ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Конференції

Академія – у сотні кращих вишів у рейтингу «ТОП-200»
img_2.jpg

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта», у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Obser...

Четвер, 09 липня 2020
Щодо відстрочки від літнього призову
img_1.png

Шановні абітурієнти, які вступають до Академії в 2020 році на основі дипломів «Молодший спеціалі...

Четвер, 09 липня 2020
ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВІКОМ 18–19 РОКІВ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ МОЖНА ПРОВОДИТИ ЛИШЕ ЗА ЇХНІМ БАЖАННЯМ
img_1.jpg

Через карантин, який було введено в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов д...

Вівторок, 07 липня 2020
Максимальний бал на ЗНО цього року зможуть отримати більше абітурієнтів
img_2.jpg

Цього року більше абітурієнтів зможуть отримати максимальні 200 балів за зовнішнє незалежне оцін...

Понеділок, 06 липня 2020

Програма конференції

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Публікація тез доповідей 15.05.17
Перший день конференції, відкриття конференції, пленарне засідання 15.05.17, о 13-30
Другий день конференції, інтернет секції 16.05.17
Публікація збірника на сайті 29.05.17

Модератор
Грудкіна Н. С., канд. техн. наук

ІНТЕРНЕТ-СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Історія математики

  • Белых Н. В. Математика в жизни и исследованиях Альберта Эйнштейна
  • Бірюкова Т. В., Олар О. І., Микитюк О. Ю. Деякі історичні аспекти становлення біометрії
  • Власенко К. В., Тертишна А. К. Історія розвитку поняття «Інтеграл»
  • Карпенко Л. М., Челпан В. М. Остроградський М. В.– гордість української нації
  • Мельник Н. В., Буликан А. В., Сусь Б. А. Остроградський – наш вітчизняний вчений
  • Паламарчук В. О. Карлаш (Панченко) Ю. Д. Історія застосування визначеного інтеграла у економіці
  • Паламарчук В. О., Савченко Г. Б. Історичний шлях теорії ймовірностей
  • Панова С. О. Історія математики як засіб професійної підготовки майбутніх учителів математики
  • Сверчевська І. А., Дідківська Т. В. Елементи історизму при навчанні математики
  • Терменжи Д. Є. Змішане навчання дисципліни «Історія математики»: авторський досвід
  • Терменжи Д. Є., Іванова І. С. Ігрові форми роботи на заняттях з дисципліни „Історія математики”
  • Чорна А. В. Компетентнісно-орієнтоване навчання елементам комбінаторики при поглибленому вивченні математики в старшій школі
  • Хом’юк В. В., Мамашвілі Л. О. Основні етапи розвитку поняття «Інтеграл»
  • Хом’юк І. В., Дернова Н. В. Історичний шлях матричного числення
  • Хом’юк І. В., Кабак В. Д. Історичний аспект введення поняття «Похідна»
  • Хом’юк І. В., Саєнко А. П. Історичний екскурс у теорію диференціальних рівнянь
  • Хом’юк І. В., Півошенко В. В. Історія розвитку поняття «Функція»
  • Хом’юк І. В., Поперечний К. С. Комплексні числа: історичний аналіз
 2. Методичні аспекти навчання математики у технічному університеті

