ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Конференції

Доступність освіти для дітей з Донбасу
img_2.jpg

Фонд «Відкрита політика» (за підтримки МОН і USAID) скорегував кроки для здобуття середньої осві...

Середа, 02 грудня 2020
Сесія в Академії проходитиме дистанційно
img_1.jpg

В Академії зимова заліково-екзаменаційна сесія і дипломування відбудуться дистанційно. Таке ріше...

Вівторок, 01 грудня 2020
Урочисте нагородження державними відзнаками
img_2.jpg

У ДонОДА відбулося урочисте нагородження державними відзнаками. Завідувач кафедри ОМТ, доктор те...

Четвер, 26 листопада 2020
Виходь на світло!
img_1.jpg

До уваги випускників! Державна служба України з питань праці проводить інформаційну кампанію про...

Четвер, 26 листопада 2020
Із 7 грудня в Академії запроваджується змішане навчання
img_1.jpg

Згідно з Наказом ДДМА із 7 грудня 2020 року освітній процес в Академії буде проходити за змішано...

Середа, 25 листопада 2020

Програма конференції

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Публікація тез доповідей 15.05.17
Перший день конференції, відкриття конференції, пленарне засідання 15.05.17, о 13-30
Другий день конференції, інтернет секції 16.05.17
Публікація збірника на сайті 29.05.17

Модератор
Грудкіна Н. С., канд. техн. наук

ІНТЕРНЕТ-СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Історія математики

  • Белых Н. В. Математика в жизни и исследованиях Альберта Эйнштейна
  • Бірюкова Т. В., Олар О. І., Микитюк О. Ю. Деякі історичні аспекти становлення біометрії
  • Власенко К. В., Тертишна А. К. Історія розвитку поняття «Інтеграл»
  • Карпенко Л. М., Челпан В. М. Остроградський М. В.– гордість української нації
  • Мельник Н. В., Буликан А. В., Сусь Б. А. Остроградський – наш вітчизняний вчений
  • Паламарчук В. О. Карлаш (Панченко) Ю. Д. Історія застосування визначеного інтеграла у економіці
  • Паламарчук В. О., Савченко Г. Б. Історичний шлях теорії ймовірностей
  • Панова С. О. Історія математики як засіб професійної підготовки майбутніх учителів математики
  • Сверчевська І. А., Дідківська Т. В. Елементи історизму при навчанні математики
  • Терменжи Д. Є. Змішане навчання дисципліни «Історія математики»: авторський досвід
  • Терменжи Д. Є., Іванова І. С. Ігрові форми роботи на заняттях з дисципліни „Історія математики”
  • Чорна А. В. Компетентнісно-орієнтоване навчання елементам комбінаторики при поглибленому вивченні математики в старшій школі
  • Хом’юк В. В., Мамашвілі Л. О. Основні етапи розвитку поняття «Інтеграл»
  • Хом’юк І. В., Дернова Н. В. Історичний шлях матричного числення
  • Хом’юк І. В., Кабак В. Д. Історичний аспект введення поняття «Похідна»
  • Хом’юк І. В., Саєнко А. П. Історичний екскурс у теорію диференціальних рівнянь
  • Хом’юк І. В., Півошенко В. В. Історія розвитку поняття «Функція»
  • Хом’юк І. В., Поперечний К. С. Комплексні числа: історичний аналіз
 2. Методичні аспекти навчання математики у технічному університеті

