ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Довідки про студентів для ТЦК будуть формувати в ЄДЕБО

Довідки про те, що учень чи студент здобуває освіту на певному рівні, будуть формувати в Єдиній ...

Середа, 22 травня 2024
В Академії відбулася міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект»

ДДМА (кафедра КМСІТ) спільно з НТУ «ХПІ» традиційно стала організатором XI Міжнародної науково-т...

Вівторок, 21 травня 2024
Студраду ДДМА нагородили грамотою за участь у національній руханці до Міжнародного дня вишиванки

У день, коли світ відзначає красу і самобутність української вишиванки, Українська федерація &la...

Понеділок, 20 травня 2024
Наука – дорога в майбутнє

Наука – найважливіший чинник технічного і соціально-культурного прогресу. Особливо у воєнні часи...

Субота, 18 травня 2024
ВІТАЄМО НАУКОВЦІВ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ – ДНЕМ НАУКИ В УКРАЇНІ!

Шановні колеги, науковці, від щирого серця вітаємо вас із професійним святом – Днем науки ...

Субота, 18 травня 2024

Абітурієнту

Денні підготовчі курси (м. Костянтинівка)

{nomultithumb}
Розклад занять на підготовчих курсах ДДМА в 2014/2015 навч.році м.Костянтинівка, ДВНЗ Костянтинівський індустріальній технікум
Математика Укр. мова та література
субота субота
12:00 - 14:00 ауд.31 14:00 - 16:00 ауд.31

тел. для довідок - 0506262459 Загребельний Сергій Леонідович

Денні підготовчі курси (м. Добропілля)

{nomultithumb}
Розклад занять на підготовчих курсах ДДМА в 2014/2015 навч.році м.Добропілля, школа-інтернат
Математика Укр. мова та література
четверг понеділок
15:00 - 18:00 15:00 - 18:00
викладач - Цьома В.О. викладач - Коваль В.В.

Абітурієнту
АБІТУРІЄНТУ


Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2014році

проект

Умови прийому
до вищих навчальних закладів України у 2014 році

1. Загальні положення

1.1. У цих Умовах терміни вживаються в такому значенні: ваучер - документ встановленого зразка, що дає особі відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця;

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь і навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

вступний екзамен - форма вступного випробування з конкурсного предмета, метою якого є перевірка та оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми.

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;

дослідницький університет – національний університет, якому відповідною постановою Кабінету Міністрів України надано статус дослідницького;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, до якої входять результати оцінювання з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет – навчальний предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;

творчий конкурс – форма вступного випробування з конкурсного предмету, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) галузей знань. Перелік творчих конкурсів наведено у додатках 1, 2 цих Умов;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, а також для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, порядок проведення якого (усний або письмовий екзамен з дисципліни (дисциплін), знання з яких є базовими для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня) визначається правилами прийому до вищого навчального закладу;

цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до нормативно – правових актів;

1.2. Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання відповідних освітніх послуг, видана в установленому законодавством України порядку.

1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (у тому числі, за ваучерами) - за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб,

1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІІ. Організація прийому до вищих навчальних закладів

2.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.

2.2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

2.4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу.

2.5. Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

3.5. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмою підготовки на основі базової загальної середньої освіти вищі навчальні заклади мають право приймати на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця обсягів прийому попереднього навчального року осіб, які здобули повну загальну середню освіту.

Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117 “Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах” та від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII цих Умов прийому.

3.6. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” та зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII цих Умов прийому.

3.7. Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

4.1. Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов, затверджуються керівником вищого навчального закладу не пізніше 15 листопада 2013 року і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

4.2. Правила прийому до вищого навчального закладу оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою владою щодо використання регіональних мов або мов меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами і повинні містити, зокрема:

перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом на навчання із зазначенням структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю);

ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по структурних підрозділах (факультетах, інститутах тощо), на яких ведеться підготовка;

кількість місць для прийому на навчання зі скороченим терміном за кожним напрямом (спеціальністю) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по структурних підрозділах (факультетах, інститутах тощо), на яких ведеться підготовка;

порядок і строки прийому заяв і документів (за освітньо-кваліфікаційними рівнями);

порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими Умовами випадках;

порядок обчислення конкурсного бала вступника;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

кількість місць у гуртожитку та умови надання місць вступникам;

