ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Автоматизації виробничіх процесів

Періг Олександр Вікторович (Alexander V. Perig; Oleksandr V. Perih)

Періг О.В. працює у ДДМА із вересня 2002 р.

Вчений ступінь, спеціальність: Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском з 2011 р. Дисертацію к.т.н. захистив 24.03.2011 у спеціалізованій раді Д 12.105.01; назва теми дисертації «Удосконалення процесів кутового пресування на основі моделювання рівноканальної пластичної течії матеріалів» (“Angular Pressing Process Improvement Based on a Simulation of Equal Channel Plastic Flow of Materials”)

Вчене звання (за спеціальністю): Вчене звання доцента кафедри автоматизації виробничих процесів ДДМА присвоєне від 23 вересня 2014 р.

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом): Слов’янський державний педагогічний інститут (2002, Диплом з відзнакою, спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика”, кваліфікація вчителя фізики та основ інформатики, астрономії та безпеки життєдіяльності)

Періг О. В. читає наступні дисципліни:

1) Гідрогазодинаміка, 24 лекц. год.;

2) Термодинаміка та теплотехніка, 24 лекц. год.;

3) Основи мехатроніки, 36 лекц. год.;

4) Програмна обробка наукових досліджень, 36 лекц. год.;

5) Інформаційні мережі, 16 лекц. год.

Періг О. В. є членом редколегії Вісника Донбаської державної машинобудівної академії – Періг О.В., канд. техн. наук, доц. – Фахова реєстрація у ВАК України: перереєстровано: Наказ МОН України № 326 від 04.04.2018 (технічні науки) (додаток 9)

Періг О. В. є членом редколегії Вісника Черкаського університету (серія: педагогічні науки) [Вісник Черкаського національного університету. Серія «Педагогічні науки»] – Періг О.В., к. т. н., доцент (Донбаська держ. машинобуд. акад.) [assoc. prof. Perig A., CSc. (Donbass State Engineering Academy)] (http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/index) – Фахова реєстрація у ВАК України: перереєстровано: Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 [Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка (13.00.00)] {Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)}:

http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/index

Періг О. В. є членом редколегії Наукового Наукового Вісника Донбаської державної машинобудівної академії – Періг О.В., к.т.н., доц.:

http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/

Періг О.В. є співавтором 43 журнальних Scopus-публікацій: Scopus h-index: 11; Scopus Author ID: 35772967800;

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35772967800

https://www.mendeley.com/authors/35772967800

https://orcid.org/0000-0002-6923-6797

Періг О.В. є співавтором 45 журнальної WoS Core-публікації: WoS Core h-index: 10; A) опубліковано 30 журнальних статей, проіндексованих у Web of Science Core Collection - Science Citation Index Expanded із імпакт факторами JCR у SCIE (Q2, Q3, Q4); (B) опубліковано 1 журнальну статтю, проіндексовану у Web of Science Core Collection - Social Sciences Citation Index із імпакт фактором JCR у SSCI (Q4); (C) опубліковано 11 журнальних статей, проіндексованих у Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (імпакт фактор JCR є відсутнім); (D) опубліковано 3 журнальні статті, проіндексовані у Web of Science Core Collection - Data Citation Index (імпакт фактор JCR є відсутнім):

https://publons.com/researcher/1274246/alexander-perig/

За 2014-2019 роки Періг О.В. опублікував у співавторстві наступні основні публікації (38 наукових журнальних публікацій Q2, Q3, Q4-рівня, проіндексованих у БД Scopus; 37 наукових журнальних публікацій у БД Web of Science Core Collection: 25 наукових публікацій із імпакт фактором JCR у SCIE WoS Core; 1 наукова публікація із імпакт фактором JCR у SSCI WoS Core; 11 наукових публікацій, проіндексованих у ESCI WoS Core):

1) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2014). CFD 2D simulation of viscous flow during ECAE through a rectangular die with parallel slants [Плоске розрахункове гідродинамічне моделювання в’язкої течії упродовж рівноканальної кутової екструзії через прямокутний штамп з паралельними зкосами]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 74(5), 943–962. https://doi.org/10.1007/s00170-014-5827-2 [Scopus та SCIE WoS Core]

2) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2014). CFD simulation of ECAE through a multiple-angle die with a movable inlet wall [Розрахункове гідродинамічне моделювання рівноканальної кутової екструзії через багатокутовий штамп з рухомою вхідною стінкою]. Chemical Engineering Communications, 201(9), 1221–1239. https://doi.org/10.1080/00986445.2014.894509 [Scopus та SCIE WoS Core]

