ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

10-а річниця від початку російсько-української війни
1.jpg

10 років тому, у лютому 2014 року, російська федерація розв’язала війну проти України. Вор...

Субота, 24 лютого 2024
МОН ЗАТВЕРДИЛО КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НМТ-2024
3.png

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведен...

Четвер, 22 лютого 2024
Студентське самоврядування ДДМА взяло участь в обласному проєкті «Ми є. Були. І будем ми!»
2.jpg

Могутнім відгомоном сивої давнини лунають слова великого українського письменника Івана Павлович...

Середа, 21 лютого 2024
Залишаємося гідними своїх Героїв!
1.png

День Героїв Небесної Сотні відзначають щорічно 20 лютого на знак пам’яті про громадян, які...

Вівторок, 20 лютого 2024
Двигуни безпілотників стануть надійнішими
2.jpg

У 2023 році від Донбаської державної машинобудівної академії в щорічному конкурсі фундаментальни...

Вівторок, 20 лютого 2024

На засіданні Вченої ради

2.jpg

На листопадовому засіданні Вченої ради вирішені важливі питання роботи ДДМА. З доповіддю про роботу з обдарованими здобувачами вищої освіти та ефективність роботи аспірантури у 2022/23 н. р. і основні завдання на новий навчальний рік  виступив проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зав’язків, професор Михайло Турчанін.

Аналізуючи справи з питання роботи з обдарованими здобувачами вищої освіти Михайло Анатолійович зазначив, що кафедрами Академії здійснювались необхідні заходи, щодо виконання Програми індивідуальної підготовки обдарованих здобувачів вищої освіти. До Програми на 2022/23 н. р. включено 121 здобувач, що складає 10% від їх загальної чисельності студентів.

До Програми залучені здобувачі, які проявили здібності творчого характеру при навчанні. Наукові керівники призначені, як правило, з числа провідних науковців і викладачів Академії, серед яких професорів – 15 % від загальної кількості керівників, доцентів – 66 %, ст. викладачів – 15%, асистентів – 4 %. Кожному здобувачу визначений напрям наукової роботи, розроблений індивідуальний план, що містить загальний план роботи здобувача і план роботи на поточний навчальний рік. Загальний план роботи здобувача-учасника Програми складається з завдань на навчальну роботу і науково-дослідну роботу з зазначенням очікуваних результатів.

Рада відзначає збільшення у звітному навчальному році загальної кількості публікацій, що були підготовлені за участю здобувачів взагалі та учасниками Програми зокрема.

Здобувачі Академії взяли участь у I відбірковому обласному та ІІ відбірковому всеукраїнському етапах студентської першості світу з програмування ІСРС-Ukraine-2023 AUCPC-2023 – 35 учасників, у міжнародній студентській олімпіаді у сфері інформаційних технологій «IT-Universe-2023» (м. Київ) – 2 учасника, у змаганнях Гран-прі України з програмування 2023 (м. Харків) – 11 учасників та Кубку України з програмування (м. Харків) – 23 учасника. Здобувачі-учасники Програми складали 26% від загальної чисельності членів олімпійських команд. Отримано три нагороди в командному змаганні (студенти гр. СА-22-1 і ІСТ-22-1 – І та ІІІ місце, керівник – доцент Олександр Мельников; студенти гр. КН-23-1м – ІІ місце, керівник – старший викладач Дмитро Міхєєнко). Таким чином, здобувачі-учасники Програми отримали 60% від загальної кількості нагород (у 2021/22 н. р. – 67%).

На виконання листа Інституту модернізації змісту освіти в березні 2023 року в Академії проходив Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт в один тур. У конкурсі взяли участь 73 студентські наукові роботи в 16 секціях. Конкурсна комісія відзначила 45 наукових робіт як переможців і призерів та удостоєних заохочувальними дипломами. З них 30 нагород отримані учасниками Програми.

