Хемій Микола Романович 490,0 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Інженерна механіка"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Раус Сергій Сергійович 564,0 За даними сертифікату загальний Копія
2 Кравченко Євген Сергійович 545,0 За даними сертифікату загальний Копія
3 Салов Владислав Сергійович 528,5 За даними сертифікату загальний Копія
4 Боровий Іван Борисович 518,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
5 Черникович Ольга Сергіївна 518,5 За даними сертифікату загальний Копія
6 Самойленко Вікторія Ігорівна 517,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
7 Згінник Євген Олександрович 509,5 За даними сертифікату загальний Копія
8 Дорофєєв Владислав Андрійович 509,5 За даними сертифікату загальний Копія
9 Щелинський Владіслав Олександрович 509,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
10 Алієв Максим Муслімович 472,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
11 Багдасарян Карен Армаїсович 459,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
12 Попіванов Дмитро Сергійович 453,5 За даними сертифікату загальний Копія

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Мірошниченко Денис Миколайович 518,5 За результатами іспитів поза конкурс Оригінал
2 Безрук Єлизавета Миколаївна 478,5 За результатами іспитів поза конкурс Оригінал
3 Сурганова Оксана Михайлівна 541,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Гусєва Крістіна Олександрівна 526,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Галаган Денис Євгенович 517,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Галаган Максим Євгенович 516,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
7 Княжина Дар`я Анатоліївна 507,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Лапа Дмитро Віталійович 506,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
9 Семенова Віола Борисівна 505,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
10 Олійник Аліна Віталіївна 502,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
11 Корнєєв Сергій Семенович 501,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
12 Верстюк Сергій Миколайович 497,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
13 Пульний Микита Євгенович 496,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
14 Худицький Владислав Олегович 493,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
15 Пахомов Костянтин Костянтинович 492,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
16 Таболін Данііл Олексійович 491,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
17 Коюда Яна Сергіївна 484,5 За результатами іспитів загальний Копія
18 Ягупець Анастасія Віталіївна 484,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
19 Жеребцова Валерія Сергіївна 483,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
20 Воловод Олександр Романович 479,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
21 Панченко Іван Олександрович 476,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
22 Мокрушин Максим Денисович 474,0 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Комп’ютерні науки"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Ковальов Олександр Анатолійович 516,5 За даними сертифікату поза конкурсом Оригінал
2 Магда Микита Андрійович 639,0 За даними сертифікату загальний Копія
3 Удовенко Марія Сергіївна 632,5 За даними сертифікату загальний Копія
4 Касьянюк Олександр Сергійович 608,5 За даними сертифікату загальний Копія
5 Міненко Микола Владиславович 598,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
6 Смагленко Віталія Євгенівна 590,0 За даними сертифікату загальний Копія
7 Гриценко Олександр Олександрович 587,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
8 Положий Денис Сергійович 583,0 За даними сертифікату загальний Копія
9 Денисюк Сергій Олександрович 582,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
10 Шкуратова Марина Русланівна 581,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
11 М`ясников Ігор Віталійович 579,0 За даними сертифікату загальний Копія
12 Скрипник Євгеній Едуардович 571,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
13 Свиридов Олексій Олександрович 571,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
14 Черногор Максим Станіславович 566,5 За даними сертифікату загальний Копія
15 Кулинич Вадим Олександрович 564,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
16 Ревізорова Карина Ігорівна 562,5 За даними сертифікату загальний Копія
17 Гіда Віталій Ігорович 562,0 За даними сертифікату загальний Копія
18 Тищенко Павло Петрович 561,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
19 Прошкін Максим Сергійович 560,0 За даними сертифікату загальний Копія
20 Клавдієв Вячеслав Павлович 558,5 За даними сертифікату загальний Копія
21 Тимченко Андрій Володимирович 555,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
22 Бредун Ілля Вячеславович 550,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
23 Цибулько Владислав Олександрович 547,5 За даними сертифікату загальний Копія
24 Гладиш Владислав Олександрович 543,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
25 Лут Дмитро Юрійович 540,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
26 Недосєков Кирило Михайлович 538,5 За даними сертифікату загальний Копія
27 Гнучих Анастасія Адріанівна 536,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
28 Пишневський Микита Миколайович 532,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
29 Іленко Анатолій Андрійович 531,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
30 Бурлюк Іван Сергійович 530,0 За даними сертифікату загальний Копія
31 Чернишов Дмитро Олександрович 529,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
32 Сердюкова Марина Олександрівна 529,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
33 Передненко Олександра Володимирівна 528,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
34 Павленко Олександр Володимирович 523,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
35 Вдовенко Роман Олександрович 522,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
36 Загороднюк Іван Вадимович 517,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
37 Дзержинський Ігор Віталійович 515,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
38 Морозовський Дмитро Сергійович 514,0 За даними сертифікату загальний Копія
39 Єлетенко Всеволод Віталійович 513,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
40 Городчиков Ярослав Олегович 510,5 За даними сертифікату загальний Копія
41 Яковлєв Костянтин Ігорович 510,0 За даними сертифікату загальний Копія
42 Шахова Лідія Сергіївна 505,0 За даними сертифікату загальний Копія
43 Антипов Владислав Олексійович 504,5 За даними сертифікату загальний Копія
44 Алієва Олена Сергіївна 504,5 За даними сертифікату загальний Копія
45 Вовчок Віталій Васильович 502,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
46 Васильєв Максим Едуардович 502,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
47 Поварніцин Дмитро Аркадійович 501,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
48 Колесник Михайло Віталійович 500,0 За даними сертифікату загальний Копія
49 Мощанець Максим Олександрович 499,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
50 Собакарь Дмитро Вадимович 498,0 За даними сертифікату загальний Копія
51 Єськова Світлана Андріївна 497,0 За даними сертифікату загальний Копія
52 Кінденко Вадим Валерійович 495,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
53 Гусюк Владислав Олегович 493,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
54 Філімонов Денис Ігорович 490,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
55 Целіковський Вадим Володимирович 489,5 За даними сертифікату загальний Копія
56 Кроливець Андрій Олександрович 489,5 За даними сертифікату загальний Копія
57 Житченко Антон Станіславович 484,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
58 Зінов`єв Євген Ігорович 482,0 За даними сертифікату загальний Копія
59 Солоніна Карина Антонівна 480,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
60 Фінашкін Владислав Віталійович 477,5 За даними сертифікату загальний Копія
61 Колесніков Родіон Миколайович 474,5 За даними сертифікату загальний Копія
62 Новосад Сергій Олександрович 465,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
63 Воробйов Ігор Віталійович 458,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
64 Золотухін Ігор Олександрович 457,0 За даними сертифікату загальний Копія

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Голуб Катерина Дмитрівна 593,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
2 Ковтун Крістіна Олександрівна 538,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
3 Граченко Євгеній Андрійович 532,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Леохін Владислав Едуардович 518,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Приходченко Іван Сергійович 512,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Красовський Абхай Владленович 502,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
7 Полшенцев Богдан Володимирович 500,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Міндьо Станислав Леонідович 496,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
9 Железняк Ярослав Андрійович 458,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
1 Пашаєв Ельчин Гамдалі огли 491,5 За результатами іспитів контракт іноземець Оригінал


Напрям "Ливарне виробництво"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Хмелярук Світлана Михайлівна 513,0 За даними сертифікату поза конкурсом Оригінал
2 Волошин Євгеній Олегович 518,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
3 Савицька Крістіна Рустанівна 506,0 За даними сертифікату загальний Оригінал

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Ягупець Олег Анатолійович 504,0 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
2 Дворниченко Анастасія Андріївна 545,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
3 Сорокіна Карина Валентинівна 541,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Веприцький Дмитро Юрійович 510,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Шапошников Костянтин Віталійович 505,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Чілібі Богдан Іванович 499,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
7 Маляр Єгор Романович 497,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Григоренко Олена Олександрівна 489,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
9 Берковський Артур Олександрович 481,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
10 Смирнова Ірина Євгенівна 478,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
11 Анісімов Андрій Сергійович 457,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
12 Берковський Артем Олександрович 440,0 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Машинобудування"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Головатий Андрій Миколайович 500,0 За даними сертифікату поза конкурсом Оригінал
2 Ворошков Кирило Олександрович 570,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
3 Рибаков Юрій Геннадійович 536,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
4 Павін Богдан Сергійович 514,0 За даними сертифікату загальний Копія
5 Білай Максим Андрійович 505,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
6 Луговий Андрій Анатолійович 487,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
7 Лапін Ян Віталійович 483,5 За даними сертифікату загальний Оригінал

