ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукові праці співробітників кафедри
Шеремет Олексій Іванович
 1. Шеремет О.І. Використання модифікованого принципу симетрії структурних схем для синтезу систем автоматичного керування / О.І. Шеремет, О.В. Садовой // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: НВП «Технологічний центр». – 2016. – №1/9(79). – С. 48–56.
 2. Sheremet O. Development of a mathematical apparatus for determining operator images of the desired quantized transition functions of finite duration / O. Sheremet, O. Sadovoy // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: НВП «Технологічний центр». – 2016. – №2/2(80). – С. 51–58.
 3. Sheremet O. The method of automatic control systems synthesis on the base of discrete time equalizer / O. Sheremet, O. Sadovoy // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпро: Державний ВНЗ «НГУ». – 2017. – №4(160). – С. 99–104.
 4. Sheremet O. Using the support vector regression method for telecommunication networks monitoring / O. Sheremet, O. Sadovoy // Third International Scientific-Practical Conference [«Problems of Infocommunications. Science and Technology»], (Kharkiv, 4-6 October 2016) / Kharkiv National University of Radioelectronics, Institute of Electrical and Electronics Engineers [et al]. – Kharkiv: KHNURE. – 2016. – P. 8–10.
 5. Sheremet O. Classification of admissible transient functions in infocommunication systems / O. Sheremet, O. Sadovoy // [Електронний ресурс]: 4th International Scientific-Practical Conference [«Problems of Infocommunications. Science and Technology»], (Kharkiv, 10-13 October 2017)]. – Kharkiv: KHNURE. – 2017. – P. 97–100. – Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/8246358/.
 6. Sheremet O. Decomposition and linearization of asynchronous motor mathematical models in relative units / O. Sheremet // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ. – 2017. – вип. 2(38). – С. 18–25.
 7. Sheremet O. Optimization for prototyping embedded systems by using Raspberry Pi 2 and MATLAB Simulink / O. Sheremet, V. Perepelytsia // Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering: International Symposium, (Nitra, 11-15 September 2016). – Nitra: Constantine the Philosopher University. – P. 173–177.
 8. Sheremet O. Definitionofenergyefficientlawofmechanicalimpactinvibratorystressreliefofmetalparts / O. Sheremet, M. Ivchenkov, O. Ivchenkova, K. Sheremet // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: НВП «Технологічний центр». – 2019. – №2/1(98). – С. 47–54.
Наливайко Олександр Михайлович

C.A.Duque, V.Akimov, R.Demediuk , V.Belykh, A.Tiutiunnyk, A.L.Morales, R.L.Restrepo,O.Nalivayko, O.Fomina, V.Tulupenko.AboutpossibleTHzmodulatoronthebaseof delta-dopedQWs.JournalofSuperlatticesandMicrostructures, V. 87, November 2015, Pages 5-11.

 1. V. Akimov, C. A. Duque, R. Demediuk, V. Belykh, A. Tiutiunnyk, A. L. Morales, R. L. Restrepo, M. E. Mora-Ramos, O. Nalivayko, O. Fomina, and V. Tulupenko.

  AboutpossibleTHzmodulatoronthebaseof delta-dopedQWs. International conferenceon the physics of light matter coupling in nanostructures – 16th PLMCN-2015, februaru 03th-08th, Medellin-Colombia, 23.