Здобувачі Академії взяли участь у міжнародних конкурсах. На конкурсі з WEB-дизайну та комп'ютерної графіки (м. Вінниця) нагороджено дві роботи (Дипломом ІІІ ступеня в номінації «Краща 3D-графіка» – Малюкін О., гр. ІСТ-20-1, Дипломом ІІІ ступеня в номінації «Краща графічна реалізація» – Козуб Д., гр. ІСТ-20-1, науковий керівник – доцент Людмила Нечволода). На конкурсі «Кращий інноваційний диплом (проєкт)», у рамках міжнародної олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe 2023» (м. Київ), одна робота посіла почесне 4-е місце (Денисенко В., гр. СА-20-1, науковий керівник – доцент Олександр Мельников). На міжнародному конкурсі Black Sea Science 2023, секція «Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка» (м. Одеса), нагороджена одна робота (сертифікат переможця 3-го ступеня – Михайлов В., гр. ІСТ-22-1, науковий керівник – доцент Олександр Мельников). Частка учасників Програми серед здобувачів, які отримали нагороди на конкурсах, склала 65%.

Хороших показників в оприлюдненні результатів наукових робіт досягли кафедри ІТУ, ЕП, де на одного учасника Програми у звітному році в середньому припадає 2 публікації, по кафедрі ІСПР – 4 публікації. За результатами діяльності в навчальному році, що минув, відсутні заявки на винаходи та корисні моделі в співавторстві зі здобувачами.

Здобувачі Академії, зокрема і здобувачі-учасники Програми, беруть участь у виконанні НДР, що виконуються на кафедрах викладачами в другій половині робочого дня.

У поточному навчальному році збільшилась частка здобувачів-учасників Програми відносно загальної кількості прийнятих до магістратури. Відсоток таких здобувачів становить 20%. Доля учасників Програми серед осіб, які вступили до аспірантури ДДМА за останні роки, становить: 2019 – 23%; 2020 – 33%; 2021 – 31%; 2022 – 24%; 2023 – 40%.

 

Михайло Анатолійович зупинився на ефективності роботи аспірантури і докторантури.

Освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Академії ліцензована за 11 спеціальностями. Підготовка докторів філософії здійснюється за 7 спеціальностями: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 232 «Соціальне забезпечення».

План прийому ДДМА до аспірантури на 2023 рік складав 23 місця державного замовлення за денною формою навчання. МОНУ надало 11 місць для підготовки в аспірантурі здобувачів за денною формою навчання.

До планових показників державного замовлення для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук було подано заявку на 1 місце. На поточний рік МОНУ виділено 1 місце для підготовки через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування за напрямом 13 – Механічна інженерія. За рішенням Вченої ради Академії до докторантури прийнято 1 особу на спеціальність 132 «Матеріалознавство».

У 2023 році аспірантуру закінчили 3 особи. Усі з них виконали освітню та наукову складові Індивідуального плану підготовки. Жоден з випускників не подав дисертаційну роботу на розгляд до разової спеціалізованої вченої ради.

Основними завданнями з підвищення ефективності роботи аспірантури на поточний навчальний рік є:

 • забезпечити виконання усіма учасниками освітньо-наукового процесу положень Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року № 502 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів» та змін до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44. При виконанні цього завдання керуватись роз’ясненнями листа МОНУ 1/15908-23 від 13.10.2023 р. Про постанову Кабінету міністрів України від 19 травня 2023 року № 502;
 • проаналізувати структурні компоненти, зміст та відповідність вимогам законодавства освітньо-наукових програм та здійснити їх перегляд для успішного проходження акредитації в поточному і наступному навчальних роках, для цього: вдосконалити навчальні плани в контексті набуття здобувачами компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій, практичної підготовки, соціальних навичок (soft skills), загальнонаукових і мовних компетентностей, універсальних навичок дослідника; підвищити якість методичного забезпечення дисциплін циклу загальної та професійної підготовки аспірантів і забезпечити повне представлення відповідних навчально-методичних матеріалів на платформі MOODLE DDMA для якісного проведення освітнього процесу в умовах дистанційної освіти; забезпечити необхідний рівень, форми і методи навчання й викладання; забезпечити відповідність контрольних заходів і критеріїв оцінювання знань здобувачів принципам академічної доброчесності; забезпечити відповідність кадрового складу кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності; забезпечити реалізацію принципів навчання через дослідження відповідно до наукових інтересів аспірантів; належним чином висвітлювати змістовну і нормативну складові освітньо-наукових програм на сайті Академії і інформаційних ресурсах кафедр. При виконанні цього завдання керуватись Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. №1187 із змінами від 31.10.2023 р., Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. №977 і методичними рекомендаціями НАЗЯВО (відповідальні: викладачі дисциплін, наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, гаранти ОНП, завідувач відділу аспірантури, начальник відділу з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, проректори);
 • ефективно скерувати завдання наукової складової Індивідуальних планів підготовки аспірантів на виконання літературних, експериментальних, аналітичних і теоретичних досліджень в умовах вимушеної відірваності від лабораторно-технічної бази кафедр і їх філій на підприємствах. При виконанні цього завдання додержуватись того, що рішень про припинення освітнього процесу і наукової діяльності переміщених закладів вищої освіти (зокрема таких, дослідницька база яких пошкоджена внаслідок збройної агресії російської федерації) на період правового режиму воєнного стану не приймалося. Тому, саме заклади вищої освіти забезпечують підготовку здобувачів ступеня доктора філософії і мають відповідні інструменти для вирішення організаційних питань (відповідальні: наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр);
 • впровадити ретельний контроль на всіх рівнях Академії за ритмічним і ефективним виконанням Індивідуальних планів роботи аспірантів, об’єктивністю атестації результатів їх діяльності на кафедрах і факультетах, а також за своєчасним представленням дисертаційних робіт до разових спеціалізованих вчених рад. При виконанні цього завдання додержуватись вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), згідно з якими аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, опублікувати наукові публікації за темою дисертації, підготувати дисертацію та пройти процедуру атестації разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації (відповідальні: наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, гаранти ОНП, декани, завідувач відділу аспірантури, проректор з наукової роботи);
 • провести в поточному навчальному році акредитацію однієї освітньо-наукової програми і підготувати інші ОНП до акредитації в наступному навчальному році (гаранти ОНП, завідувачі кафедр, декани, завідувач відділу аспірантури, начальник відділу з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, проректори).

