ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

zubenco1.jpg

ЗУБЕНКО КАТЕРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

 

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри мовної підготовки

 

Дата народження: 09.07.1986р.

 

На кафедрі працює з 2008 р.

 

Робочий телефон: (0626) 41-88-13

 

Поштова скринька: timezubenko@gmail.comОсобиста сторінка:


Освіта:

2003-2008

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Cпеціальність:

Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література (англійська, французька)

 

Кваліфікація:

Викладач англійської, французької мов та зарубіжної літератури

Диплом

НК № 34619577

2009-2013

аспірантура Слов’янського державного педагогічного університету

2016-2018

магістратура, приватний навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

Спеціальність:

Фінанси, банківська справа та страхування (072)

Диплом

М18 № 089095

2018

атестація щодо володіння державною мовою у Донбаському інституті техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково – технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

 

Посвідчення:

№ 2789.02 від 06.03.2018р. (вільний рівень володіння)

Стажування:

2017

Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland) за програмою «Innovative technologies in science and education “European experience”» (128 годин).

Сертифікат

№ 039716 від 30.09.2017


Наукові здобутки:

Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук

Шифр спеціальності:

00.02.15

Назва спеціальності:

Загальне мовознавство

Захист:

24.04.2014р. у спеціалізованій вченій раді К 11.051.10  у Донецькому національному університеті імені В. Стуса

Тема дисертації:

«Принципи класифікації частин мови у європейському мовознавстві XIX - XX ст.»

Диплом

ДК № 022206.

Вчене звання:

доцент кафедри мовної підготовки


Дисципліни, які викладає:

 • Англійська мова
 • Французька мова
 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова. Підготовка до ЄВІ
 • Ділове та академічне письмо
 • Ділове листування

Методичне забезпечення навчальних курсів:

 1. Forming processes. Навчальний посібник для студентів-магістрантів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання / К. В. Зубенко. Краматорськ: ДДМА. 2015. 62 с. ISBN 978-966-379-734-2
 2. Computers and Engineering. Посібник для студентів спеціальностей 7.04030302 «Системи і методи прийняття рішень», 7.05020201 «Автоматичне управління технологічними процесами»/ Зубенко К. В. Краматорськ: ДДМА. 2017. 150 c. ISBN 978-966-379-854-3
 3. Англійська мова: навчальний посібник для студентів 1-го курсу економічних спеціальностей/ К. В. Зубенко, Лазуткіна Ю.А. Краматорськ: ДДМА, 2020. 103 с. ISBN 978-966-379-938-4
 4. Співавтор дистанційних курсів з англійської мови для студентів всіх форм навчання (онлайн платформа MOODLЕ).

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до Міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection:

 1. Zubenko K., Isakova Ye., Paziura N., Olekhnovych V., Ostashchuk V. A computer oriented model of blended learning of the English language. Науковий Вісник НГУ – Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2020. Вип. 3. с. 122-130. SCOPUS  DOI: http://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/122
 2. Valeriy Kassov, Elena Berezshnaya, Nikolay Malyhin, Yana Antonenko and Kateryna Zubenko (2021) Development of the Protection Coat for Metallic Structures Based on the Intercalated Graphite Compounds. Materials Science Forum. Actual Challenges in Materials Science and Processing Technologies II. Vol. 1045. pp 9-16. ISSN: 1662-9752. SCOPUS http://doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.1045.9
 3. Karnaukh, S. G., Markov, O. E., Shapoval, A. A., & Zubenko, K. V. (2022). Development and research of the stamp for cutting of a rolled stock with a differentiated clamp.FME Transactions,50(4), 674-682. SCOPUS http://doi:10.5937/fme2204674К

Публікації у фахових виданнях України:

 1. Зубенко К. В. Логіко-семантичний принцип класифікації частин мови в європейському мовознавстві XIX – початку XX ст. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2013. Т. 3. № 14 (273). С. 151–157.
 2. Зубенко К. В. Когнітивний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2014. №21. Серія «Лінгвістика». С. 29–32.
 3. Зубенко К. В. Принципи класифікації частин мови як наукова проблема. Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Ніжин, 2015. Кн. 3. С. 40-44.
 4. Зубенко К. В., Ковальова Г. М. Логічний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Бердянськ, 2015. Выпуск 7. С. 20-26
 5. Зубенко К.В., Ковальова Г. М. Компаративи як прагматичний аспект формування картини світу в гумористичному дискурсі Є. Гуцала та О. Ільченка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. Харків, 2016. C. 68-71.
 6. Зубенко К. В. The role of terminological dictionaries in learning foreign languages by students of technical colleges. Scientific journal VIRTUS. 2017. Issue № 12. p. 95-97.

Участь у наукових конференціях:

 1. Зубенко К. В. Семантичний принцип класифікації частин мови в мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст. Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності : збірник статей І Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2013 р.: в ІІІ ч. Бухарест. 2013. С. 102–106.
 2. Зубенко К. В. Лексико-грамматический принцип классификации частей речи в русском и украинском языкознании ХХ в. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. 2014. №4 (34): в 3-х частях. Ч. II. С. 108–111.
 3. Зубенко К. В. Les problemes des parties du discoursen francais. Збірник матеріалів науково-технічної конференції – тези доповідей ХХХVІ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науково-технічних працівників, аспірантів і студентів : Секція іноземних мов (16 квітня). Краматорськ: ДДМА. 2014. C. 31-34.
 4. Зубенко К. В. Rosetta Stone – master language with ease. Збірник матеріалів науково-технічної конференції – тези доповідей ХХХVІІ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науково-технічних працівників, аспірантів і студентів : Секція іноземних мов (16 квітня). Краматорськ : ДДМА. 2015. С. 19-20.
 5. Olena Berezshnay, Aleksey Razzhivin, Zubenko K. V. The Program Implementation of Remote Laboratory Operations for Multiple Users. Proceedings of the International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering. 2016. С. 189-194.
 6. Зубенко К. В. Фреймовий метод у навчанні іноземної мови професійного спрямування. XX-та Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки». Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2 – 3 июня 2016 г.). Харьков. 2016. с. 64-65.
 7. Зубенко К. В. Cooperative learning in the context of education humanistic paradigm. Pedagogika. Osiagniecia naukowe, rozwoj, propozycje na rok. Zakopane. 2016. P. 29-32. ISBN: 978-83-65608-31-4
 8. Зубенко К. В. Логічний принцип у мовознавстві ХІХ ст.-30-х рр. ХХ ст. Актуальні проблеми лінгвістичної методології та історіографії як найважливіших галузей науки про мову: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. Слов’янськ: ДДПУ. 2017. C. 37-42.
 9. Zubenko V. Linguistic and socio-cultural aspects of learning a foreign language. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць ХІII міжнародної науково-методичної конференції, 16–18 листопада 2021 року. Краматорськ: ДДМА. 2021. С. 50-53. ISBN 978-617-7889-04-4

Напрямки наукових досліджень:

 • Методика викладання іноземних мов
 • Морфологічні типологія та класифікація мов