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Тимко Олександр Анатолійович 515,0 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
2 Косарєв Віталій Сергійович 484,5 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
3 Дубина Катерина Миколаївна 572,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Діхтенко Олексій Романович 566,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Межевікін Дмитро Сергійович 534,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Яриза Валерія Андріївна 526,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
7 Койнаш Андрій Олексійович 520,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Железняк Денис Сергійович 516,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
9 Омельченко Анатолій Олександрович 509,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
10 Разуваєв Олексій Вадимович 509,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
11 Бобринський Віктор Сергійович 503,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
12 Горовий Володимир Олександрович 499,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
13 Ліфанов Артур Володимирович 488,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
14 Стешенко Валерій Олександрович 487,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
29 Надєєн Максим Вячеславович 486,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
15 Стрілець Олександр Сергійович 486,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
16 Глущенко Крістіна Олегівна 485,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
17 Барабаш Олексій Олександрович 476,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
18 Груздов Сергій Сергійович 473,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
19 Хатітовський Микола Олександрович 472,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
20 Корнілов Єгор Дмитрович 463,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
21 Захарова Анастасія Юріївна 465,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
22 Іванченко Владислав Володимирович 461,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
23 Денщіков Владислав Миколайович 461,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
24 Назаров Едуард Олександрович 458,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
25 Журавльов Владислав Сергійович 455,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
26 Канунніков Владислав Олександрович 454,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
30 Козаченко Павло Володимирович 452,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
27 Фесенко Владислав Сергійович 448,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
28 Хлистов Євген Сергійович 445,5 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Менеджмент"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Білоус Катерина Сергіївна 558 За даними сертифікату загальний Оригінал
2 Козирєв Ігор Артурович 551,5 За даними сертифікату загальний Копія
3 Рульов Антон Дмитрович 524 За даними сертифікату загальний Копія
4 Спірато Анастасія Сергіївна 517 За даними сертифікату загальний Оригінал
5 Кулік Ігор Олександрович 517 За даними сертифікату загальний Оригінал
6 Самедов Руслан Нурахмадович 516,5 За даними сертифікату загальний Копія
7 Стародуб Ігор Андрійович 503 За даними сертифікату загальний Копія
8 Єретиченко Марина Анатоліївна 502,5 За даними сертифікату загальний Копія
9 Мірошниченко Марія Сергіївна 496 За даними сертифікату загальний Оригінал
10 Логвінов Євгеній Юрійович 494,5 За даними сертифікату загальний Копія
11 Романкова Анна Володимирівна 489,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
12 Зимовський Євгеній Олексійович 481 За даними сертифікату загальний Копія
13 Кравченко Андрій Вікторович 474 За даними сертифікату загальний Оригінал
14 Крюченко Дар`я Олександрівна 471 За даними сертифікату загальний Копія
15 Павенко Орина Михайлівна 471 За даними сертифікату загальний Копія
16 Мохненко Ірина Аркадіївна 457 За даними сертифікату загальний Копія
17 Коротач Юлія Андріївна 439,5 За даними сертифікату загальний Оригінал

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Сергієнко Тетяна Михайлівна 467 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
2 Радковська Ганна Ігорівна 551,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
3 Ушаков Олександр Анатолійович 549,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Дудникова Вероніка Анатоліївна 541,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Старченко Дар`я Валеріївна 517 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Стойкова Вікторія Віталіївна 506 За результатами іспитів загальний Оригінал
7 Рупенко Вікторія Сергіївна 488 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Мартинков Ілля Олегович 486 За результатами іспитів загальний Оригінал
9 Кузьмічова Валерія Михайлівна 485,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
10 Кірпічова Аліна Вікторівна 485 За результатами іспитів загальний Оригінал
11 Гадяцька Анна Сергіївна 478 За результатами іспитів загальний Оригінал
12 Коровко Ольга Олексіївна 468,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
14 Білоус Іван Якович 450,5 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Металургія"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Ворона Марко Валерійович 567,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
2 Титаренко Євгеній Дмитрович 536,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
3 Наставальський Кирило Дмитрович 515,0 За даними сертифікату загальний Копія
4 Середа Вадим Миколайович 481,0 За даними сертифікату загальний Копія

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Безкровна Ганна Вікторівна 502,0 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
2 Шарко Дмитро Валерійович 486,5 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
4 Петрикеєва Юлія Леонідівна 463,5 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
5 Кривко Яна Юріївна 462,5 За результатами іспитів поза конкурсом Копія
6 Каспаравічус Ксенія Петрівна 458,5 За результатами іспитів поза конкурсом Оригінал
7 Панібратченко Юрій Анатолійович 493,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Скрипнюк Інна Миколаївна 475,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
9 Скрипнюк Вячеслав Миколайович 464,0 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Облік і аудит"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Коміренко Анна Дмитрівна 607,5 За даними сертифікату загальний Копія
2 Іванова Дарина Віталіївна 592,0 За даними сертифікату загальний Копія
3 Звонко Тетяна Олександрівна 583,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
4 Середа Андрій Олександрович 577,5 За даними сертифікату загальний Копія
5 Садова Ірина Олегівна 543,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
6 Стрелець Марія Ігорівна 537,0 За даними сертифікату загальний Копія
7 Кошева Вікторія Юріївна 512,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
8 Пристинська Марина Анатоліївна 509,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
9 Стрелець Анастасія Ігорівна 506,5 За даними сертифікату загальний Копія
10 Кацапова Валерія Вікторівна 497,0 За даними сертифікату загальний Копія
11 Поліщук Максим Олександрович 489,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
12 Шевченко Кирило Андрійович 486,0 За даними сертифікату загальний Копія

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Льовушкіна Софія Олександрівна 523,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
2 Батюк Тетяна Володимирівна 478,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Гордійчук Владислава Олегівна 471,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Миколаєнко Віктор Олегович 461,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Пасенкова Владислава Вадимівна 443,0 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Фінанси і кредит"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Кирпичов Владислав Анатолійович 569,0 За даними сертифікату загальний Копія
2 Положевич Олена Юріївна 543,5 За даними сертифікату загальний Копія
3 Іванченко Андрій Русланович 539,0 За даними сертифікату загальний Копія
4 Гончарова Марина Сергіївна 533,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
5 Мірошниченко Олексій Олександрович 518,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
6 Васильченко Тетяна Павлівна 515,5 За даними сертифікату загальний Копія
7 Алексєєва Анастасія Дмитрівна 513,0 За даними сертифікату загальний Копія
8 Колісник Ірина Миколаївна 507,5 За даними сертифікату загальний Копія
9 Кас`яненко Захар Юрійович 497,0 За даними сертифікату загальний Копія
10 Кухар Богдан Володимирович 492,5 За даними сертифікату загальний Копія
11 Пащенко Олександр Олександрович 491,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
12 Давіденко Владислав Юрійович 485,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
13 Войнов Єгор Русланович 482,0 За даними сертифікату загальний Копія
14 Рябченко Юлія Валентинівна 479,5 За даними сертифікату загальний Копія
15 Діденко Ілля Олександрович 454,5 За даними сертифікату загальний Копія
16 Опанасенко Юлія Миколаївна 448,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
17 Хлещиборщ Ганна Миколаївна 428,5 За даними сертифікату загальний Копія

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
18 Байрак Андрій Георгійович 488,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
19 Онищук Тетяна Віталіївна 469,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
20 Мітіна Ельвіра Валентинівна 463 За результатами іспитів загальний Оригінал


Напрям "Системний аналіз"

Рейтинг ЗНО

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Шаповалов Олексій Олегович 452,5 За даними сертифікату поза конкурсом Оригінал
2 Супрунюк Микола Вікторович 604,5 За даними сертифікату загальний Копія
3 Солодова Тетяна Олександрівна 604,0 За даними сертифікату загальний Копія
4 Стецюк Андрій Володимирович 584,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
5 Кришталь Антон Сергійович 572,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
6 Пірожкова Анна Дмитрівна 567,5 За даними сертифікату загальний Копія
7 Печерських Олександр Анатолійович 566,0 За даними сертифікату загальний Копія
8 Маліборська Анна Олександрівна 564,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
9 Писаренко Богдан Олегович 562,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
10 Філонов Владислав Дмитрович 541,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
11 Верещак Ольга Олександрівна 540,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
12 Енгель Вячеслав Павлович 523,0 За даними сертифікату загальний Оригінал
13 Зайцева Римма Віталіївна 480,5 За даними сертифікату загальний Оригінал
14 Карнаух Маргарита Андріївна 463,0 За даними сертифікату загальний Оригінал

Рейтинг по екзаменам

ПІБ Бал Тип Вид конкурса Атестат
1 Булига Вікторія Станіславівна 638,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
2 Артем`єва Наталія Валеріївна 562,0 За результатами іспитів загальний Копія
3 Кандій Олена Дмитрівна 545,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
4 Ткаченко Пилип Сергійович 514,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
5 Овсянников Роман Романович 505,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
6 Савіна Анастасія Сергіївна 501,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
7 Гераськін Владислав Володимирович 495,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
8 Корсун Антоніна Василівна 489,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
9 Половинкін Сергій Валерійович 484,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
10 Федченко Артем Дмитрович 478,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
11 Гостєвський Олександр Віталійович 478,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
12 Кубан Євген Миколайович 469,5 За результатами іспитів загальний Оригінал
13 Гриценко Валерій Ігорович 468,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
14 Мотрич Максим Вікторович 465,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
15 Дмитрієв Данііл Володимирович 463,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
16 Берестова Лоліта Андріївна 459,0 За результатами іспитів загальний Оригінал
17 Баган Андрій Володимирович 444,0 За результатами іспитів загальний Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс

Напрям: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Глазкова Олена Іванівна Поза конкурсом 524.50 Оригінал
2 Губенко Вікторія Євгенівна Загальний 597.50 Оригінал
3 Вержбицький Марко Ігорович Загальний 592.00 Оригінал
4 Погудіна Діана Олексіївна Загальний 586.50 Оригінал
5 Давидов Денис Миколайович Загальний 567.00 Оригінал
6 Садова Ірина Олегівна Загальний 543.00 Оригінал
7 Гончарова Марина Сергіївна Загальний 533.00 Оригінал
8 Трушова Анастасія Олексіївна Загальний 492.00 Оригінал
9 Сідненко Анжела Іванівна Загальний 486.50 Оригінал
10 Бойченко Марина Володимирівна Загальний 484.00 Оригінал
11 Олійникова Вікторія Юріївна Загальний 477.50 Оригінал
12 Яснєцова Анастасія Олександрівна Загальний 475.50 Оригінал
13 Голуб Марина Юріївна Загальний 466.00 Оригінал
14 Луговий Євгеній Геннадійович Загальний 448.50 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Паращенко Кристина Анатоліївна Загальний 563.50 Копія
2 Костиленко Валерія Сергіївна Загальний 558.00 Копія
3 Шарафанова Ірина Миколаївна Загальний 556.50 Копія
4 Мусієнко Костянтин Ігорович Загальний 555.50 Копія
5 Абрамюк Андрій Юрійович Загальний 542.50 Копія
6 Слюсар Євгеній Олександрович Загальний 526.50 Копія
7 Щоголь Владислав Юрійович Загальний 525.50 Копія
8 Бутиріна Наталя Сергіївна Загальний 523.00 Копія
9 Садиков Дмитро Миколайович Загальний 523.00 Копія
10 Мірошниченко Олексій Олександрович Загальний 518.00 Копія
11 Блохіна Марина Олександрівна Загальний 500.50 Копія
12 Пащенко Олександр Олександрович Загальний 491.50 Копія
13 Медєнцев Артем Сергійович Загальний 484.50 Копія
14 Кочергіна Вікторія Василівна Загальний 478.50 Копія


