ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасна освіта та інтеграційні процеси»

22-23 листопаду 2017 року, м. Краматорськ, Україна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасна освіта та інтеграційні процеси», яка відбудеться 22-23 листопаду 2017 року в Донбаській державній машинобудівній академії (м Краматорськ, Україна). У роботі конференції планується засідання інтернет-секції (для учасників з інших міст та країн).

Мета проведення конференції

Обговорення завдань і пріоритетних напрямків освіти в контексті глобалізації суспільства. Узагальнення досвіду забезпечення якості та розширення мобільнос-ті освіти. Забезпечення працевлаштування фахівців. Проблеми якості доступної та інклюзивної освіти. Визначення умов і практичних можливостей впровадження безперервної освіти від школи до післявузівського підвищення кваліфікації в ме-жах підприємств, міст, регіонів і держав. Можливості створення відкритого прос-тору для забезпечення потрібних компетенцій користувачів освітніх послуг на замовлення виробництва.

Основна тематика конференції

 • Створення системи безперервної освіти.
 • Створення системи забезпечення якості освіти.
 • Модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного під-ходу.
 • Інноваційні інформаційні технології у навчанні.
 • Творчість як основа розвитку людини.
 • Удосконалення ресурсного забезпечення освіти і науки.
 • Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх фахівців.
 • Інклюзивна професійна і вища освіта.
 • Духовність і культура знань і навчання.
 • Громадське партнерство в освітньому процесі.
 • Академічна мобільність та міжнародна науково-освітня інтеграція.
 • Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті.
 • Підготовка конкурентоспроможних фахівців для підприємств.
 • Завдання вищої освіти у сфері патріотичного виховання і гуманітар-ного розвитку суспільства.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська

Матеріали конференції

1) Для участі в конференції необхідно до 01 листопаду 2017 р. подати в електронному вигляді такі матеріали:

 • заявку на участь (для кожного співавтора окремо). Назва файлу повинна вклю-чати прізвище автора латинськими літерами, наприклад: zayav_Іvanenko;
 • статтю для збірника наукових праць учасників конференції. Назва файлу, наприклад: stat_Іvanenko.

2) Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою на адресу: tiup@dgma.donetsk.ua.

3) Інноваційні інформаційні технології у навчанні.

4) До 05 листопаду 2017 р оргкомітет інформує авторів про прийняття матеріалів.

Вимоги до оформлення статті


Організаційний внесок для безпосередньої участі в конференції не передбачається. Публікація матеріалів конференції здійснюється з індексом ISBN в електронному вигляді. Витрати на проживання та екскурсійні заходи учасники конференції несуть індивідуально в межах витрат на відрядження й особистого бажання (після прибуття на конференцію при реєстрації).

Контакти

Ковалевський С. В. – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри технологій машинобудування ДДМА – голова оргкомітету; e-mail: kovalevskii@i.ua, тел.: +38 (0626) 41 47 70, +38 (050) 478 03 94.

Алієв І. С. - д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри обробки металів тиском ДДМА – заступник голови оргкомітету; е-mail: omd@dgma.donetsk.ua, тел.: +38 (0626) 41 67 20.

Власенко К. В. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри вищої математики ДДМА, – заступник голови оргкомітету; e-mail: vlasenkokv@ukr.net, тел.: +38 (0626) 41 84 51, +38 (050) 157 36 87.

Ємець В. В. - аспірант кафедри технологій машинобудування ДДМА – технічний секретар конференції; e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua , тел.: +38 (0626) 41 47 70.

Адреса оргкомітету

Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, Донбаська державна машинобудівна академія, оргкомітет конференції «Сучасна освіта та інтеграційні процеси».

З питань участі в конференції звертатися за контактними реквізитами.

{nomultithumb}

ДИСТАНЦІЙНА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ»

15-16 травня 2017 р.