3) Laptev, A. M., Perig, A. V., & Vyal, O. Y. (2014). Analysis of Equal Channel Angular Extrusion by Upper Bound Method and Rigid Block Model [Аналіз рівноканальної кутової екструзії методом верхньої оцінки та моделлю жорстких блоків]. Materials Research-Ibero-American Journal of Materials, 17(2), 359–366. https://doi.org/10.1590/S1516-14392013005000187 [Scopus та SCIE WoS Core]

4) Perig, A. V., & Laptev, A. M. (2014). Study of ECAE mechanics by upper bound rigid block model with two degrees of freedom [Вивчення механіки рівноканальної кутової екструзії шляхом застосування верхньооціночної моделі жорстких блоків з двома ступенями свободи]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 36(3), 469–476. https://doi.org/10.1007/s40430-013-0121-z [Scopus та SCIE WoS Core]

5) Perig, A. V. (2014). 2D upper bound analysis of ECAE through 2θ-dies for a range of channel angles [Плоский аналіз рівноканальної кутової екструзії за методом верхньої оцінки через 2θ-штампи для діапазону кутів перетину каналів]. Materials Research-Ibero-American Journal of Materials, 17(5), 1226–1237. https://doi.org/10.1590/1516-1439.268114 [Scopus та SCIE WoS Core]

6) Perig, A. V., Stadnik, A. N., & Deriglazov, A. I. (2014). Spherical Pendulum Small Oscillations for Slewing Crane Motion [Малі осциляції сферичного маятника при поворотному русі крану]. Scientific World Journal, 451804. https://doi.org/10.1155/2014/451804 [Scopus та SCIE WoS Core]

7) Perig, A. V., Stadnik, A. N., Deriglazov, A. I., & Podlesny, S. V. (2014). 3 DOF Spherical Pendulum Oscillations with a Uniform Slewing Pivot Center and a Small Angle Assumption [Осциляції сферичного маятника з трьома ступенями свободи з рівномірно обертовою точкою підвісу та з припущенням малого кута]. Shock and Vibration, 203709. https://doi.org/10.1155/2014/203709 [Scopus та SCIE WoS Core]

8) Zhbankov, I. G., Markov, O. E., & Perig, A. V. (2014). Rational parameters of profiled workpieces for an upsetting process [Раціональні параметри спрофільованих заготівок для процесу осаджування]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 72(5–8), 865–872. https://doi.org/10.1007/s00170-014-5727-5 [Scopus та SCIE WoS Core]

9) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2015). ECAP process improvement based on the design of rational inclined punch shapes for the acute-angled Segal 2θ-dies: CFD 2-D description of dead zone reduction [Удосконалення процесу рівноканального кутового пресування, засноване на проектуванні раціональних похилих форм пуансонів для гострокутних Сегалівських 2θ-штампів: плоский розрахунковий гідродинамічний опис зменшення застійної зони]. Mechanical Sciences, 6(1), 41–49. https://doi.org/10.5194/ms-6-41-2015 [Scopus та SCIE WoS Core]

10) Perig, A. V., Tarasov, A. F., Zhbankov, I. G., & Romanko, S. N. (2015). Effect of 2θ-Punch Shape on Material Waste during ECAE through a 2θ-Die [Вплив форми 2θ-пуансону на втрати матеріалу упродовж рівноканальної кутової екструзії через 2θ-штамп]. Materials and Manufacturing Processes, 30(2), 222–231. https://doi.org/10.1080/10426914.2013.832299 [Scopus та SCIE WoS Core]

11) Perig, A. (2015). Two-parameter Rigid Block Approach to Upper Bound Analysis of Equal Channel Angular Extrusion Through a Segal 2θ-die [Двохпараметричний підхід, заснований на застосуванні жорстких блоків до аналізу за методом верхньої оцінки рівноканальної кутової екструзії через Сегалівський 2θ-штамп]. Materials Research-Ibero-American Journal of Materials, 18(3), 628–638. https://doi.org/10.1590/1516-1439.004215 [Scopus та SCIE WoS Core]

12) Kakavas, P. A., & Perig, A. V. (2015). Fracture initiation from initial spherical flaws in incompressible propellant materials [Виникнення руйнування від початкових сферичних тріщин у нестисливих матеріалах ракетного палива]. Materia-Rio De Janeiro, 20(2), 407–419. https://doi.org/10.1590/S1517-707620150002.0042 [Scopus та SCIE WoS Core]