 2. V. Akimov, C. A. Duque, R. Demediuk, V. Belykh, A. Tiutiunnyk, A. L. Morales, R. L. Restrepo, M. E. Mora-Ramos, O. Nalivayko O. FominaandV.Tulupenko. Theinfluenceofionizationofanimpuritydeltadopedlayerin a QW ontheimpuritybindingenergy. International conferenceon the physics of light matter coupling in nanostructures – 16th PLMCN-2015, februaru 03th-08th, Medellin-Colombia, 24.
 3. V. Akimov, C. A. Duque, R. Demediuk, V. Belykh, A. Tiutiunnyk, A. L. Morales, R. L. Restrepo, M. E. Mora-Ramos, O. Nalivayko, O. Fomina, and V. Tulupenko. Intrabandopticalresponseofthe delta-dopedSiGequantumwell. International conferenceon the physics of light matter coupling in nanostructures – 16th PLMCN-2015, februaru 03th-08th, Medellin-Colombia, 25.
Клімченкова Наталія Валеріївна
 1. Потенциал энергосбережения и путиегореализации в асинхронныхэлектроприводах.- Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – №3(36) – 2015. – С. 177–181.
 2. DieRoboterausbereitungfürLösungderökologischen Probleme.- Автоматизація и компьютерно-интегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. Internet-конференції.-2015.-Черкаси. – С.28-31
 3. Разработкадинамическоймоделипроцессаподъемагруза. - Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – №3(21Е) – 2016. – С. 93–98.
 4. Математическое описание шагового електропривода и реализациясистемыуправления на баземикроконтроллера Arduino.- Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – №3(24Е) – 2017. – С. 88–96.
 5. Розрахунок динамічнихпроцесівуелектромеханічнихсистемах шахтнихпідйомнихмашин.- Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Збірник наукових праць. – №2(23Е) – 2017. – С. 99–105
 6. Спеціальні електричні машини: теорія та практика / Н. В. Клімченкова, А.Н.Ткаченко А.О., Т.В.Кірієнко. – Краматорск : ДГМА, 2015. – 252 с.
Кірієнко Тетяна Вікторівна
 1. Роганов Л.Л., Кириенко Т.В., Роганов М.Л. Совершенствованиеконструкциибесшаботного горизонтального молота // Обработкаматериаловдавлением. Сб.научныхтрудов. – Краматорск, ДГМА, - 2010. - №3(24). – С.167-171.
 2. Квашнин В.О., Кириенко Т.В. Проблема учетапараметровкачестваэлектроэнергии для населения // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць 1 Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м.Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ,2013. – 191 с.
 3. Шеремет О.І., Перепелиця В.В., Кірієнко Т.В. Огляд можливості створення системи контролю за промисловими об’єктами на базі одноплатного комп’ютера RADXA ROCK PRO// [Електронний ресурс] : Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2016, - №3(21Е). – С.161-164.
 4. Кірієнко Т.В., Клімченков А.Г., Бакаєва А.О., Щабельська В.А. Удосконалення керування електропостачанням навчально-наукової лабораторії//Актуальні задачі сучасних технологій:зб. тез доповідей міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та студентів, (Тернопіль, 28-29 листоп.2018 року, Україна, Терн. націон. техн. ун-т ім. І Пулюя.-Тернопіль:ТНТУ, 2018 – С.17-19.
 5. Клімченкова Н.В., Кірієнко Т.В., Клімченков А.Г.Розробка алгоритму розрахунку параметрів асинхронних електроприводів на основі аналізу енергетичного стану//ScienceprogressinEuropeancountries: newconceptsandmodernsolutions”: Papersofthe 3rdInternationalScientificConference. November 23, 2018, Stuttgart, Germany. 337 p. С.218-229
Квашнін Валерій Олегович 1. Квашнин В. В., Бабаш А. В., Косенко В. А., Квашнин В. О., Клименко Г. П. Управление векторным электроприводом механической системы с переменными массами / PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 1-3 (42) 2019, с. 13-25, DOI: 10.5281/zenodo.3239202
 1. Квашнин В.О., Бабаш А.В. Анализ влияния различных методик определения параметров однофазных схем замещения асинхронного двигателя на точность его статических характеристик // Научное издание Электротехнические и компьютерные системы, Научно-технический журнал.–Киев Техника 2014, ISSN 2221–3805, с.484 - С. 245-248.
 2. Квашнин В.О., Бабаш А.В. Анализ естественных статических механических характеристик асинхронных двигателей серии 4А, полученных с использованием различных значений фазных сопротивлений // Научный вестник ДГМА : сб. науч. трудов. – Краматорск, 2015. – № 1 (34). – С. 33-42.
 3. В.О. Квашнин, А.В. Бабаш Методика определения динамических скоростной и токовой характеристик асинхронного электропривода // Электротехнические и компьютерные системы № 19 (95), 2015, с. 28-32, ISSN 2221-3805 (print).
 4. V. Kvashnin, A. Babash Generating PWM by using microcontroller Stm32F4Disovery Electrotechnic and computer systems № 22 (98), 2016– pp. 277-283.
 5. Квашнин В.О., Бабаш А.В. Анализ естественных статических механических характеристик асинхронных двигателей серии 4А, полученных с использованием различных значений фазных сопротивлений // Научный вестник ДГМА : сб. науч. трудов. – Краматорск, 2015. – № 1 (34). – С. 33-42.
 6. Квашнин, В. О., Повышение точности измерения угловой скорости асинхронного электродвигателя с использованием программно-аппаратных средств микроконтроллера STM32F4 / В. О. Квашнин, А. В. Бабаш [Текст] Электротехнические и компьютерные системы № 25 (101), 2017, с. 91–98.
 7. Квашнин В.О., Косенко В. А. Анализ трехфазной динамической модели асинхронного электродвигателя с использованием параметров, полученных на основе аналитической и итеррационной методик / Электротехнические и компьютерные системы № 19 (95), 2017 с. 18-24, ISSN 2221-3805 (print)
 8. V. Kvashnin, V. Kosenko Modeling systems direct torque control using а three-phase Mathematical model / Electrotechnic and computer systems № 22 (98), 2016– pp. 56-61.
 9. В. О. Квашнин, В. А. Косенко Определение энергоэффективности асинхронного электропривода с прямым управлением моментом / Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2017.№25(101).(С. 98-106)
Задорожня Інна Миколаївна

