ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукові видання

Підручники і навчальні посібники кафедри Менеджмент

Антикризисный менеджмент (Коваленко Г.А.)
ДГМА, 2009

Дослідження в проектах (Каїра З.С., Мироненко Є.В., Рекова Н.Ю.), Краматорськ, 2017

Історія економіки та економічної думки
(Болотіна Є.В., Мішура В.Б., Шевченко О.М., Чуніхіна Т.С.)
ДДМА, 2011

Історія економіки та економічної думки.
Сучасні економічні теорії.
(Шевченко О.О.)
Центр учбової літератури, 2012

Кадровый аудит и оценка персонала
(Савельева В.С.)
ДГМА, 2007

Корпоративна культура сучасного підприємства
(Коваленко Г.О., Остафійчук А.В.)
ДДМА, 2011

Маркетинг машинобудівного виробництва
(Корж М.В.)
ДДМА, 2006

Курс лекций по менеджменту организаций
(Анохина Л.А.)
Краматорк, 2005

Міжнародна економіка
(Шевченко О.О.)
ДДМА, 2012

Операційний менеджмент
(Шашко В.О., Фоміченко І.П.)
Краматорськ, 2011

Організаційна поведінка
(Савельева В.С., Єськов О.Л., Вакуленко В.М.)
Центр учбової літератури, 2012

Практикум по курсу "Основы психологии и педагогики"
(Кудерская Т.В., Ящишина Ю.Н.)
ДГМА, 2005

Сборник заданий по курсу "Основы психологии и педагогики"
(Дьяков С.И., Кудерская Т.В., Ящишина Ю.Н.)
ДГМА, 2005

Особенности поведения институтов совместного инвестирования в региональном аспекте
(Симонова В.С., Волошина Е.А.)
ДДМА, 2011

Сбоник ситуационных задач и тестовых заданий по правилам этикета
(Кудерская Т.В., Лелеко В.В., Шарапа С.В., Ящишина Ю.Н.)
ДГМА, 2008

Психология и педагогика. Учебное пособие к самостоятельной работе студентов заочного отделения.
(Кудерская Т.В., Ящишина Ю.Н.)
Краматорск, 2009

Развитие культуры организации: гуманизация, качество деятельности, успех
(Ковалевский С.В., Медведева О.А., Мироненко Е.В., Хает Г.Л., Еськов А.Л.)
ДГМА, 2008

Риск-менеджмент. Учебное пособие.
(Мироненко Е.В., Фомиченко И.П., Кондратенко О.А., Баркова С.А.)
Краматорськ, 2011

Курс лекцій з дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
(Болотіна Є.В., Мішура В.Б.)
ДДМА, 2006

Социология. Контрольные задания.
(Болотина Е.В., Мишура В.Б.)
ДГМА, 2007

Соціологія. Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання
(Болотіна Є.В., Мішура В.Б.)
ДДМА, 2016

Методичний посібник для вивчення курсу "Соціологія"
(Болотіна Є.В., Мішура В.Б.)
ДДМА, 2005

Стратегічне управління підприємством
(Мироненко Є.В., Остафійчук А.В., Фоміченко І.П.)
ДГМА, 2011

Теоретичні аспекти статегічного управління комплексним розвитком конкурентноспроможності регіону
(Сімонова В.С., Волошина О.О.)
ДДМА, 2010

Трудові ресурни регіонів: просторове розміщення та підвищення ефективності використання
(Решетило В.П., Міщенко Н.С., Шубна О.В.)
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014

Управление деловой карьерой
(Еськов А.Л., Савельева В.С.)
ДГМА, 2005

Управління діловою кар'єрой
(Савельева В.С., Еськов А.Л.)
Центр учбової літератури, 2007

Управління конкурентоспроможністю підприємства
(Фоміченко І.П., Шашко В.О., Баркова С.О., Кондратенко О.О.)
Краматорськ, 2011

Финансовый менеджмент
(Рекова Н.Ю., Мироненко Е.В.)
ДГМА, 2009