ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Публикации лаборатории
2004
 1. Влияние способа ввода модификатора на структуру высокопрочного чугунка / А.П. Макаревич, А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко// Литейное производство. – 2004. – № 9. – С.3–6
 2. Влияние способа ввода модификатора на структуру высокопрочного чугуна / А.П. Макаревич, А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко // Материалы международного научно-технического конгресса «Литейное производство: высококачественные отливки на основе эффективных технологий» г. Киев, 2–4 июня 2004. – Киев, 2004. – С.
 3. Перспективы повышения ресурса механизмов и машин за счет использования современных материалов / А.П. Макаревич, М.А. Фесенко, А.Н.Фесенко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ, 2004. – Вип.16. – С.205–212.
 4. Фесенко А. Н. Получение высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) при литье по газифицируемым моделям / А.Н. Фесенко, Г.П. Бартель, М.А. Фесенко // Матеріали II науково-практичної конференції «Донбасс – 2020: Наука і техніка – виробництву»,м. Донецьк, 03–04 лютого 2004 року. –Донецьк, 2004.
 5. Производство отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом литьем по газифицируемым моделям / А.П. Макаревич, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Материалы VIII международной конференции «Пути повышения качества и экономичности литейных процессов» г. Одесса, Украина, 9–11 сентября 2004 года. –Одесса, 2004. – С.13–15.
 6. Технология получения отливок повышенного качества для тяжелого машиностроения / А.П. Макаревич, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. – Краматорськ, 2004. – С.92.
2005
 1. Влияние внутриформенного сфероизидирующего модифицирования на структурообразование и свойства высокопрочного чугуна при литье по газифицируемым моделям / А.П. Макаревич, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Процессы литья. – К., 2005. – № 2. – С.33–39.
 2. Влияние типа модификатора на структуру высокопрочного чугуна с шаровидным графитом при литье по газифицируемым моделям / А.П. Макаревич, М.А. Фесенко, В.А. Косячков, А.Н. Фесенко // Металл и литье Украины. – 2005. – № 1–2.– С.20–22.
 3. Модифицирование чугуна в литейной форме сфероидизирующими присадками / А.П. Макаревич, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко, В.А. Косячков // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2005. – № 2. – С.101–106.
 4. Оптимизация гранулометрического состава модификатора при внутрифирменном модифицировании чугунка / В.А. Косячков, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. – Краматорськ, 2005. – С.59.
 5. Перспективные технологии получения биметаллических чугунных отливок для тяжелого машиностроения / В.А. Косячков, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ, 2005. – Вип.19. – С.222–226.
 6. Сфероидизирующее модифицирование чугуна в литейной форме / А.П. Макаревич, М.А. Фесенко, В.А. Косячков, А.Н. Фесенко // Материалы Международной специализированной конференции–выставки «Литье. Металлообработка 2005», 16–18 марта 2005 г. – Запорожье, 2005. – С.49–51.
 7. Сфероидизирующее модифицирование чугуна в литейной форме. Международная специализированная конференція–выставка «Литье.Металлообработка»/ А.П. Макаревич, М.А. Фесенко, В.А. Косячков, А.Н. Фесенко // Металл и литье Украины. – 2005. – № 1–2.– С.75.
2006
 1. Исследование процессов внутриформенной обработки чугуна методами физического моделирования / М.А. Фесенко, В.А. Косячков, А. Н. Фесенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2006. – № 3 (5). – С.7–17.
 2. Повышение эффективности внутриформенной графитизирующей обработки чугуна при использовании мелкодисперсных добавок / В.А. Косячков, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, 19–22 вересня 2006 року. – Запоріжжя, 2006. – С.108–111.
 3. Получение биметаллических чугунных отливок для тяжелого машиностроения методом внутриформенного модифицирования / В.А. Косячков, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. – Краматорськ, 2006. – С.51.
 4. Фесенко А. Н. Технологические особенности модифицирования чугуна в литейной форме / А.Н. Фесенко, В.А. Косячков, М.А. Фесенко // Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2006»,Полтава, 15–17 травня 2006г. – Полтава : «ІнтерГрафіка», 2006. – С.71-74.
 5. Технология получения чугунных биметаллических отливок методом внутриформенной обработки расплава / В.А. Косячков, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко, А.А. Чайковский // ХIVMiedzynarodowaKonferencjaNaukowo – Techniczna«ProdukcjaiZarzadzaniewHutnictwie»,Szczyrk 28.06 – 01.07.2006. – Сzesc 1. – Czestochwa, 2006. – С.81–87.
 6. Патент 13632 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб обробки чавуну в ливарній формі/А.М. Фесенко, М.А. Фесенко; власник Донбас.держ.машинобуд.акад.– № u200509104;заявл. 26.09.2005;опубл.17.04.2006, Бюл. № 4.