  • Армаш Т. С. Формування компетентностей майбутнього вчителя математики під час вивчення лінійної алгебри
  • Баришовець П. П., Білоцький М. М., Муранов А. С., Муранов О. С. Узагальнення як вид навчального впливу при викладанні математики
  • Бобилєв Д. Є. Професійна спрямованість курсу «Дослідження операцій в транспортних системах»
  • Богоєва С. В. Методичні основи формування математичної культури студентів технічного університету спеціальності «програмна інженерія»
  • Власенко К. В., Сітак І. В. Розробка комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій
  • Гайдей В. О., Федорова Л. Б. Про застосування табличного запису інтегрування частинами
  • Гонгало Н. В. Характеристика освітніх програм підготовки майбутніх геодезистів у країнах близького зарубіжжя
  • Грицик Т. А. Векторна алгебра – основа математичної підготовки студентів технічного ВНЗ
  • Грудкіна Н. С., Котенко Т. М., Степанов А. І., Шуригіна Я. Г. Прикладні аспекти навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів під час викладання математичних дисциплін
  • Данченко М. М., Ломейко О. П., Сосницька Н. Л., Халанчук Л. В. Аналіз впливу рівня початкових знань з математики на результати навчання студентів
  • Діхтенко С. І., Колесников С. О. Використання графічного методу під час розв’язування рівнянь із параметрами
  • Карупу О. В. Про викладання окремих питань комплексного аналізу в рамках проекту англомовної освіти НАУ
  • Клочко В. І. Інтегрований підхід до формування фундаментальних знань з математики майбутніх інженерів
  • Ковальчук М. Б. Деякі аспекти активізації навчання вищої математики
  • Колесников С. А. Использование заданий физического содержания при изучении математики
  • Колесников С. О., Левандовська І. В. Удосконалення постановки навчальних завдань методом декомпозиції при вивченні дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
  • Коломієць А. А. Систематизація як засіб фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей
  • Кравченко В. И. Входной контроль как средство совершенствования математических знаний при изучении спецдисциплин студентами специальности КНИТ
  • Крамаренко Т. Г. Використання міжпредметних зв’язків у підготовці майбутнього вчителя математики
  • Левандовська І. В., Новікова Н. В. Методика використання наскрізних задач у викладанні математики для технічних спеціальностей у школі, технікумі і ВНЗ
  • Лиходєєва Г. В. Математичне моделювання в професійній підготовці викладача математики
  • Лов’янова І. В. Професійна спрямованість змісту навчання математики учнів технологічного профілю
  • Марченко Н. В. Формування економіко-математичної компетентності під час навчання вищої математики майбутніх економістів
  • Моторіна В. Г. Логічна організація навчального матеріалу - основа проектування технології навчання математики ВНЗ
  • Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Васіна Л. С. Деякі аспекти використання електронних підручників при викладанні вищої математики
  • Олешко Т. А. Про викладання теорії ймовірностей англійською мовою іноземним студентам НАУ
  • Орлова Н. Д. Деякі прийоми викладання дисципліни «Математичні методи наукових досліджень»
  • Павленко Т. В., Бірюкова Т. В. Особливості викладання математики
  • Пастирєва К. Ю. Деякі аспекти навчання математичних дисциплін у технічному університеті
  • Пахненко В. В. Про деякі методичні аспекти навчання аналітичної геометрії англомовних студентів НАУ
  • Петрук В. А. Сучасні проблеми якісної математичної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання
  • Підліснича Н. Г. Показники сформованості професійно-математичної компетентності майбутніх економістів
  • Потапова С. М. Використання інноваційних форм навчання математики в технічному університеті
  • Репета В. К., Репета Л. А. Викладання вищої математики іноземним студентам: проблеми і шляхи їх вирішення
  • Семенець С. П. Особливості змісту навчання математики в технічному університеті
  • Сітак І. В. Модель упровадження комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх фахівців з інформаційних технологій
  • Сітак І. В., Топчій А. О. Використання динамічних моделей у навчанні математики
  • Сосницька Н. Л., Кравець В. І., Кравець О. О. Навчання математики іноземних студентів у вишах агротехнологічного профілю
  • Степура И. В. Место фотограмметрии в лабораторных и исследовательских проектах
  • Тарасенкова Н. А., Коломієць О. М. Реалізація особистісного підходу як основа компетентнісного навчання аналітичної геометрії у ВНЗ
  • Хом’юк В. В. Розробка та структурування змісту математичних дисциплін як педагогічна умова формування математичної компетентності майбутніх інженерів
  • Хом’юк І. В., Салієва О. В. Організація роботи студентів на інтерактивних заняттях з вищої математики
  • Хом’юк І. В., Хом’юк В. В. Деякі аспекти підготовки викладачів для технічних університетів
  • Чернова Л. І. Роль евристичних методів у стимулюванні та мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні математики
  • Шевченко С. М., Жданова Ю. Д., Шевченко Г. В. Досвід проектування математичної освіти у технічному університеті напряму інформаційно-комунікаційних технологій
  • Шупчинська К. С. Математична гра як спосіб формування професійних компетентностей майбутнього викладача математики
 3. Математика та математичне моделювання