  WebofScienceCoreCollection

  Scienceindex

 1. ZadorozhniaiaI.N., ZadorozhniyN.A. Syntesisof a two-masselectricdrivewithanastaticsystemofofsuborfinateregulationatthefrictionforces/ Electricalengineeringelectromechanics, 2018, no. 3, pp. 23-27

  DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.3.03

  http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=2074-272X

  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28998

 2. Index Copernicus - Opening Science

  Science index

 3. ЗадорожняяИ.Н. Исследование влияния степени электромеханической связи на демпфи¬рующее действие электропривода с упругими связями /И.Н. Задорожняя, Н.А. Задорожний // Научно-технический журнал «Электротехни-ческие и компьютер¬ные системы». – Київ: Техніка, 2014. – №15 (91). – С. 99-103.

  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=743&org=%20%20%20,p743,3.html

  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32404

 4. Ulrich’s Periodical Directory (New Jersey, USA)

 5. ЗадорожняяИ.Н. Оценка статической точности электропривода при предельном демпф謬¬рвании упругих механических колеба¬ний / И.Н. Задорожняя, Н.А. Задорожний // ВісникНаціональноготехнічногоуніверситету «ХПІ». Збірникнауковихпраць. Серія: Проблемиавтоматизо¬ваногоелектроприводу. Теорія і прак¬тика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36 (1009). – С. 253 – 255.
 6. Задорожняя И. Н. Анализ демпфирующего действия электропривода при упругих колебани¬ях в режиме низких скоростей / И. Н. Задорож¬няя, Н.А. Задорожний, О.А. Ребедак // Загально¬державнийнауково-виробничий і інформацій¬ний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енерго¬аудит». Спец. випуск. – Х. – 2013. – № 8 (114). – Т.2 – С. 172 – 177.
 7. Задорожняя И. Н. Синтез электромеханической системы предельной степени устойчивости и мини¬мальной колебательности упругой механи¬чес¬кой подсистемы / И. Н. Задорожняя, Н. А. Задорож¬ний // Вестник Национального тех¬н謬чес¬кого университета "Харьковский политех¬н謬ческий институт" = BulletinofNationalTechnicalUniversity "KharkivPolytechnicInstitute" : [cб. науч. тр.]. – Харьков, 2017. – Вып. 27 (1249) : Проблемы автоматизированного электроприво¬да. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность = ProblemsofAutomatedElectrodrivs. Theory and Practice. Power Electronics and Energy Efficiency :темат. вып. – С. 150-155.
Задорожній Микола Олексійович

  WebofScienceCoreCollection

  Scienceindex

 1. ZadorozhniaiaI.N., ZadorozhniyN.A. Syntesisof a two-masselectricdrivewithanastaticsystemofofsuborfinateregulationatthefrictionforces/ Electricalengineeringelectromechanics, 2018, no. 3, pp. 23-27

  DOI: https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.3.03

  http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=2074-272X

  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28998

 2. Index Copernicus - Opening Science

  Science index

 3. ЗадорожняяИ.Н. Исследование влияния степени электромеханической связи на демпфи¬рующее действие электропривода с упругими связями /И.Н. Задорожняя, Н.А. Задорожний // Научно-технический журнал «Электротехни¬ческие и компьютер¬ные системы». – Київ: Техніка, 2014. – №15 (91). – С. 99-103.

  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=743&org=%20%20%20,p743,3.html

