ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Правила користування

1. Загальні положення

1.1. Правила користування науково-технічною бібліотекою академії розроблено у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР) із змінами і доповненнями згідно із Законом №1388-VI (1388-17) від 21.05.2009, Положенням про науково-технічну бібліотеку академії, затвердженим рішенням Вченої Ради від 28.10.2004, Типовими правилами користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України № 321 від 31.08.1998 із змінами та доповненнями № 319 від 25.05.2001.

1.2. Бібліотека академії є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки академії є складовою частиною загальнодержавної та довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою академії безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 38 (239) 131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується ректором.

2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії, учбово-консультаційних центрів, учні коледжу та технікуму, слухачі Малої академії, а також усі сторонні вузу особи, які мають право користуватися бібліотекою за формою читального залу.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, інших пунктах видачі літератури; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку академії та одержання читацького квитка користувачу необхідно подати залежно від категорії: студентський квиток, службове посвідчення, паспорт.

2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток, заповнюється читацький або електронний формуляр.

2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат протягом місяця після заяви про втрату.

2.8. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.

2.9. Навчальна література видається на учбовому абонементі на семестр, триместр або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.10. Для одержання літератури на учбовому абонементі читач подає читацький квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на книжковому формулярі за кожний одержаний примірник. Підпис читача засвідчує факт та дату видачі читачу літератури.

2.11. Наукова література видається на науковому абонементі професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості до 10 примірників строком на 45 днів, студентам та іншим категоріям читачів - до 5 примірників на 15 днів.

2.12. Реєстрація, облік читачів і виданих документів на науковому абонементі здійснюється в електронній формі з використанням штрихкоду на читацькому квитку. Електронна видача літератури проводиться тільки при наявності штрихкоду на читацькому квитку студента. Читач підтверджує отримання книг Pin-кодом, який прирівнюється до індивідуального підпису користувача. Читач має право в будь-який час ознайомитись зі станом свого електронного формуляра. Читачі відповідають за збереження штрихкодів на читацькому квитку та отриманих книгах.

2.13. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

2.14. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

2.15. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах.

2.16. З дозволу бібліотекаря читач має право робити ксерокопію усіх видань, за виключенням особливо цінних та рідкісних видань, копіювати які не дозволяється.

2.17. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються з дозволу проректора з наукової роботи.

2.18. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

2.19. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в жодному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.20. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.21. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.22. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

2.23. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість, втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

2.24. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.25. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.26. На час літніх канікул читачі повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.27. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.

2.28. Читачі, що закінчили академію, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.29. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.30. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін від 1 до 3-х місяців.

3. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи академії.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи академії, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційне обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

3.7. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового та культурного рівня бібліотечних працівників, створює комфортні умови для роботи читачів з різними джерелами інформації.

3.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів академії, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.10. Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА, внутрішнього та міжнародного книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.

3.13. Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

3.14. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.15. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

3.16. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.