 7. Патент 13646 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб обробки рідкого металу в ливарній формі /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200509284; заявл. 03.10.2005; опубл.17.04.2006, Бюл. № 4.
2007
 1. Fesenko A. M. Manufacture of two-layers castings with differential structure and properties from cast iron by inmold-process modification / A.N. Fesenko, M.A. Fesenko, V.A. Kosiachkov // Papers 7th International Conference Research and development in mechanical industry RaDMI 2007, 16–20 September2007. – Belgrad, Serbia. – P. 160–165.
 2. Дифференцированное модифицирование чугуна в литейной форме для изготовления двухслойных и двухсторонних оливок / В.А. Косячков, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. – Краматорськ, 2007. – С.65.
 3. Использование метода внутриформенного модифицирования расплава для получения отливок с дифференцированными свойствами / В.А. Косячков, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2007. – № 3 (9). – С.123–127.
 4. Перспективные направления использования метода внутриформенного модифицирования расплава для получения отливок с дифференцированными свойствами / В.А. Косячков, М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко/ Сб. тезисов 1й научно-технической конференции молодых ученых и специалистов ОАО «Энергомашспецсталь–2007» г. Краматорск, 29 мая – 5 июня 2007. – Краматорск, 2007. – С. 10–12.
 5. Получение двухслойных отливок с дифференцированными структурой и свойствами с использованием технологии внутриформенного модифицирования / М.А. Фесенко,А.Н. Фесенко, В.А. Косячков, А.Н. Беляев // Материалы II международной научно-практической конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2007», 1–15 июня 2007 г. –Днепропетровск, 2007. – С.
 6. Патент 20296 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Установка для моделювання процесів одержання біметалевих і багатошарових виливків /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200608280; заявл. 24.07.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1.
 7. Патент 27682 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з різними структурою і властивостями в загальній ливарній формі з одного базового розплаву /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u200707330; заявл. 02.07.2007; опубл.12.11.2007, Бюл. № 18.
 8. Патент 20297 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Установка для моделювання процесів внутрішньоформної обробки рідкого металу /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u20060828; заявл. 24.07.2006; опубл.15.01.2007, Бюл. № 1.
 9. Патент 27681 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з різними структурою і властивостями в загальній ливарній формі з одного базового розплаву /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u200707328; заявл. 02.07.2007; опубл.12.11.2007, Бюл. № 18.
2008
 1. Фесенко А. Н. Внутриформенная модифицирующая обработка чугунка / А.Н. Фесенко, М.А Фесенко, В.А. Косячков // IVМеждународная научно-практическая выставка-конференция «Литье 2008», IIМеждународная научно-практическая выставка–конференция «Металлообработка–2008»,Запорожье, 25–27 марта 2008 г., Запорожская ТПП:тезисы докладов.– Киев:Редакция журнала «Процессы литья» при участии МП «Информлитье», 2008. – С.121–122.
 2. Фесенко А. Н. Имитационное моделирование процессов внутриформенной обработки расплава и получения двухслойных оливок / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко, В.А. Косячков // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве.– Краматорск, 2008. – С.156–159.
 3. Фесенко А. Н. Исследование процессов внутриформенного модифицирования расплава чугунка / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко, В.А. Косячков // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск, 2008. – С.152–153.
 4. Новые способы получения чугунных отливок с дифференцированными структурой и свойствами / М.А.Фесенко, А.Н. Фесенко, В.А. Косячков // IV Международная научно-практическая выставка-конференция «Литье 2008», II Международная научно-практическая выставка-конференция „Металлообработка–2008”, Запорожье, 25–27 марта 2008 г., Запорожская ТПП:тезисы докладов. – Киев:Редакция журнала «Процессы литья» при участии МП «Информлитье», 2008. – С.120–121.
 5. Перспективные технологии изготовления отливок с дифференцированными структурой и свойствами / М.А. Фесенко, В.А. Косячков, А.Н. Фесенко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве.– Краматорск, 2008. – С.161–163
 6. Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы международной научно-технической конференции, 9–12 сентября 2008 г. / Донбас. гос. машиностр. акад ; под ред. А. Н. Фесенко. – Краматорск : ДГМА, 2008. – 188 с.
 7. Фесенко А. Н. Ресурсосберегающие технологии получения чугунных отливок с разнородной структурой и свойствами из базового расплава / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск, 2008. – С.153–156.
 8. Патент 29197 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Ливникова система для виготовлення виливків з різними структурою і властивостями з одного базового розплаву в загальній ливарній формі / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, В. О. Косячков ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200708456 ; заявл. 23.07.2007 ; опубл.10.01.2008, Бюл. № 1.
 9. Патент 32662 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями/А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас.держ.машинобуд.акад.– № u200800343;заявл. 10.01.2008;опубл.26.05.2008, Бюл. № 10.
