ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

МФ

Кафедра математики та моделювання

Науково-дослідна робота студентів

 

Впродовж 2020-2021 н. p.p. студентами під керівництвом викладачів кафедри математики та моделювання зроблено більше 13 доповідей та опубліковано 10 наукових робіт. Студенти активно займаються науковою роботою і виступають на науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів, приймають участь у науково-практичних семінарах.

 

Зокрема, кількість магістрів спеціальності 014 Середня освіта (математика,) які залучені до наукової діяльності, склала 89%, більше 50% магістрів мають неодноразові публікації. Протягом 2020-21 н. рр. магістри представили доповіді на:

Міжнародній онлайн-конференції для вчителів шкіл, науковців, викладачів ВНЗ "Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика», присвячена видатному математику О.В.Погорєлову, яка проходила з 23.03 по 25.03 в Харківьскому національному університеті ім. В .Н. Каразіна;

Всеукраїнському науково-практичному онлайн семінарі у рік математики в Україні «Шкільна математична освіта і обдарованість» (18 березня 2021 року);

Дистанційній Всеукраїнській науковій конференції (з міжнародною участю) "Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики" до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань;

Всеукраїнській науково- практичній конференції студентів та молодих вчених «Математика та математичне моделювання у сучасному технічному університеті» (26-27 квітня 2021 року) та ін.


Також, студенти залучені до дослідницької діяльності з фундаментальної та прикладної математики, методики її навчання, економіко-математичного моделювання через написання міждисциплінарних курсових робіт та кваліфікаційних проектів

Міждисциплінарні курсові проекти магістрів:

Левковская
Аврамов
Ткаченко

Перелік тем  кваліфікаційних робіт магістрів на 2021-22 н. рр.

ПІБ

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

Аврамов  Є.О.

Використання задач прикладного змісту із застосуванням похідної на уроках математики у старшій школі

канд. техн. наук, доцент, Грудкіна Н. С.

Висоцька  Л. Є.

Методичні основи використання інноваційних освітніх технологій на уроках математики та економіки в закладах загальної середньої освіти.

канд. пед. наук, доцент, Загребельний С.Л.

Іршенко  Є. О.

Використання математичних пакетів для кращого засвоєння математики у процесі навчання в закладах середньої освіти.

канд. пед. наук, доцент, Загребельний С.Л.

Крутенко  А. В.

Застосування сучасної теорії тестування для оцінювання знань.

канд. фіз.-мат. наук, доцент, Костіков О.А.

Лапченкова  А. О.

Засоби навчання математики та економіки учнів закладів середньої освіти в процесі використання хмарних технологій.

канд. пед. наук, доцент, Загребельний С.Л.

Левковська  А. О.

Використання задач економічного змісту, що розв’язуються на основі аналітичної геометрії, для опанування елементів математичного моделювання в старшій школі

канд. техн. наук, доцент, Шевцов С.О.

Рассошенко  А. П.

Формування математичної компетентності учнів на уроках математики в закладах загальної середньої освіти

канд. пед. наук, доцент, Загребельний С.Л.

Ткаченко  Я. М.

Наукова комунікація і дослідницька діяльність як центральна складова безперервної академічної освіти математика: нові ролі та функціональні можливості

канд. фіз.-мат. наук, доцент, Ровенська О.Г.

Штейнерт  О. С.

Використання математичних методів до підвищення фінансової грамотності учнів старших класів.

канд. пед. наук, доцент, Загребельний С.Л.

 

Студентський науковий гурток математичні студії

Студентський науковий гурток «Математичні студії» призначений для організації дослідницької роботи з математики студентів Донбаської державної машинобудівної академії.

 

Метою роботи гуртка «Математичні студії» є розвиток творчого потенціалу учасників, формування у них компетенцій та навичок щодо планування та здійснення наукових досліджень у контексті проблем, пов'язаних з математичною теорією та теорією і методикою навчання математики.

 

До роботи гуртка залучаються студенти академії, які цікавляться проблемами чистої та прикладної математики, теорії ймовірності, математичної статистики, методики навчання, математичного моделювання та мають схильність до виконання наукової роботи. 

