ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

Як отримати довідку про навчання для ТЦК
1.png

Заклади освіти отримали можливість формувати довідки про студентів за даними ЄДЕБО для отримання...

Четвер, 13 червня 2024
Студентське самоврядування Академії долучилося до національного форуму
1.png

Студентські лідери 40 провідних вишів з усіх куточків України протягом двох днів на базі Державн...

Середа, 12 червня 2024
Здобувач Академії – у фіналі конкурсу наукових робіт зі штучного інтелекту
1.jpg

У травні–червні 2024 року Національний технічний університет України «Київський політехніч...

Вівторок, 11 червня 2024
Раду студентського самоврядування ДДМА відзначили за участь у всеукраїнському флешмобі
2.jpg

Студрада Академії долучилася до Всеукраїнського флешмобу, який присвячений Всесвітньому дню руху...

Понеділок, 10 червня 2024
Наша легкоатлетка здобула перемогу на Кубку України з метань
1.jpg

ІІІ етап Кубку України з легкоатлетичних метань – Всеукраїнські змагання з метань на призи Олекс...

П'ятниця, 07 червня 2024

На Вченій раді Академії

1.jpg

На жовтневому засіданні Вченої ради заслухані важливі питання роботи ДДМА. Про Результати підсумкової атестації здобувачів освіти в Академії у 2023 році і задачі з удосконалення системи організації і проведення атестації у 2024 році доповів перший проректор ДДМА, доцент Анатолій Фесенко.

Він наголосив, що підсумкова атестація за першим (бакалаврським) та за другим (магістерським) рівнями відбулася в період зимової сесії (грудень 2022 р.) та в період літньої сесії (травень–червень 2023 р.).

Підсумкова атестація за другим (магістерським) рівнем проведена шляхом захисту кваліфікаційних робіт. Відповідно до наказу ректора підсумкова атестація за першим (бакалаврським) рівнем проведена або шляхом захисту кваліфікаційних робіт або складання випускного кваліфікаційного іспиту.

Здобувачі освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування складали кваліфікаційний іспит та захищали кваліфікаційну роботу. У зв’язку з воєнним станом та проведенням освітнього процесу в Академії в дистанційному режимі підсумкова атестація здобувачів освіти організована відповідно до «Положення про порядок роботи атестаційних комісій у ДДМА (у дистанційному режимі)».

Звіти голів ЕК свідчать про те, що підсумкова атестація організована та проведена на достатньому рівні. Випускові кафедри провели необхідну організаційну роботу, а саме: сформована та затверджена на кафедрах тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів та вчасно затверджена наказом по Академії; затверджені склади ЕК для захисту кваліфікаційних робіт з залученням провідних фахівців підприємств та організацій.

Контроль ходу виконання кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти на випускових кафедрах здійснювався як керівниками робіт, так і завідувачами кафедр. На випускових кафедрах проведено огляди ходу виконання кваліфікаційних робіт, результати яких розглядалися на засіданнях кафедр.

Кваліфікаційні роботи пройшли перед захистом перевірку на плагіат з використанням Антиплагіатної інтернет-системи Strikeplagiarism.com (власність компанії Plagiat.pl), нормоконтроль та рецензування.

Випускові кафедри, що проводили підсумкову атестацію бакалаврів як випускний кваліфікаційний іспит, виконали наступну організаційну роботу: підготували тестові завдання для проведення атестації з використанням Moodle; провели оглядові лекції для здобувачів освіти.

Кваліфікаційні роботи бакалаврів у 2022–2023 навчальному році захистили 218 здобувачів з 227 допущених до захисту, магістерські кваліфікаційні роботи захистили 133 здобувачів з 155 допущених до захисту. 9 (3,9 %) здобувачів, що навчалися за програмою бакалавра, 22 (14,2 %) здобувачів, що навчалися за програмою магістра, з різних причин (у більшості через неготовність кваліфікаційних робіт або відрахування) не вийшли на захист. Серед здобувачів, що навчалися за освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня, не вийшли на захист 9 із 25 здобувачів.

Серед здобувачів, що навчались за освітньо-науковими програмами другого (магістерського) рівня, не вийшли на захист 9 з 27 здобувачів.

Випускний кваліфікаційний іспит на кваліфікацію бакалавра склали 61 здобувач з 65 допущених до іспиту.

На «відмінно» захистили кваліфікаційні роботи 98 бакалаврів (43,2 %), 101 магістр. При цьому якісний показник за результатами захистів кваліфікаційних робіт склав: для бакалаврів – 87,6 % , для магістрів – 81,9 %.

Випускний кваліфікаційний іспит на «відмінно» склали 24 бакалаври (37 %). Якісний показник за результатами іспиту склав 63 %.

Дипломи з відзнакою отримали 29 (9,9 %) бакалаврів, 53 (34,2 %) магістри.

На замовлення підприємств виконано 28 % кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів. До впровадження рекомендовано 55 % кваліфікаційних робіт. Відсоток кваліфікаційних робіт з реальними розробками, практичне використання яких підтверджене підприємствами, – 26,7 %.