Напрям: ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Іванченко Андрій Русланович Загальний 539.00 Оригінал
2 Кухар Богдан Володимирович Загальний 492.50 Оригінал
3 Опанасенко Юлія Миколаївна Загальний 448.00 Оригінал
4 Хлещиборщ Ганна Миколаївна Загальний 428.50 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Кирпичов Владислав Анатолійович Загальний 569.00 Копія
2 Положевич Олена Юріївна Загальний 543.50 Копія
3 Спірато Анастасія Сергіївна Загальний 517.00 Копія
4 Васильченко Тетяна Павлівна Загальний 515.50 Копія
5 Алексєєва Анастасія Дмитрівна Загальний 513.00 Копія
6 Колісник Ірина Миколаївна Загальний 507.50 Копія
7 Кас`яненко Захар Юрійович Загальний 497.00 Копія
8 Давіденко Владислав Юрійович Загальний 485.50 Копія
9 Войнов Єгор Русланович Загальний 482.00 Копія
10 Рябченко Юлія Валентинівна Загальний 479.50 Копія
11 Діденко Ілля Олександрович Загальний 454.50 Копія


Напрям: ОБЛІК І АУДИТ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Ковальов Олександр Анатолійович Поза конкурсом 516.50 Оригінал
2 Іванова Дарина Віталіївна Загальний 592.00 Оригінал
3 Кошева Вікторія Юріївна Загальний 512.50 Оригінал
4 Стрелець Анастасія Ігорівна Загальний 506.50 Оригінал
5 Шевченко Кирило Андрійович Загальний 486.00 Оригінал
6 Карнаух Маргарита Андріївна Загальний 475.00 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Коміренко Анна Дмитрівна Загальний 607.50 Копія
2 Звонко Тетяна Олександрівна Загальний 583.50 Копія
3 Стрелець Марія Ігорівна Загальний 537.00 Копія
4 Пристинська Марина Анатоліївна Загальний 509.00 Копія
5 Кацапова Валерія Вікторівна Загальний 497.00 Копія
6 Поліщук Максим Олександрович Загальний 489.50 Копія


Напрям: МЕНЕДЖМЕНТ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Рульов Антон Дмитрович Загальний 524.00 Оригінал
2 Кулік Ігор Олександрович Загальний 517.00 Оригінал
3 Самедов Руслан Нурахмадович Загальний 516.50 Оригінал
4 Стародуб Ігор Андрійович Загальний 503.00 Оригінал
5 Єретиченко Марина Анатоліївна Загальний 502.50 Оригінал
6 Логвінов Євгеній Юрійович Загальний 494.50 Оригінал
7 Зимовський Євгеній Олексійович Загальний 481.00 Оригінал
8 Баранов Руслан Романович Загальний 480.00 Оригінал
9 Кравченко Андрій Вікторович Загальний 474.00 Оригінал
10 Крюченко Дар`я Олександрівна Загальний 471.00 Оригінал
11 Павенко Орина Михайлівна Загальний 471.00 Оригінал
12 Зеленін Михайло Едуардович Загальний 467.00 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Білоус Катерина Сергіївна Загальний 558.00 Копія
2 Козирєв Ігор Артурович Загальний 551.50 Копія
3 Крилова Ірина Леонідівна Загальний 504.50 Копія
4 Мірошниченко Марія Сергіївна Загальний 496.00 Копія
5 Романкова Анна Володимирівна Загальний 489.50 Копія
6 Коротач Юлія Андріївна Загальний 439.50 Копія


Напрям: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Шаповалов Олексій Олегович Поза конкурсом 452.50 Оригінал
2 Супрунюк Микола Вікторович Загальний 604.50 Оригінал
3 Солодова Тетяна Олександрівна Загальний 604.00 Оригінал
4 Кришталь Антон Сергійович Загальний 572.50 Оригінал
5 Пірожкова Анна Дмитрівна Загальний 567.50 Оригінал
6 Маліборська Анна Олександрівна Загальний 564.00 Оригінал
7 Писаренко Богдан Олегович Загальний 562.00 Оригінал
8 Енгель Вячеслав Павлович Загальний 523.00 Оригінал
9 Зайцева Римма Віталіївна Загальний 480.50 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Стецюк Андрій Володимирович Загальний 584.00 Копія
2 Печерських Олександр Анатолійович Загальний 566.00 Копія
3 Філонов Владислав Дмитрович Загальний 541.50 Копія


Напрям: КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Міненко Микола Владиславович Загальний 598.50 Оригінал
2 Положий Денис Сергійович Загальний 583.00 Оригінал
3 Шкуратова Марина Русланівна Загальний 581.50 Оригінал
4 М`ясников Ігор Віталійович Загальний 579.00 Оригінал
5 Свиридов Олексій Олександрович Загальний 571.50 Оригінал
6 Тищенко Павло Петрович Загальний 561.50 Оригінал
7 Бредун Ілля Вячеславович Загальний 550.00 Оригінал
8 Цибулько Владислав Олександрович Загальний 547.50 Оригінал
9 Гладиш Владислав Олександрович Загальний 543.00 Оригінал
10 Верещак Ольга Олександрівна Загальний 540.50 Оригінал
11 Недосєков Кирило Михайлович Загальний 538.50 Оригінал
12 Рибаков Юрій Геннадійович Загальний 536.50 Оригінал
13 Іленко Анатолій Андрійович Загальний 531.50 Оригінал
14 Бурлюк Іван Сергійович Загальний 530.00 Оригінал
15 Чернишов Дмитро Олександрович Загальний 529.50 Оригінал
16 Передненко Олександра Володимирівна Загальний 528.00 Оригінал
17 Павленко Олександр Володимирович Загальний 523.50 Оригінал
18 Вдовенко Роман Олександрович Загальний 522.00 Оригінал
19 Дзержинський Ігор Віталійович Загальний 515.50 Оригінал
20 Єлетенко Всеволод Віталійович Загальний 513.50 Оригінал
21 Шахова Лідія Сергіївна Загальний 505.00 Оригінал
22 Антипов Владислав Олексійович Загальний 504.50 Оригінал
23 Васильєв Максим Едуардович Загальний 502.50 Оригінал
24 Поварніцин Дмитро Аркадійович Загальний 501.00 Оригінал
25 Колесник Михайло Віталійович Загальний 500.00 Оригінал
26 Ісаєв Сергій Зіаудінович Загальний 497.50 Оригінал
27 Житченко Антон Станіславович Загальний 484.00 Оригінал
28 Зінов`єв Євген Ігорович Загальний 482.00 Оригінал
29 Солоніна Карина Антонівна Загальний 480.50 Оригінал
30 Леохін Владислав Едуардович Загальний 469.00 Оригінал
31 Золотухін Ігор Олександрович Загальний 457.00 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Магда Микита Андрійович Загальний 639.00 Копія
2 Удовенко Марія Сергіївна Загальний 632.50 Копія
3 Касьянюк Олександр Сергійович Загальний 608.50 Копія
4 Смагленко Віталія Євгенівна Загальний 590.00 Копія
5 Денисюк Сергій Олександрович Загальний 582.50 Копія
6 Скрипник Євгеній Едуардович Загальний 571.50 Копія
7 Черногор Максим Станіславович Загальний 566.50 Копія
8 Кулинич Вадим Олександрович Загальний 564.00 Копія
9 Ревізорова Карина Ігорівна Загальний 562.50 Копія
10 Гіда Віталій Ігорович Загальний 562.00 Копія
11 Прошкін Максим Сергійович Загальний 560.00 Копія
12 Лут Дмитро Юрійович Загальний 540.50 Копія
13 Гнучих Анастасія Адріанівна Загальний 536.00 Копія
14 Сердюкова Марина Олександрівна Загальний 529.00 Копія
15 Загороднюк Іван Вадимович Загальний 517.00 Копія
16 Морозовський Дмитро Сергійович Загальний 514.00 Копія
17 Городчиков Ярослав Олегович Загальний 510.50 Копія
18 Яковлєв Костянтин Ігорович Загальний 510.00 Копія
19 Алієва Олена Сергіївна Загальний 504.50 Копія
20 Вовчок Віталій Васильович Загальний 502.50 Копія
21 Мощанець Максим Олександрович Загальний 499.00 Копія
22 Собакарь Дмитро Вадимович Загальний 498.00 Копія
23 Єськова Світлана Андріївна Загальний 497.00 Копія
24 Філімонов Денис Ігорович Загальний 490.50 Копія
25 Кроливець Андрій Олександрович Загальний 489.50 Копія
26 Целіковський Вадим Володимирович Загальний 489.50 Копія
27 Колесніков Родіон Миколайович Загальний 474.50 Копія
28 Подолянюк Андрій Миколайович Загальний 460.00 Копія
29 Воробйов Ігор Віталійович Загальний 458.00 Копія