порядок нарахування додаткових балів особам, яким це право надано відповідно до пункту 12.5 цих Умов;

4.3. Правила прийому до вищого навчального закладу залежно від статусу, типу та підпорядкування повинні містити:

порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців, осіб без громадянства, біженців та закордонних українців;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору та перелік додаткових показників для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (магістра);

порядок проходження медичного огляду вступників до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;

порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки та медичного огляду військово-лікарською (лікарсько-льотною, лікарсько-експертною) комісією вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для проходження військової служби за контрактом, а також вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту;

порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань, що визначені у додатку 1 та додатку 2 цих Умов;

значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків, передбачених абзацами третім та п’ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з дотриманням вимог пунктів 5.2-5.10 цих Умов.

5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 1 липня;

5.3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 31 липня, крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.

5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу ХІ цих Умов, складають вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1 - 8.4 розділу VIII цих Умов, закінчується о 18.00 годині 18 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31 липня.

5.5. Строки прийому заяв та документів на навчання та оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра (на основі базової або повної вищої освіти), а також зі скороченими термінами навчання без відриву від виробництва (форми навчання: вечірня, заочна, екстернатна) відповідно до пунктів 3.5, 3.6, 3.7 розділу III цих Умов, визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов, закінчується 20 липня. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 11 липня до 31 липня.

5.7. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31 липня.

5.8. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 1 серпня.

5.9. Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 4 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 5 серпня.

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 7 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 8 серпня.

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 11 серпня.

5.10. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

за державним замовленням не пізніше 15.00 години 12 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), – не пізніше 25 серпня.

5.11. Зарахування на навчання без відриву від виробництва проводиться не більше, ніж через 15 календарних днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

6.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовому або у електронному вигляді. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

6.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше, ніж на три напрями підготовки (на 3 спеціальності) про участь у конкурсному відборі у кожному з вищих навчальних закладів. Заяви, подані вступником до вищого навчального закладу на певний напрям підготовки (спеціальність) за різними формами навчання вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

6.3. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

6.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

6.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку, встановленого пунктами 5.5, 5.11 розділу V цих Умов для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

6.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роки.

6.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

6.8. Вступники, зазначені у пунктах 8.1 - 8.4 розділу VIII цих Умов, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.

6.9. Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів.

6.10. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн згідно з вимогами Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів (додаток 5 до Умов прийому).

Електронні заяви, що надійшли до вищого навчального закладу, опрацьовуються приймальною комісією не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати їх надходження.

6.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 7.1. розділу VII цих Умов).

6.12. Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної державної електронної бази з питань освіти про недостовірність інформації, поданої вступником, до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

6.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає і оприлюднює рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

6.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.15. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

6.16. Приймальна комісія вищого навчального закладу, до якого вступник подав заяву, має можливість переглянути в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VII. Організація і проведення конкурсу

7.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 1 до цих Умов. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 до цих Умов обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 до цих Умов або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.

Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.

Дослідницькі університети мають право визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання; один або два з визначених конкурсних предметів визначаються профільними.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2.

Один конкурсний предмет визначається вищим навчальним закладом як профільний.

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Умовами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала, та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведену у додатку 3 цих Умов.

7.5. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 8.1 - 8.4 розділу VIII цих Умов.

7.6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

7.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу.

7.8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

7.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

7.10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Умовами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

7.11. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія може прийняти сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.

7.12. Для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом 6.020303 «Філологія (мови національних меншин)» та вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах мови національних меншин (російську, молдовську, кримськотатарську, польську, румунську, угорську болгарську, новогрецьку, словацьку), вищий навчальний заклад приймає сертифікат з іноземної мови відповідно до переліку, наведеному у додатку 1 до цих Умов.

Для вступників, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови, приймальна комісія встановлює вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

7.13. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

VIII. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

8.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди). Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

8.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2008 році і раніше. Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

8.4. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном. Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

IX. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

9.1. Відповідно до пунктів 3.1, 3.2, 7.12 цих Умов для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

За рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмету можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на навчання за різними напрямами підготовки (спеціальностями).

9.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

9.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

9.4. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах вищих навчальних закладів.

9.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

9.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

9.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.

9.8. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням додаткового зарахування згідно з розділом ХХІІ цих Умов.

X. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

10.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”;

відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

10.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

10.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків – у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків – в інших вищих навчальних закладах.