За темами кваліфікаційних робіт підготовлено 144 публікації, з них 60 – здобувачі першого (бакалаврського) рівня, 84 – здобувачі другого (магістерського) рівня. Серед факультетів та кафедр здобувачами освіти другого (магістерського) рівня підготовлено публікацій:

ФІТО – 14 (ІТУ – 8; ОіТЗВ – 2; ОМТ – 4; ТОЛВ – 0);

ФМ – 23 (КМСІТ – 9; ПТМ – 0; АВП – 14);

ФАМІТ – 35 (КІТ – 20; ІСПР – 12; ЕСА – 3);

ФЕМ – 12 (КФБСП – 2; ООЕБ – 7; Менеджмент – 0; ЕП – 3).

 

Вчена рада ухвалила

На випускових кафедрах провести детальний аналіз недоліків, зазначених у звітах голів ЕК і в цьому рішенні, і розробити кафедральні плани усунення недоліків і покращення результатів підсумкової атестації в майбутньому.

Хід виконання розроблених кафедральних планів розглянути на засіданнях кафедр і вчених радах факультетів.

Підготувати тематику випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів у 2023–2024 навчальному році з урахуванням потреб і заяв підприємств та організацій регіону, погодивши її з керівництвом відповідних підприємств та передбачивши при цьому виконання комплексних кваліфікаційних робіт.

Забезпечити розміщення в курсах «Кваліфікаційна робота бакалавра», «Кваліфікаційна робота магістра» в системі дистанційного навчання «Moodle DDMA» наступної інформації: індивідуальних графіків дипломного проєктування; індивідуальних графіків консультацій здобувачів освіти (у тому числі консультантів по окремих розділах) та контактної інформації керівників та консультантів; екрана ходу дипломного проєктування; результатів огляду кваліфікаційних робіт; розкладу роботи екзаменаційної комісії щодо захисту робіт; графіків проходження перевірки на плагіат, нормоконтролю, рецензування.

Забезпечити презентацію результатів кваліфікаційної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня шляхом участі в науково-технічних конференціях, кафедральній держбюджетній темі; публікації наукової статті.

Забезпечити розміщення кваліфікаційних робіт (рефератів) на вебсторінках випускових кафедр відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Деканам факультетів взяти під особистий контроль усунення недоліків і хід виконання відповідних планів на підпорядкованих кафедрах.

 

Про Затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів прийому 2023 року інформацію надав проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків, професор Михайло Турчанін

Відповідно до п.26 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах» вчена рада затвердила Індивідуальні навчальні плани, Індивідуальні плани наукової роботи та теми дисертацій аспірантів прийому 2023 року здобувачам:

 1. Донченку Владиславу Дмитровичу – (спеціальність 051 – Економіка);
 2. Листопаду Марку Олексійовичу – (спеціальність 051 – Економіка);
 3. Сімаковій Олександрі Костянтинівні – (спеціальність 051 – Економіка);
 4. Ярмак Алісі Миколаївні – (спеціальність 051 – Економіка);
 5. Бондарєву Ярославу Геннадійовичу – (спеціальність 073 – Менеджмент);
 6. Дерев’янку Сергію Васильовичу – (спеціальність 073 – Менеджмент);
 7. Шапаренку Андрію Анатолійовичу – (спеціальність 073 – Менеджмент);
 8. Бочковому Дмитру Олександровичу – (спеціальність 132 – Матеріалознавство);
 9. Вороні Марку Валерійовичу – (спеціальність 132 – Матеріалознавство);
 10. Косарєву Віталію Сергійовичу – (спеціальність 132 – Матеріалознавство);
 11. Зінському Володимиру Миколайовичу – (спеціальність 132 – Матеріалознавство);
 12. 12. Пожидаєву Андрію Вікторовичу – (спеціальність 132 – Матеріалознавство);
 13. Григоренку Дмитру Миколайовичу – (спеціальність 133 – Галузеве машинобудування);
 14. Семенченку Станіславу Романовичу – (спеціальність 133 – Галузеве машинобудування);
 15. Сушку Олександру Миколайовичу – (спеціальність 133 – Галузеве машинобудування);
 16. Костенку Михайлу Костянтиновичу – (спеціальність 133 – Галузеве машинобудування);
 17. Котову Владиславу Андрійовичу – (спеціальність 133 – Галузеве машинобудування);
 18. Шаповалову Миколі Костянтиновичу – (спеціальність 133 – Галузеве машинобудування);
 19. Юсіфову Вадиму Кяміловичу – (спеціальність 133 – Галузеве машинобудування);
 20. Ільїнському Михайлу Ігоровичу – (спеціальність 174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»);
 21. Новікову Дмитру Сергійовичу – (спеціальність 174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»);
 22. Зубрицькому Олексію Олександровичу – (спеціальність 174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»);
 23. Боровинському Борису Романовичу – (спеціальність 174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»);
 24. Добряку Олександру Сергійовичу – (спеціальність 174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»).

Вчена рада затвердила Індивідуальний план наукової роботи докторанта прийому 2023 року Карнауху Сергію Григоровичу – (спеціальність 132 – Матеріалознавство).

 

Вчена рада рекомендувала до видання:

 

збірник наукових праць

Збірник наукових праць XV Міжнародної наукової конференції з використанням Інтернет-платформ «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання», 15-16 листопада 2023 року, мм. Краматорськ–Вінниця–Тернопіль, Україна.

 

монографію

Ковалевський С. В.,  Ковалевська О. С., Сидюк Д. М. Магніторезонансна обробка матеріалів : монографія

 

навчальний посібник з номером ISBN

Дубинська О. С. Фінансовий аналіз : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

На цьому Вчена рада закінчила роботу.