ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Лабораторія ФХСМР

Водоп’янова Ганна Олександрівна

 кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу аспірантури

b_300_0_16777215_00_images_ddma_kafedri_tolp_Солянова_Ганна_Олександрівна.jpeg

Дата народження 14 травна 1993 рік

Освіта

2008 – 2012 рр. – студентка денного відділення Машинобудівного коледжу донбаської державної машинобудівної академії, закінчила з відзнакою спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

2009 – 2011 рр. – студентка заочного відділення Машинобудівного коледжу донбаської державної машинобудівної академії, спеціальність «Економіка підприємства»

2011 – 2015 рр. – студентка заочного відділення Донбаської державної машинобудівної академії, спеціальність «Економіка підприємства»

2012 – 2015 рр. – студентка денного відділення Донбаської державної машинобудівної академії, закінчила з відзнакою спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

2015 – 2018 рр.– аспірантка кафедри ТОЛВ ДДМА денної форми навчання, спеціальність 02.00.04 – фізична хімія

 

Тема дисертації «Термодинамічні властивості розплавів аморфоутворюючої системи Cu–Ni–Ti–Hf», спеціальність 02.00.04 – фізична хімія, дата захисту – 2019 рік.

 

Науково-педагогічна кар’єра

2013–2015 рр. – лаборант лабораторії ФХВМР

2015–2018 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії ФХВМР

2018–2021 рр. – ассистент кафедры ТОЛВ

з 2018 рр. – старший науковий співробітник лабораторії ФХВМР

з 2021 р.– завідувач відділу аспірантури ДДМА

 

Участь у виконанні науково-дослідних робіт

2013–2014 рр. «Термодинамічне дослідження взаємодії компонентів розплавів аморфоутворюючих систем та розвиток фундаментальних принципів створення аморфних сплавів», лаборант

2015–2017 рр. «Термодинамічне дослідження багатокомпонентних розплавів перехідних металів для створення кристалічних та аморфних високоентропійних сплавів», молодший науковий співробітник

2019-2021 рр. «Експериментальні та теоретичні закономірності термодинаміки розплавів багатокомпонентних аморфоутворюючих систем перехідних металів», старший науковий співробітник, асистент

2020–2021 рр. «Термодинаміка розплавів і фазові перетворення в багатокомпонентних системах перехідних металів як наукова основа розробки аморфних сплавів», старший науковий співробітник, асистент

 

Наукові праці

2014

 1. Солянова А. А., Жижченко С. С., Агравал П. Г., Турчанин М. А. Изучение растворения чугуна и стали в жидком алюминии// Вісник ДДМА. – – ¬№ 1 (32). – С134-139.

 

2015

 

 1. Agraval, P. G. Turchanin M. A., Dreval L. A., Solianova A. A., e.a. Investigation of the components interaction in the liquid glass forming Cu–Ni–Hf alloys / // XVI Intern. Scientific Conf. New techn. achiev. in metallurgy, mat. eng. prod. eng., Czestochowa, Poland, 28–29 May, 2015. Series Monografie Nr 48, Vol. 1 – p. 53-58.
 2. Агравал П.Г., Древаль Л.А,  Солянова А.А ., Жижченко С. С., Турчанин М. А. Экспериментальное изучение термодинамических свойств жидких сплавов системы Cu–Ni–Hf // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : материалы V международной научно-технической конференции, 21– 25 сентября 2015 г. – Краматорск : ДГМА, 2015. – C. 17-18.

 

2016

 1. Древаль Л.А., Агравал П. Г., Солянова А.А., Турчанин М. А. Калориметрическое исследование энтальпий смешения жидких сплавов системы Cu–Fe–Hf // Вісник ДДМА. – 2016. – ¬№ 1 (37). – С.30-33.
 2. Турчанин М. А., Древаль Л.А., Солянова А.А., Агравал П. Г. Парциальные и интегральные энтальпии смешения жидких сплавов системы Cu–Ni–Hf // Вісник ДДМА. – 2016. – ¬№ 1 (37). – С.79-83.

