ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Пропозиції для підрпиємств та фірм

Фахівці кафедри ЕСА здійснюють розробки та надають консультації в наступних областях:

 - програмування низького і високого рівня (мікроконтролери, сигнальні процесори), розробка мікропроцесорної техніки і промислової електроніки;

 - розробка, проектування та дослідження електричних машин різних типів (вентильно-індукторних і ін.);

 - проектування, дослідження і автоматизація електромеханічних систем різних виробничих об'єктів;

 - проектування і дослідження електроприводів з пружними зв'язками;

- проведенні тензометричних досліджень машин і механізмів;

- проведенні вібраційних досліджень машин і механізмів;

- проведення вібраційного стабілізації залишкових напружень в корпусних деталях

- розробка систем діагностування та теплового захисту асинхронних двигунів;

- вирішення проблем енергосумісності та енергозбереження;

- отримання, дослідження структури, складу, фізико-механічних властивостей наноструктурних,  зносостійких, корозійностійких покриттів;

- дослідження електричних властивостей композиційних матеріалів;

- вдосконалення технологічних процесів на основі розрахунків невстановлених параметрів;

- проведення різного типу електротехнічних розрахунків і вимірювань;

- аналіз і синтез сучасних електромеханічних систем на базі нечіткої логіки та дискретних алгоритмів обробки інформації;

- діагностування зносу двигунів постійного струму в умовах невизначеностей деяких факторів, що впливають на привід у процесі функціонування;

- моделювання динамічних систем і енергопостачання промислових підприємств;

програмування сучасних мікроконтролерів виробництва Texas Instruments, Siemens, Moeller.

Навчальний процес ведеться в 6 спеціалізованих лабораторіях та 3-ох комп'ютерних класах, остаткованих сучасним вітчизняним та іноземним обладнанням (фірм Texas Instruments, Siemens, Balluff, ABB, Moeller,). При кафедрі працює лабораторія електродіагностики, діють філії кафедри на НКМЗ і ЕМСС.

Кафедра надає послуги:

 • Розробка та дослідження електронних схем на сучасній елементній аналого-цифровий і мікропроцесорній базі
 • програмування мікроконтролерів, мікропроцесорів фірми Texas Instrument на мовах Сі, Сі ++ і асемблер
 • програмування на мовах Сі, Сі ++, Сі # для платформ Linux, Windows, MSDOS
 • Розробка та дослідження сучасних автоматизованих електромеханічних систем;
 • підготовка і перепідготовка фахівців в області електромеханічних систем рівня бакалавра і магістра.

Кафедра може займатися дослідженнями об'єктів автоматизації та електромеханічних об'єктів промислових підприємств з позиції системного підходу до розгляду комплексної структури заводу або цеху як елемента єдиної кібернетичної роботизованої системи.

Кафедра проводить підготовку з курсів:

з перепідготовки: фахівців промислових підприємств в області автоматизованого електроприводу, електропостачання, електротехніки, електричних машин, ремонту електроустаткування, його діагностування, а також електричних вимірювань різноманітних технологічних чинників;

 • по підвищенню кваліфікації в області застосування наукового підходу до розробки сучасних автоматизованих електроприводів, електричних машин і апаратів і роботизованих комплексів;
 • на високому рівні кафедра може забезпечувати підготовку з наступних дисциплін: електроніка і мікропроцесорна техніка, програмування на мовах високого і низького рівня, робототехніка, теорія автоматичного управління, електричні машини і апарати, теорія електроприводу, системи управління сучасними електроприводами, дискретні системи автоматичного управління, електротехніка, електропостачання, електричні мережі.

Тематика спільних розробок з промисловими підприємствами та технічними вищими навчальними та науковими закладами України та зарубіжжя може здійснюватися в наступних напрямках:

 • розробка та виготовлення електронних пристроїв, приладів і засобів автоматизації на елементній базі Texas Instrument, Analog device, Microchip, Atmel, Fuji, Semicron та інших.
 • розробка та виготовлення електронних датчиків
 • розробка програмного забезпечення верхнього і нижнього (мікроконтролери, сигнальні процесори) рівня, на мовах Сі, Сі ++, Сі #.
 • розробка і виготовлення електродвигунів (вентильно-індукторних безщіточних, вентильних безщіточних) і генераторів вентильно-індукторних і вентильних. Проектування економічно ефективних електродвигунів з поліпшеними техніко-експлуатаційними характеристиками.
 • розробка і виготовлення частотно-регульованих приводів з мікроконтролерним управлінням на елементній базі Texas Instruments, Analog Device, Microchip і т.д.
 • розробка і виготовлення промислових роботів на найсучаснішій елементній базі для різних застосувань
 • Розробка та впровадження проектів автоматизації об'єктів на базі Siemens, Moeller, Schneider Electric;
 • розробка алгоритмів оптимального управління вантажно-розвантажувальними операціями кранів.
 • розробка роботизованих виробничих цехів, дільниць, комплексів і установок безперервного виробничого циклу;
 • проведення наукових досліджень в області сучасних систем автоматичного управління електроприводами і альтернативних джерел енергії;
 • розробка та виготовлення пристроїв ЧПУ на найсучаснішій елементній базі;
 • розробка і виготовлення інтерполятором з вбудованим електроприводом для позиційних систем і верстатів з ЧПУ

Кафедра має наступні наукові розробки, які готові до впровадження в серійне виробництво:

 • дослідний зразок вентильно-індукторного електроприводу;
 • дослідні зразки вентильно-індукторних електродвигунів;
 • дослідні зразки вентильно-індукторних генераторів;
 • дослідний зразок двигуна Стірлінга для установки сонячної генерації електроенергії
 • віброустановка з комп'ютерною діагностикою для здійснення вібростабілізуючої обробки корпусних зварних і литих деталей з метою стабілізації внутрішніх механічних (залишкових) напружень;
 • частотний перетворювач (електропривод) для керування асинхронними двигунами
 • привід для двигунів постійного струму
 • електронний розціплювач силових ланцюгів
 • електронний твердомер (для вимірювання твердості металів і сплавів за шкалами Бріннелю, Роквелла, Віккерса і Шора.)
 • дослідні зразки системи для діагностування передчасного зносу ізоляції обмоток асинхронних двигунів.
 • стенд і технологія випробування гідравлічних гасителів коливань рухомого складу залізниці транспорту.
 • установки індукційного нагріву і плавки металів і сплавів
 • лічильники обліку споживаної електроенергії
 • автоматизовані зарядні пристрої для зарядки електромобілів з пристроєм прийому платежів, контролю електроенергії і передачі даних про процес на центральний сервер.

Наша адреса: 84313, Донецька обл., м.Краматорськ, б. Машинобудівників, 39, 2 корпус, кафедра ЕСА, ауд. 2132

Телефон: (0626) 41-68-93

E-mail: ket@dgma.donetsk.ua.