Напрям: АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Жуков Віктор Станіславович Загальний 574.00 Оригінал
2 Поклад Володимир Геннадійович Загальний 545.50 Оригінал
3 Аверіна Дар`я Сергіївна Загальний 524.00 Оригінал
4 Сухомлінов Єгор Вікторович Загальний 509.00 Оригінал
5 Руднєв Андрій Віталійович Загальний 506.50 Оригінал
6 Криворучко Владислав Віталійович Загальний 503.00 Оригінал
7 Бохончик Владислав Сергійович Загальний 494.00 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Худолій Максим Геннадійович Загальний 604.50 Копія
2 Задорожин Владислав Павлович Загальний 562.00 Копія
3 Тимченко Андрій Володимирович Загальний 555.50 Копія
4 Орлов Тимур Олександрович Загальний 540.00 Копія
5 Батурін Григорій Сергійович Загальний 538.00 Копія
6 Попов Олександр Олегович Загальний 537.50 Копія
7 Сидоров Леонід Романович Загальний 537.50 Копія
8 Іванова Юлія Дмитрівна Загальний 536.00 Копія
9 Петренко Дмитро Олексійович Загальний 528.00 Копія
10 Потапенко Євгенія Вікторівна Загальний 515.00 Копія
11 Калімулін Андрій Михайлович Загальний 512.00 Копія
12 Бобров Ілля Ігорович Загальний 502.00 Копія
13 Шило Олексій Іванович Загальний 496.00 Копія
14 Толоцький Ілля Костянтинович Загальний 491.50 Копія


Напрям: МЕТАЛУРГІЯ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Ворона Марко Валерійович Загальний 567.50 Оригінал
2 Наставальський Кирило Дмитрович Загальний 515.00 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Титаренко Євгеній Дмитрович Загальний 536.00 Копія
2 Середа Вадим Миколайович Загальний 481.00 Копія


Напрям: ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Хмелярук Світлана Михайлівна Поза конкурсом 513.00 Оригінал
2 Волошин Євгеній Олегович Загальний 518.00 Оригінал
3 Савицька Крістіна Рустанівна Загальний 506.00 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Новосад Сергій Олександрович Загальний 465.50 Копія


Напрям: ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Раус Сергій Сергійович Загальний 564.00 Оригінал
2 Самойленко Вікторія Ігорівна Загальний 517.00 Оригінал
3 Згінник Євген Олександрович Загальний 509.50 Оригінал
4 Щелинський Владіслав Олександрович Загальний 509.50 Оригінал
5 Гусюк Владислав Олегович Загальний 493.00 Оригінал
6 Алієв Максим Муслімович Загальний 472.50 Оригінал
7 Багдасарян Карен Армаїсович Загальний 459.50 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Кравченко Євген Сергійович Загальний 545.00 Копія
2 Салов Владислав Сергійович Загальний 528.50 Копія
3 Черникович Ольга Сергіївна Загальний 518.50 Копія
4 Дорофєєв Владислав Андрійович Загальний 509.50 Копія
5 Попіванов Дмитро Сергійович Загальний 453.50 Копія


Напрям: МАШИНОБУДУВАННЯ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Головатий Андрій Миколайович Поза конкурсом 500.00 Оригінал
2 Ворошков Кирило Олександрович Загальний 570.50 Оригінал
3 Павін Богдан Сергійович Загальний 514.00 Оригінал
4 Білай Максим Андрійович Загальний 505.50 Оригінал
5 Луговий Андрій Анатолійович Загальний 487.50 Оригінал
6 Лапін Ян Віталійович Загальний 483.50 Оригінал


Напрям: ЗВАРЮВАННЯ
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Хмелярук Наталія Михайлівна Поза конкурсом 459.50 Оригінал
2 Тарасюк Олександр Сергійович Загальний 516.00 Оригінал
3 Борніков Антон Сергійович Загальний 491.50 Оригінал
4 Іванов Арсеній Юрійович Загальний 478.00 Оригінал
5 Літвінов Денис Євгенович Загальний 452.00 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Ребров Артем Олексійович Загальний 540.00 Копія
2 Омельченко Вячеслав Романович Загальний 506.00 Копія


Напрям: ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за результатами ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Берест Олександр Сергійович Загальний 617.00 Оригінал
2 Андреєва Альона Андріївна Загальний 549.50 Оригінал
3 Шарабан Ігор Сергійович Загальний 529.50 Оригінал
4 Левченко Дмитро Сергійович Загальний 436.50 Оригінал

Список рекомендованих до зарахування на 1 курс за умови подачі оригіналів атестату та сертифіків ЗНО
№пп ПІБ Тип конкурсу Кокурсний бал Оригінал/копія
1 Моделкін Юрій Едуардович Поза конкурсом 537.50 Копія
2 Лєпьошкін Марко Євгенович Загальний 636.50 Копія
3 Гриценко Олександр Олександрович Загальний 587.50 Копія
4 Дем`янець Сергій Олегович Загальний 575.50 Копія
5 Клімченков Андрій Глібович Загальний 570.50 Копія
6 Скоробогатов Дмитро Олександрович Загальний 524.50 Копія
7 Гришай Євген Олегович Загальний 522.00 Копія
8 Барановський Степан Олегович Загальний 488.50 Копія
9 Міхєєв Владислав Віталійович Загальний 484.00 Копія
10 Лемещенко Руслан Сергійович Загальний 472.50 Копія
11 Отдельний Вячеслав Вячеславович Загальний 463.50 Копія

Попередній список рекомендованих до зарахування на перший курс денного відділення за результатами ЗНО

економіка підприємства
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Глазкова Олена Іванівна Допущено Поза конкурсом 524.5 Оригінал
2 Губенко Вікторія Євгенівна Допущено Загальний 597.5 Копія
3 Вержбицький Марко Ігорович Допущено Загальний 592 Оригінал
4 Погудіна Діана Олексіївна Допущено Загальний 586.5 Копія
5 Давидов Денис Миколайович Допущено Загальний 567 Копія
6 Паращенко Кристина Анатоліївна Допущено Загальний 563.5 Копія
7 Костиленко Валерія Сергіївна Допущено Загальний 558 Копія
8 Шарафанова Ірина Миколаївна Допущено Загальний 556.5 Копія
9 Мусієнко Костянтин Ігорович Допущено Загальний 555.5 Копія
10 Садова Ірина Олегівна Допущено Загальний 543 Оригінал
11 Абрамюк Андрій Юрійович Допущено Загальний 542.5 Копія
12 Гончарова Марина Сергіївна Допущено Загальний 533 Оригінал
13 Слюсар Євгеній Олександрович Допущено Загальний 526.5 Копія
14 Щоголь Владислав Юрійович Допущено Загальний 525.5 Копія
15 Бутиріна Наталя Сергіївна Допущено Загальний 523 Копія
16 Садиков Дмитро Миколайович Допущено Загальний 523 Копія
17 Мірошниченко Олексій Олександрович Допущено Загальний 518 Оригінал
18 Блохіна Марина Олександрівна Допущено Загальний 500.5 Оригінал
19 Трушова Анастасія Олексіївна Допущено Загальний 492 Оригінал
20 Пащенко Олександр Олександрович Допущено Загальний 491.5 Копія
21 Сідненко Анжела Іванівна Допущено Загальний 486.5 Копія
22 Медєнцев Артем Сергійович Допущено Загальний 484.5 Копія
23 Бойченко Марина Володимирівна Допущено Загальний 484 Копія
24 Кочергіна Вікторія Василівна Допущено Загальний 478.5 Копія
25 Олійникова Вікторія Юріївна Допущено Загальний 477.5 Копія
26 Яснєцова Анастасія Олександрівна Допущено Загальний 475.5 Оригінал
27 Голуб Марина Юріївна Допущено Загальний 466 Копія
28 Луговий Євгеній Геннадійович Допущено Загальний 448.5 Оригінал

фінанси і кредит
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Кирпичов Владислав Анатолійович Допущено Загальний 569 Копія
2 Положевич Олена Юріївна Допущено Загальний 543.5 Копія
3 Іванченко Андрій Русланович Допущено Загальний 539 Копія
4 Спірато Анастасія Сергіївна Допущено Загальний 517 Оригінал
5 Васильченко Тетяна Павлівна Допущено Загальний 515.5 Копія
6 Алексєєва Анастасія Дмитрівна Допущено Загальний 513 Копія
7 Колісник Ірина Миколаївна Допущено Загальний 507.5 Копія
8 Кас`яненко Захар Юрійович Допущено Загальний 497 Копія
9 Кухар Богдан Володимирович Допущено Загальний 492.5 Копія
10 Давіденко Владислав Юрійович Допущено Загальний 485.5 Оригінал
11 Войнов Єгор Русланович Допущено Загальний 482 Копія
12 Рябченко Юлія Валентинівна Допущено Загальний 479.5 Копія
13 Діденко Ілля Олександрович Допущено Загальний 454.5 Копія
14 Опанасенко Юлія Миколаївна Допущено Загальний 448 Оригінал
15 Хлещиборщ Ганна Миколаївна Допущено Загальний 428.5 Копія

облік і аудит
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Ковальов Олександр Анатолійович Допущено Поза конкурсом 516.5 Копія
2 Коміренко Анна Дмитрівна Допущено Загальний 607.5 Копія
3 Іванова Дарина Віталіївна Допущено Загальний 592 Копія
4 Звонко Тетяна Олександрівна Допущено Загальний 583.5 Оригінал
5 Стрелець Марія Ігорівна Допущено Загальний 537 Копія
6 Кошева Вікторія Юріївна Допущено Загальний 512.5 Оригінал
7 Пристинська Марина Анатоліївна Допущено Загальний 509 Оригінал
8 Стрелець Анастасія Ігорівна Допущено Загальний 506.5 Копія
9 Кацапова Валерія Вікторівна Допущено Загальний 497 Копія
10 Поліщук Максим Олександрович Допущено Загальний 489.5 Оригінал
11 Шевченко Кирило Андрійович Допущено Загальний 486 Копія
12 Карнаух Маргарита Андріївна Допущено Загальний 475 Оригінал