 10. Патент 32713 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями з одного вихідного (базового) розплаву /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200800725; заявл. 10.01.2008; опубл.21.01.2008, Бюл. № 10.
 11. Патент 33518 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями з одного вихідного базового розплаву/А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас.держ.машинобуд.акад.– № u200802428;заявл. 25.02.2008;опубл.25.06.2008, Бюл. № 12.
 12. Патент 37319 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков, К.В. Ємельяненко; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200807447; заявл. 30.05.2008; опубл.25.11.2008, Бюл. № 22.
2009
 1. Фесенко А. Н. Влияние технологических факторов на структуру и свойства отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом свойствами / А.М. Фесенко, М.А. Фесенко // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірник матеріалів XII Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 22–25 вересня 2009 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.121–123.
 2. Фесенко А. Н. Встречное внутриформенное модифицирование чугуна / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научно-технической конференции, 7–11 сентября 2009 г. / под общ.ред. А.Н.Фесенко. – Краматорск: ДГМА, 2009. – C.202–204.
 3. Фесенко А. Н. Исследования процессов формирования стальных слитков на физической модели / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научно-технической конференции, 7–11 сентября 2009 г. / под общ.ред. А.Н.Фесенко. – Краматорск: ДГМА, 2009. – C.204–206.
 4. Фесенко А. Н. Карбидостабилизирующее модифицирование чугуна в литейной форме / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції 2 – 5 червня 2009 року. – Краматорськ : ДДМА. – 2009. – С. 92.
 5. Фесенко А.Н. Компьютерное моделирование процесса получения двухсторонних чугунных отливок с дифференцированными свойствами / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко, В.А. Косячков // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научно-технической конференции, 7–11 сентября 2009 г. / под общ.ред. А.Н.Фесенко. – Краматорск: ДГМА, 2009. – C.206–208.
 6. Новые способы получения чугунных отливок с дифференцированными структурой и свойствами / М.А. Фесенко, А.М. Фесенко, В.А. Косячков // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірник матеріалів XII міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 22–25 вересня 2009 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С.106–107.
 7. Особенности кристаллизации отливок из сталей 30Л и 35ХМЛ / В.К. Заблоцкий, А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко, Д.Л. Годицкий // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве:материалы ІІ международной научно-технической конференции, 7–11 сентября 2009 г./ под общ. ред. А. Н. Фесенко.– Краматорск, 2009. – С.94–96.
 8. Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : материалы II международной научно-технической конференции, 7–11 сентября 2009 г. Посвящается 75-летию ЗАО "НКМЗ" / Донбас. гос. машиностр. акад ; под общ. ред. А. Н. Фесенко. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 236 с.
 9. Перспективный способ изготовления пенополистироловых моделей / Д.Б. Козобород, А.Н. Фесенко// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2009. – № 1(15). – С.170–174.
 10. Получение отливок с разнородной струйкой и свойствами из базового расплава доэвтектического чугуна методом внутрифирменного модифицирования / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко, В.А. Косячков, Е.В. Фесенко// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії.– Краматорськ, 2009.– № 1(15).– С.317–321.
 11. Получение чугунных отливок с разнородной структурой и свойствами из базового расплава методом внутриформенного модифицирования / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко, В.А. Косячков, Е.В. Фесенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2009. – №1(15). – С.170–174.
 12. Способы получения двухсторонних чугунных отливок с дифференцированными структурой и свойствами / М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко, В.А. Косячков // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы II международной научно-технической конференции, 7–11 сентября 2009 г. / под общ.ред. А.Н.Фесенко. – Краматорск: ДГМА. – 2009. – C.209.
 13. Фесенко А. Н. Технология получения двухслойных чугунных отливок / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко // Материалы V Международной научно-нрактической выставки-конференции «Литье 2009».Запорожье, 24–26 марта 2009 г. – Киев: Редакция журнала «Процессы литья» при участии МП «Информлитье», 2009. – С.124 – 125.
 14. Патент 42477 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков, К.В. Ємельяненко; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200900188; заявл. 12.01.2009; опубл.10.07.2009, Бюл. № 13.
 15. Патент 42795 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков, К.В. Ємельяненко; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200900009; заявл. 05.01.2009; опубл.27.07.2009, Бюл. № 14.
 16. Патент 41383 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков, К.В. Ємельяненко; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200811908; заявл. 07.10.2008; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10.
 17. Патент 43690 Україна МПК (2006), C21D 9/22. Спосіб термічної обробки сталі /В.К. Заблоцький, В.Є. Фельдман, А.М. Фесенко, В.А. Федорінов, О.І. Шимко, І.Ю. Мелещенко, М.А. Фесенко, В.А. Корсун, В.І. Шимко; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200903360; заявл. 08.04.2009; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
 18. Патент 46486 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб обробки рідкого металу в ливарній формі /М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200906686; заявл. 25.06.2009; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.