10.4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за окремим конкурсом.

10.5. Зарахування абітурієнтів, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) і повинен враховувати обсяги державного замовлення та встановлену квоту відповідних регіонів.

10.6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.

XI. Зарахування за співбесідою

11.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

11.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

11.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

11.4 . За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

XII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

12.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XV цих Умов за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

12.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

трудове навчання – при вступі на напрями «технологічна освіта», «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) «дошкільна освіта», «початкова освіта», «корекційна освіта» (за нозологіями), «соціальна педагогіка» та напрями (спеціальності) галузей знань «культура», «мистецтво», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки», «журналістика та інформація», «соціальне забезпечення»;

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія».

педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта» та «соціально-політичні науки»;

астрономія – при вступі на напрям «астрономія»;

«фізична культура і спорт – при вступі на напрям «фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».

12.3 Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність визначається рішенням приймальної комісії.

12.4. Величина додаткового нарахованих балів встановлюється:

особам з числа найкращих інтелектуально обдарованих дітей – 60 балів;
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

12.5. Норма, визначена пунктами 12.1-12.3 цього розділу, поширюється на осіб, яким встановлено статус інтелектуально обдарованих дітей за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 № 467 Про започаткування у 2013 році Президентської програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України.

12.6. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього ж вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) нараховується до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

12.7. Норма, визначена пунктом 12.6 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

12.8. Кількість балів, нарахованих вступникам відповідно до пункту 12.6 за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку прийому заяв про участь у конкурсі.

XIII. Зарахування поза конкурсом

13.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 ”Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 “Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах”;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

13.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією вищого навчального закладу і не повинна бути більше 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

13.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 13.1, нерекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 13.2 цих Умов, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, відповідно до конкурсного балу.

XIV. Право на першочергове зарахування

14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

14.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 14.1 цього розділу.

XV. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

15.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах ХІІ, ХІІІ, ХVІ цих Умов.

15.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

15.3. У межах кожної зазначеної в пункті 15.2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

15.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність права на першочергове зарахування.

15.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій в межах ліцензованого обсягу. На веб-сайтах вищих навчальних закладів зазначається повний список вступників у такій послідовності: рекомендовані до зарахування на навчання за держзамовленням, рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб, не рекомендовані до зарахування. Ці списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 17.1.

XVI. Надання рекомендацій для зарахування

16.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 5.8 та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХV, відповідно конкурсного балу вступника від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

16.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пункті 5.9 цих Умов.

16.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

XVII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

17.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 5.8, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів до приймальної комісії вищого навчального закладу відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

17.2. Особи, які в установлений строки, визначені у пункті 5.9, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XVIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

18.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 17.1.

18.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу) і надає рекомендації вступникам наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб.

18.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

18.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів до приймальної комісії вищого навчального закладу відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Договір з боку замовника про навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб укладається після надання рекомендації для зарахування на навчання. Оплата навчання здійснюється, після видання наказу про зарахування згідно з договором, укладеним сторонами.

18.5. Під час одночасного навчання за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

XIX. Наказ про зарахування

19.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 5.10, 5.11 цих Умов.

19.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 23.4. розділу ХХІІІ цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви, про що видається відповідний наказ, який підтверджується (верифікується) в Єдиній базі.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування) у цьому вищому навчальному закладі на певний напрям підготовки (спеціальність) за власною заявою особи.

Дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей), за умови співпадіння конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

19.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованого студента видається за умови подання вступником особисто оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, до приймальної комісії вищого навчального закладу, відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу.

19.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

20.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про біженців”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25.03.94 № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94 № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами). Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягу державного замовлення.

20.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням за наявності посвідчення закордонного українця. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

20.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

20.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому вищого навчального закладу за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

20.5. Терміни виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до доведених вищому навчальному закладу квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 15 жовтня 2013 року.

XXI. Особливості прийому до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби

21.1. Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу. Необхідність внесення даних до Єдиної бази визначаються Кабінетом Міністрів України.

21.2. Строки прийому документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, визначаються Міністерством освіти і науки України та центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади.

21.3. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

21.4. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.

21.5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

XXII. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання

22.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 19.2 і 19.3 цих Умов.

22.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XXIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

23.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального закладу може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

23.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

23.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

23.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

23.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

23.6. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІV цих Умов.