менеджмент
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Білоус Катерина Сергіївна Допущено Загальний 558 Оригінал
2 Козирєв Ігор Артурович Допущено Загальний 551.5 Копія
3 Рульов Антон Дмитрович Допущено Загальний 524 Копія
4 Кулік Ігор Олександрович Допущено Загальний 517 Оригінал
5 Самедов Руслан Нурахмадович Допущено Загальний 516.5 Копія
6 Крилова Ірина Леонідівна Допущено Загальний 504.5 Оригінал
7 Стародуб Ігор Андрійович Допущено Загальний 503 Оригінал
8 Єретиченко Марина Анатоліївна Допущено Загальний 502.5 Копія
9 Мірошниченко Марія Сергіївна Допущено Загальний 496 Оригінал
10 Логвінов Євгеній Юрійович Допущено Загальний 494.5 Копія
11 Романкова Анна Володимирівна Допущено Загальний 489.5 Оригінал
12 Зимовський Євгеній Олексійович Допущено Загальний 481 Копія
13 Баранов Руслан Романович Допущено Загальний 480 Оригінал
14 Кравченко Андрій Вікторович Допущено Загальний 474 Оригінал
15 Крюченко Дар`я Олександрівна Допущено Загальний 471 Копія
16 Павенко Орина Михайлівна Допущено Загальний 471 Оригінал
17 Зеленін Михайло Едуардович Допущено Загальний 467 Оригінал
18 Мохненко Ірина Аркадіївна Допущено Загальний 457 Копія
19 Коротач Юлія Андріївна Допущено Загальний 439.5 Оригінал

системний аналіз
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Шаповалов Олексій Олегович Допущено Поза конкурсом 452.5 Оригінал
2 Супрунюк Микола Вікторович Допущено Загальний 604.5 Копія
3 Солодова Тетяна Олександрівна Допущено Загальний 604 Копія
4 Кришталь Антон Сергійович Допущено Загальний 572.5 Оригінал
5 Пірожкова Анна Дмитрівна Допущено Загальний 567.5 Копія
6 Печерських Олександр Анатолійович Допущено Загальний 566 Копія
7 Маліборська Анна Олександрівна Допущено Загальний 564 Оригінал
8 Філонов Владислав Дмитрович Допущено Загальний 541.5 Оригінал
9 Енгель Вячеслав Павлович Допущено Загальний 523 Оригінал
10 Зайцева Римма Віталіївна Допущено Загальний 480.5 Оригінал
комп’ютерні науки
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Магда Микита Андрійович Допущено Загальний 639 Копія
2 Удовенко Марія Сергіївна Допущено Загальний 632.5 Копія
3 Касьянюк Олександр Сергійович Допущено Загальний 608.5 Копія
4 Міненко Микола Владиславович Допущено Загальний 598.5 Оригінал
5 Смагленко Віталія Євгенівна Допущено Загальний 590 Копія
6 Положий Денис Сергійович Допущено Загальний 583 Копія
7 Денисюк Сергій Олександрович Допущено Загальний 582.5 Оригінал
8 Шкуратова Марина Русланівна Допущено Загальний 581.5 Оригінал
9 М`ясников Ігор Віталійович Допущено Загальний 579 Копія
10 Свиридов Олексій Олександрович Допущено Загальний 571.5 Оригінал
11 Скрипник Євгеній Едуардович Допущено Загальний 571.5 Оригінал
12 Черногор Максим Станіславович Допущено Загальний 566.5 Копія
13 Кулинич Вадим Олександрович Допущено Загальний 564 Оригінал
14 Ревізорова Карина Ігорівна Допущено Загальний 562.5 Копія
15 Гіда Віталій Ігорович Допущено Загальний 562 Копія
16 Тищенко Павло Петрович Допущено Загальний 561.5 Оригінал
17 Прошкін Максим Сергійович Допущено Загальний 560 Копія
18 Клавдієв Вячеслав Павлович Допущено Загальний 558.5 Копія
19 Бредун Ілля Вячеславович Допущено Загальний 550 Оригінал
20 Цибулько Владислав Олександрович Допущено Загальний 547.5 Копія
21 Гладиш Владислав Олександрович Допущено Загальний 543 Оригінал
22 Верещак Ольга Олександрівна Допущено Загальний 540.5 Оригінал
23 Лут Дмитро Юрійович Допущено Загальний 540.5 Оригінал
24 Недосєков Кирило Михайлович Допущено Загальний 538.5 Копія
25 Рибаков Юрій Геннадійович Допущено Загальний 536.5 Оригінал
26 Гнучих Анастасія Адріанівна Допущено Загальний 536 Оригінал
27 Іленко Анатолій Андрійович Допущено Загальний 531.5 Оригінал
28 Бурлюк Іван Сергійович Допущено Загальний 530 Копія
29 Чернишов Дмитро Олександрович Допущено Загальний 529.5 Оригінал
30 Сердюкова Марина Олександрівна Допущено Загальний 529 Оригінал
31 Передненко Олександра Володимирівна Допущено Загальний 528 Копія
32 Павленко Олександр Володимирович Допущено Загальний 523.5 Оригінал
33 Вдовенко Роман Олександрович Допущено Загальний 522 Оригінал
34 Загороднюк Іван Вадимович Допущено Загальний 517 Оригінал
35 Дзержинський Ігор Віталійович Допущено Загальний 515.5 Оригінал
36 Морозовський Дмитро Сергійович Допущено Загальний 514 Копія
37 Єлетенко Всеволод Віталійович Допущено Загальний 513.5 Оригінал
38 Городчиков Ярослав Олегович Допущено Загальний 510.5 Копія
39 Яковлєв Костянтин Ігорович Допущено Загальний 510 Копія
40 Шахова Лідія Сергіївна Допущено Загальний 505 Копія
41 Алієва Олена Сергіївна Допущено Загальний 504.5 Копія
42 Антипов Владислав Олексійович Допущено Загальний 504.5 Копія
43 Васильєв Максим Едуардович Допущено Загальний 502.5 Оригінал
44 Вовчок Віталій Васильович Допущено Загальний 502.5 Оригінал
45 Поварніцин Дмитро Аркадійович Допущено Загальний 501 Оригінал
46 Колесник Михайло Віталійович Допущено Загальний 500 Копія
47 Мощанець Максим Олександрович Допущено Загальний 499 Оригінал
48 Собакарь Дмитро Вадимович Допущено Загальний 498 Копія
49 Ісаєв Сергій Зіаудінович Допущено Загальний 497.5 Оригінал
50 Єськова Світлана Андріївна Допущено Загальний 497 Копія
51 Кінденко Вадим Валерійович Допущено Загальний 495 Оригінал
52 Філімонов Денис Ігорович Допущено Загальний 490.5 Копія
53 Кроливець Андрій Олександрович Допущено Загальний 489.5 Копія
54 Целіковський Вадим Володимирович Допущено Загальний 489.5 Копія
55 Житченко Антон Станіславович Допущено Загальний 484 Оригінал
56 Зінов`єв Євген Ігорович Допущено Загальний 482 Копія
57 Солоніна Карина Антонівна Допущено Загальний 480.5 Оригінал
58 Фінашкін Владислав Віталійович Допущено Загальний 477.5 Копія
59 Колесніков Родіон Миколайович Допущено Загальний 474.5 Копія
60 Леохін Владислав Едуардович Допущено Загальний 469 Копія
61 Подолянюк Андрій Миколайович Допущено Загальний 460 Копія
62 Воробйов Ігор Віталійович Допущено Загальний 458 Оригінал
63 Золотухін Ігор Олександрович Допущено Загальний 457 Копія
64 Пашаєв Ельчин Гамдалі огли Допущено Загальний 37.5 Копія

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Худолій Максим Геннадійович Допущено Загальний 604.5 Оригінал
2 Стецюк Андрій Володимирович Допущено Загальний 584 Оригінал
3 Жуков Віктор Станіславович Допущено Загальний 574 Копія
4 Задорожин Владислав Павлович Допущено Загальний 562 Копія
5 Тимченко Андрій Володимирович Допущено Загальний 555.5 Оригінал
6 Поклад Володимир Геннадійович Допущено Загальний 545.5 Копія
7 Орлов Тимур Олександрович Допущено Загальний 540 Копія
8 Батурін Григорій Сергійович Допущено Загальний 538 Копія
9 Попов Олександр Олегович Допущено Загальний 537.5 Копія
10 Сидоров Леонід Романович Допущено Загальний 537.5 Копія
11 Іванова Юлія Дмитрівна Допущено Загальний 536 Копія
12 Петренко Дмитро Олексійович Допущено Загальний 528 Оригінал
13 Аверіна Дар`я Сергіївна Допущено Загальний 524 Копія
14 Потапенко Євгенія Вікторівна Допущено Загальний 515 Копія
15 Калімулін Андрій Михайлович Допущено Загальний 512 Оригінал
16 Сухомлінов Єгор Вікторович Допущено Загальний 509 Копія
17 Руднєв Андрій Віталійович Допущено Загальний 506.5 Оригінал
18 Криворучко Владислав Віталійович Допущено Загальний 503 Копія
19 Бобров Ілля Ігорович Допущено Загальний 502 Копія
20 Шило Олексій Іванович Допущено Загальний 496 Копія
21 Бохончик Владислав Сергійович Допущено Загальний 494 Копія
22 Толоцький Ілля Костянтинович Допущено Загальний 491.5 Копія

