ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Абітурієнту

Код 069 Назва : Донбаська державна машинобудівна академія

Прийом Бакалавр

Шифр та найменування галузі знань Код та назва Напряму підготовки Ліцензований обсяг Обсяг прийому
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
1 2 3 4 5 6
0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
185 610 5
2
0
0
6.030504 Економіка підприємства
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 310 5
2
0
0
0306 МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 90 5
2
0
0
6.030601 Менеджмент
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 90 5
2
0
0
0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 60 30
10
0
0
6.040303 Системний аналіз
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 60 30
10
0
0
0501 ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
70 40 55
10
20
15
6.050101 Комп'ютерні науки
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
70 40 55
10
20
15
0502 АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 75 40
15
20
20
6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 75 40
15
20
20
0504 МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
120 110 80
25
30
30
6.050401 Металургія
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 50 40
10
15
15
6.050402 Ливарне виробництво
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
60 60 40
15
15
15
0505 МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
490 525 240
75
125
100
6,050502 Інженерна механіка
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
275 320 100
25
70
45
6.050503 Машинобудування
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
130 120 105
35
40
40
6.050504 Зварювання
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
85 85 35
15
15
15
0507 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 110 35
15
20
20
6.050702 Електромеханіка
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
75 110 35
15
20
20
ВСЬОГО
у т.ч. на основі ОКР молодшого спеціаліста
1135 1620 490
154
215
185

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році

Код 069 Назва : Донбаська державна машинобудівна академія

Прийом

Шифр та найменування галузі знань Назва спеціальності Спеціаліст Магістр
Код Ліцензований обсяг Обсяг прийому Код Ліцензований обсяг Обсяг прийому
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО 155 450 9 0 10 5 2 0
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 7.03050401 55 150 3 0 8.03050401 10 5 2 0
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 7.03050801 50 150 2 0
Облік і аудит 7.03050901 50 150 4 0
0306 МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 60 90 5 2 15 0 3 0
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 7.03060101 60 90 5 2 8.03060101 15 0 3 0
0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА 40 40 14 6 0 0 3 0
Системи і методи прийняття рішень 7.04030302 40 40 14 6 8.04030302 0 0 3 0
0501 ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА 55 65 20 3 25 15 10 0
Інформаційні технології проектування 7.05010102 55 65 20 3 25 15 10 0
0502 АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ 65 75 24 17 10 0 11 0
Автоматизоване управління технологічними процесами 7.05020201 65 75 24 17 8.05020201 10 0 11 0
0504 МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 75 100 46 22 40 20 12 0
Обробка металів тиском 7.05040104 35 40 20 8 8.05040104 20 10 7 0
Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 7.05040201 40 60 26 14 8.05040201 20 10 5 0
0505 МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА 360 475 198 102 130 75 44 0
Технології машинобудування 7.05050201 60 130 45 45 8.05050201 25 20 5 0
Обладнання та технології ливарного виробництва 7.05050202 30 0 6 0
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 7.05050203 30 45 26 0 8.05050203 20 10 5 0
Металорізальні верстати та системи 7.05050301 40 60 29 12 8.05050301 15 10 8 0
Інструментальне виробництво 7.05050302 40 60 10 0 8.05050302 15 10 5 0
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 7.05050308 55 60 32 23 8.05050308 10 5 10 0
Металургійне обладнання 7.05050311 40 45 15 8 8.05050311 25 10 5 0
Технології та устаткування зварювання 7.05050401 65 75 35 14 8.05050401 20 10 6 0
0507 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 60 90 37 14 5 5 5 0
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 7.0507204 60 90 37 14 8.0507204 5 5 5 0
Всього 870 1385 353 166 235 120 90 0
Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році (.doc)