ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри
Д.Ю. Міклухін, 1962р

Кафедра технології та обладнання ливарного виробництва (ТОЛВ), а раніше – кафедра ливарного виробництва - одна з найстаріших кафедр ДДМА. Вона є визнаним в Донецькому регіоні та України центром наукової та навчально-методичної роботи по ливарному виробництву.

Кафедра була утворена в 1952 році. Раніше викладачі кафедри вели підготовку фахівців без відриву від виробництва. Перший випуск фахівців-ливарників вечірнього відділення тоді ще Краматорської філії Донецького політехнічного інституту було здійснено в 1957 році. Як самостійна одиниця, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів Краматорського індустріального інституту (КІІ) була організована і затверджена Мінвузом УРСР в 1961 році.

Склад кафедри, 1961-65 р.р.

ППершим завідувачем кафедри став канд. техн. наук Д. Ю. Міклухін, який сформував викладацький склад кафедри, налагодив зв'язки з промисловими підприємствами і науково-дослідницькими інститутами. Перші викладачі кафедри: канд. техн. наук М. Я. Бєлкін, канд. техн. наук Г. І. Єжов, Л. К. Богданова, Л. С. Петрик, А. Ф. Чухлебов, К. Ф. Майданюк. У 1967 р. до викладацького складу кафедри приєднався старший викладач В. К. Заблоцький.

Склад кафедри МЛВ, 1976 р.

У 1965 р. відбувся перший випуск ливарників денної форми навчання. До 1976 р. кафедра випускала інженерів за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів »(ЛВ) на денному і вечірньому відділеннях і за спеціальністю «Машини ливарного виробництва» (МЛВ) лише на вечірньому відділенні. Набір студентів на денне відділення за спеціальністю МЛВ розпочато з 1973 року.

У 1976 р. кафедра була розділена на дві кафедри: кафедру ливарного виробництва чорних і кольорових металів і кафедру машин і технології ливарного виробництва, надалі перейменовану в кафедру машин і технології автоматизованого ливарного виробництва. У 1988 р. обидві кафедри були об'єднані знову під однією назвою «Технологія і обладнання ливарного виробництва»..

У різний час, починаючи з 1957 р., завідувачами кафедри були:

 • канд. техн. наук, доц. Михайло Якович Бєлкін;
 • канд. техн. наук, доц. Дмитро Юхимович Міклухін;
 • канд. техн. наук, доц. Анатолій Іванович Біловодченко;
 • канд. техн. наук, доц. Іван Федорович Малахов;
 • канд. техн. наук, доц. Григорій Іванович Єжов;
 • канд. техн. наук, доц. Вадим Миколайович Денисенко;
 • канд. техн. наук, доц. Віктор Григорович Глущенко;
 • канд. техн. наук, доц. Валентин Тихонович Іванов;
 • канд. техн. наук, доц. Євген Андрійович Мандрик;
 • д-р техн. наук, проф. Іван Костянтинович Марченко;
 • канд. техн. наук, доц. Анатолій Миколайович Фесенко;
 • д-р техн. наук, проф. Заблоцький Володимир Кирилович
 • д-р хім. наук, проф. Турчанін Михайло Анатолійович

Бєлкін М. Я

Біловодченко А. І.

Малахов І. Ф.

Єжов Г. І.

Денисенко В. М.

Глущенко В. Г.

Іванов В. Т.

Мандрик Є. А.

Марченко І. К.

Фесенко А. М.

Заблоцький В. К.

Турчанін М. А.

В даний час кафедрою завідує кандидат хімічних наук, доцент Агравал Павло Гянович.

З моменту утворення на кафедрі сформувався кваліфікований викладацький склад, який відпрацював зміст і методики викладання. Були визначені пріоритетні наукові напрямки та впроваджені у виробництво результати ряду робіт зі значним економічним ефектом, захищені кандидатські та докторська дисертації.

Випускники та викладачі кафедри, 2005р.