Директор департаменту вищої освіти Ю.М. Коровайченко

Додаток 1. (Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Додаток 2. (Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі базової та повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста)

Додаток 3. (Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали)

Додаток 4. (Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей )
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014році

Випускникам 9 класів

Впервые в истории Донбасской государственной машиностроительной академии (ДГМА) выпускникам 9-х классов предоставляется возможность поступления в Академию на основе базового общего среднего образования через структурное подразделение ДГМА – Машиностроительный колледж ДГМА (МК ДГМА).

При приеме документов МК ДГМА формирует группы, которые, начиная с первого курса, обучаются непосредственно в Академии с использованием материальной базы и кадрового состава МК ДГМА и ДГМА.

Преимущества обучения в Академии:

 • с первого года обучения учащиеся, находясь в стенах высшего учебного заведения, проникаются средой и духом обучения в вузе;
 • обучение осуществляется за счет бюджетных средств по разработанным индивидуальным учебным планам по каждой специальности, исключающим дублирование изучаемого материала;
 • широкое использование материальной базы Академии: компьютерных классов, лабораторий, библиотеки, спортивных и тренажерных залов;
 • углубленное изучение иностранного языка (английского);
 • прохождение производственной практики на ведущих предприятиях города;
 • участие во всех культурных, спортивных, общественных мероприятиях, проводимых в Академии;
 • поступление без экзаменов на 3-й курс ДГМА и обучение за счет бюджетных средств.

Прием в группы ДГМА на основе базового общего среднего образования осуществляется по специальностям:

 • «Обслуживание программных систем и комплексов». После успешного обучения по этой специальности студенты зачисляются на третий курс Академии по направлению «Компьютерные науки»;
 • «Технологическое обслуживание и ремонт оборудования предприятий машиностроения». После успешного обучения по этой специальности студенты зачисляются на третий курс Академии по направлениям: «Инженерная механика» или «Машиностроение» (7 специальностей);
 • «Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских сооружений». После успешного обучения по этой специальности студенты зачисляются на третий курс Академии по направлению «Электромеханика»;
 • «Экономика предприятия» и «Финансы». При поступлении в Академию на направления «Экономика предприятия» и «Финансы и кредит» студенты выигрывают один год обучения. Поступившие на бюджет в МК ДГМА получают высокую стипендию для возможности накопления средств с целью оплаты дальнейшего обучения в Академии.

Подробную информацию об условиях приема
в Машиностроительный колледж ДГМА можно получить по адресу:
г. Краматорск, ул. Большая Садовая, 99
Телефон: (0626) 41-35-11, е-mail: college@krm.net.ua

Консультаційна допомога абітурієнтам з математики та фізики

З метою якісної підготовки абітурієнтів до ЗНО академія організувала консультаційний центр допомоги абітурієнтам із предметів, які є найбільш проблематичними при складанні ЗНО.

ДДМА – навчальний заклад інженерно-технічної спрямованості, тому математика та фізика є одними з головних предметів при вступі до академії. В останні роки спостерігається тенденція збільшення конкурсного балу з профільного предмета. Профільним предметом у нашій академії є математика.

Якщо у Вас є бажання перевірити або удосконалити знання з математики, Ви можете на нашому сайті зайти на сторінку кафедри вищої математики в розділ «Методичне забезпечення», знайти «Програми на допомогу абітурієнту та студенту», обрати необхідний Вам матеріал і почати працювати. Якщо будуть виникати питання, надсилайте їх на адресу завідувача кафедри вищої математики е - mail: zavkaf_vm@rambler.ru. У короткий термін Ви отримаєте відповідь на ваше питання та необхідну допомогу.

Консультацію з фізики Ви можете отримати за адресою е - mail: phisika@dgma.donetsk.ua. Усю необхідну інформацію для підготовки до ЗНО Ви можете знайти на сайті академії, зайшовши на сторінку кафедри фізики у розділі «Методичне забезпечення», «Програми на допомогу абітурієнту».

