ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

МОН запроваджує додаткову фінансову підтримку для вступників
01.jpg

Відтепер шансів вступити на освітню програму в омріяному закладі стало більше: студенти, які пре...

Понеділок, 22 липня 2024
Воркшоп «Дієве резюме для першої роботи: як новачку податись на вакансію та не пролетіти»
11.jpg

Work.ua хоче допомогти студентам зробити перший крок у професійному житті, бо кожен з нас був на...

Понеділок, 22 липня 2024
Подання заяв для вступу на бакалавра відкрито
1.jpg

19 липня почалося подання заяв до ЗВО для вступу на бакалавра. Йдеться про вступників на основі ...

П'ятниця, 19 липня 2024
Щоденник Кубка України з програмування
1.jpg

Липнева спека та канікули не завадили нашим кращим програмістам взяти участь у сьомому етапі Куб...

Четвер, 18 липня 2024
Як вберегтися від спеки
2.jpg

Цьогорічне літо б’є усі температурні рекорди. До таких високих температур, ще й у періоди відклю...

Середа, 17 липня 2024

Від Металургійного факультету до Факультету інтегрованих технологій і обладнання

15.jpg

Як відомо з архівних даних, у Краматорському індустріальному інституті в 1956 році був створений Металургійний факультет, де велась підготовка за спеціальностями «Ливарне виробництво» і «Обробка металів тиском» за вечірньою формою навчання. У перші десятиріччя кафедр факультету одним з основних завдань було формування складу кафедр висококваліфікованими спеціалістами, створення лабораторної бази для практичної підготовки молодих фахівців, чому сприяли підприємства міста і регіону.

З часом змінювалась система освіти України і вимоги до рівня підготовки. У результаті реорганізації факультетів Академії Металургійний факультет трансформувався у Факультет інтегрованих технологій і обладнання з відповідним складом кафедр, з яких шість – випускові і одна – загально-інженерна. Спеціальності факультету двічі успішно пройшли акредитацію, потім і освітні програми за двома рівнями. На теперішній час випускові кафедри здійснюють підготовку за дев’ятьма освітніми програмами бакалаврського рівня, шістьма програмами магістерського рівня і двома програмами третього рівня. Кожна кафедра укомплектована висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, серед яких вісім докторів наук, частка викладачів з вченими ступенями і званнями складає більше 80%. У довоєнний період зростала чисельність аспірантури, з 1995 до 2021 роки включно докторантами, викладачами факультету захищено більше 10 дисертацій доктора наук і більше 35 кандидата наук.

Вчені факультету продовжують активну наукову роботу, зокрема на міжнародному рівні, про що свідчать публікації у фахових виданнях України, міжнародних виданнях, які входять до наукометричних баз.

Далеко за межами країни відома наукова школа, яку очолює д-р техн. наук, професор І.С. Алієв. Пріоритетним тематичним напрямом наукових досліджень і науково-технічних розробок наукової школи є  розвиток ресурсозберігаючих процесів ОМТ на основі створення нових методів і аналізу закономірностей пластичного деформування. У цьому році команда кафедри (проф. О.Є. Марков і проф. І.С. Алієв) виграла конкурсну роботу, яка окремо фінансується з держбюджету. Науковці кафедри ОМТ ім. професора Л.М. Соколова протягом звітного періоду брали участь у проєкті програми Tempus ECOTESY «Міжрегіональна мережа для інноваційного розвитку техносфери екосистем на основі мікро- та нанооб’єктних технологій». Кафедрою ОМТ було організовано щорічний випуск збірників наукових праць ДДМА «Обробка матеріалів тиском» ISSN 2076-2151 та «Науковий Вісник ДДМА» ISSN 2219-7869 (online). У 2022 р. збірник ОМТ-Materials Working by Pressure переведений у категорію Б фахових видань України.

За останнє десятиріччя випускники кафедри, які нині є викладачами, отримували ряд нагород, зокрема стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених (канд. техн. наук Л. В. Таган  і канд. техн. наук  Х. В. Малій), премію Президента України для молодих вчених у галузі науки й техніки (д-р техн. наук  доц. Я. Г. Жбанков, д-р техн. наук, доц. Л. І. Алієва). За високі досягнення в науковій діяльності професору І.С. Алієву присвоєне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

10.jpg

Значних успіхів досягли науковці кафедри хімії і охорони праці під керівництвом д-ра хім. наук, професора А.П. Авдєєнка в галузі синтезу нових біологічно активних сполук і присадки для технологічних рідин. Організована ним дослідна лабораторія тонкого синтезу й мастильних матеріалів обладнана всім необхідним устаткуванням. Завдяки чому розроблені і впроваджені у виробництво середньо- і високотемпературні мастила. Результати роботи були представлені на Національній виставці високих технологій і конкурентоспроможної продукції «Укртехнологія». Синтезовані нові біологічно-активні речовини досліджуються як потенційні ліки. Скринінг у Міжнародному інституті раку (США, штат Меріленд) показав високу протиракову активність для багатьох видів пухлин.

Ряд синтезованих сполук показали високу протигрибкову та протимікробну активність. Деякі нові сполуки виявили сечогінні властивості значно вищі за такі для відомих ліків.

Розроблені середньо- та високотемпературні мастила, що містять нові фосфорорганічні присадки та є високоефективними при використанні у важко навантажених вузлах тертя кочення та ковзання.

Стартап-проєкт «Tech-Oil – консистентні мастила широкого спектру застосування» за авторством А.П. Авдєєнка, С.О. Коновалової, студентів А.В. Курган (гр. ХХП-20) і В.О. Ватраль (гр. ХХП-19) у 2021 році в стартап школі «Sikorsky Challinge» отримав перше місце.