 

Робота гуртка включає в себе як теоретичні лекції, так і проведення дискусій, круглих столів, презентацій на актуальні теми, практичних семінарів, на яких студенти можуть опанувати та вдосконалити методику виконання наукової роботи з математики, роботи з науковими джерелами, отримати додаткову інформацію, пов'язану з майбутньою діяльністю в галузі математичних наук.

 

Основними завданнями гуртка є:

 

 • розвиток здібностей студентів до дослідницької діяльності з математики шляхом залучення їх до самостійної наукової та практичної роботи;
 • формування у студентів систематичних уявлень про наукову діяльність в математиці, її основні складники, новітні технології, основи ефективної роботи з інформацією, управління даними дослідження;
 • опанування студентами сучасних практик та пошукових технік для роботи з науковими джерелами, використання універсальних та спеціалізованих інформаційних ресурсів, сучасних веб-застосунків для різних етапів дослідження тощо.

 

Організаційні напрямки діяльності гуртка включають:

 

 • проведення засідань, заслуховування студентських доповідей;
 • підготовка студентів до участі у наукових конференціях, у тому числі до Всеукраїнськоії наукової конференції «Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя», яка проходить на базі ДДМА;
 • інформування учасників гуртка про проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, консультування під час роботи над тезами доповідей та статтями для публікації;
 • надання консультативної підтримки під час роботи над курсовими проектами з математичних дисциплін.

 

 

План роботи студентського наукового гуртка «Математичні студії» на 2020-2021 н. рр.

 

Назва заходу

Відповідальні особи

Термін проведення

Організаційне засідання

К. В. Власенко,

О. Г. Ровенська

вересень, 2020

Круглий стіл «Integration of Ukrainian young in European mathematical space: problems and prospects»

К. В. Власенко,

C. 0. Шевцов,

Є. Омельяненко (Мат-20)

Б. Петренко (КН-19-1)

жовтень, 2020

Семінар «Становлення математичної науки в Україні в XIX-XX ст.»

О. Г. Ровенська,

А. Закабула (ІСТ-19-1)

листопад, 2020

Семінар «Сучасні напрямки розвитку української математики: математична теорія керування, теорія наближення, теорія коливань»

О. Г. Ровенська,

М. В. Дзюба,

І. С. Дмитришин

грудень, 2020

Тренінг «Використання інформаційних ресурсів Web 2.0 під час роботи над міждисципліарним курсовим проектом (математика+економіка). Частина 1»

О. Г. Ровенська,

А. Расошенко (М-20м)

січень, 2021

Тренінг «Використання інформаційних ресурсів Web 2.0 під час роботи над міждисципліарним курсовим проектом (математика+економіка). Частина 2»

О. Г. Ровенська,

Є. Аврамов (М-20м)

лютий, 2021

Міні онлайн-конференція «Сучасна наукова комунікація у фундаментальних науках»

О. Г. Ровенська,

М. Черимпей (СА-19-1)

березень, 2021

Організаційне засідання, присвячене підготовці до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Математика в технічному університеті XXI сторіччя»

К. В. Власенко,

О. Г. Ровенська

квітень, 2021

Екскурсія до Інституту прикладної математики і механіки НАН України

І. С. Дмитришин,

М. В. Дзюба

травень, 2021

Презентація на тему «Прикладні математичні пакети для обробки даних та математичного моделювання».

Н. С. Грудкіна

Є. Омельяненко (Мат-20)

червень, 2021

 

12 листопада 2020 року проведено онлайн-семінар «Становлення і розвиток математичної науки в Україні у XIX-XXI ст.». Заслухано доповіді магістрів спеціальності 014 «Середня освіта (Математика)» Є. Аврамова, Я. Ткаченко, Л. Висоцької, А. Россошенко.

В роботі семінару також взяли участь стейкхолдери програми директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Костянтинівської міської ради Донецької області, канд. пед. наук, спеціаліст вищої категорії О. О. Загребельна та Голова групи «Молоді вчені ІПММ НАНУ», мол. наук. співр., канд. фіз.-мат. наук Є. О. Євгеньєва.

7 грудня 2020 року та 12 січня 2021 року проведено дистанційні тренінги з використання інформаційних ресурсів Web 2.0 під час роботи над міждисципліарним курсовим проектом (математика+економіка);

13 травня 2021 проведено міні онлайн-конференцію «Сучасна наукова комунікація у фундаментальних науках».