13) Gribkov, E. P., Perig, A. V., & Danilyuk, V. A. (2015). Research into the process of producing powder tapes [Дослідження процесів виготовлення порошкових стрічок]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 77(5–8), 1087–1104. https://doi.org/10.1007/s00170-014-6496-x [Scopus та SCIE WoS Core]

14) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2016). Effect of workpiece viscosity on strain unevenness during equal channel angular extrusion: CFD 2D solution of Navier-Stokes equations for the physical variables “flow velocities-punching pressure” [Вплив в’язкості заготівки на нерівномірність розподілу деформацій упродовж рівноканальної кутової екструзії: розрахунковий гідродинамічний двомірний розв’язок рівнянь Нав’є-Стокса для фізичних змінних «швидкості течії – тиск пресування»]. Materials Research Express, 3(11), 115301. https://doi.org/10.1088/2053-1591/3/11/115301 [Scopus та SCIE WoS Core]

15) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2016). CFD 2D Description of Local Flow of Polymer Workpiece through a modified U-Shaped Die During Equal Channel Multiple Angular Extrusion [Розрахунковий гідродинамічний двомірний опис локальної течії полімерної заготівки через модифікований U-подібний штамп упродовж рівноканальної багатокутової екструзії]. Materials Research-Ibero-American Journal of Materials, 19(3), 602–610. https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2016-0013 [Scopus та SCIE WoS Core]

16) Gribkov, E. P., & Perig, A. V. (2016). Research of energy-power parameters during powder wire flattening [Дослідження енергосилових параметрів упродовж зплющування порошкового дроту]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 85(9–12), 2887–2900. https://doi.org/10.1007/s00170-016-8714-1 [Scopus та SCIE WoS Core]

17) Zhbankov, I. G., Perig, A. V., & Aliieva, L. I. (2016). New schemes of forging plates, shafts, and discs [Нові схеми кування плит, валів та дисків]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 82(1–4), 287–301. https://doi.org/10.1007/s00170-015-7377-7 [Scopus та SCIE WoS Core]

18) Markov, O. E., Perig, A. V., Markova, M. A., & Zlygoriev, V. N. (2016). Development of a new process for forging plates using intensive plastic deformation [Розвиток нового процесу кування плит із застосуванням інтенсивного пластичного деформування]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 83(9–12), 2159–2174. https://doi.org/10.1007/s00170-015-8217-5 [Scopus та SCIE WoS Core]

19) Zhbankov, I. G., Perig, A. V., & Aliieva, L. I. (2016). Calculation of recovery plasticity in multistage hot forging under isothermal conditions [Розрахунок відновлення пластичності упродовж багатостадійного гарячого кування за ізотермічних умов]. Springerplus, 5, 1881. https://doi.org/10.1186/s40064-016-3570-x [Scopus та SCIE WoS Core]

20) Perig, A. V., Stadnik, A. N., Kostikov, A. A., & Podlesny, S. V. (2017). Research into 2D Dynamics and Control of Small Oscillations of a Cross-Beam during Transportation by Two Overhead Cranes [Дослідження двомірної динаміки та управління малими осциляціями траверси упродовж транспортування двома мостовими кранами]. Shock and Vibration, 9605657. https://doi.org/10.1155/2017/9605657 [Scopus та SCIE WoS Core]

21) Kostikov, A. A., Perig, A. V., & Lozun, R. R. (2017). Simulation-assisted teaching of graduate students in transport: A case study of the application of acausal freeware JModelica.org to solution of Sakawa’s open-loop optimal control problem for payload motion during crane boom rotation [Навчання студентів-старшокурсників транспортних спеціальностей із використанням комп’ютерного моделювання: Окремий випадок застосування акаузального безкоштовного програмного забезпечення JModelica.org до розв’язання задачі Сакави з оптимального позиційного управління рухом вантажу упродовж обертання стріли крану без зворотнього зв’язку із розімкненим ланцюгом впливу]. International Journal of Mechanical Engineering Education, 45(1), 3–27. https://doi.org/10.1177/0306419016669033 [Scopus]

22) Kostikov, A. A., Perig, A. V., Mikhieienko, D. Y., & Lozun, R. R. (2017). Numerical JModelica.org-based approach to a simulation of Coriolis effects on guided boom-driven payload swaying during non-uniform rotary crane boom slewing [Чисельний підхід, заснований на застосуванні JModelica.org до моделювання ефектів Коріоліса на кероване розгойдування вантажу, спричинене нерівномірним обертанням стріли крану]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(3), 737–756. https://doi.org/10.1007/s40430-016-0554-2 [Scopus та SCIE WoS Core]

