ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія кафедри
Д.Ю. Міклухін, 1962р

Кафедра технології та обладнання ливарного виробництва (ТОЛВ), а раніше – кафедра ливарного виробництва - одна з найстаріших кафедр ДДМА. Вона є визнаним в Донецькому регіоні та України центром наукової та навчально-методичної роботи по ливарному виробництву.

Кафедра була утворена в 1952 році. Раніше викладачі кафедри вели підготовку фахівців без відриву від виробництва. Перший випуск фахівців-ливарників вечірнього відділення тоді ще Краматорської філії Донецького політехнічного інституту було здійснено в 1957 році. Як самостійна одиниця, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів Краматорського індустріального інституту (КІІ) була організована і затверджена Мінвузом УРСР в 1961 році.

Склад кафедри, 1961-65 р.р.

ППершим завідувачем кафедри став канд. техн. наук Д. Ю. Міклухін, який сформував викладацький склад кафедри, налагодив зв'язки з промисловими підприємствами і науково-дослідницькими інститутами. Перші викладачі кафедри: канд. техн. наук М. Я. Бєлкін, канд. техн. наук Г. І. Єжов, Л. К. Богданова, Л. С. Петрик, А. Ф. Чухлебов, К. Ф. Майданюк. У 1967 р. до викладацького складу кафедри приєднався старший викладач В. К. Заблоцький.

Склад кафедри МЛВ, 1976 р.

У 1965 р. відбувся перший випуск ливарників денної форми навчання. До 1976 р. кафедра випускала інженерів за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів »(ЛВ) на денному і вечірньому відділеннях і за спеціальністю «Машини ливарного виробництва» (МЛВ) лише на вечірньому відділенні. Набір студентів на денне відділення за спеціальністю МЛВ розпочато з 1973 року.

У 1976 р. кафедра була розділена на дві кафедри: кафедру ливарного виробництва чорних і кольорових металів і кафедру машин і технології ливарного виробництва, надалі перейменовану в кафедру машин і технології автоматизованого ливарного виробництва. У 1988 р. обидві кафедри були об'єднані знову під однією назвою «Технологія і обладнання ливарного виробництва»..

У різний час, починаючи з 1957 р., завідувачами кафедри були:

 • канд. техн. наук, доц. Михайло Якович Бєлкін;
 • канд. техн. наук, доц. Дмитро Юхимович Міклухін;
 • канд. техн. наук, доц. Анатолій Іванович Біловодченко;
 • канд. техн. наук, доц. Іван Федорович Малахов;
 • канд. техн. наук, доц. Григорій Іванович Єжов;
 • канд. техн. наук, доц. Вадим Миколайович Денисенко;
 • канд. техн. наук, доц. Віктор Григорович Глущенко;
 • канд. техн. наук, доц. Валентин Тихонович Іванов;
 • канд. техн. наук, доц. Євген Андрійович Мандрик;
 • д-р техн. наук, проф. Іван Костянтинович Марченко;
 • канд. техн. наук, доц. Анатолій Миколайович Фесенко;
 • д-р техн. наук, проф. Заблоцький Володимир Кирилович

Бєлкін М. Я

Біловодченко А. І.

Малахов І. Ф.

Єжов Г. І.

Денисенко В. М.

Глущенко В. Г.

Іванов В. Т.

Мандрик Є. А.

Марченко І. К.

Фесенко А. М.

Заблоцький В. К.

В даний час кафедрою завідує доктор хімічних наук, професор Михайло Анатолійович Турчанін.

З моменту утворення на кафедрі сформувався кваліфікований викладацький склад, який відпрацював зміст і методики викладання. Були визначені пріоритетні наукові напрямки та впроваджені у виробництво результати ряду робіт зі значним економічним ефектом, захищені кандидатські та докторська дисертації.

Випускники та викладачі кафедри, 2005р.

ККафедра постійно розвиває і зміцнює свою лабораторну та навчально-виробничу базу. Налагоджено зв'язки з передовими підприємствами, спорідненими кафедрами, академічними і науково-дослідними інститутами.

Наукові проекти кафедри виконуються в тісному співробітництві з провідними науковими центрами України та СНД: Національним технічним університетом «КПІ»; Інститутом проблем матеріалознавства Національної академії наук України; Інститутом металофізики Національної академії наук України; Фізико-технологічним інститутом металів і сплавів Національної академії наук України; Технологічним університетом МІСіС (м. Москва), Донецьким технічним університетом, Приазовським державним технічним університетом.

Переможці Всеукраїнської олімпіади з ливарного виробництва, Дніпродзержинськ, 2007р. ст. гр. ЛВ – 02-2 Радомський О. С., Сібгатулін О. Р., Тарасенко О. В.

За час свого існування кафедра ТОЛВ випустила понад 5000 молодих спеціалістів, які працюють в Україні і країнах ближнього зарубіжжя. Серед випускників кафедри понад 30 кандидатів наук, директора промислових підприємств, головні і провідні фахівці виробництв, банкіри, підприємці, керівники міських, обласних і державного рівнів.

Переможці Всеукраїнської олімпіади з ливарного виробництва: ст. гр. ЛВ-03-1, 2 М. О.Царьова, Л. В. Таган (Горбаньова), О. С. Андрєйкіна разом із А. П. Єрьоменком, доц. ДДТУ, В. В. Луньовим, проф. ЗНТУ (Дніпродзержинськ, 2009 р.)

Про досить високий рівень підготовки студентів - ливарників свідчать результати участі їх у Всеукраїнській олімпіаді з ливарного виробництва й конкурсах студентських наукових праць. За останні роки студенти кафедри ТОЛВ на олімпіаді, яка щорічно проводиться міністерством освіти й науки України, впевнено входить у трійку найсильніших команд країни. На конкурсах студентських наукових праць студенти кафедри так само мають нагороди як регіонального, так і міжнародного значень.

Починаючи з 2008 р., на базі кафедри ТОЛВ щорічно відбувається Міжнародна науково – технічна конференція «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві», в якої приймають участь провідні науковці та фахівці-ливарники України, країн СНД та Європи.

Міжнародна конференція 2009 р.

Вчені кафедри беруть участь у Міжнародній науковій програмі «MSIT Binary Evaluation Program», яка проводиться Міжнародним центром хімії речовин (м. Штутгарт, Німеччина).

В 2012 році д. т. н., професор Турчанін М. А. став Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

В даний час навчальний процес і наукову роботу на кафедрі ведуть 17 викладачів, у тому числі 2 професора, 6 доцентів, 6 старших викладачів, 3 асистента. Кафедра має 5 навчальних аудиторій, комп'ютерний клас, 4 лабораторії, оснащені різноманітним обладнанням.