металургія
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Ворона Марко Валерійович Допущено Загальний 567.5 Оригінал
2 Титаренко Євгеній Дмитрович Допущено Загальний 536 Оригінал
3 Наставальський Кирило Дмитрович Допущено Загальний 515 Копія
4 Середа Вадим Миколайович Допущено Загальний 481 Копія

ливарне виробництво
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Хмелярук Світлана Михайлівна Допущено Поза конкурсом 513 Оригінал
2 Волошин Євгеній Олегович Допущено Загальний 518 Оригінал
3 Савицька Крістіна Рустанівна Допущено Загальний 506 Оригінал

інженерна механіка
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Раус Сергій Сергійович Допущено Загальний 564 Копія
2 Кравченко Євген Сергійович Допущено Загальний 545 Копія
3 Салов Владислав Сергійович Допущено Загальний 528.5 Копія
4 Черникович Ольга Сергіївна Допущено Загальний 518.5 Копія
5 Самойленко Вікторія Ігорівна Допущено Загальний 517 Оригінал
6 Дорофєєв Владислав Андрійович Допущено Загальний 509.5 Копія
7 Згінник Євген Олександрович Допущено Загальний 509.5 Копія
8 Щелинський Владіслав Олександрович Допущено Загальний 509.5 Оригінал
9 Гусюк Владислав Олегович Допущено Загальний 493 Копія
10 Алієв Максим Муслімович Допущено Загальний 472.5 Оригінал
11 Новосад Сергій Олександрович Допущено Загальний 465.5 Оригінал
12 Багдасарян Карен Армаїсович Допущено Загальний 459.5 Копія
13 Попіванов Дмитро Сергійович Допущено Загальний 453.5 Копія

машинобудування
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Головатий Андрій Миколайович Допущено Поза конкурсом 500 Оригінал
2 Ворошков Кирило Олександрович Допущено Загальний 570.5 Оригінал
3 Павін Богдан Сергійович Допущено Загальний 514 Копія
4 Білай Максим Андрійович Допущено Загальний 505.5 Оригінал
5 Луговий Андрій Анатолійович Допущено Загальний 487.5 Оригінал
6 Лапін Ян Віталійович Допущено Загальний 483.5 Оригінал

зварювання
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Ребров Артем Олексійович Допущено Загальний 540 Копія
2 Боровий Іван Борисович Допущено Загальний 518.5 Оригінал
3 Тарасюк Олександр Сергійович Допущено Загальний 516 Копія
4 Омельченко Вячеслав Романович Допущено Загальний 506 Оригінал
5 Борніков Антон Сергійович Допущено Загальний 491.5 Копія
6 Іванов Арсеній Юрійович Допущено Загальний 478 Копія
7 Хмелярук Наталія Михайлівна Допущено Поза конкурсом 459.5 Оригінал
8 Літвінов Денис Євгенович Допущено Загальний 452 Оригінал

електромеханіка
№пп ПІБ Статус Тип конкурсу Бал Оригінал/копія
1 Моделкін Юрій Едуардович Допущено Поза конкурсом 537.5 Копія
2 Лєпьошкін Марко Євгенович Допущено Загальний 636.5 Копія
3 Берест Олександр Сергійович Допущено Загальний 617 Копія
4 Гриценко Олександр Олександрович Допущено Загальний 587.5 Копія
5 Дем`янець Сергій Олегович Допущено Загальний 575.5 Копія
6 Клімченков Андрій Глібович Допущено Загальний 570.5 Оригінал
7 Андреєва Альона Андріївна Допущено Загальний 549.5 Оригінал
8 Шарабан Ігор Сергійович Допущено Загальний 529.5 Копія
9 Скоробогатов Дмитро Олександрович Допущено Загальний 524.5 Копія
10 Гришай Євген Олегович Допущено Загальний 522 Копія
11 Барановський Степан Олегович Допущено Загальний 488.5 Оригінал
12 Лемещенко Руслан Сергійович Допущено Загальний 472.5 Оригінал
13 Отдельний Вячеслав Вячеславович Допущено Загальний 463.5 Оригінал
14 Левченко Дмитро Сергійович Допущено Загальний 436.5 Копія

Конкурсна ситуація в ДДМА у 2015 році

Конкурсна ситуація в ДДМА у 2015 році
(денне відділення)
Галузі знань Кількість бюджетних місць Напрям підготовки Кількість поданих заяв станом на 16.08.15
всього у тому числі
1-й курс приск. ф.н.
0305 "Економіка і підприємництво" 8
5 6.030504 "Економіка підприємства" 37 32 5
- 6.030508 "Фінанси і кредит" 29 20 9
3 6.030509 "Облік і аудит" 35 24 11
0306 "Менеджмент і адміністрування" 8
8 6.030601 "Менеджмент" 56 33 23
0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" 55
55 6.050101 "Комп’ютерні науки" 145 118 27
0403 "Системні науки та кібернетика" 40
40 6.040303 "Системний аналіз" 57 36 21
0502 "Автоматика та управління" 45
45 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 86 36 50
0504 "Металургія та матеріалознавство" 47
20 6.050401 "Металургія" 29 11 18
27 6.050402 "Ливарне виробництво" 21 9 12
0505 "Машинобудування та матеріалообробка" 149
52 6.050502 "Інженерна механіка" 76 44 32
60 6.050504 "Машинобудування" 74 23 51
37 6.050504 "Зварювання" 39 17 22
0507 "Електротехніка та електромеханіка" 26
26 6.050702 "Електромеханіка" 50 6 44
Всього 378 734 409 325Конкурсна ситуація в ДДМА у 2015 році
(заочне відділення)
Галузі знань Кількість бюджетних місць Напрям підготовки Кількість поданих заяв станом на 16.08.15
всього у тому числі
1-й курс приск. ф.н.
0305 "Економіка і підприємництво" 0
0 6.030504 "Економіка підприємства" 10 0 10
0 6.030508 "Фінанси і кредит" 30 1 29
0 6.030509 "Облік і аудит" 10 1 9
0306 "Менеджмент і адміністрування" 5
5 6.030601 "Менеджмент" 23 0 23
0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" 10
10 6.050101 "Комп’ютерні науки" 7 0 7
0403 "Системні науки та кібернетика" 5
5 6.040303 "Системний аналіз" 5 1 4
0502 "Автоматика та управління" 20
20 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 18 1 17
0504 "Металургія та матеріалознавство" 15
10 6.050401 "Металургія" 9 0 9
5 6.050402 "Ливарне виробництво" 5 0 5
0505 "Машинобудування та матеріалообробка" 48
25 6.050502 "Інженерна механіка" 24 4 20
20 6.050504 "Машинобудування" 34 0 34
3 6.050504 "Зварювання" 6 0 6
0507 "Електротехніка та електромеханіка" 15
15 6.050702 "Електромеханіка" 24 0 24
Всього 118 205 8 197

До уваги абітурієнтів!

Донбаська державна машинобудівна академія оголошує додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до ДДМА або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів, на вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб.

Прийому заяв та документів з 02.09.2013 р. по 10.09.2013 р.

Часи прийому: з 800 до 1700 (субота, неділя – вихідний).

Адреса приймальної комісії: 84313, Донецька обл. м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 39, ДДМА, 2-й корпус, 2-й поверх, аудиторія 2214.

Телефони: (0626) 41-69-38, моб. 066-051-74-89.

Рейтинговий список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на прискорену форму навчання денного відділення

