ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Видатні вчені

Довідки про студентів для ТЦК будуть формувати в ЄДЕБО

Довідки про те, що учень чи студент здобуває освіту на певному рівні, будуть формувати в Єдиній ...

Середа, 22 травня 2024
В Академії відбулася міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект»

ДДМА (кафедра КМСІТ) спільно з НТУ «ХПІ» традиційно стала організатором XI Міжнародної науково-т...

Вівторок, 21 травня 2024
Студраду ДДМА нагородили грамотою за участь у національній руханці до Міжнародного дня вишиванки

У день, коли світ відзначає красу і самобутність української вишиванки, Українська федерація &la...

Понеділок, 20 травня 2024
Наука – дорога в майбутнє

Наука – найважливіший чинник технічного і соціально-культурного прогресу. Особливо у воєнні часи...

Субота, 18 травня 2024
ВІТАЄМО НАУКОВЦІВ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ – ДНЕМ НАУКИ В УКРАЇНІ!

Шановні колеги, науковці, від щирого серця вітаємо вас із професійним святом – Днем науки ...

Субота, 18 травня 2024

Абітурієнту

Розклад вступних випробувань

Вступ до аспірантури

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Вступ до магістратури

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

2727

ВИПУСКНИКАМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Умови вступу

{nomultithumb}

Державне замовлення 2020

БАКАЛАВР

МАГІСТР

АСПІРАНТУРА

Вступники, які закінчили навчання і отримали диплом бакалавра до 2020 року і бажають вступити у поточному році до магістратури

Реєстрація бакалаврів для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі ЄВІ) розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Алгоритм дій для реєстрації вступників для складання ЄВІ:

1. Роздрукувати та заповнити (кульковою ручкою синього кольору друкованими літерами) заяву-анкету відповідного зразку;

2. Зробити скановані копії (фотокопії) наступних документів:

- заповненої заяви-анкети;

- паспорт (перша та другої сторінки);

- ідентифікаційний код;

- фотокартки для документів (відцифрований образ обличчя особи, див. зразок);

- документ про раніше здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра).

3. Відправити в електронному вигляді всі вище зазначені документи на електронну пошту pk.ddma.1952@gmail.com

Приклад відцифрованого образу обличчя особи

Додаток

Шифр та назва спеціальності
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
102 Хімія
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз (денна форма навчання)
126 Інформаційні системи та технології
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
232 Соціальне забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Зразок заповненої заяви-анкети

Студенти-бакалаври, які закінчують навчання у ДДМА в 2020 році і бажають вступити у поточному році до магістратури

Реєстрація бакалаврів для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі ЄВІ) розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Алгоритм дій для реєстрації вступників для складання ЄВІ:

1. Роздрукувати та заповнити (кульковою ручкою синього кольору друкованими літерами) заяву-анкету відповідного зразку;

2. Зробити скановані копії (фотокопії) наступних документів:

- заповненої заяви-анкети;

- паспорт (перша сторінка);

- ідентифікаційний код;

- фотокартки для документів (відцифрований образ обличчя особи, див. зразок).

3. Відправити в електронному вигляді всі вище зазначені документи на електрону пошту відповідальної особи (звертатись до заст. декану відповідного деканату)

Приклад відцифрованого образу обличчя особи

Додаток

Шифр та назва спеціальності
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
102 Хімія
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз (денна форма навчання)
126 Інформаційні системи та технології
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
232 Соціальне забезпечення
281 Публічне управління та адміністрування
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Зразок заповненої заяви-анкети

Особливості прийому на навчання до ДДМА іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до ДДМА іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до ДДМА на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДДМА за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ДДМА:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 7 розділу XV Правил прийому до ДДМА, для прийому таких іноземців не застосовуються.

ДДМА обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ДДМА на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. Вимоги ДДМА щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДДМА (додаток 7).

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ДДМА користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

9. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до ДДМА за правилами, передбаченими цими Правилами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII цих Правил, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах ДДМА, у разі неможливості - іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

Пам’ятка абітурієнту-магістру

Пам’ятка абітурієнту-магістру 2020

Програми вступних випробувань 2020

Вступ на базі повної загальної середньої освіти

Українська мова і література

Історія України

Математика

Фізична культура і спорт (творчий конкурс)

Фізіка

Хімія

Іноземна мова


Вступ на базі диплому молодшого спеціаліста

Українська мова і література

Історія України

Політологія

Математика

017 Фізична культура і спорт

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

102 Хімія

122 Комп'ютерні науки

123 Комп'ютерна інженерія

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології


Вступ до магістратури на базі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра

Іноземна мова

014 Середня освіта (математика)

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

102 Хімія

122 Комп'ютерні науки

123 Комп'ютерна інженерія

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

232 Соціальне забеспечення

281 Публічне управління та адміністрування


ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ НА БАЗІ ДИПЛОМУ СПЕЦІАЛІСТА, МАГІСТРА

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Дочірні категорії