Розмір плати за повний період навчання в ДДМА

Розмір плати за повний період навчання у Донбаській державній машинобудівній академії

Освітній ступінь Плата за навчання
Загальна
(грн)
Перший курс
(грн)
Другий курс
(грн)
Третій курс
(грн)
Четвертий курс
(грн)
П’ятий курс
(грн)
Денна форма навчання
1

Молодший Бакалавр (повний курс на базі ПЗСО)

073 Менеджмент

28000 14000 14000 - - -
2

Бакалавр (повний курс на базі ПЗСО)

014Середня освіта (Математика)

017 Фізична культура і спорт

051 Економіка

052 Політологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

102 Хімія

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

281 Публічне управління та адміністрування

72000 18000 18000 18000 18000 -
3

Бакалавр (скорочений курс на базі диплому молодшого спеціаліста)

014Середня освіта (Математика)

017 «Фізична культура і спорт»,

051 Економіка

052 Політологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

31600 15800 15800 - - -
 

281 Публічне управління та адміністрування

37900 15800 15800

6300 (4 місяці)

- -
4

Бакалавр (скорочений курс курс на базі диплому молодшого спеціаліста)

017 «Фізична культура і спорт»

102 «Хімія»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

075 Маркетинг

122 Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

281 Публічне управління та адміністрування
51000 17000 17000 17000 - -
5

Магістр (освітньо- професійна програма на базі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра) термін навчання 1рік 4 місяці

014Середня освіта (Математика)

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

102 Хімія

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

232 Соціальне забезпечення

281 Публічне управління та адміністрування

35800 27000 8800
(4 місяці)
- - -
6

Магістр (освітньо- наукова програма на базі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра) термін навчання 1рік 9 місяців

122 Комп’ютерні науки

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

52500 27000 25500
(9 місяців)
- - -
7

Доктор філософії

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

102 Хімія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

232 Соціальне забезпечення

78200 19550 19550 19550 19550 -
Заочне відділення
1

Молодший Бакалавр (повний курс на базі ПЗСО)

073 Менеджмент

18000 9000 9000 - - -
2

Бакалавр (повний курс на базі ПЗСО)

014Середня освіта (Математика)

051 Економіка

052 Політологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

41600 10400 10400 10400 10400 -
3

Бакалавр (повний курс на базі ПЗСО)

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

56000 11200 11200 11200 11200 11200
4

Бакалавр (скорочений курс на базі диплому молодшого спеціаліста)

014Середня освіта (Математика)

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

281 Публічне управління та адміністрування

31500 10500 10500 10500 - -
5

Магістр (освітньо- професійна програма на базі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра) термін навчання 1рік 4 місяці

014Середня освіта (Математика)

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

102 Хімія

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системній анализ

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

232 Соціальне забезпечення

232 Соціальне забезпечення

20800 13400 7400
(4 місяці)
- - -
 

281 Публічне управління та адміністрування

28000 20000 8000
(4 місяці)
- - -
6

Доктор філософії

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

102 Хімія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

232 Соціальне забезпечення

78200 19550 19550 19550 19550 -

Для іноземних студентів ступеня навчання «Бакалавр», «Магістр» за всіма спеціальностями плата за навчання становить 1500 доларів США на рік і здійснюється в національній валюті України за курсом НБУ на день сплати на розрахунковий рахунок академії.

  

   Повторна підготовка і захист дипломних проектів та робіт:

-без зміни теми дипломного проекту (роботи) – 20% від річної плати за навчання бакалавра і магістра поточного року;

-із зміною теми дипломного проекту (роботи) – 35% від річної плати за навчання бакалавра і магістра поточного року.

 

Конкурсна ситуація у ДДМА у 2012 році

КОНКУРСНА СИТУАЦІЯ У ДДМА У 2012 РОЦІ
(денне відділення)

Галузі знань Кількість бюджетних місць Напрям підготовки Кількість поданих заяв за станом на 31.07.12
всього в тому числі
1 курс приск. ф.н.
0305 Економіка і підприємництво 5
5 6.030504 Економіка підприємства 101 88 13
0 6.030508 Фінанси і кредит 56 49 7
0 6.030509 Облік і аудит 62 58 4
0306 Менеджмент і адміністрування 5
5 6.030601 Менеджмент 51 51 0
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 55
55 6.050101 Комп’ютерні науки 187 141 46
0403 Системні науки та кібернетика 30
30 6.040303 Системний аналіз 96 68 28
0502 Автоматика та управління 40
40 6.050202 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології 88 61 27
0504 Металургія та матеріалознавство 80
40 6.050401 Металургія 13 12 1
40 6.050402 Ливарне виробництво 52 27 25
0505 Машинобудування та матеріалообробка 240
100 6.050502 Інженерна механіка 115 66 49
105 6.050504 Машинобудування 93 59 34
35 6.050504 Зварювання 47 19 28
0507 Електротехніка та електромеханіка 35
35 6.050702 Електромеханіка 96 43 53
Всього 490 1057 742 315

