ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Гуманітарної освіти

Участь студентів та викладачів КІТ ДДМА в літній школі за проєктом Erasmus+ BioArt

З 30 серпня по 6 вересня студенти третього курсу кафедри КІТ Микита Маліновський, Владислав Алту...

Четвер, 23 вересня 2021
В Академії проходить міжнародна конференція з ливарного виробництва

В Академії почала роботу VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології, ...

Четвер, 23 вересня 2021
ОБЛАСНА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ

(усі призові місця – у ДДМА)

Середа, 22 вересня 2021
Викладачка ДДМА очолила раду молодих учених при ДонОДА

На засіданні ради молодих учених при Донецькій обласній державній адміністрації другого скликанн...

Середа, 22 вересня 2021
Академія переходить в дистанційний режим роботи

В Академії запроваджується з 23.09.2021 р. організація освітнього процесу в дистанційному режимі...

Середа, 22 вересня 2021

Кафедра Електромеханічних систем автоматизації

НМКД ЭСА

УМКД
I триместр
II - III триместр

УВК кафедры ЭСА

НВК

Склад навчально-виховної комісії спеціальності:

 • Беш А.Н., старший викладач кафедри ЕСА– голова НВК.
 • Коновалов В.А., кандидат фіз-мат наук, старший викладач кафедри ЕСА – член НВК.
 • Задорожня І.М., кандидат технічних наук, доцент– член НВК.
 • Кутковой І.П, асистент – член НВК.
 • Пономарьов Д.С., асистент – член НВК.
 • Олеярник О.В., ст.викладач– член НВК.
 • Клімченков А.Г., староста гр. ЕСА -14-1 – член НВК.
 • Ткачов І., студент гр. ЕСА -13-1 – член НВК.
 • Федченко М., студент гр. ЕСА -12-м – член НВК.

История ЭСА

Історія кафедри

Кафедра створена на базі загальнотехнічної кафедри електротехніки та електроустаткування у 2002 році.

Навчально-виховний процес на кафедрі ведуть 20 викладачів. У штатному складі 1 доктор технічних наук, 7 доцентів, кандидатів технічних наук, 5 старших викладачів і 7 асистентів. Два професори, доктори технічних наук працюють за сумісництвом.

Кафедра забезпечує навчання за 53 дисциплінами.

Дисципліни кафедри охоплюють найважливіші напрями формування фахівця: механотроніку і комп'ютерну підготовку, теорію автоматичного управління, електроніку і мікропроцесорну техніку, технічні засоби та комплекси автоматизації та інші. Широкий спектр дисциплін, що викладаються на кафедрі, обумовлений системними потребами організації автоматизованого виробництва та комп'ютерно - інтегрованих технологій, що охоплюють інформаційні, енергетичні і матеріальні потоки, взаємодію людини і засобів виробництва з використанням комп'ютерних технологій, тощо.

Методи та засоби автоматизованого управління постійно змінюються. Тому викладачі кафедри постійно оновлюють лекційні курси, теми практичних та лабораторних занять, а також матеріально-технічну базу. Цьому сприяє можливість використання студентами та викладачами інформаційної та матеріальної бази філії кафедри на НКМЗ, КЗТС та інших підприємствах.

У складі кафедри створені 2 комп'ютеризованих класу (25 комп'ютерів), а також 10 спеціалізованих лабораторій:

 • електроніки і мікросхемотехніки;
 • теоретичних основ електротехніки та електричних апаратів;
 • електричних машин;
 • автоматизованого електроприводу;
 • електромеханічних систем управління під патронатом фірми "Siemens" та "Balluff";
 • електротехнічної діагностики;
 • електричних вимірювань;
 • мікропроцесорної техніки під патронатом фірми "Moeller";
 • сучасних пристроїв автоматизації під патронатом фірми "ABB";
 • мікроконтоллерних систем управління під патронатом фірми "Schneider Electric".

Склад кафедри ЕСА 2011 рік

Навчальні приміщення оснащені найсучаснішим обладнанням. Так у лабораторії "Електромеханічних систем автоматизації" встановлені електроприводи фірми Simens Micromaster 420, Micromaster 440 і Simoreg, DC Master, промислові контролери Simatic і Logo. Мікропроцесорні пристрої вивчаються на стендах фірм Microchip і Opensystem. Елементи автоматизованого електропривода вивчаються на обладнанні фірми Balluff.

У лабораторії автоматизованого електроприводу діють сучасні електроприводи вітчизняних виробників ЕТУ2-2 заводу "ЕТАЛ" (м. Олександрія) та приводи ТПЧР ВАТ «Запорізький Завод «Перетворювач».

Балансова вартість обладнання встановленого в лабораторіях кафедри становить понад 400 тис. гривень.

Для підвищення ефективності використання обчислювальної техніки на кафедрі створена локальна мережа, яка введена в мережу академії і має вихід в Internet.

У навчальному процесі крім матеріальної бази кафедри використовується також матеріально-технічна база філії кафедри, яка організована на Новокраматорському машинобудівному заводі (НКМЗ) у конструкторсько-виробничому центрі (КПЦ) "НКМЗ - автоматика" і в бюро ЧПУ НКМЗ. У КПЦ розташований навчальний полігон для відпрацювання методики обслуговування систем автоматичного управління, які розробляються в КПЦ на базі компонентів фірми "SIEMENS", а в бюро ЧПУ - клас для навчання обслуговування систем ЧПУ унікальних верстатів за допомогою програмного забезпечення Sinutrain і навчальних стендів фірми "SIEMENS ".

Завдяки використанню новітніх навчальних комплексів кафедри і НКМЗ студенти отримують високий рівень професійної підготовки і впевнено відчувають себе на підприємстві.

Предложения для предприятий ЭСА

Пропозиції для підрпиємств та фірм

Фахівці кафедри ЕСА здійснюють розробки та надають консультації в наступних областях:

 - програмування низького і високого рівня (мікроконтролери, сигнальні процесори), розробка мікропроцесорної техніки і промислової електроніки;

 - розробка, проектування та дослідження електричних машин різних типів (вентильно-індукторних і ін.);

 - проектування, дослідження і автоматизація електромеханічних систем різних виробничих об'єктів;

 - проектування і дослідження електроприводів з пружними зв'язками;

- проведенні тензометричних досліджень машин і механізмів;

- проведенні вібраційних досліджень машин і механізмів;

- проведення вібраційного стабілізації залишкових напружень в корпусних деталях

- розробка систем діагностування та теплового захисту асинхронних двигунів;

- вирішення проблем енергосумісності та енергозбереження;

- отримання, дослідження структури, складу, фізико-механічних властивостей наноструктурних,  зносостійких, корозійностійких покриттів;

- дослідження електричних властивостей композиційних матеріалів;

- вдосконалення технологічних процесів на основі розрахунків невстановлених параметрів;

- проведення різного типу електротехнічних розрахунків і вимірювань;

- аналіз і синтез сучасних електромеханічних систем на базі нечіткої логіки та дискретних алгоритмів обробки інформації;

- діагностування зносу двигунів постійного струму в умовах невизначеностей деяких факторів, що впливають на привід у процесі функціонування;

- моделювання динамічних систем і енергопостачання промислових підприємств;

програмування сучасних мікроконтролерів виробництва Texas Instruments, Siemens, Moeller.

Навчальний процес ведеться в 6 спеціалізованих лабораторіях та 3-ох комп'ютерних класах, остаткованих сучасним вітчизняним та іноземним обладнанням (фірм Texas Instruments, Siemens, Balluff, ABB, Moeller,). При кафедрі працює лабораторія електродіагностики, діють філії кафедри на НКМЗ і ЕМСС.