 

Вчена рада ухвалила постанову, у якій роботу з обдарованими здобувачами вищої освіти та роботу аспірантури визнано задовільною.

Завідувачам загальноосвітніх і загальнотехнічних кафедр – забезпечити залучення до наукової роботи обдарованих здобувачів з молодших курсів. Науковим керівникам – забезпечити творчий підхід при виконанні обдарованими здобувачами робіт у рамках Програми.

Керівникам наукової роботи на рівні підготовки бакалаврів – розробляти плани роботи з урахуванням вимог подальшого успішного вступу здобувачів-учасників Програми до магістратури. Підвищити рівень наукового доробку (дослідження за темою, опубліковані роботи, мовна підготовка та ін.) і якість підготовки магістрів до вступу до аспірантури.

На засіданнях факультетських рад – розглядати хід виконання Програми індивідуальної підготовки обдарованих здобувачів вищої освіти.

Забезпечити участь здобувачів вищої освіти в студентських інтелектуальних змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівнів та участь наукових проєктів здобувачів у всеукраїнських і міжнародних конкурсах на здобуття грантів, стипендій, премій тощо. Забезпечити участь здобувачів-учасників Програми з доповідями в роботі «Щорічної конференції науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти ДДМА» і в роботі конференцій різних рівнів, організатором яких є Академія.

Актуалізувати структурні компоненти та зміст освітньо-наукових програм у відповідності до вимог законодавства для успішного проходження акредитації в поточному і наступному навчальних роках.

Науковим керівникам та науковим консультантам дисертаційних робіт – підвищити відповідальність за своєчасне представлення дисертацій до захисту.

 

Вчена рада змінила тему дисертаційної роботи здобувача третього освітньо-наукового рівня у зв’язку з уточненням тематики досліджень аспіранта Андрія Коваленка (спеціальність 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка) (науковий керівник – доц., д-р техн. наук Петро Сагайда). Скоректована тема дисертаційної роботи – «Удосконалення автоматизації управління технологічними налаштуваннями листоправильної машини з використанням штучного інтелекту».

 

Вчена рада затвердила навчальні плани спеціальностей за денною формою навчання – АВП, МН, за заочною формою навчання – МН, ПУА.

 

Вчена рада рекомендувала до видання:

збірники наукових праць

 • Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання»
 • Нейромережні технології та їх застосування НМТіЗ-2023: збірник наукових праць XXII Міжнародної наукової конференції «Нейромережні технології та їх застосування НМТіЗ-2023»

 

навчальний посібник з номером ISBN

 • Алієв І. С. Енергетичні методи досліджень процесів обробки металів тиском : посібник для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 131 «Матеріалознавство», 136 «Металургія» денної та заочної форм навчання

 

На цьому Вчена рада листопадове засідання завершила.