КОНКУРСНА СИТУАЦІЯ У ДДМА У 2012 РОЦІ
(заочне відділення)

Галузі знань Кількість бюджетних місць Напрям підготовки Кількість поданих заяв за станом на 31.07.12
всього в тому числі
1 курс приск. ф.н.
0305 Економіка і підприємництво 0
0 6.030504 Економіка підприємства 57 16 41
0 6.030508 Фінанси і кредит 20 2 18
0 6.030509 Облік і аудит 38 13 25
0306 Менеджмент і адміністрування 0
0 6.030601 Менеджмент 30 9 21
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 20
55 6.050101 Комп’ютерні науки 13 5 8
0403 Системні науки та кібернетика 0
30 6.040303 Системний аналіз 7 0 7
0502 Автоматика та управління 20
20 6.050202 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології 40 6 34
0504 Металургія та матеріалознавство 30
15 6.050401 Металургія 13 0 13
15 6.050402 Ливарне виробництво 23 1 22
0505 Машинобудування та матеріалообробка 125
70 6.050502 Інженерна механіка 79 18 61
40 6.050504 Машинобудування 32 0 32
15 6.050504 Зварювання 36 4 32
0507 Електротехніка та електромеханіка 20
20 6.050702 Електромеханіка 38 0 38
Всього 215 426 74 352

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році

Код 069 Назва : Донбаська державна машинобудівна академія

Прийом Бакалавр

Шифр та найменування галузі знань Код та назва Напряму підготовки Ліцензований обсяг Обсяг прийому
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
1 2 3 4 5 6
0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
185 610 5
2
0
0
6.030504 Економіка підприємства
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 310 5
2
0
0
0306 МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 90 5
2
0
0
6.030601 Менеджмент
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 90 5
2
0
0
0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 60 30
10
0
0
6.040303 Системний аналіз
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 60 30
10
0
0
0501 ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
70 40 55
10
20
15
6.050101 Комп'ютерні науки
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
70 40 55
10
20
15
0502 АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 75 40
15
20
20
6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 75 40
15
20
20
0504 МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
120 110 80
25
30
30
6.050401 Металургія
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 50 40
10
15
15
6.050402 Ливарне виробництво
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 60 40
15
15
15
0505 МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
490 525 240
75
125
100
6,050502 Інженерна механіка
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
275 320 100
25
70
45
6.050503 Машинобудування
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
130 120 105
35
40
40
6.050504 Зварювання
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
85 85 35
15
15
15
0507 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 110 35
15
20
20
6.050702 Електромеханіка
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 110 35
15
20
20
ВСЬОГО
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
1135 1620 490
154
215
185

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році

Код 069 Назва : Донбаська державна машинобудівна академія

Прийом

Шифр та найменування галузі знань Назва спеціальності Спеціаліст Магістр
Код Ліцензований обсяг Обсяг прийому Код Ліцензований обсяг Обсяг прийому
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО 155 450 9 0 10 5 2 0
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 7.03050401 55 150 3 0 8.03050401 10 5 2 0
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 7.03050801 50 150 2 0
Облік і аудит 7.03050901 50 150 4 0
0306 МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 60 90 5 2 15 0 3 0
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 7.03060101 60 90 5 2 8.03060101 15 0 3 0
0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА 40 40 14 6 0 0 3 0
Системи і методи прийняття рішень 7.04030302 40 40 14 6 8.04030302 0 0 3 0
0501 ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА 55 65 20 3 25 15 10 0
Інформаційні технології проектування 7.05010102 55 65 20 3 25 15 10 0
0502 АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ 65 75 24 17 10 0 11 0
Автоматизоване управління технологічними процесами 7.05020201 65 75 24 17 8.05020201 10 0 11 0
0504 МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 75 100 46 22 40 20 12 0
Обробка металів тиском 7.05040104 35 40 20 8 8.05040104 20 10 7 0
Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 7.05040201 40 60 26 14 8.05040201 20 10 5 0
0505 МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА 360 475 198 102 130 75 44 0
Технології машинобудування 7.05050201 60 130 45 45 8.05050201 25 20 5 0
Обладнання та технології ливарного виробництва 7.05050202 30 0 6 0
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 7.05050203 30 45 26 0 8.05050203 20 10 5 0
Металорізальні верстати та системи 7.05050301 40 60 29 12 8.05050301 15 10 8 0
Інструментальне виробництво 7.05050302 40 60 10 0 8.05050302 15 10 5 0
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 7.05050308 55 60 32 23 8.05050308 10 5 10 0
Металургійне обладнання 7.05050311 40 45 15 8 8.05050311 25 10 5 0
Технології та устаткування зварювання 7.05050401 65 75 35 14 8.05050401 20 10 6 0
0507 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 60 90 37 14 5 5 5 0
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 7.0507204 60 90 37 14 8.0507204 5 5 5 0
Всього 870 1385 353 166 235 120 90 0