  • Алдакімов А. Г., Хількова Л. О. Розробка імітаційної моделі нестаціонарної дифузії
  • Арефьев А. Б., Кравченко В. И. Математическое и информационное моделирование профессиональной деятельности механика сто и ремонта автомобилей
  • Астахов В. Н., Буланов Г. С. О некоторых геометрических и экономических свойствах изоквант
  • Буланов Г. С., Астахов В. Н. К проблеме аппроксимации множества точек на плоскости
  • Булига В. С. Математичне моделювання одного процесу локальної обробки тиском
  • Буликан А. В., Мельник Н. В., Сусь Б. А. Особливості застосування теореми Остроградського-Гаусса у фізиці
  • Велько О. А., Моисеева Н. А. Математика и информатика для студентов гуманитарных специальностей: возможности междисциплинарного синтеза
  • Воронцова А. В., Пузирьов В. Є. Особливості навчання основ математичного моделювання учнів 5-6 класу
  • Графов В. В. О визуализации фазового пространства динамической системы в курсе преподавания дисциплины основы нелинейного анализа
  • Десятський С. П. Про варіацію квазіконформних автоморфізмів комплексної площини
  • Дзюба Л. Ф., Меньшикова О. В., Кусій М. І. Математичне моделювання динамічних процесів
  • Дьоміна Н. А., Морозов М. В. Моделювання стану електрона у кванторозмірних гетеро структурах
  • Замрій І. В., Веремчук А. О. Фрактальна функція, змодельована за допомогою поліосновного трисимвольного -зображення дійсних чисел
  • Зозуля Є. С., Дідевич К. C. Похідна другого порядку при розв’язуванні трансцендентних рівнянь, що містять параметр
  • Кадубовський О. А. Про одну чудову властивість паралелограма
  • Катеринюк Г. Д. Необхідність вдосконалення умінь математичного моделювання
  • Кондратов С. А., Черный А. А., Савяк Р. П. Бутстреп-модель для определения высвобождения лекарственных препаратов в человеческом организме
  • Левандовская И. В. Решение задачи оптимизации работы расчетного отдела супермаркета методом построения математической модели в системе массового обслуживания
  • Литвин А. М. Построение дисперсных соотношений для нормальных упругих волн в ортотропных волноводах треугольного сечения
  • Літвін Н. В. Фазове укрупнення та оптимізація системи масового обслуговування с захистом
  • Лупаренко О. В. Математичне моделювання напружено-деформованого стану пружної кусочно-однорідної анізотропної прямокутної деталі несиметричної структури
  • Мирошниченко О. М. Математичне моделювання як метод розвитку творчої особистості
  • Новiков О. О., Ровенська О. Г. Наближення аналітичних періодичних функцій повторними сумами Валле Пуссена
  • Обухов А. М., Паламарчук В. О., Булига В. С. Математичне моделювання руху гарпуна, кинутого вертикально вгору
  • Паламарчук В. О. Математичне моделювання лінійного зносу інструмента тертя при обкочуванні трубних заготівок (постановка задачі)
  • Рашевський М. О. Асимптотичне зображення розв’язків лінійних систем зі сталим запізненням аргументу
  • Ровенська О. Г., Кадацький М. А. Деякі способи покращення наближення періодичних функцій тригонометричними рядами
  • Ровенська О. Г., Соляник В. О. Покращення наближення сумами Фур'є гладких функцій шляхом повторного усереднення
  • Срайчук І. Р. Розв’язування систем інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтерра із нестабільним спектром
  • Стасюк М. М., Тацій Р. М., Пазен О. Ю. Скінчені ланцюгові дроби та їх застосування в криптографії
  • Тімошин А. С. Деякі аспекти теорії зображень «змішаних» груп Лі
  • Устиновская С. В., Кравченко В. И., Алтухов А. В. Автоматизированное проектирование в CAD системе клиновых ременных передач
  • Халанчук Л. В., Коротун А. О. Оптимальний вибір методів очищення стічних та поверхневих вод
  • Хом'юк І. В., Франишина С. Ю. Застосування математичних моделей в контексті дослідження проблеми підвищення енергетичної ефективності
  • Сосницька Н. Л., Халанчук Л. В. Реалізація методу граничних елементів на прикладі задачі аналізу осесиметричного напруженого стану диску
  • Шевцов С. О., Волков Д. А. Математичне моделювання та оптимізація режимів зварювання електродами покритих екзотермічною сумішшю
 4. Математика в IT-технологіях