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Голубов Микола Миколайович П-А поза конкурсом 164 Оригінал
2 Гуков Олексій Володимирович П-А загальний 196 Оригінал
3 Мостова Марина Сергіївна П-А загальний 188 Оригінал
4 Пойда Анатолій Анатолійович П-А загальний 186 Оригінал
5 Канішев Олег Сергійович П-А загальний 183 Оригінал
6 Замудряков Максим Володимирович П-А загальний 176 Оригінал
7 Шатілов Микита Євгенович П-А загальний 169 Оригінал
8 Сухоруков Максим Костянтинович П-А загальний 167 Оригінал
9 Ковальов Іван Іванович П-А загальний 166 Оригінал
10 Кієнко Олександр Сергійович П-А загальний 166 Копія
11 Ігнатьєв Владислав Юрійович П-А загальний 164 Оригінал
12 Сорокін Тимофій Ігорович П-А загальний 162 Оригінал
13 Орачинський Данило Станіславович П-А загальний 156 Оригінал
14 Лисенко Олександр Євгенович П-А загальний 151,6 Оригінал
15 Карачевцев Денис Віталійович П-А загальний 140 Оригінал
НАПРЯМ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"
Прізвище Ім'я По батькові 1-й напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Філатов Сергій Юрійович П-ЕМ поза конкурсом 147 Оригінал
2 Бєлякова Наталія Сергіївна П-ЕМ поза конкурсом 144 Оригінал
3 Кутова Катерина Олексіївна П-ЕМ поза конкурсом 144 Оригінал
4 Свічкарьов Денис Володимирович П-ЕМ поза конкурсом 128 Оригінал
5 Нечунаєв Євген Вікторович П-ЕМ поза конкурсом 124 Оригінал
6 Бережний Ілля Вадимович П-ЕМ загальний 200 Копія
7 Толочка Ілля Дмитрович П-ЕМ загальний 200 Копія
8 Солдатєнко Олексій Анатолійович П-ЕМ загальний 200 Оригінал
9 Тімошенко Борис Олегович П-ЕМ загальний 200 Оригінал
10 Дуженко Євген Вікторович П-ЕМ загальний 200 Оригінал
11 Лук'яненко Богдан Ігорович П-ЕМ загальний 195 Копія
12 Куштейко Олександр Олександрович П-ЕМ загальний 184 Оригінал
13 Бабітов Даніїл Юрійович П-ЕМ загальний 180 Оригінал
14 Пахомов Іван Миколайович П-ЕМ загальний 176,2 Оригінал
15 Зарубин Валерій Сергійович П-ЕМ загальний 176 Копія
16 Рязанцев Максим Сергійович П-ЕМ загальний 176 Копія
17 Голік Максим Ігорович П-ЕМ загальний 173 Оригінал
18 Гома Роман Сергійович П-ЕМ загальний 172 Оригінал
19 Повелиця Денис Михайлович П-ЕМ загальний 168 Оригінал
20 Карманов Роман Вікторович П-ЕМ загальний 166 Оригінал
21 Митрофанов Юрій Андрійович П-ЕМ загальний 164 Копія
22 Сефіханов Ігор Анатолійович П-ЕМ загальний 156 Копія
23 Скрипнюк Денис Миколайович П-ЕМ загальний 152,5 Оригінал
24 Смирнов Микола Юрійович П-ЕМ загальний 130 Оригінал
25 Попков Михайло Володимирович П-ЕМ загальний 130 Оригінал
26 Недашковський Ярослав Анатолійович П-ЕМ загальний 128 Оригінал
"ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"
Прізвище Ім'я По батькові Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Прокопенко Лілія Василівна загальний 200 Копія
2 Ярмоленко Максим Олександрович загальний 200 Копія
3 Корольова Ганна Євгенівна загальний 200 Копія
4 Корольков Денис Володимирович загальний 199 Копія
5 Прокопенко Ірина Ігорівна загальний 199 Копія
6 Хвостик Ганна Андріївна загальний 197,5 Копія
7 Жаботинська Юлія Василівна загальний 197 Копія
8 Пальова Юлія Валеріївна загальний 196 Оригінал
9 Боброва Лілія Сергіївна загальний 195 Оригінал
10 Мельникова Єлизавета Олексіївна загальний 192 Оригінал
11 Остапенко Ірина Павлівна загальний 189 Копія
12 Христова Анастасія Андріївна загальний 185 Копія
13 Санжура Віроніка Сергіївна загальний 176 Оригінал
14 Соболь Юлія Сергіївна загальний 172 Оригінал
15 Молодан Владислав Олександрович загальний 157 Копія
16 Атаманюк Ксенія Олександрівна загальний 156 Оригінал
17 Дира Діана Русланівна загальний 132 Оригінал
18 Олійник Ольга Олександрівна загальний 170 Оригінал
19 Бугайов Сергій Андрійович загальний 164 Оригінал
"ЗВАРЮВАННЯ"
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Конотоп Дмитро Олександрович П-З поза конкурсом 194 Копія
2 Мельник Павло Володимирович П-З поза конкурсом 192 Оригінал
3 Ніконов Юрій Миколайович П-З поза конкурсом 164,9 Оригінал
4 Савельєва Дар`я Євгенівна П-З поза конкурсом 155,4 Оригінал
5 Ступа Станіслав Миколайович П-З поза конкурсом 154,4 Оригінал
6 Толстов Андрій Леонідович П-З поза конкурсом 148 Оригінал
7 Бабаков Сергій Олегович П-З поза конкурсом 145,9 Оригінал
8 Тихий Сергій Вікторович П-З поза конкурсом 132 Оригінал
9 Залєсний Даніїл Ігорович П-З загальний 200 Оригінал
10 Зьома Євгеній Вікторович П-З загальний 200 Оригінал
11 Зайченко Олег Олександрович П-З загальний 195 Оригінал
12 Павлов Ігор Олександрович П-З загальний 195 Оригінал
13 Мороз Олексій Сергійович П-З загальний 190 Оригінал
14 Сухомлинов Олексій Олександрович П-З загальний 188 Оригінал
15 Дудкін Денис Геннадійович П-З загальний 188 Оригінал
16 Новодран Дмитро Павлович П-З загальний 187 Оригінал
17 Афанасівський Володимир Олексійович П-З загальний 183 Оригінал
18 Безрукавий Віталій Андрійович П-З загальний 180 Оригінал
19 Мірошниченко Андрій Сергійович П-З загальний 180 Оригінал
20 Кривонос Владислав Олексійович П-З загальний 180 Оригінал
21 Лазоренко Андрій Миколайович П-З загальний 177 Оригінал
22 Лукашевич Олександр Анатолійович П-З загальний 175 Оригінал
23 Дацкевич Павло Ігорович П-З загальний 173,4 Оригінал
24 Харитоненко Дмитро Геннадійович П-З загальний 169,6 Оригінал
25 Подерьогін Дмитро Сергійович П-З загальний 169 Оригінал
26 Доценко Сергій Сергійович П-З загальний 168 Оригінал
27 Голишев Юрій Олександрович П-З загальний 168 Оригінал
28 Фількін Ігор Вячеславович П-З загальний 167 Оригінал
29 Шаров Денис Нараянович П-З загальний 164 Оригінал
30 Михайленко Ігор Володимирович П-З загальний 164 Оригінал
31 Галактіонов Кирило Анатолійович П-З загальний 164 Оригінал
32 Брюхань Михайло Володимирович П-З загальний 144 Оригінал
"ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА"
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Машир Анастасія Григорівна П-ІМ поза конкурсом 196 Оригінал
2 Ващенко Андрій Андрійович П-ІМ поза конкурсом 173,4 Оригінал
3 Підперигора Станіслав Станіславович П-ІМ поза конкурсом 166,8 Оригінал
4 Вакуленко Сергій Валерійович П-ІМ поза конкурсом 159,2 Оригінал
5 Ткачов Валерій Андрійович П-ІМ поза конкурсом 143 Оригінал
6 Шальнев Артем Геннадійович П-ІМ поза конкурсом 136 Оригінал
7 Селезньов Ігор Юрійович П-ІМ поза конкурсом 128 Оригінал
8 Александров Михайло Костянтинович П-ІМ поза конкурсом 128 Оригінал
9 Коровяківська Катерина Олексіївна П-ІМ загальний 196 Оригінал
10 Безух Ілля Ігорович П-ІМ загальний 188 Оригінал
11 Іщенко Валерія Андріївна П-ІМ загальний 188 Оригінал
12 Чмихов Станіслав Сергійович П-ІМ загальний 171 Копія
13 Ардиковський Роман Олександрович П-ІМ загальний 171 Оригінал
14 Щасна Кристина Олегівна П-ІМ загальний 168 Оригінал
15 Ященко Сергій Сергійович П-ІМ загальний 168 Оригінал
16 Шевченко Дмитро Юрійович П-ІМ загальний 167 Оригінал
17 Гріщев Валентин Григорович П-ІМ загальний 164 Оригінал
18 Мелешко Ігор Геннадійович П-ІМ загальний 160 Копія
19 Абрамченко Антон Володимирович П-ІМ загальний 158 Оригінал
20 Жуков Максим Сергійович П-ІМ загальний 148 Оригінал
21 Мітькін Степан Олександрович П-ІМ загальний 148 Оригінал
22 Чмельов Андрій Віталійович П-ІМ загальний 140 Оригінал
23 Холод Ксенія Володимирівна П-ІМ загальний 136 Оригінал
24 Мороз Олександр Васильович П-ІМ загальний 130 Оригінал
25 Ветчінкін Віктор Ігорович П-ІМс загальний 188 Оригінал
"КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Машир Анастасія Григорівна П-ІМ поза конкурсом 196 Оригінал
2 Ващенко Андрій Андрійович П-ІМ поза конкурсом 173,4 Оригінал
3 Підперигора Станіслав Станіславович П-ІМ поза конкурсом 166,8 Оригінал
4 Вакуленко Сергій Валерійович П-ІМ поза конкурсом 159,2 Оригінал
5 Ткачов Валерій Андрійович П-ІМ поза конкурсом 143 Оригінал
6 Шальнев Артем Геннадійович П-ІМ поза конкурсом 136 Оригінал
7 Селезньов Ігор Юрійович П-ІМ поза конкурсом 128 Оригінал
8 Александров Михайло Костянтинович П-ІМ поза конкурсом 128 Оригінал
9 Коровяківська Катерина Олексіївна П-ІМ загальний 196 Оригінал
10 Безух Ілля Ігорович П-ІМ загальний 188 Оригінал
11 Іщенко Валерія Андріївна П-ІМ загальний 188 Оригінал
12 Чмихов Станіслав Сергійович П-ІМ загальний 171 Копія
13 Ардиковський Роман Олександрович П-ІМ загальний 171 Оригінал
14 Щасна Кристина Олегівна П-ІМ загальний 168 Оригінал
15 Ященко Сергій Сергійович П-ІМ загальний 168 Оригінал
16 Шевченко Дмитро Юрійович П-ІМ загальний 167 Оригінал
17 Гріщев Валентин Григорович П-ІМ загальний 164 Оригінал
18 Мелешко Ігор Геннадійович П-ІМ загальний 160 Копія
19 Абрамченко Антон Володимирович П-ІМ загальний 158 Оригінал
20 Жуков Максим Сергійович П-ІМ загальний 148 Оригінал
21 Мітькін Степан Олександрович П-ІМ загальний 148 Оригінал
22 Чмельов Андрій Віталійович П-ІМ загальний 140 Оригінал
23 Холод Ксенія Володимирівна П-ІМ загальний 136 Оригінал
24 Мороз Олександр Васильович П-ІМ загальний 130 Оригінал
25 Ветчінкін Віктор Ігорович П-ІМс загальний 188 Оригінал
"ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО"
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Іванова Катерина Олександрівна П-ЛВ загальний 199 Оригінал
2 Пархоменко Аліна Володимирівна П-ЛВ загальний 183 Оригінал
3 Бойченко Вадим Олександрович П-ЛВ загальний 171 Оригінал
4 Ковляшенко Іван Юрійович П-ЛВ загальний 171 Оригінал
5 Лагоша Костянтин Русланович П-ЛВ загальний 168 Оригінал
6 Сергієнко Тетяна Євгенівна П-ЛВ загальний 164 Оригінал
7 Бондаренко Оксана Вікторівна П-ЛВ загальний 159 Оригінал
8 Кузьменко Андрій Олександрович П-ЛВ загальний 152 Оригінал
9 Чумак Ольга Андріївна П-ЛВ загальний 148 Оригінал
10 Руднєва Ірина Едуардівна П-ЛВ загальний 142 Оригінал
11 Смирнов Максим Андрійович П-ЛВ загальний 138 Оригінал
12 Салфетников Віталій Олексійович П-ЛВ загальний 132 Оригінал
13 Білик Маргаріта Марківна П-ЛВ загальний 128 Оригінал
14 Бережна Юлія Андріївна П-ЛВ загальний 124 Оригінал
15 Джалілова Єкане Назимівна П-ЛВ загальний 124 Оригінал
"МАШИНОБУДУВАННЯ"
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Агуреєв Євген Альбертович П-Мб поза конкурсом 156 Оригінал
2 Савельєв Роман Дмитрович П-Мб поза конкурсом 153,5 Оригінал
3 Іванов Дмитро Валерійович П-Мб поза конкурсом 151,6 Оригінал
4 Євсейчик Дмитро Віталійович П-Мб поза конкурсом 146 Оригінал
5 Михайлов Олег Борисович П-Мб поза конкурсом 133 Оригінал
6 Шурмаль Олександр Іванович П-Мб поза конкурсом 131,6 Оригінал
7 Гуржий Надія Сергіївна П-Мб поза конкурсом 128 Оригінал
8 Шавшин Віталій Анатолійович П-Мб поза конкурсом 128 Оригінал
9 Лобунець Вікторія Олександрівна П-Мб поза конкурсом 128 Оригінал
10 Черепнін Анатолій Володимирович П-Мб поза конкурсом 127 Оригінал
11 Сахвон Юлія Миколаївна П-Мб загальний 200 Копія
12 Фількін Євгеній Іванович П-Мб загальний 198 Оригінал
13 Зєлік Максим Сергійович П-Мб загальний 190 Оригінал
14 Токарєв Євген Михайлович П-Мб загальний 186 Копія
15 Маслова Вікторія Олександрівна П-Мб загальний 185,7 Оригінал
16 Котович Ярослав Олегович П-Мб загальний 184 Копія
17 Черновець Олександр Олександрович П-Мб загальний 183,8 Оригінал
18 Кормош Богдан Васильович П-Мб загальний 181 Оригінал
19 Білик Микита Сергійович П-Мб загальний 175 Оригінал
20 Мусінов Євгеній Сергійович П-Мб загальний 170,5 Копія
21 Штогрін Дмитро Геннадійович П-Мб загальний 168 Оригінал
22 Крижановський Олександр Володимирович П-Мб загальний 168 Оригінал
23 Білан Ілля Андрійович П-Мб загальний 165 Оригінал
24 Фурсов Дмитро Васильович П-Мб загальний 164 Оригінал
25 Портняга Андрій Сергійович П-Мб загальний 164 Копія
26 Ковляшенко Юлія Юріївна П-Мб загальний 163 Оригінал
27 Ліпатов Олександр Олександрович П-Мб загальний 160 Копія
28 Іващенко Володимир Вікторович П-Мб загальний 160 Оригінал
29 Голенок Юрій Андрійович П-Мб загальний 150 Оригінал
30 Локтіонов Артем Владиславович П-Мб загальний 148 Оригінал
31 Кравчук Василь Васильович П-Мб загальний 146 Оригінал
32 Мокляк Олександр Петрович П-Мб загальний 136 Оригінал
"ОБЛІК І АУДИТ"
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Дуднік Тетяна Сергіївна П-ОА загальний 200 Копія
2 Половнєва Вікторія Олександрівна П-ОА загальний 200 Копія
3 Калініна Олена Михайлівна П-ОА загальний 199 Копія
4 Сорока Тетяна Костянтинівна П-ОА загальний 198 Копія
5 Богомолова Катерина Геннадіївна П-ОА загальний 197 Копія
6 Брикова Лілія Олександрівна П-ОА загальний 196 Оригінал
7 Білоусько Поліна Андріївна П-ОА поза конкурсом 188 Копія
8 Валєєв Олександр Олексійович П-ОА загальний 172 Копія
9 Акулова Анастасія Сергіївна П-ОА загальний 155 Копія
10 Ворона Ольга Дмитрівна П-ОА загальний 132 Оригінал
11 Волкова Марина Дмитрівна П-ОА загальний 132 Оригінал
12 Луб Андрій Іванович П-ОА загальний 132 Копія
"СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ"
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Левченко Лілія Володимирівна П-СА (СМ) поза конкурсом 184 Копія
2 Акімов Денис Олександрович П-СА (СМ) загальний 193 Оригінал
3 Стрельцова Яна Геннадіївна П-СА (СМ) загальний 186 Копія
4 Дерев'янко Антон Олександрович П-СА (СМ) загальний 164 Оригінал
5 Копилов Олег Ігорович П-СА (СМ) загальний 148 Копія
6 Єлісєєв Віктор Петрович П-СА (СМ) загальний 140 Оригінал
"ФІНАНСИ І КРЕДИТ"
Прізвище Ім'я По батькові Напрям Вид конкурсу Конкурсний бал Оригінал
1 Кісіль Ольга Віталіївна П-ФКс загальний 197 Оригінал
2 Бабко Наталія Володимирівна П-ФКс загальний 196 Оригінал
3 Петренко Анастасія Вадимівна П-ФКс загальний 195 Копія
4 Решетняк Тетяна Юріївна П-ФКс загальний 179 Оригінал
5 Величко Дар`я Володимирівна П-ФКс загальний 168 Копія
6 Кіріяченко Аліна Костянтинівна П-ФКс загальний 152 Оригінал
7 Балаболка Валерія Андріївна П-ФКс загальний 144 Оригінал
8 Дем'яненко Альона Олегівна П-ФКс загальний 142 Оригінал
9 Родітелєв Павло Павлович П-ФКс загальний 128 Оригінал
10 Гостіщева Марія Сергіївна П-ФКс загальний 128 Оригінал
11 Резніков Олексій Ігорович П-ФКс загальний 128 Оригінал
12 Дикань Анастасія Сергіївна П-ФКс загальний 124 Оригінал
13 Дмитрієв Артем Ігорович П-ФКс загальний 124 Оригінал