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
За денною та заочною формами навчання
(у тому числі для тих, які вступають до відокремлених структурних підрозділів)
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Квота пільгових категорій Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Рівень складності конкурсного предмету Мінімальна кількість балів
„Фінанси і кредит”
„Облік і аудит”
“Системний аналіз”
“Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології”
“Зварювання”
“Електромеханіка”
“Економіка підприємства”
“Менеджмент”
„Ливарне виробництво”
„Машинобудування”
Встановлено 20 відсотків 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України
Базовий
Базовий
100
100
100
“Комп'ютерні науки”
“Інженерна механіка”
“Металургія”
Встановлено 20 відсотків 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика
Базовий
Базовий
100
100
100

Абітурієнту

Шановні абітурієнти!

У Вас є можливість обрати життєвий шлях - здійсніть це за допомогою Донбаської державної машинобудівної академії!

ДДМА - це:
 • якісна підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Фахівець», «Магістр» із обов'язковим вивченням іноземної мови, інформаційною підготовкою, що гарантує їх працевлаштування як в Україні, так і за рубежем. Щорічний відсоток працевлаштування випускників Академії становить 98%;
 • наукова, освітня й культурня співпраця з навчальними закладами Німеччини, Сербії, Росії, Іспанії й інших країн, що сприяє інтеграції України в європейський і світовий освітній простір;
 • індивідуальна підготовка за програмою «Обдаровані студенти» для подальшої наукової роботи;
 • можливість одержання другої вищої освіти;
 • можливість брати участь у науковій діяльності, виступати на всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах, семінарах;
 • високий рівень професійної підготовки студентів, що досягається завдяки натхненній праці злагодженого колективу педагогів, серед яких 250 професорів, докторів і кандидатів наук.

Програма навчання студентів у ДДМА ґрунтується на кращому вітчизняному й закордонному освітньому досвіді. Навчальний план ДДМА змодельований відповідно до зразків відомих інженерних, економічних і фінансових планів вишів нашої країни й розвинених країн світу. Студентам забезпечений доступ до сучасних інформаційних технологій.

Студенти ДДМА одержують стипендії від державної (для успішних студентів денної форми навчання) до індивідуальних стипендій ректора. Студенти технічних спеціальностей, що навчаються на «4» і «5», мають можливість, крім державної стипендії, одержувати стипендії підприємств у розмірі 1000-1500 грн щомісяця, іменних стипендій вченої ради, обласної державної адміністрації, Верховної Ради, Президента України.

ДДМА - це:
 • сучасна матеріально-технічна база, що дозволяє організувати навчально-виховний процес на рівні європейських технологій: 6 навчально-лабораторних корпусів, аудиторії з електронно-обчислювальною технікою, необхідним устаткованням і стендами;
 • високотехнологічна бібліотечно-інформаційна система, доступ до Інтернету як у навчальних корпусах, так і в гуртожитках;
 • упоряджені гуртожитки (визнані кращими в області за побутовими умовами проживання) для іногородніх студентів;
 • можливість із користю провести вільний час у спортивно-оздоровчому комплексі Академії, тренуючись у секціях, проводячи вільний час у творчих групах за інтересами, на турбазах «Промінь», «Тиша».

ВИЩА ОСВІТА - ЦЕ ВАШЕ МАЙБУТНЄ Й ГАРАНТІЯ УСПІХУ!

Пам’ятка абітурієнту 2019

Дочірні категорії