  • Армаш Т. С. Формування компетентностей майбутнього вчителя математики під час вивчення лінійної алгебри
  • Баришовець П. П., Білоцький М. М., Муранов А. С., Муранов О. С. Узагальнення як вид навчального впливу при викладанні математики
  • Бобилєв Д. Є. Професійна спрямованість курсу «Дослідження операцій в транспортних системах»
  • Богоєва С. В. Методичні основи формування математичної культури студентів технічного університету спеціальності «програмна інженерія»
  • Власенко К. В., Сітак І. В. Розробка комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій
  • Гайдей В. О., Федорова Л. Б. Про застосування табличного запису інтегрування частинами
  • Гонгало Н. В. Характеристика освітніх програм підготовки майбутніх геодезистів у країнах близького зарубіжжя
  • Грицик Т. А. Векторна алгебра – основа математичної підготовки студентів технічного ВНЗ
  • Грудкіна Н. С., Котенко Т. М., Степанов А. І., Шуригіна Я. Г. Прикладні аспекти навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів під час викладання математичних дисциплін
  • Данченко М. М., Ломейко О. П., Сосницька Н. Л., Халанчук Л. В. Аналіз впливу рівня початкових знань з математики на результати навчання студентів
  • Діхтенко С. І., Колесников С. О. Використання графічного методу під час розв’язування рівнянь із параметрами
  • Карупу О. В. Про викладання окремих питань комплексного аналізу в рамках проекту англомовної освіти НАУ
  • Клочко В. І. Інтегрований підхід до формування фундаментальних знань з математики майбутніх інженерів
  • Ковальчук М. Б. Деякі аспекти активізації навчання вищої математики
  • Колесников С. А. Использование заданий физического содержания при изучении математики
  • Колесников С. О., Левандовська І. В. Удосконалення постановки навчальних завдань методом декомпозиції при вивченні дисципліни «Економіко-математичне моделювання»
  • Коломієць А. А. Систематизація як засіб фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей
  • Кравченко В. И. Входной контроль как средство совершенствования математических знаний при изучении спецдисциплин студентами специальности КНИТ
  • Крамаренко Т. Г. Використання міжпредметних зв’язків у підготовці майбутнього вчителя математики
  • Левандовська І. В., Новікова Н. В. Методика використання наскрізних задач у викладанні математики для технічних спеціальностей у школі, технікумі і ВНЗ
  • Лиходєєва Г. В. Математичне моделювання в професійній підготовці викладача математики
  • Лов’янова І. В. Професійна спрямованість змісту навчання математики учнів технологічного профілю
  • Марченко Н. В. Формування економіко-математичної компетентності під час навчання вищої математики майбутніх економістів
  • Моторіна В. Г. Логічна організація навчального матеріалу - основа проектування технології навчання математики ВНЗ
  • Мохонько А. З., Мохонько В. Д., Васіна Л. С. Деякі аспекти використання електронних підручників при викладанні вищої математики
  • Олешко Т. А. Про викладання теорії ймовірностей англійською мовою іноземним студентам НАУ
  • Орлова Н. Д. Деякі прийоми викладання дисципліни «Математичні методи наукових досліджень»
  • Павленко Т. В., Бірюкова Т. В. Особливості викладання математики
  • Пастирєва К. Ю. Деякі аспекти навчання математичних дисциплін у технічному університеті
  • Пахненко В. В. Про деякі методичні аспекти навчання аналітичної геометрії англомовних студентів НАУ
  • Петрук В. А. Сучасні проблеми якісної математичної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання
  • Підліснича Н. Г. Показники сформованості професійно-математичної компетентності майбутніх економістів
  • Потапова С. М. Використання інноваційних форм навчання математики в технічному університеті
  • Репета В. К., Репета Л. А. Викладання вищої математики іноземним студентам: проблеми і шляхи їх вирішення
  • Семенець С. П. Особливості змісту навчання математики в технічному університеті
  • Сітак І. В. Модель упровадження комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх фахівців з інформаційних технологій
  • Сітак І. В., Топчій А. О. Використання динамічних моделей у навчанні математики
  • Сосницька Н. Л., Кравець В. І., Кравець О. О. Навчання математики іноземних студентів у вишах агротехнологічного профілю
  • Степура И. В. Место фотограмметрии в лабораторных и исследовательских проектах
  • Тарасенкова Н. А., Коломієць О. М. Реалізація особистісного підходу як основа компетентнісного навчання аналітичної геометрії у ВНЗ
  • Хом’юк В. В. Розробка та структурування змісту математичних дисциплін як педагогічна умова формування математичної компетентності майбутніх інженерів
  • Хом’юк І. В., Салієва О. В. Організація роботи студентів на інтерактивних заняттях з вищої математики
  • Хом’юк І. В., Хом’юк В. В. Деякі аспекти підготовки викладачів для технічних університетів
  • Чернова Л. І. Роль евристичних методів у стимулюванні та мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні математики
  • Шевченко С. М., Жданова Ю. Д., Шевченко Г. В. Досвід проектування математичної освіти у технічному університеті напряму інформаційно-комунікаційних технологій
  • Шупчинська К. С. Математична гра як спосіб формування професійних компетентностей майбутнього викладача математики
 3. Математика та математичне моделювання