  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32404

 4. Ulrich’s Periodical Directory (New Jersey, USA)

 5. ЗадорожняяИ.Н. Оценка статической точности электропривода при предельном демпф謬¬рвании упругих механических колеба¬ний / И.Н. Задорожняя, Н.А. Задорожний // ВісникНаціональноготехнічногоуніверситету «ХПІ». Збірникнауковихпраць. Серія: Проблемиавтоматизо¬ваногоелектроприводу. Теорія і прак¬тика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 36 (1009). – С. 253 – 255.
 6. Задорожняя И. Н. Анализ демпфирующего действия электропривода при упругих колебани¬ях в режиме низких скоростей / И. Н. Задорож¬няя, Н.А. Задорожний, О.А. Ребедак // Загально¬державнийнауково-виробничий і інформацій¬ний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енерго¬аудит». Спец. випуск. – Х. – 2013. – № 8 (114). – Т.2 – С. 172 – 177.
 7. Задорожняя И. Н. Синтез электромеханической системы предельной степени устойчивости и мини¬мальной колебательности упругой механи¬чес¬кой подсистемы / И. Н. Задорожняя, Н. А. Задорож¬ний // Вестник Национального тех¬н謬чес¬кого университета "Харьковский политех¬н謬ческий институт" = BulletinofNationalTechnicalUniversity "KharkivPolytechnicInstitute" : [cб. науч. тр.]. – Харьков, 2017. – Вып. 27 (1249) : Проблемы автоматизированного электроприво¬да. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность = ProblemsofAutomatedElectrodrivs. Theory and Practice. Power Electronics and Energy Efficiency :темат. вып. – С. 150-155.
Бєш Андрій Миколайович
 1. Тарасов А.Ф.Встроенная система управленияаппаратом для размораживанияплазмы крови/Материалы международной конференции TEMPUS-JPCR [DESIRE]2016
 2. Олеярник А.В., Беш А.Н. Совершенствование защиты учебного стенда TMDSHVMTRPFCKIT /Принято до публикации в Научный Вестник ДГМА 10.04.2018
 3. Надточий В.А., Беш А.Н. Распределение дифракционно-модулированного по интенсивности лазерного излучения на поверхности полупроводника/Збірник наукових праць фізіко-математичного факультету ДДПУ, 2019. Випуск №9.

Список наукових праць Колота О.В.

№ п/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (в сторінках) Співавтори

1 Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1 Методы технологического обеспечения качества нежестких деталей. Друк. Тезисы докладов научнотехнической конференции "Ресурсо и энергосберегающие технологии в машиностроении". Киев: ГКНТ Украины, 1994. – С.58. 1 Колот В.А.
2 Энергосберегающая технология и оборудование для обработки нежестких деталей. Друк. Ресурсо и энергосберегающие технологии в машиностроении. Тезисы докладов. – Одесса, 1994. – С.57. 1 Колот В.А.
Азимов Б.А.
3 Способ стабилизации остаточных напряжений Друк. Прогрессивная технология в машиностроении. Тезисы докладов. – Симферополь, 1994. – С.121. 1 Колот В.А.
Ковалевский С.В.
4 Контролируемый процесс вибрационного старения Друк. Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1995. – С.40. 1 Колот В.А.
Азимов Б.А.
5 Диагностика корпусных деталей в процессе вибрационного старения. Друк. Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1995. – С.40. 1 Колот В.А.
Азимов Б.А.
6 Технологическое обеспечение точности формы нежестких деталей. Друк. «Прогрессивная техника и технология машиностроения». Тезисы докладов. – Донецк: ДонГТУ, 1995. – С.117118. 2 Колот В.А.
Ковалевский С.В.
Колот Л.П.
7 Диагностика корпусных деталей в процессе вибрационного старения. Друк. Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.48. 1 Колот В.А.
Азимов Б.А.
8 Контролируемый процесс вибрационного старения корпусных деталей. Друк. Проблемы техники, технологии и экономики машиностроительного производства. Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.61. 1 Азимов Б.А.
Колот В.А.
9 Разработка и исследование моделей виброобработки. Друк. Сборник межвузовской научнотехнической конференции«Новые экономические отношения и кадровое обеспечение производства». – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.5657. 2
10 Диагностика остаточных напряжений. Друк. Сб. статей ДГМА, вып.6. – Краматорск, 1996. – С.155158. 4 Ковалевский С.В.
11 Основные проблемы вибростабилизирующей обработки. Друк. Сборник межвузовской научнотехнической конференции. «Новые экономические отношения и кадровое обеспечение производства». Тезисы докладов. – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.5860. 3
12 Оптимизация технологических режимов вибростабилизирующей обработки. Друк. Сборник межвузовской научнотехнической конференции. «Новые экономические отношения и кадровое обеспечение производства». – Краматорск: ДГМА, 1996. – С.579. 1
13 Підвищення надійності технології вібростабілізуючої обробки на основі оптимізації її режимів. Рук. Автореф., канд. тех. Наук. – Київ, 1997. – 16с. 16
14 Проблемы вибростабилизирующей обработки и пути их рационального решения Друк. „Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем”. Сб. статей в 2х томах. – Краматорск: ДГМА, 1997. – Т1, вып.7. – С.215218. 4 Ковалевский С.В.
15 Разработка, исследование и оптимизация технологических режимов вибростабилизирующей обработки. Друк. „Надежность режущего инструмента и оптимизация технологических систем”. Сб. статей в 2х томах. – Краматорск: ДГМА, 1997. – Т 1, вып.7. – С.218221. 4 Ковалевский С.В