2010
 1. Внутриформенное модифицирование для получения чугунных отливок с дифференцированными структурой и свойствами / М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко, В.А. Косячков // Литейное производство. – М., 2010. – № 1. – С.7–13.
 2. Фесенко А. Н. Двойное модифицирование чугуна в литейной форме / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко, М.Ю. Волошин // Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали науково-технічної конференції, м. Київ, 27 травня 2010. – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 85–86.
 3. Фесенко А. Н. Изучение процесса термического разложения пенополистироловой модели / А.Н. Фесенко, С.В. Порохня // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2010. – № 3 (20). – С.254–260.
 4. Исследование процесса встречного модифицированного чугуна в литейной форме / М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко, М.Ю. Волошин // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. – Краматорськ, 2010. – С.111.
 5. Исследование процессов встречного модифицирования чугуна в литейной форме / М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко// Международная научно-техническая конференция «Университетская наука–2010»: сб. тезисов докладов в 3-х томах. – Мариуполь: ПГТУ, 2010. – С.119.
 6. Фесенко А. Н. Исследование процессов получения отливок с дифференцированной структурой и свойствами методом компьютерного моделирования / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2010. – № 3 (20). – С.261–267.
 7. Исследование процессов термической обработки в среде сыпучего графита / В.К. Заблоцкий, А.Н. Фесенко, А.И. Шимко, М.А. Фесенко, В.И. Шимко, В.Е. Фельдман // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука–2010»: сб. тезисов докладов в 3-х томах.– Мариуполь: ПГТУ, 2010. – С.120.
 8. Особенности структурообразования при литье и термической обработке стали 30Л / В.К. Заблоцкий, А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко, А.А. Токар // Научный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. – Краматорск : ДГМА, 2010. – №1 (6Е). – С. 86–90.
 9. Перспективные направления улучшения структуры и свойств чугунных оливок / М.А. Фесенко, А.Н. Фесенко //Материалы VI Международной научно-практической конференции «Литье–2010». – Запорожье, 2010. – С.93–95.
 10. Фесенко А. Н. Получение отливок с дифференцированными структурой и свойствами методом центробежного литья / А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, Р.И. Максименко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку:матеріаливосьмої міжнародної науково-технічної конференції 1 – 4 червня 2010 року. – Краматорськ: ДДМА, 2010.– С.110.
 11. Самоотжиг и изотермическая закалка чугуна / В.К. Заблоцкий, А.Н. Фесенко, В.И. Шимко, М.А. Фесенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2010. – № 3 (20). – С.116–118.
 12. Структурообразование при энергосберегающей технологии самоотжига высокопрочного чугуна с шаровидным графитом / В.К. Заблоцкий, А.Н. Фесенко, В.И. Шимко, М.А. Фесенко, В.Е. Фельдман, А.И. Шимко //Материалы VI Международной научно-практической конференции «Литье-2010». – Запорожье, 2010. – С.64–65.
 13. Фесенко А. Н. Технология встречного модифицирования жидкого чугуна в литейной форме / А.Н. Фесенко, М.А. Фесенко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейной индустрии : материалы международной научно-практической конференции, 19–21 октября 2010 г.– Киев, 2010.– С.
 14. Патент 51879 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Ливникова система для виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями з одного вихідного (базового) розплаву /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200913661; заявл. 28.12.2009; опубл.10.08.2010, Бюл. № 15.
 15. Патент 52256 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Ливникова система для виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями з одного вихідного (базового) розплаву /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200913741; заявл. 28.12.2009; опубл.25.08.2010, Бюл. № 16.
 16. Патент 51909 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Ступінчата (ярусна) ливникова система для виготовлення виливків із диференційованими структурою і властивостями з одного вихідного (базового) розплаву/А.М. Фесенко, М.А. Фесенко; власник Донбас.держ.машинобуд.акад.– № u201000181;заявл. 11.01.2010;опубл.10.08.2010, Бюл. № 15.
 17. Патент 52274 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Ступінчата (ярусна) ливникова система для виготовлення виливків із диференційованими структурою і властивостями з одного вихідного (базового) розплаву/А.М. Фесенко, М.А. Фесенко; власник Донбас.держ.машинобуд.акад.– № u201000245;заявл. 13.01.2010;опубл.25.08.2010, Бюл. № 16.
 18. Патент 54266 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200913097; заявл. 16.12.2009; опубл.10.11.2010, Бюл. № 21.
 19. Патент 54267 Україна МПК (2006), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями /А.М. Фесенко, М.А. Фесенко, В.О. Косячков; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u200913101; заявл. 16.12.2009; опубл.10.11.2010, Бюл. № 21.
2011
 1. Фесенко А.Н. Внутриформенное модифицирования расплава для получения отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск, 2011. – С. 200.
