ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Лабораторія ФХСМР

Закономерности энтальпий образования жидких сплавов на основе меди и редкоземельных металлов

1988 г. – Турчанин М.А. «Закономерности энтальпий образования жидких сплавов на основе меди и редкоземельных металлов», диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук, специальность 02.00.04 – физическая химия, Киев, Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко.

Научные руководители:
д.х.н., проф. Баталин Г.И.
к.х.н., доц. Николаенко И.В.

Официальные оппоненты:
д.х.н., проф. Фесенко В.В.
д.х.н., проф. Лукашенко Г.М.

АНОТАЦІЯ

Для виконання високотемпературних досліджень ентальпії змішування металевих розплавів була створена калориметрична комірка, яка дозволяє вивчати теплоти сплавоутворення рідких металевих сплавів в широкому інтервалі температур.

З використанням високотемпературної калориметричної установки була досліджена ентальпія змішування в системах Cu–Me (Me = La, Ce, Pr, Nd, Gd, Ho, Er, Tm, Lu, Hf) при 1873 К, Cu–Ba при 1150 та 1400 К Cu–Sm при 1390 К, Co–Cu, Co–Nd, Co–Gd при 1823 К. Отримані експериментальні дані та результати моделювання електронної будови досліджених металів були використані для встановлення основних закономірностей енергетики сплавоутворення міді та кобальту с РЗМ. З використанням методу ізопотенціалів була розрахована ентальпія змішування розплавів тройної системи Co–Cu–Sm.

Ключові слова: калориметрія, калориметрична комірка, ентальпія змішування, рідкоземельні метали, електронна будова, метод ізопотенціалів.

АННОТАЦИЯ

Для выполнения высокотемпературных исследований энтальпии смешения металлических расплавов была создана калориметрическая ячейка, которая позволяет изучать теплоты сплавообразования жидких металлических сплавов в широком интервале температур.

С использованием высокотемпературной калориметрической установки была исследована энтальпия смешения в системах Cu–Me (Me = La, Ce, Pr, Nd, Gd, Ho, Er, Tm, Lu, Hf) при 1873 К, Cu–Ba при 1150 и 1400 К Cu–Sm при 1390 К, Co–Cu, Co–Nd, Co–Gd при 1823 К. Полученные экспериментальные данные и результаты моделирования электронного строения исследованных металлов были использованы для установления основных закономерностей энергетики сплавообразования меди и кобальта с РЗМ. С использованием метода изопотенциалов была рассчитана энтальпия смешения расплавов тройной системы Co-Cu-Sm.

Ключевые слова: калориметрия, калориметрическая ячейка, энтальпия смешения, редкоземельные металлы, электронное строение, метод изопотенциалов.

Автореферат диссертации (.pdf)