 

2017

 1. Agraval P. Turchanin M., Dreval L., Vodopyanova A. Mixing enthalpy of liquid Cu–Hf–Ni alloys at 1873 K //Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2017. – Т. 128. – №. 3. – С. 1753-1763. – DOI: https://doi.org/1007/s10973-016-6060-z
 2. Anna Vodopyanova, Liya Dreval, Pavel Agraval, Mikhail Turchanin Investigation of the components interaction in the liquid glass-forming  Ni–Ti–Hf  alloys // XVIII Intern. Scientific Conf. New techn. achiev. in metallurgy, mat. eng. prod. eng., Czestochowa, Poland, 31 May –2 Junt, 2017.– Series Monografie Nr 6, Vol. 1 – P. 88-91
 3. Водопьянова А. А., Турчанин М. А., Древаль Л.А., Агравал П. Г. Парциальные и интегральные энтальпии смешения жидких сплавов системы Cu–Тi–Hf // Вісник ДДМА. – 2017. – ¬№ 2 (41). – С.19-2
 4. Водопьянова А. А., Агравал П. Г., Турчанин М. А. Прогнозирование концентрационной области аморфизации жидких расплавов системы Cu–Ni–Ti–Hf // Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві: матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25–28 вересня 2017 р. / за заг. ред. А. М. Фесенка, М. А. Турчаніна. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 35-36
 5. Водопьянова А.А., Агравал П. Г., Турчанин М. А. Экспериментальное изучение термодинамических свойств жидких сплавов системы Cu–Ti–Hf // Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві: матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25–28 вересня 2017 р. / за заг. ред. А. М. Фесенка, М. А. Турчаніна. –Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 37-38
 6. Водопьянова А. А., Агравал П. Г., Турчанин М. А., Древаль Л. А. Термодинамические свойства жидких сплавов систем Cu–Ni–(Ti, Zr, Hf) // Перспективні технології, матеріали та обладнання у ливарному виробництві: матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25–28 вересня 2017 р. / за заг. ред. А. М. Фесенка, М. А. Турчаніна. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 39-40

 

2018

 1. Турчанин М. А. Термодинамічне моделювання фазових рівноваг в системі Cu–Hf–Ti / Турчанин М. А., Агравал П. Г., Водопьянова А. А. // Современные проблемы физического материаловедения. Вып. 26: Труды Института пробл. материаловедения им. И. Н. Францевича НАНУ. Серия “Физико-химические основы технологии порошковых материалов”. ― Киев, 2018. ― C. 236–241.
 2. Turchanin М.А. Рrediction of glass formation composition ranges for multicomponent melts in the framework of the CALPHAD method / A. Turchanin, P. G. Agraval, T. Ya. Velikanova and A. A. Vodopyanova // Powder Metallurgy and Metal Ceramics – 2018. – Vol. 57. – Nos. 1–2– P.57–70
 3. Agraval P. G. Mixing Enthalpies of Liquid Cu–Hf–Ti Alloys by High-Temperature Calorimetry / P. G. Agraval, M. A. Turchanin, A. A. Vodopyanova and L.A. Dreval // Powder Metallurgy and Metal Ceramics –2018. – Vol. 59. – Nos. 5–6 – P.121–127.
 4. Турчанин М. А. Термодинамические свойства многокомпонентных аморфообразующих жидких сплавов / М.А. Турчанин, П.Г. Агравал, А. А. Водопьянова // Український хімічний журнал –2018. – Т.84, № 5 – С. 34–49.
 5. Турчанин М. А., Агравал П. Г., Великанова Т. Я., Водопьянова А. А. Прогнозирование концентрационных областей аморфизации многокомпонентных расплавов в рамках CALPHAD-метода // Порошковая металлургия – 2018. – №1–2. – С. 75–92/

 

2019

 1. Водоп’янова, Г. О. Діаграма стану системи Cu–Hf–Ti / Водоп’янова Г. О., Турчанін М. А., Агравал П. Г., Древаль Л. О. // Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві: матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 15–18 жовтня 2019 р. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С. 56–57.
 2. Водоп’янова, Г. О. Взаємодія компонентів у рідких сплавах системи Ni–Ti– Hf / Водоп’янова Г. О., Сорокіна К. В., Турчанін М. А., Агравал П. Г. // Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві: матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 15–18 жовтня 2019 р. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С. 60–62.
 3. Водоп’янова, Г. О. Моделювання технологічних умов отримання об’ємних аморфних сплавів / Водоп’янова Г. О., Сорокіна К. В., Турчанін М. А., Агравал П. Г. // Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві: матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 15–18 жовтня 2019 р. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С. 58–59.