 2. Фесенко А. Н. Изготовление двухслойных чугунных втулок с дифференцированной структурой и свойствами методом центробежного литья / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко, С. А. Дегтярев // Матеріали ІІІ МНТК «Нові матеріали і технології в машинобудуванні», 27–27 травня 2011, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – С.80–83.
 3. Фесенко А.Н. Исследование процессов внутриформенного модифицирования расплавов / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко, Д.А.Чугайов // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск, 2011. – С. 201–202.
 4. Исследование процесса повышения стойкости чугунных изложниц / Г.П.Бартель, Е.В.Фесенко, М.А.Фесенко, А.Н.Фесенко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск, 2011. – С. 16.
 5. Фесенко А.Н. Исследование процесса получения двухслойных чугунных отливок методом центробежного литья / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко, С.А.Дегтярев // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ, 2011. – № 4 (25). – С. 149–153.
 6. Фесенко А.Н. Перспективные направления использования технологии внутриформенной обработки расплава для полученияотливок с заданной структурой и свойствами / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск, 2011. – С. 195–197.
 7. Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : материалы III международной научно-технической конференции, 12–16 сентября 2011 г. / Донбас. гос. машиностр. акад ; под общ. ред. А. Н. Фесенко. – Краматорск : ДГМА, 2011. – 224 с.
 8. Перспективные технологии внутриформенного модифицирования расплава / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко, В.А.Косячков, В.К. Заблоцкий // Материалы Международной научно-практической конференции-выставки «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология», 12-14 декабря 2011 г. – Киев : Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, 2011. – С.282–284.
 9. Перспективные технологии термообработки бейнитных чугунов /В. К. Заблоцкий, А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко, В. И. Шимко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы III международной научно-технической конференции, 11–16 сентября 2011 г. / под общ.ред. А. Н. Фесенко. – Краматорск : ДГМА, 2011. – C.95–96.
 10. Фесенко А.Н. Ресурсосберегающие технологии получения чугунных отливок с заданными структурой и свойствами / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко, Е.А.Мирошниченко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. – Краматорськ, 2011. – С. 108.
 11. Фесенко А. Н. Способ изготовления чугунных отливок с дифференцированной структурой и свойствами методом центробежного лиття / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко // Материалы VII международной научно-практической конференции «Литье–2011», г. Запорожье, 17–21 мая. – Запорожье, 2011. – Т. І. – С. 199–200.
 12. Термическая обработка с использованием тепла структурно-фазовых превращений / В.К.Заблоцкий, А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко, В.И.Шимко // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск, 2011. – С. 93–94.
 13. Фесенко А. Н. Улучшение эксплуатационных свойств чугунных оливок / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко // Материалы VII международной научно-практической конференции «Литье-2011», г. Запорожье, 17–21 мая. – Запорожье, 2011. – Т. І. – С. 200–201.
 14. Фесенко А.Н. Установка центробежного литья для получения двухслойных и многослойных отливок / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко, С.А.Дегтярев // Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве. – Краматорск, 2011. – С. 197–199.
 15. Фесенко А. Н. Физическое моделирование процесса внутриформенного модифицирования расплава / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко // Тезисы докладов МНТК «Университетская наука–2011». – Мариуполь : ПГТУ, 2011. – Т. 1. – С. 105–106.
 16. Патент 59207 Україна МПК (2011.01), B22D 27/00. Спосіб подвійної обробки рідкого металу в ливарній формі / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201011799 ; заявл. 05.10.2010 ; опубл.10.05.2011, Бюл. № 9/2011.
 17. Патент 59208 Україна МПК (2011.01), B22D 27/00. Ливникова система для подвійної обробки рідкого металу в ливарній формі / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201011804 ; заявл. 05.10.2010 ; опубл.10.05.2011, Бюл. № 9/2011.
 18. Патент 61519 Україна МПК (2011.01), B22D 27/00. Ливникова система для подвійної обробки рідкого металу в ливарній формі / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201014730 ; заявл. 08.12.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14/2011.
2012
 1. In-mold inoculation of cast irons / M. А. Fesenko, А. N. Fesenko, V. А. Kosiachkov // Journal of Research and Development in Mechanical Industry (JRaDMI). – June, 2012. – Volume 4, Issue 2. – P. 73–80.
 2. Фесенко А.Н. Влияние способов внутриформенной обработки расплава на структуру и свойства чугуна в отливках / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко, Д.А.Чугаев // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. – Краматорськ, 2012. – С. 101.
 3. Способы внутриформенного модифицирования чугуна / М.А.Фесенко, А. Н.Фесенко, В.А.Косячков, В.Г. Могилатенко // Матеріали ІІ Международной научно-практической конференции «Литейное производство: технологии, материалы, оборудование, экономика и экология», 19–21 ноября 2012 г., Украина, м. Киев. –К., 2012. – С.286–288.