Кафедра надає послуги:

 • Розробка та дослідження електронних схем на сучасній елементній аналого-цифровий і мікропроцесорній базі
 • програмування мікроконтролерів, мікропроцесорів фірми Texas Instrument на мовах Сі, Сі ++ і асемблер
 • програмування на мовах Сі, Сі ++, Сі # для платформ Linux, Windows, MSDOS
 • Розробка та дослідження сучасних автоматизованих електромеханічних систем;
 • підготовка і перепідготовка фахівців в області електромеханічних систем рівня бакалавра і магістра.

Кафедра може займатися дослідженнями об'єктів автоматизації та електромеханічних об'єктів промислових підприємств з позиції системного підходу до розгляду комплексної структури заводу або цеху як елемента єдиної кібернетичної роботизованої системи.

Кафедра проводить підготовку з курсів:

з перепідготовки: фахівців промислових підприємств в області автоматизованого електроприводу, електропостачання, електротехніки, електричних машин, ремонту електроустаткування, його діагностування, а також електричних вимірювань різноманітних технологічних чинників;

 • по підвищенню кваліфікації в області застосування наукового підходу до розробки сучасних автоматизованих електроприводів, електричних машин і апаратів і роботизованих комплексів;
 • на високому рівні кафедра може забезпечувати підготовку з наступних дисциплін: електроніка і мікропроцесорна техніка, програмування на мовах високого і низького рівня, робототехніка, теорія автоматичного управління, електричні машини і апарати, теорія електроприводу, системи управління сучасними електроприводами, дискретні системи автоматичного управління, електротехніка, електропостачання, електричні мережі.

Тематика спільних розробок з промисловими підприємствами та технічними вищими навчальними та науковими закладами України та зарубіжжя може здійснюватися в наступних напрямках:

 • розробка та виготовлення електронних пристроїв, приладів і засобів автоматизації на елементній базі Texas Instrument, Analog device, Microchip, Atmel, Fuji, Semicron та інших.
 • розробка та виготовлення електронних датчиків
 • розробка програмного забезпечення верхнього і нижнього (мікроконтролери, сигнальні процесори) рівня, на мовах Сі, Сі ++, Сі #.
 • розробка і виготовлення електродвигунів (вентильно-індукторних безщіточних, вентильних безщіточних) і генераторів вентильно-індукторних і вентильних. Проектування економічно ефективних електродвигунів з поліпшеними техніко-експлуатаційними характеристиками.
 • розробка і виготовлення частотно-регульованих приводів з мікроконтролерним управлінням на елементній базі Texas Instruments, Analog Device, Microchip і т.д.
 • розробка і виготовлення промислових роботів на найсучаснішій елементній базі для різних застосувань
 • Розробка та впровадження проектів автоматизації об'єктів на базі Siemens, Moeller, Schneider Electric;
 • розробка алгоритмів оптимального управління вантажно-розвантажувальними операціями кранів.
 • розробка роботизованих виробничих цехів, дільниць, комплексів і установок безперервного виробничого циклу;
 • проведення наукових досліджень в області сучасних систем автоматичного управління електроприводами і альтернативних джерел енергії;
 • розробка та виготовлення пристроїв ЧПУ на найсучаснішій елементній базі;
 • розробка і виготовлення інтерполятором з вбудованим електроприводом для позиційних систем і верстатів з ЧПУ

Кафедра має наступні наукові розробки, які готові до впровадження в серійне виробництво:

 • дослідний зразок вентильно-індукторного електроприводу;
 • дослідні зразки вентильно-індукторних електродвигунів;
 • дослідні зразки вентильно-індукторних генераторів;
 • дослідний зразок двигуна Стірлінга для установки сонячної генерації електроенергії
 • віброустановка з комп'ютерною діагностикою для здійснення вібростабілізуючої обробки корпусних зварних і литих деталей з метою стабілізації внутрішніх механічних (залишкових) напружень;
 • частотний перетворювач (електропривод) для керування асинхронними двигунами
 • привід для двигунів постійного струму
 • електронний розціплювач силових ланцюгів
 • електронний твердомер (для вимірювання твердості металів і сплавів за шкалами Бріннелю, Роквелла, Віккерса і Шора.)
 • дослідні зразки системи для діагностування передчасного зносу ізоляції обмоток асинхронних двигунів.
 • стенд і технологія випробування гідравлічних гасителів коливань рухомого складу залізниці транспорту.
 • установки індукційного нагріву і плавки металів і сплавів
 • лічильники обліку споживаної електроенергії
 • автоматизовані зарядні пристрої для зарядки електромобілів з пристроєм прийому платежів, контролю електроенергії і передачі даних про процес на центральний сервер.

Наша адреса: 84313, Донецька обл., м.Краматорськ, б. Машинобудівників, 39, 2 корпус, кафедра ЕСА, ауд. 2132

Телефон: (0626) 41-68-93

E-mail: ket@dgma.donetsk.ua.

Филиалы ЭСА

Філії

Кафедрою організовано роботу філіалів на підприємствах: НКМЗ, ЕМСС, КЗТС. Для кожної філії розроблено та виконується план роботи, який передбачає співпрацю з підприємством з питань розробки методики практичної підготовки студентів та перепідготовки викладачів і спеціалістів підприємства.

Практична підготовка студентів виконується за системами (“3-2-1” та “4-1”). Студенти мають можливість відвідувати підприємство, знайомитись з технічними питаннями з експлуатації,розробки та обслуговування машин та механізмів. Розроблюются реальні курсові та дипломні проекти. Після закінчення ДДМА такі студенти мають можливість працевлаштування на цьому підприємстві.

УВК ЭСА

НВК

Склад навчально-виховної комісії спеціальності:

 • Марілов М.Г., ст. викладач – голова НВК.
 • Клімченкова Н.В., доцент – член НВК.
 • Мотовілов С.О., ст. викладач – член НВК.
 • Шульга О.А, асистент – член НВК.
 • Кириенко Т.В., асистент – член НВК.
 • Пономарьов Д.С., асистент – член НВК.
 • Олеярник О.В., ст.викладач– член НВК.
 • Васильєв Р.С., студент гр. ЕСА 07-2 – член НВК.
 • Колинько П.В., студент гр. ЕСА 07-1 – член НВК.
 • Гунько М.С., студент гр. ЕСА 08-2 – член НВК.
 • Алдушина К.І., староста гр. ЕСА 08-1 – член НВК.

Практика ЭСА

Практика

Студенти кафедри «Електромеханічні системи автоматизації» під час навчання проходять технологічну, виробничо-конструкторську і переддипломну практики.

Базами практики є провідні промислові підприємства. Під час практики студенти ознайомлюються з історією підприємств, структурою і організацією виробництва, отримують практичні навики конструювання машин. Починаючи з технологічної практики, студенти готують матеріал для дипломного проектування по системам управління та електроприводам. Студенти кафедри навчаються за системою “3-2-1” на ПАТ «НКМЗ», 3 дні навчаються в ДГМА, 2 дні працюють на підприємстві, 1 день навчаються на підприємстві. Окрім того можливе навчання за системою “4-1” на ПАТ «ЕМСС»: студенти 4 дні навчаються в ДГМА, 1 день працюють на підприємстві. Завдяки цій системі студенти мають можливість придбати навики праці на верстатах, ближче познайомитись з виробництвом, а підприємство готує собі кадри. Таким чином, студенти поєднують роботу на виробництві і навчання в ДДМА.