Відомості про учасників

 • Алдакімов А. Г., студент, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Алєксєєва І. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ.
 • Алтухов А. В., кандидат технічних наук, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Антонов В. М., кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ.
 • Арефьев А. Б., студент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Армаш Т. С., кандидат педагогічних наук, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», м. Кривий Ріг.
 • Астахов В. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Баришовець П. П., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ.
 • Білих Н. В., асистент Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.
 • Білоцький М. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ.
 • Бірюкова Т. В., кандидат технічних наук, доцент, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці.
 • Бобилєв Д.Є., старший викладач, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривій Ріг.
 • Богоєва С. В., викладач І категорії, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, м. Дружківка.
 • Борздих А. Р., магістрантка факультету математики та інформаційних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця.
 • Буланов Г. С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Булига В. С., студентка, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Буликан А. В., курсант Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, м. Київ.
 • Васильєва Л. В., кандидат технічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Васіна Л. С., кандидат педагогічних наук, Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів.
 • Велько О. А., старший викладач, Білоруський державний університет, м. Мінськ, Білорусь.
 • Веремчук А. О., студентка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ.
 • Власенко К. В., доктор педагогічних наук, професор, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Власій О. О., кандидат технічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
 • Волков С. В., старший викладач, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Волков Д. А., кандидат технічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Воронцова А. В., студентка, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця.
 • Гайдей В. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, м. Київ.
 • Гітіс В. Б., кандидат технічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Гонгало Н. В., викладач, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир.
 • Графов В. В., старший викладач, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь.
 • Гриценко А. А., студент кафедри інформаційних технологій, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Грицик Т. А., кандидат педагогічних наук, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне.
 • Грудкіна Н. С., кандидат технічних наук, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Давиденко В. М. старший викладач, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Данченко М. М., кандидат технічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Денисюк С. О., студент кафедри інформаційних технологій, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Дернова Н. В., студент факультету комп’ютерних систем і автоматики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.
 • Десятський С. П., кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь.
 • Дзюба Л. Ф., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів.
 • Дідевич К. C., студентка, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Дідківська Т. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • Діхтенко С. І., вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янської районної ради Донецької області, с. Андріївка.
 • Добранюк Ю. В., кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Доценко С. О., кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Харків.
 • Дудка О. М., кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
 • Дьоміна Н. А., кандидат технічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Єнікєєв О. Ф., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри АВП, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Жданова Ю. Д., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій, м. Київ.
 • Житченко А. С., студент кафедри інформаційних технологій, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Загребельний С. Л., кандидат педагогічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Замрій І. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій, м. Київ.
 • Захаренков Д. Ю., здобувач кафедри АВП, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Зозуля Є. С., викладач, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Іванова І. С., студент кафедри вищої математики і методики викладання математики Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінниця.
 • Кабак В. Д., студент факультету комп’ютерних систем і автоматики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.
 • Кадацький М. А., студент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Кадубовський О. А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", м. Слов’янськ.
 • Карлаш Ю. Д., студент кафедри економіки промисловості Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.
 • Карпенко Л. М., викладач Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету м. Слов’янськ.
 • Карупу О. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ.
 • Касьянюк А. С., студент кафедри інформаційних технологій, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Катеринюк Г. Д., аспірант, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, м. Вінниця.
 • Клочко В. І., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Ковальчук М. Б., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Колесников С. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Коломієць А. А., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Коломієць О. М., кандидат педагогічних наук, доцент, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, м. Черкаси.
 • Кондратов С. А., доктор хімічних наук, професор, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Коржова О. В., старший викладач, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Харків.
 • Коротун А. О., студент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Костіков О. А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Котенко Т. М., викладач І категорії, ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти», м. Краматорськ.
 • Кравець В. І., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Кравець О. О., старший викладач, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Кравченко В. І., кандидат технічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Крамаренко Т. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг.
 • Кривошапко А. П., студент кафедри інформаційних технологій, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Крупський Я. В., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Кульчицька Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
 • Кусій М. І., кандидат педагогічних наук, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів.
 • Лебедева В. В., кандидат педагогічних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Харків.
 • Левандовська І. В. старший викладач кафедри вищої математики, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Литвин Г. М., старший викладач, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь.
 • Лиходєєва Г. В., кандидат педагогічних наук, доцент, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ.
 • Літвін Н. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь.
 • Лов’янова І. В., доктор педагогічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг.
 • Ломейко О. П., кандидат технічних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Лупаренко О. В., кандидат технічних наук, доцент, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь.
 • Мамашвілі Л. О., студент факультету комп’ютерних систем і автоматики Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.
