ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Склад кафедри КІТ

Тарасов Олександр Федорович

Дата народження: 29.11.1955 рік

На кафедрі працює з 1996 року

Робочий телефон: (0626)-41-86-55

Робоча кімната: 2226

Поштова скринька: kit@dgma.donetsk.ua, tarasov50@inbox.ru

Особиста сторінка: foundry.dgma.donetsk.ua/profile/ IPP1

 • Освіта: вища, Жданівський металургійний інститут (ПГТУ)
 • Дисципліни, які викладає:
 1. об’єктно-орієнтоване програмування (ООП);
 2. проектування сучасних програмних продуктів на основі ООП;
 3. технології комп’ютерного проектування;
 4. методологія наукових досліджень;
 5. проектування сучасних інформаційних систем.
 • Напрям наукових досліджень: використання сучасних CAD/CAM/CAE програмних засобів у машинобудуванні та освіті.
 • Наукові здобутки:
 1. Системні методи в автоматизації проектування виробів машинобудування : навчальний посібник / Тарасов О. Ф., Білик Г. Б., Сагайда П. І., Вінников М. О., Короткий С. О. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 256 с.
 2. Пневмоударная и статикодинамическая штамповка сложнорельефных листовых деталей упругими середами : монографія / Фролов Е. А., Мовшович А. Я., Манаенков И. В., Тарасов А. Ф., Роганов Л. Л. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 286 с. – ISBN 978-966-476-12.
 3. Тарасов А. Ф. Информационная технология поиска аналогов изделий в хранилищах метаданных о CAD-проектах / А. Ф. Тарасов, М. А. Винников, С. А. Тарасов, О. А. Лябик // Наукові праці ДонНТУ: серія «Обчислювальна техніка та автоматизація». – Донецьк, 2010. – Вип. 171. – С. 118–127.
 4. Галузевий стандарт вищої освіти України з напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Павлов О. А., Ковалюк Т. В., Петренко А. І., Тарасов О. Ф., Вовк С. М. // збірник нормативних документів вищої освіти. – К. : Видавнича група BHV, 2011. – 85 с.
 5. Разработка ИСАПР с применением методов инженерии знаний. Решение практических задач : монография / Тарасов А. Ф., Винников М. А., Короткий С. А., Лябик О. А., Таран С. В., Тарасов С. А. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 206 с.
 6. Алтухов А. В. Систематизация процессов интенсивного пластического деформирования для формирования ультрамелкозернистых и нанокристаллических структур в объемных заготовках / А. В. Алтухов, А. Ф. Тарасов, А. В. Периг // Письма о материалах. – Уфа, 2012. – Т. 2. – С. 54–59.
 7. Perig A. V. Effect of 2θ-Punch Shape on Material Waste during ECAE through a 2θ-Die / A. V. Perig, A. F. Tarasov, I. G. Zhbankov & S. N. Romanko // Materials and Manufacturing Processes (Mater. Manuf. Process., Thomson Reuters 2012 Impact Factor: 1.297, Ranking: 14/39 Engineering, Manufacturing; 113/239 Materials Science, Multidisciplinary). – 2013. – ISSN 1042-6914 (Print), ISSN 1532-2475 (Online); DOI: 10.1080/10426914.2013.832299.
 8. Совершенствование информационных систем с использованием методов инженерии знаний. Решение практических задач : монографія / Тарасов А. Ф., Сагайда П. И., Винников М. А., Лябик О. А., Еремин Н. В. – Краматорск : ДГМА, 2013. – 146 с.
 9. Тарасов А. Ф. Развитие методологии анализа и построения моделей систем на основе онтологического подхода / А. Ф. Тарасов, П. И. Сагайда, З. А. Красько // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – № 2(191), ч. 1. – С. 74–79.
 10. Пат. № 75467 Україна, МПК (2012.01) G 06 F 7/00. Спосіб представлення (презентації) у реальному часі інформації про сукупність об’єктів показу / О. Ф. Тарасов, С. О. Тарасов. – № u 201114590 ; заявл. 08.12.2011 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.
 11. Пат. № 74202 Україна, МПК (2012.01) G 06 F 7/00. Спосіб формування і динамічного візуального представлення дерева каталогів / О. Ф. Тарасов, С. О. Тарасов. – № u 201202785 ; заявл. 12.03.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.
 12. Пат. № 76206 Україна, МПК (2006.01) B 22 F/3/03. Спосіб багаторазової інтенсивної пластичної деформації заготівки зі зміною напрямку деформування / О. Ф. Тарасов, О. В. Алтухов. – № u 201207396 ; заявл. 18.06.2012 ; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24.
 13. Пат. №71855 Україна, МПК В21С 25/00. Роз’ємна матриця для гвинтової екструзії / Бейгельзімер Я. Ю., Тарасов О. Ф., Кулагін Р. Ю. (спільно з працівниками ДонФТІ НАНУ). – № u 201201260 ; заявл. 07.02.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14.
 14. Пат. №88811 Україна, МПК (2014.01) B22F 3/00. Спосіб багаторазової реверсивної інтенсивної пластичної деформації заготівки / О. Ф. Тарасов, О. В. Алтухов. – № u201307911 ; заявл. 21.06.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.