Магистратура ЭСА

Магістратура

Автореферати магістрів

1. Розробка та дослідження квазірезонансних імпульсних перетворювачів для систем прецизійного електроприводу постійного струму

2. Дослідження стійкості автоматизованих електромеханічних систем з матричними частотними перетворювачами

3. Дослідження системи бездатчикового керування синхронним двигуном з постійними магнітами з низькою чутливістю до змінення активного опору статора

4. Дослідження електромеханічних систем важких машин граничного ступеню стійкості та мінімальної коливальності

5. Розробка та дослідження системи електроприводу безредукторного високошвидкісного мотор-шпінделя

6. Дослідження параметричних обмежень у швидкодіючих електромеханічних системах з багатоконтурним об’єктом керування

7. Дослідження методів та автоматизованих пристроїв ідентифікації системних властивостей асинхронного електроприводу

8. Розробка та дослідження електроприводу подачі металорізального верстату на базі вентильно-індукторного двигуна

9. Дослідження енергетичних можливостей в двомасових електроприводах з активним придушенням пружних коливаньат

10. Розробка та дослідження нейромережевої системи для здійснення імітаційного моделюваня та прогнозування параметрів електротехнічного комплексу промислового підприємства

11. Розробка та дослідження системи керування без редукторним електроприводом лебідки вантажопасажирського ліфту

12. Дослідження ступеня впливу електромеханічної взаємодії на показники якості електроприводів технологічних машин (

13. Розробка та дослідження імітаційної моделі електроприводу, виконаного за схемою “тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун”

14. Дослідження методів підвищення енергоефективності електроприводу змінного струму на базі асинхронного двигуна

15. Розробка та дослідження енергетичних властивостей системи електроприводу рециркуляційного насосу котельної ДДМА


З 2006 року на кафедрі ЕСА працює магістратура за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Тематику наукових досліджень студенти-магістранти обирають на третьому курсі. Для цього проводиться науковий семінар для студентів та керівників магістерських кваліфікаційних робіт. За результатами цього семінару теми наукових досліджень формулюються керівниками магістерських робіт та узгоджуються з завідувачем кафедри.

 

На кафедрі є наступний перелік тематик наукових досліджень:

1. д.т.н., професор Шеремет О.І.:

 • синтез електромеханічних систем методом дискретного часового еквалайзера;
 • аналіз та синтез релейних системи оптимального керування електроприводами;
 • моделювання автоматизованих електромеханічних систем з урахуванням дії координатних та параметричних збурень;
 • дослідження автоматизованих електромеханічних системи для вібростабілізуючої обробки металевих деталей;
 • аналітика великих даних у технічних задачах;
 • розробка систем прийняття рішень з нечіткою логікою;
 • машинне навчання та штучний інтелект у загальних технічних задачах та електромеханіці;
 • предикативна аналітика на базі технологій штучного інтелекту;
 • розробка та дослідження систем діагностики, моніторингу та керування ресурсом роботи електромеханічних систем та електротехнічних комплексів.
 • 2. к.т.н., доцент Задорожня І.М.:

 • аналіз та синтез електромеханічних систем з пружними зв'язками на основі ефектів резонансної взаємодії;
 • енергетичні можливості реалізації активного демпфування пружних механічних коливань в електроприводах технологічних машин;
 • аналіз електромеханічної взаємодії в двомасовому електроприводі.
 • 3. к.т.н., доцент Задорожній М.О.:

 • синтез модальних систем керування електроприводами технологічних машин на основі принципів електромеханічної взаємодії;
 • узагальнені моделі електромеханічних систем в термінах синергетичної теорії керування;
 • аналіз електромеханічної взаємодії в двомасовому електроприводі.
 • 4. к.т.н., доцент Квашнін В.О.:

 • розробка, дослідження та моделювання частотного електропривода на основі асинхронного двигуна;
 • програмування сигнальних процесорів, адаптованих до ШІМ-керування, для побудови регульованих електроприводів змінного струму.
 • 5. к.т.н., доцент Наливайко О.М.:

 • дослідження систем керування електроприводами на основі обладнання компанії Texas Instruments.
 •  

  Прийом студентів в магістратуру здійснюється за результатами конкурсного відбору. Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Умовами прийому), складеного у 2020 та 2021 роках, та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу.

  Учебные планы ЭСА

  Навчальні плани

  Бакалавр

  1. Іноземна мова
  2. Історія України
  3. Історія української культури
  4. Українська мова
  5. Філософія
  6. Фізичне виховання
  7. Героїчні особистості в Україні
  8. Ділова риторика
  9. Етика та естетика
  10. Етика сімейних відносин
  11. Інформаційні війни
  12. Історія політичних вчень
  13. Корпоративна культура організацій
  14. Логіка
  15. Основи економічної теорії
  16. Політична історія України та історія Донбасу
  17. Політологія
  18. Правознавство
  19. Психологія
  20. Релігіознавство
  21. Соціологія
  22. Технології психічної саморегуляції та взаємодії
  23. Філософія думки в Україні
  24. Філософія здоров'я і здорового способу життя
  25. Філософія управління
  26. Вступ до навчального процесу
  27. Екологія
  28. Економіка та організація виробництва
  29. Електротехнічні матеріали
  30. Інженерна графіка
  31. Математика
  32. Обчислювальна техніка та програмування
  33. Охорона праці та безпека життєдіяльності
  34. Прикладна механіка
  35. Програмні засоби в електромеханіці
  36. Теоретична механіка
  37. Теорія імовірності та випадкові процеси
  38. Фізика
  39. Електричні машини
  40. Моделювання електромеханічних систем
  41. Основи метрології та електричних вимірювань
  42. Теоретичні основи електротехніки
  43. Теорія автоматичного керування
  44. Теорія електроприводу
  45. Автоматизація електромеханічних систем
  46. Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів
  47. Дискретні системи керування
  48. Електричні апарати
  49. Електромагнітні процеси в лініях та стаціонарних пристроях
  50. Електроніка і мікросхемотехніка
  51. Електропостачання та енергозбереження промислових підприємств
  52. Мікропроцесорні пристрої
  53. Мікропроцесорні системи керування
  54. Надійність та діагностика
  55. Об'єктно-орієнтоване програмування
  56. Основи електромеханотроніки
  57. Основи САПР ел/мех.систем
  58. Силова електроніка
  59. Системи керування електроприводами
  60. Автоматизоване проектування на базі ООП
  61. Аналіз та сінтез оптимальних систем ЕП
  62. Випробування, експлуатація і ремонт
  63. Дінаміка і діагностіка
  64. Електромеханічні системи автоматзації в машинобудуванні та металообробці
  65. Електромеханічні системи автоматизації загальнопромислових механізмів
  66. Елементи сучасних комплектних приводов
  67. Комп'ютерна схемотехніка
  68. Мікроприводи
  69. Монтаж і наладка ел.мех. систем
  70. Спеціальні електричні машини
  71. Сучасні програмні засоби ПЕОМ

  Спеціаліст

  1. Етика ділового спілкування
  2. Захист інтелектуальної власності
  3. Менеджмент
  4. Цивільна оборона
  5. Фізичне виховання
  6. Динаміка і діагностика електромеханічних систем
  7. Дискретні системи керування та автоматизації
  8. Електроустаткування технологічних комплексів машинобудівних та металургійних підприємств
  9. Мікропроцесорні системи керування
  10. Охорона праці в галузі
  11. Системи та нові принципи керування електроприводами
  12. Спецглави ТАК
  13. Сучасні ЕП типових автоматизованих технологічних комплексів
  14. Спецглави ТЕП
  15. Комп'ютерна схемотехніка
  16. Математичні основи ТАК
  17. Мікроприводи
  18. Проблеми постачання та енергозбереження
  19. Сучасні програмні засоби ПЕОМ
  20. CAD/CAM системи

  Магістр

  1. Захист інтелектуальної власності
  2. Іноземна мова
  3. Філософія і наука
  4. Цивільна оборона
  5. Фізичне виховання
  6. Методика та організація наукових досліджень
  7. Методи оптимізації в електромеханічних системах
  8. Вища освіта і Болонський процес
  9. Педагогіка та психологія вищої освіти
  10. Етика ділового спілкування
  11. Методика викладання у вищій школі
  12. Дискретні системи керування і обробки інформації
  13. Мікропроцесорні системи керування
  14. Охорона праці в галузі
  15. Проблеми енергетичної сумісності електромеханічних систем
  16. Проектування ЕМ систем з пружніми зв'язками
  17. Системи та нові принципи керування електроприводами
  18. Спеціальні глави ТАК
  19. Спеціальні глави ТЕП
  20. Сучасні електроприводи типових автоматизованих технологічних комплексів
  21. Автоматизація технологічних процесів з допомогою нанотехнологій
  22. Електроустаткування технологічних комплексів машинобудівних та металургійних підприємств
  23. Динаміка та діагностика
  24. Мікроприводи
  25. Проблеми постачання та енергозбереження
  26. CAD-CAM системи

