ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Історія бібліотеки

В 1953 році при філії Донецького політехнічного інституту було створено бібліотеку. Штат бібліотеки складався з трьох співробітників. Володимир Огійoвич Суденко – завідувач, Віра Федорівна Обіщенко та Наталія Олександрівна Ольшанченко – бібліотекарі. Першу партію книг у кількості 200 примірників було отримано з бібліотеки Донецького політехнічного інституту 23 жовтня 1953 року.

Перший бібліотекар - В.Ф.Обіщенко. Кінець 50- х рр..

Площа бібліотеки становила 150 кв. метрів. Уже до кінця 1953 року фонд бібліотеки нараховував 6369 примірників. Серед них були цінні та рідкісні видання, наприклад: енциклопедичні словники Товариства «Бр. Гранатъ и К», видавців Ф. А. Брокгаузъ, А. Эфронъ, література з природознавства, архітектури, зібрання творів класиків російської та зарубіжної літератури, книги з дарчими написами відомих людей та інші видання, що становлять величезну історичну, пізнавальну та культурну цінність.

З травня 1956 року бібліотекою керує Ольшанченко Наталія Олександрівна. В 1960 році Краматорську вечірню філію Донецького політехнічного інституту було перетворено в самостійний Краматорський вечірній індустріальний інститут.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_pidrozdili_biblioteka_history_2.jpg

Бібліотекарі 60- х рр.

В період з 1961 по 1965 рік штат бібліотеки нараховував 14 співробітників. Вісім бібліотекарів мали вищу спеціальну освіту: Галуза Л.М., Коробка Ж.І., Карпенко В.Я., Кащенко Л.Г., Кричевська В.І., Курбат Л.І., Лісова Л.М., Копитько Л.І. В 1965 році збільшилося число читачів до 4475. Фонд виріс до 173000 примірників, і бібліотека переїхала до нового приміщення першого корпусу інституту площею 783 кв. метрів. Було організовано відділи обслуговування, комплектування і наукової обробки літератури, довідково-бібліографічний та два читальні зали на 225 посадкових місць.

В 1968 році директором бібліотеки була призначена Віра Григорівна Гризодуб.

Впровадження в практику роботи вузівських бібліотек відкритого доступу до книжкових фондів стало однією з найбільш прогресивних форм обслуговування читачів. Бібліотека продовжувала вдосконалювати нові форми і методи роботи.

У 1971 році фонд бібліотеки було розділено на науковий та навчальний. Ректорат надав бібліотеці нове приміщення у другому корпусі інституту площею 215 кв. метрів, в якому було організовано навчальний абонемент. На науковому абонементі ввели нову форму обслуговування: відмовилися від записної системи в читацьких формулярах викладачів, аспірантів і співробітників.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_pidrozdili_biblioteka_history_3.jpg

Колектив бібліотеки 1972 р.

Враховуючи потреби кафедр, було збільшено передплату на періодичні та інформаційні видання, їх кількість склала 597 назв. Через МБА бібліотека співпрацювала з 220 бібліотеками країни. В 1978 році штат бібліотеки збільшився до 43 співробітників.

У березні 1983 року директором бібліотеки призначена Жанна Іванівна Коробка, а заступником – Людмила Дмитрівна Білоусова. Бібліотека успішно вдосконалює форми і методи роботи, приділяє особливу увагу роботі зі студентами, формуванню фонду та ефективному його використанню, зміцненню матеріальної бази. У 1987 році було організовано два абонементи: молодших і старших курсів.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_pidrozdili_biblioteka_history_4.jpg

Колектив бібліотеки 1987 р.

В 1990 році фонд бібліотеки склав 456081прим.; кількість читачів – 4673; відвідувань – 181703; книговидач – 120752. У 1995 році було організовано читальний зал економічної літератури.

В 2000-2003рр. одним з основних завдань бібліотеки було формування фонду економічної літератури. Фонд бібліотеки поповнився на 63014 прим., з них: 19243 прим. економічної літератури.

Суттєво покращилася забезпеченість навчальною літературою кафедр: гуманітарної освіти, філософії, математики, фізики, технічної механіки, ОКММ, графіки, електротехніки, іноземних мов. У цей період бібліотека виписує 167 назв журналів та газет и забезпечує інформаційні потреби вчених і фахівців академії.

До кінця 2004 року фонд бібліотеки склав 615240 примірників. Число читачів бібліотеки – 11814. Кількість відвідувань – 323670, денна відвідуваність близько 1000 людей. Кількість книговыдач – 667110.

Ректоратом академії було прийнято ряд практичних заходів щодо розвитку бібліотеки, відновленню та збагаченню інформаційних ресурсів, впровадженню автоматизації бібліотечного обслуговування, поліпшенню матеріальної бази. Основним напрямком у роботі бібліотеки стає використання комп'ютерних інформаційних технологій.

У вересні 2004 року впроваджено автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему «УФД/Библиотека», яка відповідає міжнародним стандартам та передбачає поетапну автоматизацію всіх бібліотечних процесів. На основі АБІС «УФД/Бібліотека» розпочато створення електронного каталогу, автоматизоване комплектування фонду, обробка нових надхождень, створення баз даних праць викладачів академії, книгозабезпеченості навчального процесу та ін. Бібліотеку підключено до локальної мережі академії та до мережі Internet, що дає можливість користувачам незалежно від свого місцезнаходження оперативно одержувати інформацію з електронного каталогу про наявність документів, які є в бібліотеці.

b_300_0_16777215_00_images_ddma_pidrozdili_biblioteka_history_5.jpg

Колектив бібліотеки 2008р.

З вересня 2009 року абонемент наукової літератури перейшов на автоматизоване обслуговування студентів. Реєстрація, облік читачів та виданих документів на науковому абонементі здійснюється в електронній формі з використанням штрихкодів на книгах та на читацьких квитках.

З метою подальшого сприяння самостійній роботі студентів, підвищенню задоволення їх інформаційних потреб у кінці 2012 року організовано електронний читальний зал з підключенням до локальної мережі академії та Інтернет.

Сьогодні електронний каталог бібліотеки налічує більш 200 тис. назв документів: книги та статті з журналів, статті зі збірників наукових праць, ГОСТи та ДСТУ, дисертації, автореферати дисертацій, звіти з НДР, оглядова інформація, описи винаходів до авторських свідоцтв, журнали та газети.