ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції у ДДМА

Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у ДДМА

У грудні 2020 року уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції в академії призначено Шпиталь Ірину Олександрівну.

Головне завдання уповноваженої особи – наглядати за дотриманням антикорупційного законодавства в академії.

Призначення уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції – це вимога чинного законодавства, зокрема ст. статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно якої в державних установах та організаціях в обов’язковому порядку утворюються (визначаються) самостійні та функціонально незалежні структурні підрозділи (особи), на які покладаються функції із запобігання та виявлення корупції.

З-поміж інших функціональних обов’язків і повноважень: перевірка стану подання декларацій; розгляд повідомлень викривачів про можливі випадки корупційних зловживань; розгляд питання про конфлікт інтересів у діяльності працівників закладу, проведення роз’яснювальної та методичної роботи й інформування ректора академії або уповноважених державних органів про корупційні прояви.

Звертаємо Вашу увагу, що з приводу будь-яких можливих фактах корупції Ви можете особисто звернутись до уповноваженої особи академії в ауд.1312, корпус №1, ел.адреса: shpital.i.a@ukr.net або особисто до ректора академії: e-mail: rector@dgma.donetsk.ua

Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, зокрема розгляд повідомлень про порушення вимог Закону та забезпечення захисту осіб, які повідомили про порушення вимог Закону, покладається на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та ректора академії.

Усім особам, які повідомили про порушення вимог антикорупційного Закону, буде забезпечено захист від застосування негативного впливу відповідно до законодавства щодо захисту викривача.

Положення
Законодавство

Закон України “Про запобігання корупції”.

Закон України “Про національне антикорупційне бюро України”.

Кримінальний кодекс України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Рекомендований порядок роботи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2022 року

Заборони та обмеження

“Перелік встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог, заборон та обмежень” :

“Вимоги щодо прийняття антикорупційної програми (стаття 19).

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).

Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23, 24).

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).

Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).

Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).

Вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28-36).

Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (статті 37, 38).

Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).

Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).

Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).

Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

Вимоги щодо обов’язкового затвердження антикорупційної програми юридичної особи (стаття 62).”

Декларування

Законодавство:

Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій (рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №16) .

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 02.02.2018 №118) – .

Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агенства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 №56 .

Повідомлення про корупцію

Фахівець- уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ДДМА
Шпиталь Ірина Олександрівна
ДДМА, 1 корпус, 3 поверх, ауд. 1312
shpital.i.a@ukr.net
Ректор Донбаської державної машинобудівної академії
Ковальов Віктор Дмитрович,
доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України
Графік прийому: понеділок, четвер 14.00–17.00, ауд. 1226
Телефон: (0626) 41-68-09
e-mail: rector@dgma.donetsk.ua

Співпраця з викривачами

Гарантії державного захисту викривачів:

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну

Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав

До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

 • звільнення або примушення до звільнення;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53
  Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України«Про запобігання корупції» іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).
 • У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

  Гарантії захисту у адміністративному процесі

  Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України).

  Гарантії захисту у цивільному процесі

  Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 35 Цивільного процесуального кодексу).

  У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (абзац третій частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу).

  Конфлікт інтересів

  Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національног оагенства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 №839

  План заходів
  Звіт про виконання плану заходів