2. Наукові роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації

16 Інструкція з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520мм. Друк. Инструкция ВНД 32.0.07.0012001. Издание официальное. – Донецк: ООО «Лебедь», 2001. –154с. 154 Колот В.О.,
Малиновський М.Д.
Міхєєнков Ю.С.,
та інші
17 Оборудование для диагностики деталей и технология автоматизированного вибрационного их старения. Друк. Информационноаналитический промышленный журнал ИТО. Специальный выпуск "Машиностроение 2001", М., 2001. 5 Колот Л.П.
Колот В.А.,
Ксенофонтов Л.Я.
18 Диагностика деталей и технология автоматизированного вибрационного старения. Друк. Ежемесячный научнотехнический и производственный журнал "Тяжелое машиностроение", М., 2002. – №4. – С.1921. 3 Колот В.А.
Колот Л.П., Ксенофонтов Л.Я.,
Бартель Г.П.
19 Аналіз точності токарного верстата методами спектрального аналізу форми обробленої поверхні Друк. Вестник НТУУ „КПИ”. Машиностроение: Киев, 2002. – № 43, т. 1. – С.8688. 3 Струтинський В. Б.,
Даниленко О. В., Дем’яненко С. К., Алексеева А. В.
20 Визначення частотних характеристик металорізального верстата на основі дискретних спектрів форм перерізів заготовок та обробленої поверхні Друк. Всеукраїнський науковотехнічний журнал „Вибрации в технике и технологиях” № 1 (27). – 2003. – С.9497. 4 Струтинський В. Б.,Верба І. І.,Даниленко О. В.,Дем’яненко С. К.
21 Оцінка впливу зносу основних деталей гідравлічного амортизатора на його характеристики Друк. Вестник НТУУ „КПИ”. – (Серия: Машиностроение). – Киев, 2003. – № 44. – С.134137. 4
22 Імітаційне математичне моделювання дисипативних характеристик комплексних гідромеханічних систем. Друк. Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський – науково технічний журнал. – Вінниця, 2003. – №2. – С.6368. 6 Струтинський В. Б.
23 Вібраційні параметри динамічної системи верстата, обумовлені процесами сухого тертя. Друк. Тези доповідей Першої Міжнародної науковотехнічної конференції „Машинобудування та металообробка – 2003”. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С.223224. 2 Струтинський В. Б, Кравець О. М., Даниленко О. В., Самі (Мох’д Амін) Мох’д Іхміш.
24 Дослідження робочих процесів тертя в динамічній системі верстата методами тензорного числення. Друк. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск № 12. – Кіровоград, 2003. – С.287297. 11 Струтинський В. Б., Кравець О.М., Даниленко О.В., Самі (Мох’д Амін) Мох’д Іхміш.
25 Визначення теплових потоків у вузлах металорізальних верстатів методами тензорного числення. Друк. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск № 13. – Кіровоград, 2003. – С.815. 8 Струтинський В Б.,Шевченко О.В.,Верба І. І., Колот О. В., та інші.
26 Диагностика гидравлических амортизаторов на стендах модели СВД 110,047 и оценка влияния износа основных деталей амортизаторов на их характеристики Друк. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія і управління. Тези доповідей другої науковопрактичної конференції, ч.1. Техніка, технологія. – Київ, 2004. – С.4649. 4
27 Теоретические аспекты проектирования профилей малоизносных железнодорожных колес на основе обеспечения одноточечного контакта. Друк. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка. Тези доповідей 2і науковопрактичної конференції, ч. 1. Техніка, технологія. – Київ, 2004. – С. 4951. 3 Колот В.А.