  Тематика совместных разработок ЭСА

  Тематика спільних розробок (Інжиніринг, НДДКР)

  Тематика спільних розробок з промисловими підприємствами і технічними вищими навчальними та науковими закладами України та зарубіжжя може здійснюватися в наступних напрямках:

  • Розробка та виготовлення електронних пристроїв, приладів і засобів автоматизації на елементній базі Texas Instrument, Analog device, Microchip, Atmel, Fuji, Semicron та інших.
  • Розробка та виготовлення електронних датчиків
  • Розробка програмного забезпечення верхнього і нижнього (мікроконтролери, сигнальні процесори) рівня, на мовах Сі, Сі + +, Сі #.
  • Розробка й виготовлення електродвигунів (вентильно-індукторних безсчеточних, вентильних безсчеточних) і генераторів вентильно-індукторних і вентильних. Проектування економічно ефективних електродвигунів з поліпшеними техніко-експлуатаційними характеристиками.
  • Розробка та виготовлення частотно-регульованих приводів і з мікроконтролерних управлінням на елементній базі Texas Instruments, Analog Device, Microchip і т.д.
  • Розробка і виготовлення промислових роботів на найсучаснішій елементній базі для різних застосувань;
  • Розробка та впровадження проектів автоматизації об'єктів на базі Siemens, Moeller, Schneider Electric;
  • Розробка алгоритмів оптимального управління вантажно-розвантажувальними операціями кранів;
  • Розробка роботизованих виробничих цехів, дільниць, комплексів і установок безперервного виробничого циклу;
  • Проведення наукових досліджень в галузі сучасних систем автоматичного управління електроприводами та альтернативних джерел енергії;
  • Розробка та виготовлення пристроїв ЧПУ на найсучаснішій елементній базі;
  • Розробка й виготовлення інтерполяторов з вбудованим електроприводом для позиційних систем і верстатів з ЧПУ

  Научные труды ЭСА

  Наукові праці співробітників кафедри
  Шеремет Олексій Іванович
  1. Шеремет О.І. Використання модифікованого принципу симетрії структурних схем для синтезу систем автоматичного керування / О.І. Шеремет, О.В. Садовой // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: НВП «Технологічний центр». – 2016. – №1/9(79). – С. 48–56.
  2. Sheremet O. Development of a mathematical apparatus for determining operator images of the desired quantized transition functions of finite duration / O. Sheremet, O. Sadovoy // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: НВП «Технологічний центр». – 2016. – №2/2(80). – С. 51–58.
  3. Sheremet O. The method of automatic control systems synthesis on the base of discrete time equalizer / O. Sheremet, O. Sadovoy // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпро: Державний ВНЗ «НГУ». – 2017. – №4(160). – С. 99–104.
  4. Sheremet O. Using the support vector regression method for telecommunication networks monitoring / O. Sheremet, O. Sadovoy // Third International Scientific-Practical Conference [«Problems of Infocommunications. Science and Technology»], (Kharkiv, 4-6 October 2016) / Kharkiv National University of Radioelectronics, Institute of Electrical and Electronics Engineers [et al]. – Kharkiv: KHNURE. – 2016. – P. 8–10.
  5. Sheremet O. Classification of admissible transient functions in infocommunication systems / O. Sheremet, O. Sadovoy // [Електронний ресурс]: 4th International Scientific-Practical Conference [«Problems of Infocommunications. Science and Technology»], (Kharkiv, 10-13 October 2017)]. – Kharkiv: KHNURE. – 2017. – P. 97–100. – Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/8246358/.
  6. Sheremet O. Decomposition and linearization of asynchronous motor mathematical models in relative units / O. Sheremet // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ. – 2017. – вип. 2(38). – С. 18–25.
  7. Sheremet O. Optimization for prototyping embedded systems by using Raspberry Pi 2 and MATLAB Simulink / O. Sheremet, V. Perepelytsia // Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering: International Symposium, (Nitra, 11-15 September 2016). – Nitra: Constantine the Philosopher University. – P. 173–177.
  8. Sheremet O. Definitionofenergyefficientlawofmechanicalimpactinvibratorystressreliefofmetalparts / O. Sheremet, M. Ivchenkov, O. Ivchenkova, K. Sheremet // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: НВП «Технологічний центр». – 2019. – №2/1(98). – С. 47–54.
  Наливайко Олександр Михайлович

  C.A.Duque, V.Akimov, R.Demediuk , V.Belykh, A.Tiutiunnyk, A.L.Morales, R.L.Restrepo,O.Nalivayko, O.Fomina, V.Tulupenko.AboutpossibleTHzmodulatoronthebaseof delta-dopedQWs.JournalofSuperlatticesandMicrostructures, V. 87, November 2015, Pages 5-11.

  1. V. Akimov, C. A. Duque, R. Demediuk, V. Belykh, A. Tiutiunnyk, A. L. Morales, R. L. Restrepo, M. E. Mora-Ramos, O. Nalivayko, O. Fomina, and V. Tulupenko.

   AboutpossibleTHzmodulatoronthebaseof delta-dopedQWs. International conferenceon the physics of light matter coupling in nanostructures – 16th PLMCN-2015, februaru 03th-08th, Medellin-Colombia, 23.

