ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

На оплату праці працівників освіти отримано грантові кошти
2.jpg

Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,...

П'ятниця, 02 червня 2023
МОН вкотре доручає вишам виконувати мовне законодавство
1.jpg

Міністерство освіти і науки просить керівників закладів вищої та фахової передвищої освіти вжити...

Середа, 31 травня 2023
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
00.jpg

…і чому Папа Римський вірить у міф про «братні народи»

Вівторок, 30 травня 2023
Засідання вченої ради
1.jpg

На травневому засіданні Вченої ради ДДМА вирішені важливі питання внутрішнього життя Академії. З...

Понеділок, 29 травня 2023
До уваги абітурієнтів!
2.jpg

Основна сесія НМТ цього року розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня. З міркувань безпеки...

П'ятниця, 26 травня 2023

Роз'яснення МОН щодо звітування про роботу в період карантину

img_zvit.jpg

Міністерство освіти і науки надало роз'яснення щодо звітування про роботу науково-педагогічних працівників у період карантину. Відповідний лист підписаний заступником міністра Єгором Стадним.

У цьому документі (приводимо текст нижче), поряд із рекомендаціями щодо звітування, керівників закладів освіти також застерегли від надмірної бюрократизації цього процесу.

Щодо звітування про роботу науково-педагогічних працівників

(Текст листа МОН)

Інформуємо, що Законом України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» внесені зміни до статті 60 Кодексу законів про працю України, якими врегульовано запровадження гнучкого режиму робочого часу й дистанційної (надомної) роботи на підприємствах, в установах, організаціях.

Пунктом другим наказу МОН від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19» закладам освіти було рекомендовано запроваджувати гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 року № 359. Керівник закладу освіти повинен забезпечити облік відпрацьованого робочого часу та контроль за трудовою дисципліною працюючих у цьому режимі.

Планування й звітування про виконання роботи науково-педагогічними працівниками може здійснюватися шляхом складання різних форм документів, передбачених положенням про організацію освітнього процесу чи іншими внутрішніми документами закладів вищої освіти. При цьому індивідуальний робочий план викладача використовується як основний звітний документ про виконання ним навчальної, наукової, методичної, організаційної та іншої запланованої роботи згідно з посадовою інструкцією, розподілом педагогічного навантаження, величиною ставки. При цьому застерігаємо керівників закладів освіти від надмірної бюрократизації цього процесу.

У разі потреби рекомендуємо внести зміни до індивідуальних робочих планів викладачів стосовно термінів виконання, переліку та обсягу завдань із метою чіткого відображення в них діяльності в період карантину, зокрема:

- зміни в розкладі занять на період карантину;

- виконання наукових досліджень і підготовки публікацій;

- заходи професійного розвитку, зокрема опанування технологій дистанційного навчання;

- додаткове розроблення методичного забезпечення дисциплін для дистанційного навчання;

- проведення індивідуальних консультацій і додаткових контрольних заходів тощо.

Звертаємо увагу на необхідність фіксації викладачем у різній доступній формі виконання ним педагогічного навантаження – фактів проведення занять, видачі завдань, їхньої перевірки, консультування, проведення поточного й підсумкового контролів.

У разі неможливості виконання в повному обсязі годин аудиторних занять, рекомендуємо зараховувати замість них години роботи викладача зі студентами у формі індивідуальних занять або консультацій у синхронному режимі, забезпечивши при цьому:

- доведення до студентів інформації про розклад таких занять або консультацій, що має бути складений із дотриманням у цілому обсягу аудиторних годин, із зазначенням каналів зв'язку;

- належну фіксацію відпрацьованого таким чином робочого часу.

Доступність викладача для студента, його присутність на віртуальному робочому місці у встановлені години має бути забезпечена. Аналогічний підхід рекомендуємо використовувати для звітування про виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками, які працюють за сумісництвом і робота яких оплачується за фактично відпрацьовані години.

Розглядаючи проблему звітування щодо проведення різних видів занять в умовах дистанційного навчання, відзначимо, що навіть формат лекції не обмежує викладача лише презентацією певного обсягу теоретичного матеріалу і не виключає:

- проведення опитування для активування раніше здобутих знань чи отримання зворотного зв'язку про попереднє опрацювання рекомендованого матеріалу, рівень розуміння поточного викладу;

- застосування методів активного навчання, постановки завдань студентам, виконання яких є найкращим підтвердженням проведення заняття та його результативності.

При цьому в кожному конкретному випадку пропонуємо знайти збалансований підхід до бюджету часу здобувача освіти та застерігаємо від надмірної кількості завдань для студентів у формі письмових робіт.

Заповнення журналів груп та іншої документації в паперовій формі може здійснюватися після завершення обмежувальних заходів. Водночас рекомендуємо запроваджувати електронні журнали, доступні для поточного моніторингу керівникам структурних підрозділів закладів вищої освіти.

Створенню належної мотивації до навчання сприяє чітке визначення на початку курсу та доведення до студентів критеріїв оцінювання залежно від виконаної студентом навчальної роботи.

Нагадуємо, що одним з елементів системи внутрішнього забезпечення якості, передбаченим Стандартами й рекомендаціями щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти (ЕSG, 2015), є вивчення очікувань, потреб і рівня задоволеності студентів стосовно програми дисципліни, наявних навчальних ресурсів та отриманої від викладача підтримки.

Щодо питань захисту кваліфікаційних робіт, їхнього обсягу та змісту

З метою створення сприятливих умов для підготовки кваліфікаційних робіт (проєктів) пропонуємо максимально наблизити час проведення атестації здобувачів вищої освіти та ОКР молодшого спеціаліста до дати закінчення навчання. Звертаємо увагу, що питання якості кваліфікаційних робіт (проєктів) не є предметом компромісу. Водночас, ураховуючи обмежений доступ до інформаційних ресурсів та матеріально-технічної бази, в окремих випадках вважаємо припустимим звуження тематики кваліфікаційних робіт (проєктів), зокрема оптимізацію вимог до експериментальної частини кваліфікаційної роботи (проєкту) тощо.

Щодо проведення урочистостей у зв'язку із закінченням навчального року

Масові заходи у зв'язку із закінченням навчального року пропонуємо не проводити.