  • Алдакімов А. Г., Хількова Л. О. Розробка імітаційної моделі нестаціонарної дифузії
  • Арефьев А. Б., Кравченко В. И. Математическое и информационное моделирование профессиональной деятельности механика сто и ремонта автомобилей
  • Астахов В. Н., Буланов Г. С. О некоторых геометрических и экономических свойствах изоквант
  • Буланов Г. С., Астахов В. Н. К проблеме аппроксимации множества точек на плоскости
  • Булига В. С. Математичне моделювання одного процесу локальної обробки тиском
  • Буликан А. В., Мельник Н. В., Сусь Б. А. Особливості застосування теореми Остроградського-Гаусса у фізиці
  • Велько О. А., Моисеева Н. А. Математика и информатика для студентов гуманитарных специальностей: возможности междисциплинарного синтеза
  • Воронцова А. В., Пузирьов В. Є. Особливості навчання основ математичного моделювання учнів 5-6 класу
  • Графов В. В. О визуализации фазового пространства динамической системы в курсе преподавания дисциплины основы нелинейного анализа
  • Десятський С. П. Про варіацію квазіконформних автоморфізмів комплексної площини
  • Дзюба Л. Ф., Меньшикова О. В., Кусій М. І. Математичне моделювання динамічних процесів
  • Дьоміна Н. А., Морозов М. В. Моделювання стану електрона у кванторозмірних гетеро структурах
  • Замрій І. В., Веремчук А. О. Фрактальна функція, змодельована за допомогою поліосновного трисимвольного -зображення дійсних чисел
  • Зозуля Є. С., Дідевич К. C. Похідна другого порядку при розв’язуванні трансцендентних рівнянь, що містять параметр
  • Кадубовський О. А. Про одну чудову властивість паралелограма
  • Катеринюк Г. Д. Необхідність вдосконалення умінь математичного моделювання
  • Кондратов С. А., Черный А. А., Савяк Р. П. Бутстреп-модель для определения высвобождения лекарственных препаратов в человеческом организме
  • Левандовская И. В. Решение задачи оптимизации работы расчетного отдела супермаркета методом построения математической модели в системе массового обслуживания
  • Литвин А. М. Построение дисперсных соотношений для нормальных упругих волн в ортотропных волноводах треугольного сечения
  • Літвін Н. В. Фазове укрупнення та оптимізація системи масового обслуговування с захистом
  • Лупаренко О. В. Математичне моделювання напружено-деформованого стану пружної кусочно-однорідної анізотропної прямокутної деталі несиметричної структури
  • Мирошниченко О. М. Математичне моделювання як метод розвитку творчої особистості
  • Новiков О. О., Ровенська О. Г. Наближення аналітичних періодичних функцій повторними сумами Валле Пуссена
  • Обухов А. М., Паламарчук В. О., Булига В. С. Математичне моделювання руху гарпуна, кинутого вертикально вгору
  • Паламарчук В. О. Математичне моделювання лінійного зносу інструмента тертя при обкочуванні трубних заготівок (постановка задачі)
  • Рашевський М. О. Асимптотичне зображення розв’язків лінійних систем зі сталим запізненням аргументу
  • Ровенська О. Г., Кадацький М. А. Деякі способи покращення наближення періодичних функцій тригонометричними рядами
  • Ровенська О. Г., Соляник В. О. Покращення наближення сумами Фур'є гладких функцій шляхом повторного усереднення
  • Срайчук І. Р. Розв’язування систем інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтерра із нестабільним спектром
  • Стасюк М. М., Тацій Р. М., Пазен О. Ю. Скінчені ланцюгові дроби та їх застосування в криптографії
  • Тімошин А. С. Деякі аспекти теорії зображень «змішаних» груп Лі
  • Устиновская С. В., Кравченко В. И., Алтухов А. В. Автоматизированное проектирование в CAD системе клиновых ременных передач
  • Халанчук Л. В., Коротун А. О. Оптимальний вибір методів очищення стічних та поверхневих вод
  • Хом'юк І. В., Франишина С. Ю. Застосування математичних моделей в контексті дослідження проблеми підвищення енергетичної ефективності
  • Сосницька Н. Л., Халанчук Л. В. Реалізація методу граничних елементів на прикладі задачі аналізу осесиметричного напруженого стану диску
  • Шевцов С. О., Волков Д. А. Математичне моделювання та оптимізація режимів зварювання електродами покритих екзотермічною сумішшю
 4. Математика в IT-технологіях