 

2020

 1. Turchanin, M. Calorimetric Investigation of the Mixing Enthalpy of Liquid Hf-Ni-Ti Alloys and Thermodynamic Properties and Chemical Ordering in Quaternary Liquid Cu-Hf-Ni-Ti Alloys / M. Turchanin, P. Agraval, L. Dreval, A. Vodopyanova // J. Phase Equilib. Diffus. – 2020. – Vol.41, No.4. – P.469-490.
 2. Агравал, П. Г. Температурно-концентраційна залежність термодинамічних функцій змішування розплавів Co–Cr–Cu–Fe–Ni / П. Г. Агравал, Л. О. Древаль, М. А. Турчанін, Г. О. Водоп’янова // Порошковая металлургия – 2020. – № 11/12. – С. 113-126.

 

2021

 1. Agraval P. G., Dreval L. O., Turchanin M. A., & Vodopyanova A. Temperature–Composition Dependence of Thermodynamic Mixing Functions of Co–Cr–Cu–Fe–Ni Melts //Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2021. – Т. 59. – №. 11. – С. 703-714. – DOI: https://doi.org/1007/s11106-021-00205-5
 2. Турчанін М. А., Агравал П. Г., Водоп’янова Г. О., Корсун В.А., Древаль Л. О. Ентальпії змішування рідких сплавів Co–Cu–Hf та закономірності зміни термодинамічних властивостей в ряду аморфоутворюючих розплавів Co–Cu–(Ti, Zr, Hf) // Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві : матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції, 21–24 вересня 2021 р.– Краматорськ : ДДМА, 2021. – С. 126-127
 3. Агравал П. Г., Турчанін М. А., Водоп’янова Г. О., Корсун В.А., Древаль Л. О. Ентальпії змішування рідких сплавів трикомпонентних аморфоутворюючих систем Fe–Ni–(Ti, Zr, Hf) при 1873 К // Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві : матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції, 21–24 вересня 2021 р.– Краматорськ : ДДМА, 2021. – С.12-13
 4. Агравал П. Г., Турчанін М. А., Водоп’янова Г. О., Корсун В.А., Древаль Л. О. Термодинамічні властивості аморфоутворюючих розплавів Fe–Ni–(Ti, Zr, Hf) // Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві : матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції, 21–24 вересня 2021 р.– Краматорськ : ДДМА, 2021. – С. 14-16
 5. Агравал П. Г., Турчанін М. А., Водоп’янова Г. О., Корсун В.А., Древаль Л. О. Ближній хімічний порядок в розплавах Fe–Ni–(Ti, Zr, Hf) і прогнозовані концентраційні області їх аморфізації// Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві : матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції, 21–24 вересня 2021 р.– Краматорськ : ДДМА, 2021. – С.17-19
 6. Турчанін М. А., Агравал П. Г., Водоп’янова Г. О. Закономірності зміни термодинамічних функцій змішування рідких сплавів в ряду трикомпонентних систем (Fe, Co, Ni, Cu)–Ti–Zr // Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві : матеріали VІІІ міжнародної науково-технічної конференції, 21–24 вересня 2021 р.– Краматорськ : ДДМА, 2021. – С.124-125
 7. Agraval P., Turchanin M., Dreval L., Vodopyanova A., Korsun V. Thermodynamic Mixing Functions of the Fe–Ni–Zr Liquid Alloys // Abstract & Proceeding book IV EastWest Chemistry Conference, Istanbul, Turkey, October 7–9, 2021. – P. – 67.
 8. Turchanin M., Agraval P., Dreval L, Vodopyanova A, Korsun V Mixing Enthalpy of the Co–Ti–Hf Liquid Alloys and Regularities of the Function Change in the Row of the Ternary (Co, Ni, Cu)–Ti–Hf Glass Forming Melts // Abstract & Proceeding book IV EastWest Chemistry Conference, Istanbul, Turkey, October 7–9, 2021. – P. 34.