28 Прогрессивный режущий инструмент для обработки сложнопрофильных поверхностей и средства оснащения для колесообрабатывающих станков Друк. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка. Тези доповідей 2і науковопрактичної конференції, ч. 1. Техніка, технологія. – Київ, 2004. – С. 5153. 3 Колот В.А.
29 Метрологическое обеспечение деповского хозяйства новейшим испытательным оборудованием и средствами измерительной техники. Друк. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка. Тези доповідей другої науковопрактичної конференції, ч.1. Техніка, технологія. – Київ, 2004. – С. 5355. 3 Колот В.А.
30 Спектральний аналіз результатів випробувань гідравлічних амортизаторів Друк. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. –Краматорськ – Київ: ДДМА, вип. № 15, 2004. – С.117125. 9 Струтинський В.Б.
32 Методика і результати експериментального визначення випадкових змін дисипативних параметрів гідропривода Друк. Вестник НТУУ «КПИ». Машиностроение, К.: 2004, № 45. – С. 117120. 4
33 Стендове обладнання для діагностичних випробувань гідравлічних амортизаторів. Друк. Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науковотехнічний журнал. – Вінниця, 2004, №3. –С.7983. 5
34 Особливості аналізу результатів діагностичних випробувань системи гідроприводу циклічної дії. Друк. Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету. Вип. 6. – Кременчуг, 2004 (29). – С. 9699. 4 Струтинський В.Б.,Дем’яненко С. К.
35 Закономірність зносу основних деталей гідравлічних амортизаторів транспортних засобів. Друк. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільскогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск № 14. – Кіровоград, 2004. – С. 128137. 10 Струтинський В.Б.
36 Застосування методів спектрального аналізу процесів при діагностичних випробуваннях гідравлічних амортизаторів. Друк. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету. Техніка в сільскогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Випуск № 15. – Кіровоград, 2004. – С. 405410. 6 СтрутинськийВ.Б.
37 Розробка методів спектрального аналізу процесів з нечітко визначеним періодом Друк. Всеукраїнський науковотехнічний журнал „Вибрации в технике и технологиях” № 1 (28) 2005. – С. 7583. 9 Струтинський В.Б.
38 Розробка стохастичної математичної моделі клапанного вузла гідравлічного амортизатора залізничних вагонів Друк. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ „ХПІ” – 2005. № 9. – С. 7077. 8
39 Діагностичні випробування гідравлічних гасителів коливань на спеціальному стендовому обладнанні Друк. Журнал ”Залізничний транспорт України”. Спеціальний випуск № 3/1. – Київ, 2005. – С. 154160. 7
40 Спектральний аналіз вібраційних процесів із нечітко визначеним періодом циклічності Друк. Всеукраїнський науковотехнічний журнал „Вибрации в технике и технологиях”, № 2 (40) – 2005. – С. 104110. 7 Струтинський В.Б.
41 Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів. Друк. Монографія. – Краматорськ: АТ"Тираж 51", 2005. – 530с. 530 Струтинський В.Б.
42 Методика проектування фасонних фрез з дискретно розташованими різальними пластинами Друк. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. –Краматорськ Київ: ДДМА, вип. № 19, 2006. – С.6570. 6
43 Теоретичні аспекти формування залишкових напружень на основі їх фізичної сутності Друк. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. –КраматорськКиїв: ДДМА, вип.. № 19, 2006. – С.262266. 5 Колот В.О.
44 Особливості проектування фрез для обробки колісних пар локомотивів Друк. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – м. Краматорськ: ДДМА, вип. № 2 (4) – 2006. – С.158163. 6