  • Алєксєєва І. В. Про розробку тестових контрольних робіт з курсу «Методи математичної економіки»
  • Антонов В. М. Викладання математики на основі кібернетично-математичної акмеології
  • Антонов В. М. Фрактально-акмеологічна гносеологічна концепція при вивченні (викладанні) математики
  • Борздих А. Р. Соціальні мережі як інструмент впливу на навчання (на прикладі дисципліни «Основи вищої математики»)
  • Васильєва Л. В., Житченко А. С. Програмна реалізація розв’язання задачі одномірної оптимізації
  • Васильева Л. В., Касьянюк А. С. Оптимизация плана занятий для шахматистов разных квалификаций
  • Власій О. О., Дудка О. М., Кульчицька Н. В. Використання хмарних технологій при вивченні вищої математики студентами напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» в умовах змішаного навчання
  • Волков С. В., Матейко Т. М. Залучення системи керування вмістом WordPress для розробки навчального сайту
  • Гитис В. Б. Математическая обработка обучающих выборок для самоогранизующихся карт признаков
  • Гриценко А. А., Васильева Л. В. Реализация алгоритма решения задач с помощью дерева решений
  • Грудкіна Н. С., Сагай О. В. Прикладні аспекти застосування методів багатокритеріальної оптимізації в задачах теорії прийняття рішень
  • Денисюк С. О., Васильєва Л. В. Вибір програмного забезпечення обробки відео методом аналізу ієрархій
  • Доценко С. О., Лебедева В. В. STEM-освіта як засіб активізації творчого потенціалу особистості
  • Дьоміна Н. А., Рожкова О. П. Візуальне програмування при навчанні у технічних вишах
  • Єнікєєв О. Ф., Захаренков Д. Ю. Оцінювання ідентичності робочих циклів в умовах неповної інформації
  • Загребельний С. Л., Костіков О. А. Математична модель метода адаптивного комп’ютерного тестування знань студентів
  • Коржова О. В. Міждисциплінарні зв’язки у системі професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки
  • Кривошапко А. П., Кравченко В. И. Математическая модель программно-методического комплекса проектировщика фрикционных передач
  • Лов’янова І. В., Потапова О. М. Використання системи комп’ютерної математики Maxima у процесі математичної підготовки майбутніх інженерів
  • Михалевич В. М., Добранюк Ю. В., Крупський Я. В. Фрагменти електронних освітніх ресурсів з функції двох змінних в середовищі СКМ Maple
  • Моисеева Н. А., Велько О. А. Проектирование профессионально-ориентированных заданий для курса «Основы информатики» для студентов географического факультета БГУ
  • Паламарчук В. О. Використання факторного аналізу при плануванні технічного експерименту
  • Сагайда П. И. Математическое моделирование проблемной области информационных систем для интеллектуальной обработки данных
  • Тімошина Л. В., Давиденко В. М. Сучасні інформаційні технології в аспекті машинного перекладу наукових текстів
  • Чумак О. О. Використання онлайн-сервісів під час навчання лінійної алгебри майбутніх інженерів