 4. Фесенко А.Н. Центробежное литье двухслойных чугунных отливок с дифференцированными структурой и свойствами в слоях / А.Н.Фесенко, М.А.Фесенко, С.А.Дегтярев // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. – Краматорськ, 2012. – С. 100.
 5. Патент 70586 Україна МПК (2006.01), B22D 7/06. Спосіб виготовлення злитків / В. К. Заблоцький, А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, О. І. Шимко, В. І. Шимко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u201109079 ; заявл. 20.07.2011 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12.
 6. Патент 69051 Україна МПК (2012.01), B22D 13/00. Ливарна форма для виготовлення злитків/М. А. Фесенко, В. К. Заблоцький, А. М. Фесенко, О. І. Шимко, В. І. Шимко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u201109279;заявл. 25.07.2011;опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
2013
 1. Исследование технологических процессов получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом/ М. А. Фесенко, А. Н. Фесенко // Материалы XI Международной научно-технической конференции «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку». – Краматорск:ДГМА, 2013. – С.113.
 2. Фесенко А. Н. Компьютерное моделирование процессов получения двухслойных оливок / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко, Р. И. Скок // Материалы IV международной научно-технической конференции «Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве» Краматорск, 30 сентября – 4 октября 2013. – Краматорск : ДГМА, 2013. – С. 226–227.
 3. Перспективные направления использования метода внутриформенного модифицирования расплава для изготовления отливок с заданными эксплуатационными свойствами / М. А. Фесенко, А. Н. Фесенко // Литье и металлургия. – 2013. – Т. 4(73). – С. 35–41.
 4. Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: материалы IVмеждународной научно-технической конференции, посвящ. 60-летию ДГМА, 30 сентября – 4 октября 2013 г. / Донбас. гос. машиностр. акад ; под общ. ред. А. Н. Фесенко. – Краматорск : ДГМА, 2013. – 264 с.
 5. Перспективные технологии модифицирующей обработки жидкого чугуна / М. А. Фесенко, А. Н. Фесенко, О. С. Хомутова // Материалы ІХ международной НПК «Литье 2013» 21–24 мая 2013 г. – Запорожье, 2013. – С. 304–305.
 6. Перспективы производства отливок из высокопрочного чугуна / М. А. Фесенко, А. Н. Фесенко, В. Г. Могилатенко, С. В. Мисюра // Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали науково-технічної конференції, 28–29 травня 2013 р., м. Київ. – Київ : НТУУ „КПІ”, 2013. – С. 114–116.
 7. Способы внутриформенного модифицирования чугуна / М.А.Фесенко, А.Н.Фесенко, В.А.Косячков, В.Г.Могилатенко // Процессы литья. – К., 2013. – № 1. – С. 44–49.
 8. Технологии внутриформенного модифицирования чугуна / М. А. Фесенко, А. Н. Фесенко, В. Г. Могилатенко // Материалы IV международной научно-технической конференции «Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве», Краматорск, 30 сентября–4 октября. – Краматорск : ДГМА, 2013. – С. 223–225.
 9. Патент 76396 Україна МПК (2013.01), B22D 27/00. Спосіб подвійної обробки рідкого металу в ливарній формі/А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, Д, О. Чугайов ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u201203999;заявл. 02.04.2012;опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.
 10. Патент 84244 Україна МПК (2006.01), B22D 27/04. Спосіб термічної обробки високоміцного чавуну / М. А. Фесенко, А. М. Фесенко, В. К. Заблоцький, В. І. Шимко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201305785 ; заявл. 07.05.2013;опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.
2014
 1. Advanced technologies for production of iron castings with predetermined structure and properties / M.A.Fesenko, A.N.Fesenko // International conference «Research and Development in Mechanical Industrry»RaDMI 2014, Torola, Serbia, 18–21 September. – Vrnjcka Banja,Serbia, 2014. – Vol. 1. – P. 215–223.
 2. A method for bilayer and double-side castings / A. N. Fesenko, M. A. Fesenko, V. A. Kosyachkov, E. V. Fesenko // Strategy of Quality in Industry and Education: 10 International Conference, June 6–13, Varna, Bulgaria. – Dnipropetrovsk–Varna, 2014. – P. 175–179.
 3. Фесенко А. Н. Исследование процесса внутриформенного модифицирования расплава чугуна методом компьютерного моделирования / А. Н Фесенко, М.А. Фесенко, Р.И. Скок // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці», 17–18 березня 2014 року, м. Луганськ. – Луганськ :ЛНУ ім. Т.Шевченко, 2014. – С.111–112.
 4. Комп’ютерне моделювання технологічних варіантів виготовлення чавунних виливків з диференційованими властивостями / А. М. Фесенко, В. Г. Могилатенко, М. А. Фесенко, Р. І. Скок // Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції, 20–21 травня 2014 р., м. Київ / заг. ред. Р. В. Лютий, І. М. Гурія. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2014. – С. 151-152.