Впродовж 2020/21 н. рр в рамках роботи гуртка магістри кафедри математики та моделювання ДДМА представили доповіді:

на Міжнародній онлайн-конференції для вчителів шкіл, науковців, викладачів ВНЗ -"Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика», присвячена видатному математику О.В.Погорєлову, яка проходила з 23.03 по 25.03 в Харківьскому національному університеті ім. В .Н. Каразіна;

-Всеукраїнському науково-практичному онлайн семінарі у рік математики в Україні «Шкільна математична освіта і обдарованість» (18 березня 2021 року);

-Дистанційній Всеукраїнській науковій конференції (з міжнародною участю) "Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики" до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань;

ПЛАН

 роботи студентського наукового гуртка "Математичні студії" на 2021-22 н. рр.

 

Місяць

Назва заходу

Відповідальні

жовтень

Організаційне засідання

Астахов В.М.

Ровенська О.Г.

листопад

Підготовка до участі у щорічній Міжнародній науковій конференції «Сучасна освіта - доступність, якість, визнання»16-17 листопада 2021 р., м. Краматорськ, Україна

Ровенська О.Г.

Грудкіна Н.С.

грудень

Онлайн-семінар з розв'язання задач функціонального аналізу прикладного спрямування

Ровенська О.Г.

січень

Підготовка до участі в I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з математики

Ровенська О.Г.

Дмитришин І.С.

лютий

Онлайн-семінар з розв'язання задач шкільного курсу геометрії у профільних закладах середньої освіти

Грудкіна Н.С.

Дмитришин І.С.

березень

Тренінг з використання компьютерних засобів навчального призначення під час написання курсових і кваліфікаційних робіт

Загребельний С.Л.

квітень

Семінар з розв'язання диференціальних рівнянь у частинних похідних

Зозуля Є.С.

травень

Екскурсія до Інституту прикладної математики і механіки НАН України

Дмитришин І.С.

Зозуля Є.С.

червень

Тренінг з наукової комунікації  "Створення профілю молодого науковця"

Ровенська О.Г.

 

Математичні студії

Проект освітньої програми «Математика»

Проект освітньо-професійної програми «Математика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020р

Проект освітньо-професійної програми «Математика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021р

Проект освітньо-професійної програми «Математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020р

Проект освітньо-професійної програми «Математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021р


Шановні стейкхолдери, роботодавці та студенти, якщо у ВАС є пропозиції по внесенню змін у проект освітньо-професійної програми «Математика» для підвищення якості освіти, зв'яжіться з нами та ми розглянемо їх та внесемо корективи.

Пропозиції направляти за адресою E-mail: vm@dgma.donetsk.ua


Просимо долучитися до обговорення освітньо-професійної програми «Математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Просимо заповнити анкету для оцінки освітньої програми: Оцінка освітньої програми


Відгуки стейкхолдерів за 2020-2021 навч. рік:


Аврамов

Анкетування здобувачів1

Анкетування здобувачів2

Відгуки через Google Forms

Гніденко

Загребельна

Крутенко

Чумак

Євгеньєва

Методичне забезпечення для бакалаврів cпеціальності « 014 Середня освіта (математика)»

Навчально-методичні матеріали розроблено за підтримки громадської організації "SmartMaths"

ОПП «Математика» 2021

ОПП «Математика» 2020

План 014_2021_бакалавр_денна

План бакалавр_014 (денна)_2021

План 014_2020_бакалавр_денна

План бакалавр_014 (денна)_2020

Перелік компонент ОП

 

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2

Вступ до навчального процесу

Syllabus

Аналіз курсу

ОК 3

Історія України та української культури

ОК 4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 5

Алгебра

Syllabus

Курс лекцій

Практичні заняття та самостійна робота

Білети ККР, критерії оцінювання

Аналіз курсу

ОК 6

Основи економічної теорії

Syllabus 

Аналіз

ОК 7

Елементарна математика

Syllabus 

Аналіз

ОК 8

Ознайомча практика "Вступ до фаху"

ОК 9

Філософія

ОК 10

Математичний аналіз

Syllabus

Курс лекцій

Практичні заняття та самостійна робота

Білети ККР, критерії оцінювання

Аналіз курсу

ОК 11

Загальна психологія