  2. V. Akimov, C. A. Duque, R. Demediuk, V. Belykh, A. Tiutiunnyk, A. L. Morales, R. L. Restrepo, M. E. Mora-Ramos, O. Nalivayko O. FominaandV.Tulupenko. Theinfluenceofionizationofanimpuritydeltadopedlayerin a QW ontheimpuritybindingenergy. International conferenceon the physics of light matter coupling in nanostructures – 16th PLMCN-2015, februaru 03th-08th, Medellin-Colombia, 24.
  3. V. Akimov, C. A. Duque, R. Demediuk, V. Belykh, A. Tiutiunnyk, A. L. Morales, R. L. Restrepo, M. E. Mora-Ramos, O. Nalivayko, O. Fomina, and V. Tulupenko. Intrabandopticalresponseofthe delta-dopedSiGequantumwell. International conferenceon the physics of light matter coupling in nanostructures – 16th PLMCN-2015, februaru 03th-08th, Medellin-Colombia, 25.
  Клімченкова Наталія Валеріївна
  1. Потенциал энергосбережения и путиегореализации в асинхронныхэлектроприводах.- Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – №3(36) – 2015. – С. 177–181.
  2. DieRoboterausbereitungfürLösungderökologischen Probleme.- Автоматизація и компьютерно-интегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. Internet-конференції.-2015.-Черкаси. – С.28-31
  3. Разработкадинамическоймоделипроцессаподъемагруза. - Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – №3(21Е) – 2016. – С. 93–98.
  4. Математическое описание шагового електропривода и реализациясистемыуправления на баземикроконтроллера Arduino.- Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – №3(24Е) – 2017. – С. 88–96.
  5. Розрахунок динамічнихпроцесівуелектромеханічнихсистемах шахтнихпідйомнихмашин.- Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – №2(23Е) – 2017. – С. 99–105
  6. Спеціальні електричні машини: теорія та практика / Н. В. Клімченкова, А.Н.Ткаченко А.О., Т.В.Кірієнко. – Краматорск : ДГМА, 2015. – 252 с.
  Кірієнко Тетяна Вікторівна
  1. Роганов Л.Л., Кириенко Т.В., Роганов М.Л. Совершенствованиеконструкциибесшаботного горизонтального молота // Обработкаматериаловдавлением. Сб.научныхтрудов. – Краматорск, ДГМА, - 2010. - №3(24). – С.167-171.
  2. Квашнин В.О., Кириенко Т.В. Проблема учетапараметровкачестваэлектроэнергии для населения // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць 1 Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м.Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ,2013. – 191 с.
  3. Шеремет О.І., Перепелиця В.В., Кірієнко Т.В. Огляд можливості створення системи контролю за промисловими об’єктами на базі одноплатного комп’ютера RADXA ROCK PRO// [Електронний ресурс] : Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016, - №3(21Е). – С.161-164.
  4. Кірієнко Т.В., Клімченков А.Г., Бакаєва А.О., Щабельська В.А. Удосконалення керування електропостачанням навчально-наукової лабораторії//Актуальні задачі сучасних технологій:зб. тез доповідей міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та студентів, (Тернопіль, 28-29 листоп.2018 року, Україна, Терн. націон. техн. ун-т ім. І Пулюя.-Тернопіль:ТНТУ, 2018 – С.17-19.
  5. Клімченкова Н.В., Кірієнко Т.В., Клімченков А.Г.Розробка алгоритму розрахунку параметрів асинхронних електроприводів на основі аналізу енергетичного стану//ScienceprogressinEuropeancountries: newconceptsandmodernsolutions”: Papersofthe 3rdInternationalScientificConference. November 23, 2018, Stuttgart, Germany. 337 p. С.218-229
  Квашнін Валерій Олегович 1. Квашнин В. В., Бабаш А. В., Косенко В. А., Квашнин В. О., Клименко Г. П. Управление векторным электроприводом механической системы с переменными массами / PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 1-3 (42) 2019, с. 13-25, DOI: 10.5281/zenodo.3239202
  1. Квашнин В.О., Бабаш А.В. Анализ влияния различных методик определения параметров однофазных схем замещения асинхронного двигателя на точность его статических характеристик // Научное издание Электротехнические и компьютерные системы, Научно-технический журнал.–Киев Техника 2014, ISSN 2221–3805, с.484 - С. 245-248.
  2. Квашнин В.О., Бабаш А.В. Анализ естественных статических механических характеристик асинхронных двигателей серии 4А, полученных с использованием различных значений фазных сопротивлений // Научный вестник ДГМА : сб. науч. трудов. – Краматорск, 2015. – № 1 (34). – С. 33-42.
  3. В.О. Квашнин, А.В. Бабаш Методика определения динамических скоростной и токовой характеристик асинхронного электропривода // Электротехнические и компьютерные системы № 19 (95), 2015, с. 28-32, ISSN 2221-3805 (print).
  4. V. Kvashnin, A. Babash Generating PWM by using microcontroller Stm32F4Disovery Electrotechnic and computer systems № 22 (98), 2016– pp. 277-283.
  5. Квашнин В.О., Бабаш А.В. Анализ естественных статических механических характеристик асинхронных двигателей серии 4А, полученных с использованием различных значений фазных сопротивлений // Научный вестник ДГМА : сб. науч. трудов. – Краматорск, 2015. – № 1 (34). – С. 33-42.
  6. Квашнин, В. О., Повышение точности измерения угловой скорости асинхронного электродвигателя с использованием программно-аппаратных средств микроконтроллера STM32F4 / В. О. Квашнин, А. В. Бабаш [Текст] Электротехнические и компьютерные системы № 25 (101), 2017, с. 91–98.
  7. Квашнин В.О., Косенко В. А. Анализ трехфазной динамической модели асинхронного электродвигателя с использованием параметров, полученных на основе аналитической и итеррационной методик / Электротехнические и компьютерные системы № 19 (95), 2017 с. 18-24, ISSN 2221-3805 (print)
  8. V. Kvashnin, V. Kosenko Modeling systems direct torque control using а three-phase Mathematical model / Electrotechnic and computer systems № 22 (98), 2016– pp. 56-61.
  9. В. О. Квашнин, В. А. Косенко Определение энергоэффективности асинхронного электропривода с прямым управлением моментом / Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2017.№25(101).(С. 98-106)
  Задорожня Інна Миколаївна

   WebofScienceCoreCollection

   Scienceindex

  1. ZadorozhniaiaI.N., ZadorozhniyN.A. Syntesisof a two-masselectricdrivewithanastaticsystemofofsuborfinateregulationatthefrictionforces/ Electricalengineeringelectromechanics, 2018, no. 3, pp. 23-27

   DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.3.03

   http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=2074-272X

   https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28998

  2. Index Copernicus - Opening Science

   Science index

  3. ЗадорожняяИ.Н. Исследование влияния степени электромеханической связи на демпфи¬рующее действие электропривода с упругими связями /И.Н. Задорожняя, Н.А. Задорожний // Научно-технический журнал «Электротехни-ческие и компьютер¬ные системы». – Київ: Техніка, 2014. – №15 (91). – С. 99-103.

   https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=743&org=%20%20%20,p743,3.html

   https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32404

  4. Ulrich’s Periodical Directory (New Jersey, USA)

  5. ЗадорожняяИ.Н. Оценка статической точности электропривода при предельном демпф謬¬рвании упругих механических колеба¬ний / И.Н. Задорожняя, Н.А. Задорожний // ВісникНаціональноготехнічногоуніверситету «ХПІ». Збірникнауковихпраць. Серія: Проблемиавтоматизо¬ваногоелектроприводу. Теорія і прак¬тика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36 (1009). – С. 253 – 255.
  6. Задорожняя И. Н. Анализ демпфирующего действия электропривода при упругих колебани¬ях в режиме низких скоростей / И. Н. Задорож¬няя, Н.А. Задорожний, О.А. Ребедак // Загально¬державнийнауково-виробничий і інформацій¬ний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енерго¬аудит». Спец. випуск. – Х. – 2013. – № 8 (114). – Т.2 – С. 172 – 177.
  7. Задорожняя И. Н. Синтез электромеханической системы предельной степени устойчивости и мини¬мальной колебательности упругой механи¬чес¬кой подсистемы / И. Н. Задорожняя, Н. А. Задорож¬ний // Вестник Национального тех¬н謬чес¬кого университета "Харьковский политех¬н謬ческий институт" = BulletinofNationalTechnicalUniversity "KharkivPolytechnicInstitute" : [cб. науч. тр.]. – Харьков, 2017. – Вып. 27 (1249) : Проблемы автоматизированного электроприво¬да. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность = ProblemsofAutomatedElectrodrivs. Theory and Practice. Power Electronics and Energy Efficiency :темат. вып. – С. 150-155.
  Задорожній Микола Олексійович

   WebofScienceCoreCollection

   Scienceindex

  1. ZadorozhniaiaI.N., ZadorozhniyN.A. Syntesisof a two-masselectricdrivewithanastaticsystemofofsuborfinateregulationatthefrictionforces/ Electricalengineeringelectromechanics, 2018, no. 3, pp. 23-27

   DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.3.03

   http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=2074-272X

   https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28998

  2. Index Copernicus - Opening Science

   Science index

  3. ЗадорожняяИ.Н. Исследование влияния степени электромеханической связи на демпфи¬рующее действие электропривода с упругими связями /И.Н. Задорожняя, Н.А. Задорожний // Научно-технический журнал «Электротехни¬ческие и компьютер¬ные системы». – Київ: Техніка, 2014. – №15 (91). – С. 99-103.