23) Perig, A. V., Kostikov, A. A., Skyrtach, V. M., Lozun, R. R., & Stadnik, A. N. (2017). Application of JModelica.org to Teaching the Fundamentals of Dynamics of Foucault Pendulum-Like Guided Systems to Engineering Students [Застосування JModelica.org для навчання студентів технічних вишів основам динаміки Фуко-подібних керованих систем]. Information Technologies and Learning Tools, 62(6), 151–178. https://doi.org/10.33407/itlt.v62i6.1926 [ESCI WoS Core]

24) Perig, A. V. (2017). How to Teach Students to Make a Simple Experimental Visualization of the Macroscopic Rotational Modes of Large Deformations During Pressure Forming [Як навчати студентів здійснювати просту експериментальну візуалізацію макроскопічних ротаційних мод великих деформацій упродовж обробки тиском]. Journal of Materials Education, 39(5–6), 193–208. https://icme.unt.edu/sites/default/files/vol.39issue5-62017.pdf [SCIE WoS Core]

25) Perig, A. V., & Galan, I. S. (2017). The experimental verification of the known flow line models describing local flow during ECAE (ECAP) [Експериментальна верифікація відомих моделей ліній току, які описують локальну течію при рівноканальній кутовій екструзії (рівноканальному кутовому пресуванні)]. Letters on Materials-Pis Ma O Materialakh, 7(3), 209–217. https://doi.org/10.22226/2410-3535-2017-3-209-217 [Scopus та ESCI WoS Core]

26) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2017). Effects of Material Rheology and Die Walls Translational Motions on the Dynamics of Viscous Flow during Equal Channel Angular Extrusion through a Segal 2θ-Die: CFD 2D Solution of a Curl Transfer Equation [Ефекти впливу реології матеріалу та переносних рухів стінок штампу на динаміку в’язкої течії упродовж рівноканальної кутової екструзії через Сегалівський 2θ-штамп: двомірний розрахунковий гідродинамічний розв’язок рівняння перенесення вихору]. Advances in Materials Science and Engineering, 7015282. https://doi.org/10.1155/2017/7015282 [Scopus та SCIE WoS Core]

27) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2017). 2D CFD description of the kinematic effects of movable inlet and outlet die wall transport motion and punch shape geometry on the dynamics of viscous flow during ECAE through Segal 2θ-dies for a range of channel angles [Плоский гідродинамічний опис кінематичного впливу переносного руху рухомих вхідної та вихідної стінок штампу та геометрії пуансону на динаміку в’язкої течії упродовж рівноканальної кутової екструзії через Сегалівські 2θ-штампи для ряду кутів перетину каналів]. AIMS Materials Science, 4(6), 1240–1275. https://doi.org/10.3934/matersci.2017.6.1240 [Scopus та ESCI WoS Core]

28) Markov, O. E., Perig, A. V., Zlygoriev, V. N., Markova, M. A., & Kosilov, M. S. (2017). Development of forging processes using intermediate workpiece profiling before drawing: Research into strained state [Розвиток процесів кування із застосуванням проміжного профілювання заготівки перед протягуванням: дослідження деформованого стану]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(11), 4649–4665. https://doi.org/10.1007/s40430-017-0812-y [Scopus та SCIE WoS Core]

29) Markov, O. E., Perig, A. V., Zlygoriev, V. N., Markova, M. A., & Grin, A. G. (2017). A new process for forging shafts with convex dies. Research into the stressed state [Новий процес кування валів опуклими бійками. Дослідження напруженого стану]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90(1–4), 801–818. https://doi.org/10.1007/s00170-016-9378-6 [Scopus та SCIE WoS Core]

30) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2018). Alternative Study of a Bevel Punch-Assisted ECAE Scheme [Альтернативне дослідження схеми рівноканальної кутової екструзії, здійснюваної із застосуванням скошеного пуансону]. Acta Metallurgica Slovaca, 24(4), 306–324. https://doi.org/10.12776/ams.v24i4.1147 [Scopus та ESCI WoS Core]

31) Perig, A. V., Golodenko, N. N., Skyrtach, V. M., & Kaikatsishvili, A. G. (2018). Hydraulic Analogy Method for Phenomenological Description of the Learning Processes of Technical University Students [Метод гідравлічної аналогії для феноменологічного опису навчальних процесів студентів технічного університету]. European Journal of Contemporary Education, 7(4), 764–789. https://doi.org/10.13187/ejced.2018.4.764 [Scopus та ESCI WoS Core]