ККафедра постійно розвиває і зміцнює свою лабораторну та навчально-виробничу базу. Налагоджено зв'язки з передовими підприємствами, спорідненими кафедрами, академічними і науково-дослідними інститутами.

Наукові проекти кафедри виконуються в тісному співробітництві з провідними науковими центрами України та СНД: Національним технічним університетом «КПІ»; Інститутом проблем матеріалознавства Національної академії наук України; Інститутом металофізики Національної академії наук України; Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів Національної академії наук України; Технологічним університетом МІСіС (м. Москва), Донецьким технічним університетом, Приазовським державним технічним університетом.

Переможці Всеукраїнської олімпіади з ливарного виробництва, Дніпродзержинськ, 2007р. ст. гр. ЛВ – 02-2 Радомський О. С., Сібгатулін О. Р., Тарасенко О. В.

За час свого існування кафедра ТОЛВ випустила понад 5000 молодих спеціалістів, які працюють в Україні і країнах ближнього зарубіжжя. Серед випускників кафедри понад 30 кандидатів наук, директора промислових підприємств, головні і провідні фахівці виробництв, банкіри, підприємці, керівники міських, обласних і державного рівнів.

Переможці Всеукраїнської олімпіади з ливарного виробництва: ст. гр. ЛВ-03-1, 2 М. О.Царьова, Л. В. Таган (Горбаньова), О. С. Андрєйкіна разом із А. П. Єрьоменком, доц. ДДТУ, В. В. Луньовим, проф. ЗНТУ (Дніпродзержинськ, 2009 р.)

Про досить високий рівень підготовки студентів - ливарників свідчать результати участі їх у Всеукраїнській олімпіаді з ливарного виробництва й конкурсах студентських наукових праць. За останні роки студенти кафедри ТОЛВ на олімпіаді, яка щорічно проводиться міністерством освіти й науки України, впевнено входить у трійку найсильніших команд країни. На конкурсах студентських наукових праць студенти кафедри так само мають нагороди як регіонального, так і міжнародного значень.


Результати участі студентів кафедри у Всеукраїнській олімпіаді з ливарного виробництва

Рік проведення олімпіади П.І.Б. студентів Персональне місце Командне місце
2006 Молчанова У. 11 3
Солорєв О. 12
Дрєваль Л. 5
2007 Тарасенко О. 5 1
Сібгатулін О. 1
Радомський О. 8
2008 Таган (Горбаньова) Л 1 1
Царьова М. 6
Андрйкіна О. 7
2009 Волошинова І. 5 4
Макаренко А. 9
Соловйов М. 17
2010 Несчетний В. 2 3
Максименко 11
Тишечко Г. 9
2011 Чугайов А. 10 5
Панов І. 15
Бєлобров Є. 14
2012 Ліннік І. 5 3
Махмудова А. 9
Пономарьов А. 15
2013 Райковський Є. 6 4
Скок Р. 15
Мукановська Л. 12

Учасники Всеукраїнської олімпіади з ливарного виробництва 2009 р.: Волошинова І., Макаренко А., Соловйов М. і студенти ОНПУ та КПІ

 Починаючи з 2008 р., на базі кафедри ТОЛВ щорічно відбувається Міжнародна науково – технічна конференція «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві», в якої приймають участь провідні науковці та фахівці-ливарники України, країн СНД та Європи.

Міжнародна конференція 2009 р.

У 2009 р. в ДДМА на базі кафедри було проведено V з'їзд Ливарників України та 2 Міжнародна науково – технічна конференція.

Вчені кафедри беруть участь у Міжнародній науковій програмі «MSIT Binary Evaluation Program», яка проводиться Міжнародним центром хімії речовин (м. Штутгарт, Німеччина).

В 2012 році д. т. н., професор Турчанін М. А. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

В даний час навчальний процес і наукову роботу на кафедрі ведуть 9 викладачів, у тому числі 1 професор, 5 доцентів, 2 старших викладачів, 1 асистент. Кафедра має 5 навчальних аудиторій, комп'ютерний клас, 4 лабораторії, оснащені різноманітним обладнанням.