 5. Получение двухслойных и двухсторонних чугунных отливок методом внутриформенного модифицирования расплава / М.А.Фесенко, В.А.Косячков, А.Н.Фесенко, Е.В.Фесенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії [Електронний ресурс]. – Краматорськ, 2014. – № 1 (32). – С. 149–152.
 6. Патент 93898 Україна МПК (2014.01), B22D 27/00. Спосіб виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями/А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, Р, І. Скок ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u201403240;заявл. 31.03.2014;опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.
 7. Патент 93901 Україна МПК (2014.01), B22D 27/00. Пристрій для заливання й модифікування розплаву установки відцентрового лиття/А. М. Фесенко, М. А. Фесенко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u201403243;заявл. 31.03.2014;опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.
 8. Патент 93903 Україна МПК (2014.01), B22D 27/00. Ливарна форма для виготовлення виливків з диференційованими структурою і властивостями/А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, Р, І. Скок ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u201403245;заявл. 31.03.2014;опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20
 9. Патент 93948 Україна МПК (2014.01), B22D 27/00. Установка відцентрового лиття / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201404315 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20
 10. Патент 93949 Україна МПК (2014.01), B22D 27/00. Спосіб відцентрового лиття двошарових виливків з диференційованими структурою і властивостями / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201404316 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.
 11. Патент 93950 Україна МПК (2006.01), B22D 27/00. Реакційна камера для внутрішньоформної обробки розплаву твердими присадками / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, Д, О. Чугайов, Р. І. Скок ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201404320 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20
 12. Патент 93953 Україна МПК (2014.01), B22D 27/00. Спосіб відцентрового лиття виливків з диференційованими структурою і властивостями / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад.– № u201404329;заявл. 22.04.2014;опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20
 13. Патент 94602 Україна МПК (2014.01), B22D 27/00. Ливникова система для обробки рідкого металу в ливарній формі / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, Д, О. Чугайов, Р. І. Скок ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201404314 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22
 14. Патент 94050 Україна МПК (2014.01), B22D 27/00. Спосіб відцентрового лиття двошарових виливків з диференційованими структурою і властивостями / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201405363 ; заявл. 19.05.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.
2015
 1. Фесенко М.А., Могилатенко В. Г., Фесенко А.Н., Косячков В.А.. Технологические процессы модифицирования расплава чугуна / Материалы XI Международной научно-практической конференции «Литье 2015», 26 – 28 мая 2015 г., Запорожье. – 2015. – с.235-237.
 2. Фесенко М.А., Фесенко А.Н., Мисько В.К.. Использование перспективной технологии внутриформенной обработки расплава для получения отливок с дифференцированной структурой и свойствами / Материалы XI Международной научно-практической конференции «Литье 2015», 26 – 28 мая 2015 г., Запорожье. – 2015. – с.237-239.
 3. Фесенко А.Н., Фесенко М.А. Новые технологические варианты изготовления двухслойных чугунных отливок / Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали тринадцятої Міжнародної науково-технічної конференції 2 – 4 червня 2015 року / Під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2015. – с. 91.
 4. Фесенко М.А., Косячков В.О., Фесенко А.М., Лук'яненко І.В., Михалевич Д.О. Метод виготовлення двошарових чавунних виливків / Нові матеріали і технології в машинобудуванні: матеріали науково-технічної конференції, 21…22 травня 2015 р., м. Київ / загальна редакція Р.В. Лютий, І.М. Гурія. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – с. 142.
 5. Фесенко А. Н., Фесенко М. А., Мисько В. К. Способы изготовления отливок с дифференцированными структурой и свойствами в разных слоях / Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез ХІV Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 6–9 жовтня 2015 р. / відп. ред. В. В. Луньов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – с. 52-53.
 6. Фесенко А. Н., Фесенко М. А. Получение чугунных отливок с улучшенной структурой и повышенными эксплуатационными свойствами слоях / Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : збірник тез ХІV Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 6–9 жовтня 2015 р. / відп. ред. В. В. Луньов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – с.102-103.
 7. Фесенко М. А., Могилатенко В. Г., Фесенко А. Н., Косячков В. А. Технологии получения отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом / Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : материалы V международной научно-технической конференции 21– 25сентября 2015 г. / под общ. ред. А. Н. Фесенко, М. А. Турчанина. – Краматорск : ДГМА, 2015. – 182-184.
 8. Фесенко А.Н., Фесенко М.А., Куцин О.П. Влияние модифицирования на характер затвердевания и структуру чугуна в отливках / Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве : материалы V международной научно-технической конференции 21– 25сентября 2015 г. / под общ. ред. А. Н. Фесенко, М. А. Турчанина. – Краматорск : ДГМА, 2015. – 185-186.