Конкурсна ситуація в ДДМА у 2013 році

Конкурсна ситуація в ДДМА у 2013 році
(денне відділення)
Галузі знань Кількість бюджетних місць Напрям підготовки Кількість поданих заяв станом на 31.07.2013
усього у тому числі
1-й курс приск. ф.н.
0305 "Економіка і підприємництво" 8
5 6.030504 "Економіка підприємства" 56 36 20
- 6.030508 "Фінанси і кредит" 46 34 12
3 6.030509 "Облік і аудит" 55 42 13
0306 "Менеджмент і адміністрування" 5
5 6.030601 "Менеджмент" 35 32 3
0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" 55
55 6.050101 "Комп’ютерні науки" 150 135 15
0403 "Системні науки та кібернетика" 35
35 6.040303 "Системний аналіз" 36 29 7
0502 "Автоматика та управління" 40
40 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 78 65 13
0504 "Металургія та матеріалознавство" 55
25 6.050401 "Металургія" 14 14
30 6.050402 "Ливарне виробництво" 22 7 15
0505 "Машинобудування та матеріалообробка" 195
80 6.050502 "Інженерна механіка" 80 57 23
80 6.050504 "Машинобудування" 64 32 32
35 6.050504 "Зварювання" 50 18 32
0507 "Електротехніка та електромеханіка" 35
35 6.050702 "Електромеханіка" 57 30 27
Усього 428 743 531 212Конкурсна ситуація в ДДМА у 2013 році
(заочне відділення)
Галузі знань Кількість бюджетних місць Напрям підготовки Кількість поданих заяв станом на 08.08.2013
усього у тому числі
1-й курс приск. ф.н.
0305 "Економіка і підприємництво" 0
0 6.030504 "Економіка підприємства" 74 17 57
0 6.030508 "Фінанси і кредит" 17 4 13
0 6.030509 "Облік і аудит" 49 12 37
0306 "Менеджмент і адміністрування" 0
0 6.030601 "Менеджмент" 59 12 47
0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" 10
10 6.050101 "Комп’ютерні науки" 22 5 17
0403 "Системні науки та кібернетика" 35
0 6.040303 "Системний аналіз" 15 2 13
0502 "Автоматика та управління" 25
25 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 61 4 57
0504 "Металургія та матеріалознавство" 30
15 6.050401 "Металургія" 1 1
15 6.050402 "Ливарне виробництво" 11 1 10
0505 "Машинобудування та матеріалообробка" 130
70 6.050502 "Інженерна механіка" 72 23 49
40 6.050504 "Машинобудування" 63 5 58
20 6.050504 "Зварювання" 38 2 36
0507 "Електротехніка та електромеханіка" 25
25 6.050702 "Електромеханіка" 46 2 44
Усього 220 528 90 438

Вступні випробування

Розклад вступних випробувань
Екзамен зі спеціальності
Бакалаври
Спеціалісти та магістри
Загально-освітні предмети

Дочірні категорії