ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Конференції

tolpkonf-2019-progcom

Програмний комітет

Агравал П. Г.зав. кафедри ТОЛВ ДДМА, канд. хім. наук, доц.
Бубликов В. Б.зав. відділу високоміцних спеціальних чавунів ФТІМС НАНУ, д-р техн. наук
Бурбелко Андрійпроф. AGH University of Science and Technology (м. Краків, Польща)
Бурдін Д.М.директор ТОВ «Укрфаворіт»
Бистров Ю. О.виконавчий директор АЛУ
Верховлюк А. М.заступник директора ФТІМС НАНУ, зав. відділу фізико-хімії сплавів, д-р техн. наук, ст. наук. співроб.
Волошин О. І.заступник голови правління, головний інженер ПрАТ «НКМЗ»
Гринь О. Г.декан факультету інтегрованих технологій і обладнання ДДМА, канд. техн. наук, доц.
Дашич Предрагпроф. Вищої технічної школи (м. Трстенік, Сербія)
Дібров І. А.президент Російської асоціації ливарників (м. Москва, Російська Федерація), д-р техн. наук, проф.
Злигорєв В.М.головний металург ПрАТ «НКМЗ»
Каргінов В. П.віце-президент АЛУ, керівник групи «Союз», головний експерт
Клименко С. І.директор Департаменту ливарного виробництва ДП "УкрНДНЦ", канд. техн. наук
Ковальов В. Д.ректор ДДМА, д-р техн. наук, проф.
Козлов А. Н.начальник технічного відділу ливарного виробництва ПАТ «ЕМСС»
Луньов В. В.зав. кафедри МТЛВ НУ «Запорізька політехніка», д-р техн. наук, проф.
Лисенко Т.В.зав. кафедри ТУЛП ОНПУ, д-р техн. наук, проф.
Марукович Є. І.директор Інституту технології металів НАН Республіки Білорусь, академік НАН Республіки Білорусь (м. Могильов), д-р техн. наук, проф.
Могилатенко В. Г.проф. кафедри ЛВЧКМ НТУУ «КПІ», д-р техн. наук, проф.
Найдек В. Л.почесний директор, радник дирекції ФТІМС НАНУ, академік НАНУ, д-р техн. наук, проф.
Нарівський А. В.директор ФТІМС НАНУ, член-кореспондент НАНУ, д-р техн. наук
Пономаренко O. І.віце-президент АЛУ, проф. кафедри ЛВ НТУ «ХПІ», д-р техн. наук, проф.
Рюдигер Берзав. кафедри ЛВ і ОМТ Університету ім. Отто фон Геріке (м. Магдебург, Німеччина), д-р техн. наук, проф.
Савенок А. М.ген. директор РУП «БМЗ», голова асоціації ливарників і металургів Республіки Білорусь (м. Мінськ)
Селютін О. А.зам. директора ПАТ «ЕМСС»
Станков В. Ю.технічний директор ПАТ «ЕМСС»
Скудар Г. М.Герой України, президент ПрАТ «НКМЗ», д-р екон. наук, проф.
Суков Г. С.голова правління, генеральний директор ПрАТ «НКМЗ», канд. екон. наук
Тарасевич М. І.заступник директора ФТІМС НАНУ, зав. відділу математичних методів досліджень і комп’ютерних технологій, д-р техн. наук, ст. наук. співроб.
Турчанін М. А.проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв'язків ДДМА, д-р хім. наук, проф.
Фесенко А. М.перший проректор ДДМА, канд. техн. наук, доц.
Фесенко М. А.доцент кафедри ЛВЧКМ НТУУ«КПІ», канд. техн. наук, доц.
Хричиков В. Є.зав. кафедри ЛВ НМетАУ, д-р техн. наук, проф.
Шинський О. Й.президент АЛУ, зав. відділу фізико-хімії процесів формоутворення ФТІМС НАНУ, д-р техн. наук, проф.
Еффенберг Гюнтердиректор Materials Science International (м. Штутгарт, Німеччина), д-р
Ямшинський М. М.зав. кафедри ЛВЧКМ НТУУ «КПІ», канд. техн. наук, доц.

tolpkonf-2019-orgcom

Організаційний комітет

Фесенко А. М. перший проректор ДДМА, канд. техн. наук, доц. – голова
Турчанін М. А. проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв'язків ДДМА, д-р хім. наук, проф. – співголова
Агравал П. Г. зав. кафедри ТОЛВ ДДМА, канд. хім. наук, доц. – заст. голови
Корсун В. А. асистент кафедри ТОЛВ ДДМА – вчений секретар
Федоров М. М. доцент кафедри ТОЛВ ДДМА, канд. техн. наук – член оргкомітету
Лапченко О. В. доцент кафедри ТОЛВ ДДМА, канд. техн. наук – член оргкомітету
Приходько О. В. ст. викл. кафедри ТОЛВ ДДМА – член оргкомітету

ДИСТАНЦІЙНА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ» 2019

ДИСТАНЦІЙНА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ»

15 травня 2019 р.

