ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Конференції

ДИСТАНЦІЙНА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ»

15 травня 2019 р.

Інформація про конференцію

Для участі у конференції необхідно до 5 травня 2019 р. надіслати на адресу оргкомітету dgma.vm@ukr.net файли з реєстраційною формою і текстом тез, оформлені згідно шаблонів reg_form.doc і abstract.doc відповідно. Файли мають містити назву, що складається з прізвищ авторів українською мовою. Приклад ІвановІльїн.doc. Робочі мови конференції – українська, англійська. Текст тез не повинен перевищувати 3 сторінки (кожна сторінка має бути повністю заповненою). Текст тез має супроводжуватися анотаціями українською і англійською мовами обсягом 5-8 рядків. За результатами конференції планується розміщення доповідей на сайті академії та підготовка онлайн збірника матеріалів конференції.

 • Формат А4, орієнтація – книжна, поля 2.5 см, абзац 1.25 cм.
 • Шрифт основного тексту Times New Roman, розмір 14 пт, міжрядковий інтервал одинарний.
 • Формули вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від основного тексту відділяються порожніми рядками. Оформлюються у редакторі MS Equation, шрифт 14 пт, великий індекс 7 пт, дрібний індекс 6 пт, великий символ 14 пт, дрібний символ 9 пт. У разі необхідності – нумерація по правому краю.
 • Рисунки вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від основного тексту відділяються порожніми рядками. Підпис по центру, без абзацного відступу, через інтервал 8 пт, курсивом.
 • Таблиці вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від основного тексту відокремлюються порожніми рядкам. Підпис по центру, без абзацного відступу, через інтервал 8 пт, курсивом. Посилання в тексті статті (табл. 1).
 • Шрифт літератури Times New Roman, розмір 12 пт, за абеткою, оформлений згідно з вимогами ВАК. Посилання на джерела – у квадратних дужках [1, c. 78].

З більш детальними вимогами до подання доповіді можна ознайомитись у документі зразок оформлення доповіді.

Реєстраційна форма Реєстраційна форма.


Тематика конференції


 1. Математика та математичне моделювання.
 2. Методичні аспекти навчання математики у технічному університеті.
 3. Математика в IT-технологіях.
 4. Історія математики.


Програмний комітет:


Акуленко І.А., д.п.н., проф. Петрук В.А., д.п.н., проф.
Бевз В.Г., д.п.н., проф. Семенець С.П., д.п.н., проф.
Власенко К.В., д.п.н., проф. Семеріков С.О., д.п.н., проф.
Гайдей В.О., к.ф.-м.н., доц. Скворцова С.О., д.п.н., проф.
Клочко В.І., д.п.н., проф. Тарасенкова Н.А., д.п.н., проф.
Крилова Т.В., д.п.н., проф. Тімошин А.С., к. ф.-м.н., доц.
Кульчицька Н.В., к.п.н., доц. Триус Ю.В., д.п.н., проф.
Лиходєєва Г.В., к.п.н., доц. Хом’юк І.В., д.п.н., проф.
Лов’янова І.В., д.п.н., проф. Холькін О.М., д.п.н., проф.
Матяш О.І. д.п.н., проф. Чашечникова О.С., д.п.н., проф.
Михалевич В.М. д.т.н., проф. Швець В.О., к.п.н., проф.
Моторіна В.Г., д.п.н., проф. Щерба А.І., к. ф.-м.н., доц.


Організаційний комітет:


Власенко К.В., д.п.н., проф. Чумак О.О., к.п.н.
Ровенська О.Г., к. ф.-м.н., доц. Шевцов С.О.
Грудкіна Н.С., к.т.н.