  • Алєксєєва І. В. Про розробку тестових контрольних робіт з курсу «Методи математичної економіки»
  • Антонов В. М. Викладання математики на основі кібернетично-математичної акмеології
  • Антонов В. М. Фрактально-акмеологічна гносеологічна концепція при вивченні (викладанні) математики
  • Борздих А. Р. Соціальні мережі як інструмент впливу на навчання (на прикладі дисципліни «Основи вищої математики»)
  • Васильєва Л. В., Житченко А. С. Програмна реалізація розв’язання задачі одномірної оптимізації
  • Васильева Л. В., Касьянюк А. С. Оптимизация плана занятий для шахматистов разных квалификаций
  • Власій О. О., Дудка О. М., Кульчицька Н. В. Використання хмарних технологій при вивченні вищої математики студентами напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» в умовах змішаного навчання
  • Волков С. В., Матейко Т. М. Залучення системи керування вмістом WordPress для розробки навчального сайту
  • Гитис В. Б. Математическая обработка обучающих выборок для самоогранизующихся карт признаков
  • Гриценко А. А., Васильева Л. В. Реализация алгоритма решения задач с помощью дерева решений
  • Грудкіна Н. С., Сагай О. В. Прикладні аспекти застосування методів багатокритеріальної оптимізації в задачах теорії прийняття рішень
  • Денисюк С. О., Васильєва Л. В. Вибір програмного забезпечення обробки відео методом аналізу ієрархій
  • Доценко С. О., Лебедева В. В. STEM-освіта як засіб активізації творчого потенціалу особистості
  • Дьоміна Н. А., Рожкова О. П. Візуальне програмування при навчанні у технічних вишах
  • Єнікєєв О. Ф., Захаренков Д. Ю. Оцінювання ідентичності робочих циклів в умовах неповної інформації
  • Загребельний С. Л., Костіков О. А. Математична модель метода адаптивного комп’ютерного тестування знань студентів
  • Коржова О. В. Міждисциплінарні зв’язки у системі професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки
  • Кривошапко А. П., Кравченко В. И. Математическая модель программно-методического комплекса проектировщика фрикционных передач
  • Лов’янова І. В., Потапова О. М. Використання системи комп’ютерної математики Maxima у процесі математичної підготовки майбутніх інженерів
  • Михалевич В. М., Добранюк Ю. В., Крупський Я. В. Фрагменти електронних освітніх ресурсів з функції двох змінних в середовищі СКМ Maple
  • Моисеева Н. А., Велько О. А. Проектирование профессионально-ориентированных заданий для курса «Основы информатики» для студентов географического факультета БГУ
  • Паламарчук В. О. Використання факторного аналізу при плануванні технічного експерименту
  • Сагайда П. И. Математическое моделирование проблемной области информационных систем для интеллектуальной обработки данных
  • Тімошина Л. В., Давиденко В. М. Сучасні інформаційні технології в аспекті машинного перекладу наукових текстів
  • Чумак О. О. Використання онлайн-сервісів під час навчання лінійної алгебри майбутніх інженерів