 9. Manufacture of two-layers and double-sided iron castings with differential structure and properties / Kateryna Fesenko, Volodymir Mogylatenko, Anatoliy Fesenko,Vyacheslav Kosyachkov, Maksym Fesenko // «EUREKA: Physical Sciences and Engineering». - Number 1. – 2015. – PP. 55-59.
 10. Фесенко М. А., Косячков В. А., Фесенко А. Н., Лукьяненко И. В., Фесенко Е. В. / Графитизирующее модифицирование чугуна в литейной форме. / Металл и литье Украины. - №10(269). – 2015. – с. 10-15.
2016
 1. Патент 106815 Україна, В22D 27/00. Спосіб лиття двошарових виливків // Фесенко А. М., Фесенко М. А., Місько В. К. Заявка U 2015 10625. Заявл. 30.10.2015, опубл. 10.05.2016. Бюл. № 9/2016.
 2. Патент 107806 Україна, В22D 27/00. Спосіб лиття двошарових виливків // Фесенко А. М., Фесенко М. А., Місько В. К. Заявка U 2015 12059. Заявл. 04.12.2015, опубл. 24.06.2016. Бюл. №12/2016.
 3. Способ получения износостойких двухслойных чугунных литых деталей / М. А. Фесенко, И. В. Лук'яненко, А. Н. Фесенко, В. А. Косячков, Е. В. Фесенко // Материалы XII Международной научно-практической конференции «Литье 2015», 24 – 26 мая 2016, г. Запорожье. – Запорожье, 2016. – С. 221–222.
 4. Фесенко А.Н., Фесенко М.А. Исследование процесса внутриформенного модифицирования для улучшения эксплуатационных характеристик чугунных отливок // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали чотирнадцятої міжн. наук.-техн. конф. 31.05–03.06 2016 р. / під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – С. 89.
 5. Фесенко А.Н., Фесенко М.А., Чичваров М.А. Перспективные направления снижения металлоемкости и повышения служебных свойств оборудования и машин // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали чотирнадцятої міжн. наук.-техн. конф. 31.05–03.06 2016 р. / під заг. ред. В. Д. Ковальова. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – С. 90.
 6. Фесенко А. М., Фесенко М. А., Корсун В. А., Мисько В. К. Одержання двошарових виливків з базового розплаву чавуну способом промивання // Вісник ДДМА. – 2016. – № 1 (37). – С. 90-95.
 7. Фесенко М.А., Лукьяненко И.В., Фесенко А.Н., Косячков В.А., Фесенко Е.В. Получение износостойких двуслойных чугунных литых деталей / Литейное производство. - 2016. - №9. – C.12-13.
 8. Федоров, М. М. Технологія і обладнання ювелірного лиття: підручник для студентів спеціальності «Металургія» спеціалізації «Ювелірне та художнє литво» / М.М. Федоров, А.М. Фесенко. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 182 с.
 9. Патент 106815 Україна МПК B22D 27/00, B22D 19/00, B22D 23/00 (2016.01). Спосіб лиття двошарових виливків / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, В. К. Місько ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201510625 ; заявл. 30.10.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.
 10. Патент 107806 Україна МПК B22D 23/00, B22D 27/00 (2016.01). Спосіб лиття двошарових виливків / А. М. Фесенко, М. А. Фесенко, В. К. Місько ; власник Донбас. держ. машинобуд. акад. – № u201512059 ; заявл. 04.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.
2017
 1. Фесенко А. Н. Влияние влажности и зернистости песка на основе кварца на свойства песчано-глинистой формовочной смеси / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко, Н. Н. Федоров // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии [Электронный ресурс]. – Краматорск, 2017. – № 1(22E). – С. 104–111. – режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ science_vesnik/%E2%84%961(22%D0%95)_2017/article/17.pdf
 2. Исследование условий получения чугунных отливок с заданной структурой и свойствами / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко, В. А. Корсун, А. А. Дворниченко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції 31 травня – 1 червня 2017 року / за заг. ред. В. Д. Ковальова, д-ра техн. наук, проф. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – С. 94.
 3. Технологии изготовления двухслойных и многослойных чугунных отливок из базового расплава / А. Н. Фесенко, В. Г. Могилатенко, М. А. Фесенко, Е. В. Фесенко // IX Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017» : матеріали науково-технічної конференції, 30–31 травня 2017 р., м. Київ / заг. ред.. Р. В. Лютий, І. М. Гурія. – К. : НТУУ «КПІ», 2017. – С. 184–186.
 4. Фесенко А. Н. Улучшение структуры и свойств чугунных отливок модифицированием расплава в литейной форме / А. Н. Фесенко, М. А. Фесенко, Е. В. Фесенко // Литво. Металургія. 2017: Матеріцали XIII Міжнародної науково- практичної конференції (23–25 травня 2017 р., м. Запоріжжя) / під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О. І. – Запоріжжя : АА Тандем, 2017. – С. 267–268.