Інформація про конференцію

tolpkonf-2019

VII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ Й ОБЛАДНАННЯ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

На базі кафедри технологій та обладнання ливарного виробництва (ТОЛВ)
Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА), м. Краматорськ, Україна

15 – 18 жовтня 2019 року

проводиться VII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ Й ОБЛАДНАННЯ В ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ»


Програмою конференції планується проведення екскурсій по ДДМА, на ПАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС» (м. Краматорськ), до Свято-Успенської Лаври (м. Святогірськ).

Під час конференції участники матимуть можливість виставити свої демонстраційні матеріали, рекламні проспекти, стенди, експонати, нові опубліковані наукові праці та ін.


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції та виступити з доповідями.

Для участі в конференції необхідно зареєструватися на сайтідо 8 червня 2019 року та надіслати на адресу оргкомітету:

 • заявку та тези доповідей в електронному вигляді обсягом 1–2 сторінки – до 8 червня 2019 року;
 • копію квитанції про сплату організаційного внеску – до 29 червня 2019 року.

Організаційний внесок для участі в конференції:

 • без виставкових експонатів – 200 грн;
 • з виставковими експонатами – за погодженням з організаційним комітетом.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


До початку роботи конференції планується видання збірника тез доповідей, а за результатами конференції – розміщення доповідей на сайті академії й підготовка спеціального випуску Вісника ДДМА (ISSN: 1993-8322).

Робота конференції буде проходити за такими напрямами:

 • Прогресивні технологічні процеси отримання виливків з металевих і неметалевих матеріалів;
 • Перспективні формувальні матеріали і суміші;
 • Теорія структуроутворення і кристалізації сплавів;
 • Перспективні технології модифікування, легування і зовнішніх впливів на рідкий і кристалізовуваний метал;
 • Фізико-хімічні основи отримання металів і сплавів;
 • Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології в ливарному виробництві;
 • Механізація і автоматизація процесів ливарного виробництва;
 • Перспективні методи контролю якості литва;
 • Термічне оброблення литих виробів;
 • Менеджмент і економіка ливарного виробництва;
 • Екологічні проблеми ливарного виробництва;
 • Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для ливарної галузі та суміжних галузей.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ


Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА),
84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72

Розрахунковий рахунок для перерахування організаційного внеску

Банк: ДКСУ м. Київ УДКСУ у м Краматорськ Донецької обл. ОКПО 02070789 МФО 820172 р/р 31255249105870

У платіжному дорученні (квитанції) в графі призначення платежу вказати 25010100 за видання матеріалів конференції (П.І.Б. платника)


Довідки з організаційних питань за телефонами:

співголови оргкомітету: (38-0626)-41-46-86
+38-066-190-82-68

Довідки з питань оформлення тез доповідей:

каф. ТОЛВ ДГМА (38-0626) 41-46-86
моб. тел. +38-099-645-53-16
+38-066-190-82-68
+38-050-689-25-76
факс (38-0626) 41-63-15
E-mail: tolp@dgma.donetsk.ua
tolp2011@mail.ru
{nomultithumb}

"МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ" 2019 - Вимоги до матеріалів конференції

Для участі у конференції необхідно до 5 травня 2019 р. надіслати на адресу оргкомітету dgma.vm@ukr.net файли з реєстраційною формою і текстом тез, оформлені згідно шаблонів reg_form.doc і abstract.doc відповідно. Файли мають містити назву, що складається з прізвищ авторів українською мовою. Приклад ІвановІльїн.doc. Робочі мови конференції – українська, англійська. Текст тез не повинен перевищувати 3 сторінки (кожна сторінка має бути повністю заповненою). Текст тез має супроводжуватися анотаціями українською і англійською мовами обсягом 5-8 рядків. За результатами конференції планується розміщення доповідей на сайті академії та підготовка онлайн збірника матеріалів конференції.

 • Формат А4, орієнтація – книжна, поля 2.5 см, абзац 1.25 cм.
 • Шрифт основного тексту Times New Roman, розмір 14 пт, міжрядковий інтервал одинарний.
 • Формули вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від основного тексту відділяються порожніми рядками. Оформлюються у редакторі MS Equation, шрифт 14 пт, великий індекс 7 пт, дрібний індекс 6 пт, великий символ 14 пт, дрібний символ 9 пт. У разі необхідності – нумерація по правому краю.
 • Рисунки вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від основного тексту відділяються порожніми рядками. Підпис по центру, без абзацного відступу, через інтервал 8 пт, курсивом.
 • Таблиці вирівнюються по центру, без абзацного відступу, від основного тексту відокремлюються порожніми рядкам. Підпис по центру, без абзацного відступу, через інтервал 8 пт, курсивом. Посилання в тексті статті (табл. 1).
 • Шрифт літератури Times New Roman, розмір 12 пт, за абеткою, оформлений згідно з вимогами ВАК. Посилання на джерела – у квадратних дужках [1, c. 78].

З більш детальними вимогами до подання доповіді можна ознайомитись у документі зразок оформлення доповіді.

Реєстраційна форма Реєстраційна форма.