 • Марченко Н. В., викладач І категорії, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, м. Дружківка.
 • Матейко Т. М., інженер, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Мельник Н. В., курсант Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, м. Київ.
 • Меньшикова О.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів.
 • Микитюк О. Ю., кандидат фізико-математичних наук, доцент Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці.
 • Мирошниченко О. М., вчитель, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16, Костянтинівка.
 • Михалевич В. М., доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Моисеева Н. А., старший викладач, Білоруський державний університет, м. Мінськ, Білорусь.
 • Морозов М. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Моторіна В. Г. доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків.
 • Мохонько А. З., доктор фізико-математичних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів.
 • Мохонько В. Д., кандидат фізико-математичних наук, Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів.
 • Муранов А. С., викладач, Національний авіаційний університет, м. Київ.
 • Муранов О. С., викладач, Національний авіаційний університет, м. Київ.
 • Новiков О. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", м. Слов’янськ.
 • Новікова Н. В., викладач вищої категорії, вчитель-методист, Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.
 • Обухов А. М., кандидат технічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Олар О. І., кандидат фізико-математичних наук, доцент Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці.
 • Олешко Т. А. кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ.
 • Орлова Н. Д., кандидат технічних наук, доцент, НУ «Одеська морська академія», м. Одеса.
 • Павленко Т. В., кандидат економічних наук, доцент, Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ.
 • Пазен О. Ю., ад’юнкт, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів.
 • Паламарчук В. О., кандидат технічних наук, доцент Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.
 • Панова С. О., кандидат педагогічних наук, старший викладач Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ.
 • Пастирєва К. Ю., старший викладач, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ.
 • Пахненко В. В., кандидат технічних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ.
 • Петрук В. А., доктор педагогічних наук, професор, Вінницькій національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Півошенко В. В., студент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.
 • Підліснича Н. Г., викладач, Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця.
 • Поперечний К. С., студент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.
 • Потапова О. М., кандидат педагогічних наук, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг.
 • Потапова С. М., викладач вищої категорії, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, м. Дружківка.
 • Пузирьов В. Є., доктор фізико-математичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця.
 • Рашевський М. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Криворізький національний університет, м. Кривій Ріг.
 • Репета В. К., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний авіаційний університет, м. Київ.
 • Репета Л. А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, м. Київ.
 • Ровенська О. Г., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Рожкова О. П., старший викладач, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Савченко Г. Б., студент кафедри економіки промисловості Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.
 • Савяк Р. П., кандидат хімічних наук, доцент, ООО «Научно-виробнича фірма «Микрохим», м. Рубіжне.
 • Сагай О. В., викладач, Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.
 • Сагайда П. І. кандидат технічних наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Саєнко А. П., студент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця.
 • Салієва О. В., аспірант кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Сверчевська І. А., кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир.
 • Семенець С. П., доктор педагогічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.
 • Сітак І. В., старший викладач, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Соляник В. О., студент, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Сосницька Н. Л., доктор педагогічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
 • Срайчук І. Р., студент, Криворізький економічний інститут, м. Кривій Ріг.
 • Стасюк М. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів.
 • Степанов А. І., вчитель вищої категорії, Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 з профільним навчанням, м. Краматорськ.
 • Степура І. В., ст. лаборант, Інститут психології імені Г. Костюка НАПН України, м. Київ.
 • Сусь Б. А., доктор педагогічних наук, професор Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, м. Київ.
 • Тарасенкова Н. А., доктор педагогічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, м. Черкаси.
 • Тацій Р. М., доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів.
 • Терменжи Д. Є., кандидат педагогічних наук, доцент Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця.
 • Тертишна А. К., студент кафедри інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.
 • Тімошин А. С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Тімошина Л. В., старший викладач, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Топчій А. О., студентка факультету хімічних та інформаційних систем, кафедра вищої математики та комп’ютерних технологій, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного Університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Устиновская С. В., студентка, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Федорова Л. Б., кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, м. Київ.
 • Франишина С. Ю., аспірант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Халанчук Л. В., асистент, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь
 • Хількова Л. О., старший викладач, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне.
 • Хом’юк В. В., кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Хом'юк І. В., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця.
 • Челпан В. М., студент Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету.
 • Чернова Л. І., викладач, ВСП НАУ Слов'янський коледж Національного авіаційного університету, м. Слов’янськ.
 • Чорна А. В., вчитель інформатики, м. Кривий Ріг.
 • Чорний А. А., науковий співробітник, ООО «Науково-виробнича фірма «Микрохим», м. Рубіжне.
 • Чумак О. О., кандидат педагогічних наук, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Шевцов С. О., старший викладач, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ.
 • Шевченко Г. В., кандидат педагогічних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій, м. Київ.
 • Шевченко С. М., кандидат педагогічних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій, м. Київ.
 • Шупчинська К. С., студентка математичного факультету, кафедра фундаментальної математики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя.
 • Шуригіна Я. Г., викладач І категорії, Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Краматорськ.

ДИСТАНЦІЙНА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ»

15-16 травня 2017 р.

Методичні аспекти навчання математики у технічному університеті

ДИСТАНЦІЙНА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ»

15-16 травня 2017 р.

Математика в IT-технологіях

Архів конференцій

XVI Міжнародна науково-технічна конференція
"ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

Запрошення
Інформаційний лист
Вимоги, тези

«Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод»
(19-21 квітня 2018 року)

Інформаційний лист
Програма конференції
Сайт конференції

ІV Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання" (18–19 квітня 2018 року)

Програма конференції
Збірник наукових праць

{nomultithumb}