   https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=743&org=%20%20%20,p743,3.html

   https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32404

  4. Ulrich’s Periodical Directory (New Jersey, USA)

  5. ЗадорожняяИ.Н. Оценка статической точности электропривода при предельном демпф謬¬рвании упругих механических колеба¬ний / И.Н. Задорожняя, Н.А. Задорожний // ВісникНаціональноготехнічногоуніверситету «ХПІ». Збірникнауковихпраць. Серія: Проблемиавтоматизо¬ваногоелектроприводу. Теорія і прак¬тика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36 (1009). – С. 253 – 255.
  6. Задорожняя И. Н. Анализ демпфирующего действия электропривода при упругих колебани¬ях в режиме низких скоростей / И. Н. Задорож¬няя, Н.А. Задорожний, О.А. Ребедак // Загально¬державнийнауково-виробничий і інформацій¬ний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енерго¬аудит». Спец. випуск. – Х. – 2013. – № 8 (114). – Т.2 – С. 172 – 177.
  7. Задорожняя И. Н. Синтез электромеханической системы предельной степени устойчивости и мини¬мальной колебательности упругой механи¬чес¬кой подсистемы / И. Н. Задорожняя, Н. А. Задорож¬ний // Вестник Национального тех¬н謬чес¬кого университета "Харьковский политех¬н謬ческий институт" = BulletinofNationalTechnicalUniversity "KharkivPolytechnicInstitute" : [cб. науч. тр.]. – Харьков, 2017. – Вып. 27 (1249) : Проблемы автоматизированного электроприво¬да. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность = ProblemsofAutomatedElectrodrivs. Theory and Practice. Power Electronics and Energy Efficiency :темат. вып. – С. 150-155.
  Бєш Андрій Миколайович
  1. Тарасов А.Ф.Встроенная система управленияаппаратом для размораживанияплазмы крови/Материалы международной конференции TEMPUS-JPCR [DESIRE]2016
  2. Олеярник А.В., Беш А.Н. Совершенствование защиты учебного стенда TMDSHVMTRPFCKIT /Принято до публикации в Научный Вестник ДГМА 10.04.2018
  3. Надточий В.А., Беш А.Н. Распределение дифракционно-модулированного по интенсивности лазерного излучения на поверхности полупроводника/Збірник наукових праць фізіко-математичного факультету ДДПУ, 2019. Випуск №9.

  Список наукових праць Колота О.В.

  № п/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (в сторінках) Співавтори

  1 Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

  1 Методы технологического обеспечения качества нежестких деталей. Друк. Тезисы докладов научнотехнической конференции "Ресурсо и энергосберегающие технологии в машиностроении". Киев: ГКНТ Украины, 1994. – С.58. 1 Колот В.А.
  2 Энергосберегающая технология и оборудование для обработки нежестких деталей. Друк. Ресурсо и энергосберегающие технологии в машиностроении. Тезисы докладов. – Одесса, 1994. – С.57. 1 Колот В.А.
  Азимов Б.А.
  3 Способ стабилизации остаточных напряжений Друк. Прогрессивная технология в машиностроении. Тезисы докладов. – Симферополь, 1994. – С.121. 1 Колот В.А.
  Ковалевский С.В.
  4 Контролируемый процесс вибрационного старения Друк. Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1995. – С.40. 1 Колот В.А.
  Азимов Б.А.
  5 Диагностика корпусных деталей в процессе вибрационного старения. Друк. Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1995. – С.40. 1 Колот В.А.
  Азимов Б.А.
  6 Технологическое обеспечение точности формы нежестких деталей. Друк. «Прогрессивная техника и технология машиностроения». Тезисы докладов. – Донецк: ДонГТУ, 1995. – С.117118. 2 Колот В.А.
  Ковалевский С.В.
  Колот Л.П.
  7 Диагностика корпусных деталей в процессе вибрационного старения. Друк. Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.48. 1 Колот В.А.
  Азимов Б.А.
  8 Контролируемый процесс вибрационного старения корпусных деталей. Друк. Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.61. 1 Азимов Б.А.
  Колот В.А.
  9 Разработка и исследование моделей виброобработки. Друк. Сборник межвузовской научнотехнической конференции«Новые экономические отношения и кадровое обеспечение производства». – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.5657. 2
  10 Диагностика остаточных напряжений. Друк. Сб. статей ДГМА, вып.6. – Краматорск, 1996. – С.155158. 4 Ковалевский С.В.
  11 Основные проблемы вибростабилизирующей обработки. Друк. Сборник межвузовской научнотехнической конференции. «Новые экономические отношения и кадровое обеспечение производства». Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.5860. 3
  12 Оптимизация технологических режимов вибростабилизирующей обработки. Друк. Сборник межвузовской научнотехнической конференции. «Новые экономические отношения и кадровое обеспечение производства». – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.579. 1
  13 Підвищення надійності технології вібростабілізуючої обробки на основі оптимізації її режимів. Рук. Автореф., канд. тех. Наук. – Київ, 1997. – 16с. 16
  14 Проблемы вибростабилизирующей обработки и пути их рационального решения Друк. „Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем”. Сб. статей в 2х томах. – Краматорск: ДГМА, 1997. – Т1, вып.7. – С.215218. 4 Ковалевский С.В.
  15 Разработка, исследование и оптимизация технологических режимов вибростабилизирующей обработки. Друк. „Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем”. Сб. статей в 2х томах. – Краматорск: ДГМА, 1997. – Т 1, вып.7. – С.218221. 4 Ковалевский С.В

