ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Напрямки наукової роботи кафедри

Однією з найбільш важливих сторін діяльності кафедри АММ є наукова робота. Практично відразу з утворенням кафедри В. Ф. Потапкін залучив співробітників до досліджень процесів прокатки. В числі основних досліджень того періоду - дослідження напружено-деформованого стану металу при гарячій прокатці товстих і тонких смуг. Теоретичні результати досліджень на основі методу полів ліній ковзання внесли нові уявлення в теорію прокатки і знайшли підтвердження в ході промислових експериментів на НШПС-2000 Новолипецького металургійного комбінату.

З накопиченням досвіду відбувалося узагальнення отриманих знань, вималювалися спільні проблеми, намітилися напрямки подальшої роботи. В цей же час з числа талановитих випускників кафедри були підготовлені наукові співробітники, які стали потім викладачами кафедри. Новий поштовх науковим дослідженням дала робота над процесами асиметричної прокатки. В кінці 1970-х років почалися роботи з дослідження і промислового освоєння процесу деформації металу між нерухомим і приводним робочими валками (процесу ДНПВ), результатом яких стало виготовлення та дослідно-промислова експлуатація на Артемівському заводі з обробки кольорових металів першого в світі спеціалізованого стана ДНПВ 50/450x450. Подальший розвиток цей напрям одержав в дослідженнях суміщення процесів симетричної і асиметричної прокатки в одній технологічній лінії. В ході робіт з освоєння процесів ДНПВ створено спеціальне устаткування для їх реалізації. Крім того, співробітниками кафедри було зроблено більше 80 винаходів при виконанні даної тематики, що підтверджено патентами США, Франції, Італії.

До початку 1980-х років під керівництвом доктора технічних наук В. Ф. Потапкіна на кафедрі остаточно сформувалася наукова школа, основним науковим напрямком стало вдосконалення процесів і обладнання листопрокатного виробництва. В кінці 1980-х - початку 1990-х років розвиток обчислювальної техніки відкрив нову область в науковій діяльності кафедри - розробку математичних моделей і програмного забезпечення для автоматизованого проектування технологій та прокатного обладнання. Їх впровадження у виробництво розширило зв'язки кафедри з провідними підприємствами металургійного машинобудування: НКМЗ, СКМЗ, УкрНДІметалургмаш та ін.

В цей же час в рамках співробітництва з Білоруським науково-виробничим об'єднанням з виготовлення поліметалів почалися роботи з дослідження процесів виробництва і прокатки багатошарових поліметалевих композицій. Результатом цих досліджень стало створення на СКМЗ спеціалізованого стану 500 для прокатки поліметалів, отриманих зварюванням вибухом. Подальший розвиток ця робота отримала у виготовленні поліметалів на основі металопорошків. Результатом робіт стало впровадження на Кіровському заводі порошкових матеріалів процесу прокатки порошкових композицій з бронзографіту.

Так само на кафедрі ведуться дослідження у таких напрямках: сортова і поперечно-гвинтова прокатка, зміцнення зварних труб, обкатка циліндричних заготовок, правка листового, трубного і сортового металопрокату і навіть процес подрібнення гумових відходів.

Наукові дослідження знайшли відображення і у видавничій діяльності кафедри. Щорічно співробітники кафедри публікують близько 30 робіт з наукової тематики. Всього співробітниками кафедри за роки її існування видано понад 500 наукових статей і розроблено понад 150 винаходів. При цьому до наукової діяльності залучаються і студенти спеціальності.

Співробітниками і аспірантами кафедри захищено 2 докторські та понад 50 кандидатських дисертацій. Значну увагу кафедра приділяє підготовці наукових кадрів для промислових підприємств. В різні роки успішно захистили кандидатські дисертації 15 співробітників підприємств металургійного машинобудування регіону.

На підставі наукового і виробничого досвіду, аналізу досягнень провідних фірм в області металургійного машинобудування кафедра АММ пропонує для промислових підприємств та організацій курси з підвищення кваліфікації інженерів в області машинобудування і металургії.

Кафедра АММ активно співпрацює з провідними підприємствами регіону (НКМЗ, ЕМСС, СКМЗ, АЗОМ та ін.), провідними вузами України та зарубіжжя.

Кафедрою АММ розроблені і пропонуються до впровадження наукові та технологічні розробки за ресурсозберігаючими технологіями:

В галузі прокатного виробництва кафедрою ведуться наукові дослідження за наступними напрямками:

 • Розробка нових і удосконалення діючих технологій, а також обладнання станів для гарячої та холодної симетричної і асиметричної прокатки смуг, стрічок і штаб.
 • Розробка і дослідження процесів прокатки-волочіння і прокатки-пресування металевих профілів і обладнання для їх спільної реалізації.
 • Розробка і дослідження процесів і машин інтенсивної пластичної деформації.
 • Дослідження, розробка способів та обладнання для виготовлення профілів спеціального призначення на основі Conform-процесу.
 • Дослідження і розробка нового способу виробництва широких листів або штаб з вузьких слябів без прокатування металу поперек та обладнання для його реалізації.
 • Дослідження і розробка універсальних волок без станинного типу з нерухомими і рухомими контактними поверхнями.

Список викладачів, співробітників, аспірантів та здобувачів кафедри, що защитили кандидатські та докторські дисертації