3 Наукові роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації

45 Функціональне забезпечення діагностичних випробувань гідравлічних гасителів коливань Друк. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Безпека руху та людський фактор на транспорті. Вип. 82. – Харків 2007. – С. 3135. 5 Колот В.О.
46 Математичне моделювання стендових випробувань гідравлічних гасителів коливань Друк. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Безпека руху та людський фактор на транспорті. Вип. 82, Харків 2007. – С. 6873. 6
47 Математичне моделювання гідравлічного генератора коливань Друк. Вісник Інженерної академії України. Вип. 2. – Київ 2007. –С. 7682. 17
48 Методологічні принципи вібростабілізаційної обробки нежорстких деталей Друк. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, вип. № 21 – 2007. 328 с. 1
49 Функциональное обеспечение диагностических испытаний гидравлических гасителей колебаний. Друк. Журнал „Вагонный парк” № 4. Издательство „Подвижной состав”. – г. Харьков, 2007. – С. 4750. 4 Колот В.А.
50 Проблемы оптимизации сочетания рациональных форм профилей колеса и рельса Друк. Транспортна академія України. Науковотехнічне товариство залізничників України. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології. Матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції. Серія "Техніка, технологія". – Київ, 2008. – С. 7375. 3 Колот В.А.
51 Перспективи заощадження енергоресурсів при виготовленні деталей рухомого складу залізничного транспорту Друк. Транспортна академія України. Науковотехнічне товариство залізничників Украни. Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту. Матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції. Серія "Техніка, технологія". – Київ, 2008. – С. 184187. 4 Колот В.О.
52 Застосування вібродеформаційного старіння для енергозбереження в машинобудуванні Друк. Вісник Інженерної академії України. Вип. 2. – Київ, 2008. – С. 162168. 7 Колот В.О.
53 Перспективы экономии энергоресурсов при изготовлении деталей подвижного состава железнодорожного транспорта. Друк. Журнал „Локомотив Информ” № 6. Издательство „Подвижной состав”. – г. Харьков, 2008. – С. 47. 4 Колот В.А.
54 Застосування вібродеформаційного старіння для енергозбереження в машинобудуванні Друк. Теоретичний і науковопрактичний журнал Інженерної академії України. Вісник Інженерної академії України. Випуск 2. –Київ, 2008. – С. 162168. 7 Колот В. О.
55 Управление точностью формы нежестких деталей Друк. Міністерство освіти і науки України. Донбаська машинобудівна академія. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали IV Міжнародної науковотехнічної конференції. – Краматорськ, 2008. – С. 64. 1 Колот Л.П.
56 Особливості застосування кріогенної технології для підвищення якості твердосплавного інструменту Друк. Обработка материалов давлением . Сборник научных трудов ДГМА . Міністерство освіти і науки України. Донбаська машинобудівна академія. Важке машинобудування – 2(21). – 2009. 4
57 Исследование влияния энергосберегающего вибродеформационного старения на усталостную выносливость ответственных деталей локомотивов Друк. Науковопрактичний журнал. Залізничний транспорт України – № 6(85) – 2010. – С. 2629. 4 Колот В.А., Ткаченко А.Н., Гундарь В.П.
58 Влияние конструкторскотехнологических параметров на линейную стойкость бандажа в системе взаимодействия колесорельс Друк. Науковопрактичний журнал. Залізничний транспорт України. № 5(84) – 2010. – С. 2125. 5 Сергиенко Н.И., Колот В.А.
59 Тенденции развития преобразователей частоты с учетом совершенствования элементной базы Друк. Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. НТУ"ХПИ" Вестник Національного технического Университета "ХПИ" 28 –2010. 3 Квашнин В.О., Копа И.А.
60 Исследование влияния схемы крепления на прочность резцов с тангенциальным расположением пластин Друк. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство – 2010. – С. 101106. 6 Полупан И.И., Гузенко В.С., Миранцов С.Л.
61 Разработка и исследование системы информационной подержки принятия решений в ходе переоснащения электротехнического оборудования на машиностроительном предприятии . Друк. Наукові праці Донецького національного технічного університету Вип.10(180). –Донецьк , 2011. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. "Донецький Національний Технічний Університет". Випуск 10 (180). – Донецьк, 2011. 6
62 Обоснование выбора типа вибровозбудителя для вибростабилизирующей обработки крупногабаритных сварных деталей Друк. Наукові праці Донецького Національного Технічного Університету 2011. Вып 11(186) . – Донецк, 2011. 2 Задорожній Н.А., Пономарев Д.С.
63 Технология испытаний гидравлических гасителей и оборудование для ее реализации Друк. Науковий журнал Локомотивинформ. Выпуск №10. –Октябрь 2011. – С. 1417. 4 Колот В.А.