  2. Наукові роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації

  16 Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520мм. Друк. Инструкция ВНД 32.0.07.0012001. Издание официальное. – Донецк: ООО «Лебедь», 2001. –154с. 154 Колот В.О.,
  Малиновський М.Д.
  Міхєєнков Ю.С.,
  та інші
  17 Оборудование для диагностики деталей и технология автоматизированного вибрационного их старения. Друк. Информационноаналитический промышленный журнал ИТО. Специальный выпуск "Машиностроение 2001", М., 2001. 5 Колот Л.П.
  Колот В.А.,
  Ксенофонтов Л.Я.
  18 Диагностика деталей и технология автоматизированного вибрационного старения. Друк. Ежемесячный научнотехнический и производственный журнал "Тяжелое машиностроение", М., 2002. – №4. – С.1921. 3 Колот В.А.
  Колот Л.П., Ксенофонтов Л.Я.,
  Бартель Г.П.
  19 Аналіз точності токарного верстата методами спектрального аналізу форми обробленої поверхні Друк. Вестник НТУУ „КПИ”. Машиностроение: Киев, 2002. – № 43, т. 1. – С.8688. 3 Струтинський В. Б.,
  Даниленко О. В., Дем’яненко С. К., Алексеева А. В.
  20 Визначення частотних характеристик металорізального верстата на основі дискретних спектрів форм перерізів заготовок та обробленої поверхні Друк. Всеукраїнський науковотехнічний журнал „Вибрации в технике и технологиях” № 1 (27). – 2003. – С.9497. 4 Струтинський В. Б.,Верба І. І.,Даниленко О. В.,Дем’яненко С. К.
  21 Оцінка впливу зносу основних деталей гідравлічного амортизатора на його характеристики Друк. Вестник НТУУ „КПИ”. – (Серия: Машиностроение). – Киев, 2003. – № 44. – С.134137. 4
  22 Імітаційне математичне моделювання дисипативних характеристик комплексних гідромеханічних систем. Друк. Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський – науково технічний журнал. – Вінниця, 2003. – №2. – С.6368. 6 Струтинський В. Б.
  23 Вібраційні параметри динамічної системи верстата, обумовлені процесами сухого тертя. Друк. Тези доповідей Першої Міжнародної науковотехнічної конференції „Машинобудування та металообробка – 2003”. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С.223224. 2 Струтинський В. Б, Кравець О. М., Даниленко О. В., Самі (Мох’д Амін) Мох’д Іхміш.
  24 Дослідження робочих процесів тертя в динамічній системі верстата методами тензорного числення. Друк. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск № 12. – Кіровоград, 2003. – С.287297. 11 Струтинський В. Б., Кравець О.М., Даниленко О.В., Самі (Мох’д Амін) Мох’д Іхміш.
  25 Визначення теплових потоків у вузлах металорізальних верстатів методами тензорного числення. Друк. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск № 13. – Кіровоград, 2003. – С.815. 8 Струтинський В Б.,Шевченко О.В.,Верба І. І., Колот О. В., та інші.
  26 Диагностика гидравлических амортизаторов на стендах модели СВД 110,047 и оценка влияния износа основных деталей амортизаторов на их характеристики Друк. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія і управління. Тези доповідей другої науковопрактичної конференції, ч.1. Техніка, технологія. – Київ, 2004. – С.4649. 4
  27 Теоретические аспекты проектирования профилей малоизносных железнодорожных колес на основе обеспечения одноточечного контакта. Друк. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка. Тези доповідей 2і науковопрактичної конференції, ч. 1. Техніка, технологія. – Київ, 2004. – С. 4951. 3 Колот В.А.
  28 Прогрессивный режущий инструмент для обработки сложнопрофильных поверхностей и средства оснащения для колесообрабатывающих станков Друк. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка. Тези доповідей 2і науковопрактичної конференції, ч. 1. Техніка, технологія. – Київ, 2004. – С. 5153. 3 Колот В.А.
  29 Метрологическое обеспечение деповского хозяйства новейшим испытательным оборудованием и средствами измерительной техники. Друк. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка. Тези доповідей другої науковопрактичної конференції, ч.1. Техніка, технологія. – Київ, 2004. – С. 5355. 3 Колот В.А.
  30 Спектральний аналіз результатів випробувань гідравлічних амортизаторів Друк. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. –Краматорськ – Київ: ДДМА, вип. № 15, 2004. – С.117125. 9 Струтинський В.Б.
  32 Методика і результати експериментального визначення випадкових змін дисипативних параметрів гідропривода Друк. Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение, К.: 2004, № 45. – С. 117120. 4
  33 Стендове обладнання для діагностичних випробувань гідравлічних амортизаторів. Друк. Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науковотехнічний журнал. – Вінниця, 2004, №3. –С.7983. 5
  34 Особливості аналізу результатів діагностичних випробувань системи гідроприводу циклічної дії. Друк. Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету. Вип. 6. – Кременчуг, 2004 (29). – С. 9699. 4 Струтинський В.Б.,Дем’яненко С. К.
  35 Закономірність зносу основних деталей гідравлічних амортизаторів транспортних засобів. Друк. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільскогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск № 14. – Кіровоград, 2004. – С. 128137. 10 Струтинський В.Б.
  36 Застосування методів спектрального аналізу процесів при діагностичних випробуваннях гідравлічних амортизаторів. Друк. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільскогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск № 15. – Кіровоград, 2004. – С. 405410. 6 СтрутинськийВ.Б.
  37 Розробка методів спектрального аналізу процесів з нечітко визначеним періодом Друк. Всеукраїнський науковотехнічний журнал „Вибрации в технике и технологиях” № 1 (28) 2005. – С. 7583. 9 Струтинський В.Б.
  38 Розробка стохастичної математичної моделі клапанного вузла гідравлічного амортизатора залізничних вагонів Друк. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ „ХПІ” – 2005. № 9. – С. 7077. 8
  39 Діагностичні випробування гідравлічних гасителів коливань на спеціальному стендовому обладнанні Друк. Журнал ”Залізничний транспорт України”. Спеціальний випуск № 3/1. – Київ, 2005. – С. 154160. 7
  40 Спектральний аналіз вібраційних процесів із нечітко визначеним періодом циклічності Друк. Всеукраїнський науковотехнічний журнал „Вибрации в технике и технологиях”, № 2 (40) – 2005. – С. 104110. 7 Струтинський В.Б.
  41 Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів. Друк. Монографія. – Краматорськ: АТ"Тираж 51", 2005. – 530с. 530 Струтинський В.Б.
  42 Методика проектування фасонних фрез з дискретно розташованими різальними пластинами Друк. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. –Краматорськ Київ: ДДМА, вип. № 19, 2006. – С.6570. 6
  43 Теоретичні аспекти формування залишкових напружень на основі їх фізичної сутності Друк. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. –КраматорськКиїв: ДДМА, вип.. № 19, 2006. – С.262266. 5 Колот В.О.
  44 Особливості проектування фрез для обробки колісних пар локомотивів Друк. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – м. Краматорськ: ДДМА, вип. № 2 (4) – 2006. – С.158163. 6

  3 Наукові роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації

  45 Функціональне забезпечення діагностичних випробувань гідравлічних гасителів коливань Друк. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Безпека руху та людський фактор на транспорті. Вип. 82. – Харків 2007. – С. 3135. 5 Колот В.О.
  46 Математичне моделювання стендових випробувань гідравлічних гасителів коливань Друк. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Безпека руху та людський фактор на транспорті. Вип. 82, Харків 2007. – С. 6873. 6
  47 Математичне моделювання гідравлічного генератора коливань Друк. Вісник Інженерної академії України. Вип. 2. – Київ 2007. –С. 7682. 17
  48 Методологічні принципи вібростабілізаційної обробки нежорстких деталей Друк. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, вип. № 21 – 2007. 328 с. 1
  49 Функциональное обеспечение диагностических испытаний гидравлических гасителей колебаний. Друк. Журнал „Вагонный парк” № 4. Издательство „Подвижной состав”. – г. Харьков, 2007. – С. 4750. 4 Колот В.А.
  50 Проблемы оптимизации сочетания рациональных форм профилей колеса и рельса Друк. Транспортна академія України. Науковотехнічне товариство залізничників України. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології. Матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції. Серія "Техніка, технологія". – Київ, 2008. – С. 7375. 3 Колот В.А.
  51 Перспективи заощадження енергоресурсів при виготовленні деталей рухомого складу залізничного транспорту Друк. Транспортна академія України. Науковотехнічне товариство залізничників Украни. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту. Матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції. Серія "Техніка, технологія". – Київ, 2008. – С. 184187. 4 Колот В.О.
  52 Застосування вібродеформаційного старіння для енергозбереження в машинобудуванні Друк. Вісник Інженерної академії України. Вип. 2. – Київ, 2008. – С. 162168. 7 Колот В.О.
  53 Перспективы экономии энергоресурсов при изготовлении деталей подвижного состава железнодорожного транспорта. Друк. Журнал „Локомотив Информ” № 6. Издательство „Подвижной состав”. – г. Харьков, 2008. – С. 47. 4 Колот В.А.
  54 Застосування вібродеформаційного старіння для енергозбереження в машинобудуванні Друк. Теоретичний і науковопрактичний журнал Інженерної академії України. Вісник Інженерної академії України. Випуск 2. –Київ, 2008. – С. 162168. 7 Колот В. О.
  55 Управление точностью формы нежестких деталей Друк. Міністерство освіти і науки України. Донбаська машинобудівна академія. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали IV Міжнародної науковотехнічної конференції. – Краматорськ, 2008. – С. 64. 1 Колот Л.П.
  56 Особливості застосування кріогенної технології для підвищення якості твердосплавного інструменту Друк. Обработка материалов давлением . Сборник научных трудов ДГМА . Міністерство освіти і науки України. Донбаська машинобудівна академія. Важке машинобудування – 2(21). – 2009. 4
  57 Исследование влияния энергосберегающего вибродеформационного старения на усталостную выносливость ответственных деталей локомотивов Друк. Науковопрактичний журнал. Залізничний транспорт України – № 6(85) – 2010. – С. 2629. 4 Колот В.А., Ткаченко А.Н., Гундарь В.П.
  58 Влияние конструкторскотехнологических параметров на линейную стойкость бандажа в системе взаимодействия колесорельс Друк. Науковопрактичний журнал. Залізничний транспорт України. № 5(84) – 2010. – С. 2125. 5 Сергиенко Н.И., Колот В.А.
  59 Тенденции развития преобразователей частоты с учетом совершенствования элементной базы Друк. Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. НТУ"ХПИ" Вестник Національного технического Университета "ХПИ" 28 –2010. 3 Квашнин В.О., Копа И.А.
  60 Исследование влияния схемы крепления на прочность резцов с тангенциальным расположением пластин Друк. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство – 2010. – С. 101106. 6 Полупан И.И., Гузенко В.С., Миранцов С.Л.
  61 Разработка и исследование системы информационной подержки принятия решений в ходе переоснащения электротехнического оборудования на машиностроительном предприятии . Друк. Наукові праці Донецького національного технічного університету Вип.10(180). –Донецьк , 2011. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. "Донецький Національний Технічний Університет". Випуск 10 (180). – Донецьк, 2011. 6
  62 Обоснование выбора типа вибровозбудителя для вибростабилизирующей обработки крупногабаритных сварных деталей Друк. Наукові праці Донецького Національного Технічного Університету 2011. Вып 11(186) . – Донецк, 2011. 2 Задорожній Н.А., Пономарев Д.С.
  63 Технология испытаний гидравлических гасителей и оборудование для ее реализации Друк. Науковий журнал Локомотивинформ. Выпуск №10. –Октябрь 2011. – С. 1417. 4 Колот В.А.