Контактна інформація:


Україна, 84313, м. Краматорськ, Донецька обл., вул. Академічна, 72

Донбаська державна машинобудівна академія

кафедра вищої математики

Тел. (0626)-41-84-51, е-mail: dgma.vm@ukr.net

Важливі дати та інформація про конференцію


Подання доповідей

Опубліковано запрошення на подання доповідей 01.02.2019
Реєстрацію відкрито 01.02.2019
Прийом доповідей відкрито 01.02.2019
Реєстрацію завершено 05.05.2019
Прийом доповідей завершено 05.05.2019
Публікація доповідей на сайті 15.05.2019

Конференція

Перший день конференції 15.05.2019
Останній день конференції 15.05.2019

Публікація збірника на сайті

29.05.2019

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасна освіта та інтеграційні процеси»

22-23 листопаду 2017 року, м. Краматорськ, Україна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасна освіта та інтеграційні процеси», яка відбудеться 22-23 листопаду 2017 року в Донбаській державній машинобудівній академії (м Краматорськ, Україна). У роботі конференції планується засідання інтернет-секції (для учасників з інших міст та країн).

Мета проведення конференції

Обговорення завдань і пріоритетних напрямків освіти в контексті глобалізації суспільства. Узагальнення досвіду забезпечення якості та розширення мобільнос-ті освіти. Забезпечення працевлаштування фахівців. Проблеми якості доступної та інклюзивної освіти. Визначення умов і практичних можливостей впровадження безперервної освіти від школи до післявузівського підвищення кваліфікації в ме-жах підприємств, міст, регіонів і держав. Можливості створення відкритого прос-тору для забезпечення потрібних компетенцій користувачів освітніх послуг на замовлення виробництва.

Основна тематика конференції

 • Створення системи безперервної освіти.
 • Створення системи забезпечення якості освіти.
 • Модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного під-ходу.
 • Інноваційні інформаційні технології у навчанні.
 • Творчість як основа розвитку людини.
 • Удосконалення ресурсного забезпечення освіти і науки.
 • Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх фахівців.
 • Інклюзивна професійна і вища освіта.
 • Духовність і культура знань і навчання.
 • Громадське партнерство в освітньому процесі.
 • Академічна мобільність та міжнародна науково-освітня інтеграція.
 • Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті.
 • Підготовка конкурентоспроможних фахівців для підприємств.
 • Завдання вищої освіти у сфері патріотичного виховання і гуманітар-ного розвитку суспільства.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська

Матеріали конференції

1) Для участі в конференції необхідно до 01 листопаду 2017 р. подати в електронному вигляді такі матеріали:

 • заявку на участь (для кожного співавтора окремо). Назва файлу повинна вклю-чати прізвище автора латинськими літерами, наприклад: zayav_Іvanenko;
 • статтю для збірника наукових праць учасників конференції. Назва файлу, наприклад: stat_Іvanenko.

2) Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою на адресу: tiup@dgma.donetsk.ua.

3) Інноваційні інформаційні технології у навчанні.

4) До 05 листопаду 2017 р оргкомітет інформує авторів про прийняття матеріалів.

Вимоги до оформлення статті


Організаційний внесок для безпосередньої участі в конференції не передбачається. Публікація матеріалів конференції здійснюється з індексом ISBN в електронному вигляді. Витрати на проживання та екскурсійні заходи учасники конференції несуть індивідуально в межах витрат на відрядження й особистого бажання (після прибуття на конференцію при реєстрації).

Контакти

Ковалевський С. В. – д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри технологій машинобудування ДДМА – голова оргкомітету; e-mail: kovalevskii@i.ua, тел.: +38 (0626) 41 47 70, +38 (050) 478 03 94.

Алієв І. С. - д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри обробки металів тиском ДДМА – заступник голови оргкомітету; е-mail: omd@dgma.donetsk.ua, тел.: +38 (0626) 41 67 20.

Власенко К. В. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри вищої математики ДДМА, – заступник голови оргкомітету; e-mail: vlasenkokv@ukr.net, тел.: +38 (0626) 41 84 51, +38 (050) 157 36 87.

Ємець В. В. - аспірант кафедри технологій машинобудування ДДМА – технічний секретар конференції; e-mail: tiup@dgma.donetsk.ua , тел.: +38 (0626) 41 47 70.

Адреса оргкомітету

Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, Донбаська державна машинобудівна академія, оргкомітет конференції «Сучасна освіта та інтеграційні процеси».

З питань участі в конференції звертатися за контактними реквізитами.

{nomultithumb}