4 Авторські свідотства та патенти

64 Способ односторонней механической обработки нежестких деталей. А.с. № 1757787 В 23 С 3/00
30.08.92, опубл. Бюл. № 32.
Глазунов Ю.Ф. Колот В.А. Колот Л.П.
65 Способ обработки нежестких деталей. А.с. № 1891576/08. Опубл. Б.И., 1992. – №32. Глазунов Ю.Ф. Колот Л.П.
66 Револьвер БСБ1 Патент № 15413 А, F 41 С 3/14
30.06.97. Бюл. № 3.
Колот В.О. Рыбальченко П.С. Бондаренко Л.І.
67 Фасонна фреза для відновлення профілю колеса рухомого складу залізничного транспорту. Патент № 25091 А В23 С 5/11
В23 С 5/14 от 30.10.98.
Колот В.О. Малиновський М.Д., Лишаев Г.П., Сергієнко М.І., Коротун С.А.
68 Пристрій для подання світлових сигналів Патент № 27671 UA от 15.09.2000. Бюл.№ 4. Колот В.О., Ігнатов Г.Е.
69 Електрична лампа розжарювання Патент № 29537 UA от 15.11.2000. Бюл.№6. Колот В.О.,Мусін Є.С., МихайличенкоА.В., Савченков В.Д.
70 Методика расчета профиля обода железнодорожного колеса. Патентное відомство Украины ПА № 3025 від 5.06.2000 р. Колот В.О., Міхєєнков Ю.С., Малиновський М.Д.Лішаєв Г.П., Плеханов В.М..
71 Обід залізничного колеса Патент № 29538 UA от 15.11.2000. – Бюл. № 6. Колот В.О., Малиновський М.Д., Лишаев Г.П., Сергієнко М.І., Пилипенко В.А.
72 Спосіб метрологічного контролю шаблонів Патент № 32626 UA от 15.02.2001. – Бюл. № 1. Колот В.О., Малиновський М.Д., Міхєєнков Ю.С.
73 Пристрій для подання світлових сигналів Патент № 32645 UA от 15.02.2001. – Бюл. № 1. Колот В.О., Ігнатов Г. Є.
74 Пристрій для подання світлових сигналів Патент № 34528 UA от 15.03.2001. – Бюл. № 2. Колот В.А.,Зубов В. С., Биков А.А.
75 Гребеневимірювач універсальний Патент № 40594 UA от 15.08.2001. – Бюл. № 7. Колот В.О., Малиновский М.Д., Міхєєнков Ю.С., Плеханов В.М.
76 Гребеневимірювач універсальний Патент № 40685 UA от 15.08.2001. – Бюл. № 7. Колот В.О., Малиновский М.Д., Міхєєнков Ю.С., Плеханов В.М.
77 Спосіб подання світлових сигналів та пристрій для його виконання Патент № 40686 UA от 15.08.2001. – Бюл. № 7. Колот В.О.,Биков А.А.
78 Пристрій для подання світлових сигналов Патент № 40687 UA от 15.08.2001. – Бюл. № 7. Колот В.О., Биков А.А.
79 Спосіб контролю зносу залізничного колеса Патент № 40688 UA от 15.08.2001. – Бюл.№7 Колот В.О., Малиновский М.Д., Міхєєнков Ю.С., Плеханов В.М.
80 Електрична лампа розжарювання (варіанти) та склад інертного газу для наповнення лампи Патент № 56341 UA от 15.05.2003. – Бюл. №5. Колот В.О.,Биков А.А.
81 Ролик конвейорний „МІНЕТЕК” Патент № 66397 UA от 17.05.2004. – Бюл. №5. Колот В.О.,Міхєєнков Ю.С.
82 Обід залізничного колеса Патент № 66411 UA от 17.05.2004. – Бюл.№5. Колот В.О., Сергієнко М.І., Міхєєнков Ю.С.
83 Спосіб діагностики гасителів коливань Патент № 72048 UA от 17.01.2005. – Бюл.№1. Колот В.О., Рибалко С.Б.
84 Стенд для випробувань гасителів коливань Патент № 72280 UA от 15.02.2005. – Бюл.№2. Колот В.О., Тарадай В.О., Міхєєнков Ю.С.
85 Переносний електронний динамічний твердомір Патент № 72325 UA от 15.02.2005. –Бюл.№2. Колот В.О., Ошурко С.В., Кушнеренко О.А., Дубейковський С.С., Рибалко С.Б.
86 Переносний електронний динамічний твердомір Патент № 72971 UA от 16.05.2005. –Бюл.№5. Колот В.О.,Міхєєнков Ю.С.
87 Спосіб виготовлення твердосплавного інструменту (варіанти) Патент №72835 UA, от 15.04.2005. – Бюл.№4. Колот В.О., Коваленко О.Д.
88 Спосіб виготовлення твердосплавного інструменту (варіанти) Патент №74176 UA, от 15.11.2005. – Бюл.№11. Колот В.О.
89 Фасонна фреза для відновлення профілю обода колеса залізничного рухомого складу Патент №75010 UA, от 15.02.2006. – Бюл.№2. Колот В.О., Міхєєнков Ю.С.
90 Збірний різальний інструмент № 45677 UA, 25.11.2009. – Бюл. № 22. Полупан И.И., Гузенко В.С., Миранцов С.Л.

5 Основні навчальнометодичні розробки
(за період науковопедагогічної діяльності)

91 Проектування автоматизованих дільниць та цехів (для студентів спеціальності «Технологія машинобудування»). Навчальний посібник по дисципліні «технологія машинобудування» для студентів спеціальностей 7.090202, 7.090203 очної та заочної форм навчання. Проектування автоматизованих дільниць та цехів. Друк. Краматорськ: ДДМА, 2012. – 125с. 125 Колот Л.П.;Колот О.В.;Смолякова В.В.
92 ISBN. Електричні кола . Навчальний посібник з електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки для студентів неелектричних спеціальностей всіх форм навчання. Друк. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 128с. 128 Колот О.В.;Коновалов В.А.;Шелаев І.П.;Марілов М.Г. та інші.
93 Электротехника, электроника и микропроцессорная техника. Методические указания к выполнению практических и контрольных работ для студентов всех форм обучения. Друк. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 52с. 52 Колот О.В.;Коновалов В.А.;Шелаев І.П.
94 Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Правила програмування алгоритмів на мові С++ у середовищі MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010» Друк. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 120с. 120 Загребельний С.Л.;Колот О.В.;Задорожня І.М.
95 Спеціальні електричні машини: теорія та практика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друк. Краматорськ: ДДМА, 2011. – 120с. 120 Клімченкова Н.В.;Кірієнко Т.В.;Колот О.В.;Ткаченко А.О.