За результатами виконаних досліджень опубліковано більше 600 наукових праць, зокрема в міжнародних виданнях, видано шість монографій.

11.jpg

На кафедрі інноваційних технологій і управління під керівництвом д-ра техн. наук, професора С.В. Ковалевського створено наукову лабораторію «Спеціальні методи оброблення деталей важкого машинобудування» та «Проблемну науково-дослідну лабораторію інтелектуальних і мобільних технологічних машин», яка є структурним підрозділом інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України. На кафедрі підготовлено дві докторські дисертації і більше 20 кандидатських, видано більше 30 монографій.

Уже більше 30 років кафедрою щорічно проводяться всеукраїнські і міжнародні наукові й методичні конференції, за результатами яких публікуються збірники наукових праць з перспективних технологій машинобудування та керування виробничими процесами, а також з нових технологій навчання. Цей напрям реалізувався у створенні Малого факультету (1990 р.), впровадженні модульної системи навчання (1992 р.), розробленні та впровадженні інтегрованих навчальних планів «Технікум – ВНЗ», створенні інтегрованої підготовки студентів за схемою «3-2-1» та дуальної освіти. Починаючи з 1997 року щорічно проводиться наукова конференція МАН з науково-промислового профілю. Враховуючи роботи в напрямі інноваційних технологій професор С.В. Ковалевський на конкурсній основі обраний членом Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості освіти в галузі знань «Механічна інженерія».

12.jpg

На кафедрі обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В.М. Карпенка основним напрямом наукової роботи є дослідження і розробка зварювальних матеріалів та технологій отримання біметалевого шару з заданими властивостями. Під керівництвом д-рки техн. наук, професорки Н.О. Макаренко та під егідою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України успішно була виконана науково-дослідна робота відповідно до договору з Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Геріке (Німеччина).

На базі кафедри, у період з 2009 до 2021 рік включно, було проведено декілька наукових конференцій (остання – в режимі онлайн), за матеріалами яких випущені збірники наукових праць. За останні 20 років опубліковано більше 600 наукових робіт, зокрема зі студентами, підготовлені три докторські дисертації, п’ять кандидатських.

Починаючи з 2013 року на базі кафедри проводиться Міжнародний конкурс магістерських дипломних проєктів і магістерських дисертацій студентів ЗВО з напряму підготовки «Зварювання».

13.jpg

Від загальноосвітньої до випускової пройшла шлях кафедра фізичного виховання і спорту, яку з 1968 до 2011 року очолював В.І. Філінков. У цей період робота кафедри була направлена на посилення спортивно-масової роботи, будівництво критого фізкультурно-оздоровчого комплексу, унікального скеледрому, тренажерних залів, спортивних кімнат у гуртожитках і спортивних майданчиків.

У 2018 році під керівництвом О.М. Олійника кафедра здійснила перший набір студентів на спеціальність «Фізична культура і спорт» за бакалаврським рівнем освіти.

На кафедрі створено наукову лабораторію «Фізичне виховання та кореляція рухових функцій учнівської молоді та студентів». З 2014 до 2022 року з ініціативи кафедри проведено низку всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. За матеріалами конференцій видані збірники тез. Результати наукової діяльності відображені в 17 монографіях, у п’яти підготовлених кандидатських роботах.

Студенти кафедри є переможцями змагань міжнародного рівня, серед них чемпіони і призери Європи і світу: О. Носач, О. Іванов, А. Грабар, В. Бордюг, Д. Сіваков, Т. Жидкова та ін.

14.jpg

Кафедра технологій і обладнання ливарного виробництва (ТОЛВ) – одна із найстаріших кафедр Академії, утворена в 1952 році. Після переїзду в третій корпус (1973 р.) і облаштування лабораторій, вчені кафедри велику увагу приділяють науковій роботі. Вчені кафедри займаються широким спектром питань, серед яких: ресурсозберігаючі технології, хіміко-термічна обробка металів, фізико-хімічні властивості металевих розплавів, формувальні матеріали.

Починаючи з 2008 р., на базі кафедри щорічно відбувається Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві», а також пройшов з’їзд ливарників України. У цих заходах беруть участь провідні науковці та фахівці-ливарники України та Європи. За результатами конференцій видаються збірники наукових праць.

У 1990 році, під керівництвом д-ра хім. наук, професора М.А. Турчаніна, на кафедрі створена лабораторія фізико-хімічних властивостей металевих розплавів. Результати роботи вчених проявились у виконанні декількох наукових тем, отриманих у результаті участі в різних конкурсах наукових проєктів, захисті кандидатських, випускниками кафедри, і двох докторських дисертацій, опубліковано більше 100 робіт у Scopus (90 – у Web of Science), майже 180 робіт – у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 12 монографій. Вчені кафедри брали участь у Міжнародній науковій програмі MSIT Binaty Evaluation Program, яка проводилась Міжнародним центром хімії речовин (Німеччина). У 2012 році д-р хім. наук, професор М.А. Турчанін став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Протягом десятків років на кафедрі основ проєктування машин (ОПМ) складалася наукова школа, основним напрямом роботи якої є розробка технологічних процесів, машин і механізмів з гідро-пружним і клино-шарнірним приводом. Результати роботи впроваджені у виробництво, пов’язане з процесами обробки металів тиском, підтверджені більше 300 патентами й авторськими свідоцтвами на винаходи, відображені в опублікованих статтях (більше 800), оприлюднені на науково-технічних конференціях різного рівня.

Пройшовши шлях у 70 років у складі КІІ-ДДМА колектив Факультету інтегрованих технологій і обладнання зробив вагомий внесок у розбудову Академії, її наукового потенціалу, підготовку фахівців, науковців, працівників освіти.

Олександр Гринь, декан ФІТО