32) Perig, A. V. (2018). Didactic Student-Friendly Approaches to More Effective Teaching of the Fundamentals of Scientific Research in a Digital Era of Scientometrics [Дидактичні дружні-до-студента підходи до більш ефективного навчання основам наукових досліджень у цифрову еру наукометрії]. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(12). https://doi.org/10.29333/ejmste/97188 [Scopus]

33) Svyetlichnyy, D. S., Perig, A. V., Lach, L., Straka, R., & Svyetlichnyy, A. (2019). Edification in creation of Lattice Boltzmann models for materials science students [Наставлення студентам-матеріалознавцям щодо створення обчислювальних гідродинамічних моделей відповідно до методу решіткових рівнянь Больцмана]. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 29(3), 151–181. https://doi.org/10.1504/IJCEELL.2019.101044 [Scopus та ESCI WoS Core]

34) Perig, A. V. (2019). Method for teaching students to make a simple geometric estimation of the macroscopic rotational modes of large deformations during pressure forming [Метод навчання студентів способу здійснення простої геометричної оцінки макроскопічно-ротаційних мод великих деформацій упродовж обробки тиском]. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 29(3), 182–191. https://doi.org/10.1504/IJCEELL.2019.101039 [Scopus та ESCI WoS Core]

35) Perig, A. V., Golodenko, N. N., Lapchenko, O. V., Skyrtach, V. M., Kostikov, A. A., & Subotin, O. V. (2019). Recent postdigital transformations of undergraduate learning processes in the study of multidisciplinary materials science [Сучасні постцифрові трансформації процесів навчання студентів молодших курсів упродовж вивчення мультидисциплінарного матеріалознавства]. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 29(3), 251–291. https://doi.org/10.1504/IJCEELL.2019.101045 [Scopus та ESCI WoS Core]

36) Liuta, A. V., Perig, A. V., Afanasieva, M. A., & Skyrtach, V. M. (2019). Didactic games as student-friendly tools for learning hydraulics in a technical university’s undergraduate curriculum [Дидактичні ігри як дружні-до-студента засоби навчання для вивчення гідравліки студентами молодших курсів у технічному університеті]. Industry and Higher Education, 33(3), 198–213. https://doi.org/10.1177/0950422218824507 [Scopus та ESCI WoS Core]

37) Kostikov, A. A., Perig, A. V., Larichkin, O. V., Stadnik, A. N., & Gribkov, E. P. (2019). Research Into Payload Swaying Reduction Through Cable Length Manipulation During Boom Crane Motion [Дослідження зменшення розгойдування вантажу шляхом зміни довжини тросу упродовж руху стріли крану]. FME Transactions, 47(3), 464–476. https://doi.org/10.5937/fmet1903464K [Scopus та ESCI WoS Core]

38) Perig, A. V., & Matveyev, I. A. (2019). FEM-Based Deformation Regression Analysis of ECAE Strains [Заснований на методі скінченних елементів регресійний аналіз деформацій при рівноканальній кутовій екструзії]. FME Transactions, 47(4), 851–855. https://doi.org/10.5937/fmet1904851P [Scopus та ESCI WoS Core]

39) Perig, A. V., & Golodenko, N. N. (2019). CFD-enhanced description of local viscous flow through expansion equal channel angular extrusion geometric domain [Розрахунково-гідродинамічний опис локальної в’язкої течії через геометричну зону рівноканального кутового екструзійного штампу із коловим розширенням у зоні перетину каналів]. Advances in Materials and Processing Technologies, 5(4), 617–644. doi:10.1080/2374068X.2019.1666502. https://doi.org/10.1080/2374068X.2019.1666502 [Scopus]

40) Perig, A. V., Golodenko, N. N., Martynov, R. S., & Kaikatsishvili, A. G. (2020). Educational research into socio-economic dynamics of university graduate employment: Triple analogy-based physics-and-engineering approach to labor market oscillations [Освітнє дослідження соціально-економічної динаміки працевлаштування випускників університету: Інженерно-фізичний підхід до осциляцій на ринку праці, заснований на потрійній аналогії {економічних, електричних та гідравлічних осциляційних систем}]. Work-a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 65(1), 3–29. doi:10.3233/wor-193054. Retrieved from https://doi.org/10.3233/WOR-193054 [Scopus та SSCI WoS Core]