ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

Десять років російсько-українській війні в Краматорську
2.jpg

Цього дня 10 років тому почалася відкрита окупація Краматорська. Ще до того, у лютому, а надто в...

П'ятниця, 12 квітня 2024
Перше і друге місця посіли наші студенти в обласному чемпіонаті
1.jpg

ІІ обласний етап чемпіонату Донецької області зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи серед...

П'ятниця, 12 квітня 2024
Гарні результати в конкурсі наукових досліджень студентів «Інформаційні технології в науці та виробництві»
1.jpg

Три студенти спеціальностей «Системний аналіз» та «Інформаційні системи та технології» пройшли в...

Четвер, 11 квітня 2024
У ДДМА пройде науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти
2.jpg

XLV науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Донб...

Середа, 10 квітня 2024
В Академії відбулися зустрічі щодо вступної кампанії 2024 року
1.jpg

Три зустрічі «Вступна кампанія 2024 в Україні: зміни, деталі, роз’яснення» провела Приймальна ко...

Вівторок, 09 квітня 2024

Історія розвитку факультету економіки і менеджменту

41.jpg

Факультет економіки і менеджменту (ФЕМ) є наймолодшим факультетом Донбаської державної машинобудівної академії. Історія факультету починається зі створення у ДДМА економіко-гуманітарного факультету.

Створення економіко-гуманітарного факультету (ЕГФ) в Державній машинобудівній академії – не випадковість, а закономірна, усвідомлена відповідь на вимогу часу щодо підготовки фахівців не тільки сьогодення, але й майбутнього!

Економіко-гуманітарний факультет був створений у 1994 році. Молода українська держава гостро потребувала фахівців, що мають економічну освіту, оскільки перехід до постіндустріального способу організації життя та виробництва розкрив проблему необхідності економічної підготовки кадрів, що відповідають вимогам часу.

Однією з ключових особливостей при створенні факультету та становленні спеціальностей з'явилося урахування регіональної специфіки і потреб підприємств і організацій, що працюють у ринкових умовах. Для задоволення потреб ринку праці міста Краматорськ та всього Донбаського регіону були відкрити спеціальності: «Економіка підприємства», «Фінанси», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Економічна кібернетика». Висока кваліфікація науково-педагогічних кадрів забезпечила великий попит на випускників факультету. Навчання на факультеті стало міцною основою побудови успішної професійної кар'єри для багатьох керівників та менеджерів великих організацій і підприємств.

Першим деканом ЕГФ був Г. І. Чіжиков. До складу факультету увійшли кафедри: економіки промисловості; економічної теорії; економічної кібернетики; обліку і аудиту; фінансів; філософії і соціально-політичних дисциплін; іноземних мов; українознавства та гуманітарної освіти.

На кафедрах працювало 163 викладача, серед яких 55 мали вчені ступені і звання.

Викладачі факультету вели активну наукову діяльність, регулярно публікували наукові роботи. Тільки за період з 2004 до 2007 року було опубліковано понад 500 наукових статей. Викладачі, аспіранти і студенти факультету взяли участь у 114 конференціях і семінарах, де представили 378 доповідей. 124 студента є учасниками програми «Обдарована молодь». За цей час колективом факультету було видано 160 навчальних посібників. Тільки за 2007 р. опубліковано 5 монографій. На кафедрах фінансів, економіки промисловості, обліку і аудиту, економічної теорії успішно працює аспірантура. У період 2005–2007 рр. 5 осіб захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Важливою особливістю кафедр економіко-гуманітарного факультету було те, що вони здійснювали навчально-виховний процес зі студентами всіх факультетів і спеціальностей.

42.jpg

Факультет виступав організатором багатьох цікавих культурно-масових і спортивних заходів, які стали традиційними і в яких беруть активну участь не тільки студенти, але й викладачі: Дні факультету, Дні кафедр, вечори зустрічей студентів першого і п'ятого курсів, КВК, інтелектуальні ігри та різноманітні конкурси.

У 2012 році у зв’язку з реорганізацією факультетів академії економіко-гуманітарний факультет перейменовано у факультет економіки і менеджменту, який очолив доктор технічних наук, професор Є.В. Мироненко.

До складу факультету увійшли 3 загальноосвітні кафедри: кафедра фізичного виховання і спорту, мовної підготовки, кафедра українознавства та гуманітарної освіти, та 4 випускові кафедри: менеджменту, економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту.

У 2014 році після Революції Гідності, коли наша держава обрала шлях на інтеграцію України до Європейського союзу, великого значення набули не тільки суто економічні знання, але й знання з маркетингу, підприємництва і торгівлі, біржової діяльності, соціального забезпечення та публічного управління і адміністрування, які допомагають зрозуміти та пояснюють зв’язки між різноманітними процесами в суспільстві, державі й світі, сприяють демократизації суспільного життя та формують у фахівця мобільність, готовність до глобальних змін, які відбуваються сьогодні в нашій державі та у світі.

Йдучи в ногу із часом на факультеті поряд з традиційними економічними спеціальностями були відкриті нові спеціальності й освітні програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти, які більш відповідали сучасним вимогам ринкової економіки: «Фізична культура і спорт» (2018 р.), «Політологія» (2018 р.), «Фінанси, банківська справа та страхування» (2016 р.), «Маркетинг» (2020 р.), «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2019 р.), «Соціальне забезпечення» (2019 р.), «Публічне управління та адміністрування» (2019 р.).

Усі спеціальності отримали акредитацію від Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України.

На даний час факультет економіки і менеджменту складається з 1 загальноосвітньої та 5 випускових кафедр, на яких здійснюється підготовка за сучасними освітньо-професійні програми підготовки висококваліфікованих фахівців початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» та першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 052 «Політологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 232 «Соціальне забезпечення» та 281 «Публічне управління та адміністрування».

За спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 232 «Соціальне забезпечення» ведеться підготовка фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем (докторів філософії PhD).