  4 Авторські свідотства та патенти

  64 Способ односторонней механической обработки нежестких деталей. А.с. № 1757787 В 23 С 3/00
  30.08.92, опубл. Бюл. № 32.
  Глазунов Ю.Ф. Колот В.А. Колот Л.П.
  65 Способ обработки нежестких деталей. А.с. № 1891576/08. Опубл. Б.И., 1992. – №32. Глазунов Ю.Ф. Колот Л.П.
  66 Револьвер БСБ1 Патент № 15413 А, F 41 С 3/14
  30.06.97. Бюл. № 3.
  Колот В.О. Рыбальченко П.С. Бондаренко Л.І.
  67 Фасонна фреза для відновлення профілю колеса рухомого складу залізничного транспорту. Патент № 25091 А В23 С 5/11
  В23 С 5/14 от 30.10.98.
  Колот В.О. Малиновський М.Д., Лишаев Г.П., Сергієнко М.І., Коротун С.А.
  68 Пристрій для подання світлових сигналів Патент № 27671 UA от 15.09.2000. Бюл.№ 4. Колот В.О., Ігнатов Г.Е.
  69 Електрична лампа розжарювання Патент № 29537 UA от 15.11.2000. Бюл.№6. Колот В.О.,Мусін Є.С., МихайличенкоА.В., Савченков В.Д.
  70 Методика расчета профиля обода железнодорожного колеса. Патентное відомство Украины ПА № 3025 від 5.06.2000 р. Колот В.О., Міхєєнков Ю.С., Малиновський М.Д.Лішаєв Г.П., Плеханов В.М..
  71 Обід залізничного колеса Патент № 29538 UA от 15.11.2000. – Бюл. № 6. Колот В.О., Малиновський М.Д., Лишаев Г.П., Сергієнко М.І., Пилипенко В.А.
  72 Спосіб метрологічного контролю шаблонів Патент № 32626 UA от 15.02.2001. – Бюл. № 1. Колот В.О., Малиновський М.Д., Міхєєнков Ю.С.
  73 Пристрій для подання світлових сигналів Патент № 32645 UA от 15.02.2001. – Бюл. № 1. Колот В.О., Ігнатов Г. Є.
  74 Пристрій для подання світлових сигналів Патент № 34528 UA от 15.03.2001. – Бюл. № 2. Колот В.А.,Зубов В. С., Биков А.А.
  75 Гребеневимірювач універсальний Патент № 40594 UA от 15.08.2001. – Бюл. № 7. Колот В.О., Малиновский М.Д., Міхєєнков Ю.С., Плеханов В.М.
  76 Гребеневимірювач універсальний Патент № 40685 UA от 15.08.2001. – Бюл. № 7. Колот В.О., Малиновский М.Д., Міхєєнков Ю.С., Плеханов В.М.
  77 Спосіб подання світлових сигналів та пристрій для його виконання Патент № 40686 UA от 15.08.2001. – Бюл. № 7. Колот В.О.,Биков А.А.
  78 Пристрій для подання світлових сигналов Патент № 40687 UA от 15.08.2001. – Бюл. № 7. Колот В.О., Биков А.А.
  79 Спосіб контролю зносу залізничного колеса Патент № 40688 UA от 15.08.2001. – Бюл.№7 Колот В.О., Малиновский М.Д., Міхєєнков Ю.С., Плеханов В.М.
  80 Електрична лампа розжарювання (варіанти) та склад інертного газу для наповнення лампи Патент № 56341 UA от 15.05.2003. – Бюл. №5. Колот В.О.,Биков А.А.
  81 Ролик конвейорний „МІНЕТЕК” Патент № 66397 UA от 17.05.2004. – Бюл. №5. Колот В.О.,Міхєєнков Ю.С.
  82 Обід залізничного колеса Патент № 66411 UA от 17.05.2004. – Бюл.№5. Колот В.О., Сергієнко М.І., Міхєєнков Ю.С.
  83 Спосіб діагностики гасителів коливань Патент № 72048 UA от 17.01.2005. – Бюл.№1. Колот В.О., Рибалко С.Б.
  84 Стенд для випробувань гасителів коливань Патент № 72280 UA от 15.02.2005. – Бюл.№2. Колот В.О., Тарадай В.О., Міхєєнков Ю.С.
  85 Переносний електронний динамічний твердомір Патент № 72325 UA от 15.02.2005. –Бюл.№2. Колот В.О., Ошурко С.В., Кушнеренко О.А., Дубейковський С.С., Рибалко С.Б.
  86 Переносний електронний динамічний твердомір Патент № 72971 UA от 16.05.2005. –Бюл.№5. Колот В.О.,Міхєєнков Ю.С.
  87 Спосіб виготовлення твердосплавного інструменту (варіанти) Патент №72835 UA, от 15.04.2005. – Бюл.№4. Колот В.О., Коваленко О.Д.
  88 Спосіб виготовлення твердосплавного інструменту (варіанти) Патент №74176 UA, от 15.11.2005. – Бюл.№11. Колот В.О.
  89 Фасонна фреза для відновлення профілю обода колеса залізничного рухомого складу Патент №75010 UA, от 15.02.2006. – Бюл.№2. Колот В.О., Міхєєнков Ю.С.
  90 Збірний різальний інструмент № 45677 UA, 25.11.2009. – Бюл. № 22. Полупан И.И., Гузенко В.С., Миранцов С.Л.

  5 Основні навчальнометодичні розробки
  (за період науковопедагогічної діяльності)

  91 Проектування автоматизованих дільниць та цехів (для студентів спеціальності «Технологія машинобудування»). Навчальний посібник по дисципліні «технологія машинобудування» для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090203 очної та заочної форм навчання. Проектування автоматизованих дільниць та цехів. Друк. Краматорськ: ДДМА, 2012. – 125с. 125 Колот Л.П.;Колот О.В.;Смолякова В.В.
  92 ISBN. Електричні кола . Навчальний посібник з електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки для студентів неелектричних спеціальностей всіх форм навчання. Друк. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 128с. 128 Колот О.В.;Коновалов В.А.;Шелаев І.П.;Марілов М.Г. та інші.
  93 Электротехника, электроника и микропроцессорная техника. Методические указания к выполнению практических и контрольных работ для студентов всех форм обучения. Друк. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 52с. 52 Колот О.В.;Коновалов В.А.;Шелаев І.П.
  94 Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Правила програмування алгоритмів на мові С++ у середовищі MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010» Друк. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 120с. 120 Загребельний С.Л.;Колот О.В.;Задорожня І.М.
  95 Спеціальні електричні машини: теорія та практика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друк. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 120с. 120 Клімченкова Н.В.;Кірієнко Т.В.;Колот О.В.;Ткаченко А.О.