ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

Десять років російсько-українській війні в Краматорську
2.jpg

Цього дня 10 років тому почалася відкрита окупація Краматорська. Ще до того, у лютому, а надто в...

П'ятниця, 12 квітня 2024
Перше і друге місця посіли наші студенти в обласному чемпіонаті
1.jpg

ІІ обласний етап чемпіонату Донецької області зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи серед...

П'ятниця, 12 квітня 2024
Гарні результати в конкурсі наукових досліджень студентів «Інформаційні технології в науці та виробництві»
1.jpg

Три студенти спеціальностей «Системний аналіз» та «Інформаційні системи та технології» пройшли в...

Четвер, 11 квітня 2024
У ДДМА пройде науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти
2.jpg

XLV науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Донб...

Середа, 10 квітня 2024
В Академії відбулися зустрічі щодо вступної кампанії 2024 року
1.jpg

Три зустрічі «Вступна кампанія 2024 в Україні: зміни, деталі, роз’яснення» провела Приймальна ко...

Вівторок, 09 квітня 2024

На Вченій раді Академії

 ВР ДДМА.jpg

На листопадовому засіданню Вченої ради ДДМА вирішили ряд актуальних питань. З доповіддю Про роботу з обдарованими здобувачами вищої освіти та ефективність роботи аспірантури у 2021/22 н. р. і основні завдання на поточний навчальний рік виступив проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків, професор Михайло Турчанін.

Він відзначив, що до Програми залучені здобувачі, які проявили здібності творчого характеру при навчанні. Наукові керівники призначені, як правило, з числа провідних науковців і викладачів Академії, серед яких професорів – 18 % від загальної кількості керівників, доцентів – 63 %, ст. викладачів – 16 %, асистентів – 3 %. Кожному здобувачу визначений напрям наукової роботи, розроблений індивідуальний план, що містить загальний план роботи здобувача і план роботи здобувача на поточний навчальний рік. Загальний план роботи здобувача-учасника Програми складається з завдань на навчальну роботу і науково-дослідну роботу з зазначенням очікуваних результатів.

Рада відзначила зменшення у звітному навчальному році загальної кількості публікацій, що були підготовлені за участю здобувачів взагалі та учасниками Програми зокрема. Додатковим фактором, який вплинув на подібне зменшення, є те, що Студентський вісник ДДМА у звітному періоді не видавався.

У звітному році Всеукраїнська студентська олімпіада не проводилась. Студенти Академії взяли участь у I відбірковому етапі студентської першості світу з програмування ІСРС-Ukraine-2022 – обласний етап AUCPC-2022 та міжнародній олімпіаді у сфері інформаційних технологій «IT-Universe-2022» (м. Київ). Здобувачі-учасники Програми складали 41% від загальної чисельності членів олімпійських команд (у 2020/21 н. р. – 21%). При цьому отримано дві нагороди в командному змаганні (студенти гр. КН-20-1 – І місце, гр. КН-19-2 – ІІ місце, керівник – старший викладач Міхєєнко Д. Ю.).

У зв’язку з дією воєнного стану в Україні, наказом МОНУ від 31.05.2022 № 508 скасовано проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Студенти Академії взяли участь у міжнародних конкурсах. У грудні 2021 року в Академії був проведений VІІІ міжнародний конкурс магістерських дипломних проєктів, дипломних робіт та магістерських дисертацій здобувачів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Прикладна механіка» (напрямок підготовки – «Зварювання») (організатор – кафедра ОТЗВ). Від Академії нагороджені дві роботи: Дипломом ІІ ступеня (Шахбазян В., гр. ЗВ-19м, науковий керівник – доцент кафедри ОТЗВ Жаріков С. В.), Дипломом ІІІ ступеня (Костюков І., гр. ЗВ-19м, науковий керівник – професор кафедри ОТЗВ Гринь О. Г.). На конкурсі «Кращий інноваційний диплом (проєкт)», у рамках міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій (м. Київ), одна робота нагороджена Дипломом ІІІ ступеня (Канішев В., гр. СА-20-1, науковий керівник – доцент кафедри ІСПР Мельников О. Ю.). На міжнародному конкурсі Black Sea Sciense 2022, секція «Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка» (м. Одеса), нагороджені дві роботи (сертифікатом переможця 2-го ступеня – Закабула О., гр. ІСТ-19-1, 3-го ступеня – Капелещук А., гр. СА-18-1, науковий керівник – доцент кафедри ІСПР Мельников О.Ю.).

У 2021/22 навчальному році незначно зменшилась кількість нагород на конкурсах студентських робіт обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Серед здобувачів, які отримали нагороди на таких конкурсах, частка учасників Програми склала 100%.

Хороших результатів у публікації результатів досліджень досягли кафедри ІТУ, ІСПР, філософії та СПН, де на одного учасника Програми у звітному році в середньому припадає дві публікації.

Здобувачі-учасники Програми беруть участь у НДР, що виконуються на кафедрах викладачами в другій половині робочого дня (каф. ЕП – 1, ОМТ – 4, ФВС – 4, менеджмент – 3, ІСПР – 3, КМСІТ – 3, КІТ – 3, ТОЛВ – 1, ІТУ – 1, ОТЗВ – 1, ФБСП – 6, ПТМ – 1).

Частка учасників Програми серед осіб, які вступили до аспірантури ДДМА, за останні роки становить: 2017 – 22%; 2018 – 25%; 2019 – 23%, 2020 – 33%; 2021 – 31%; 2022 – 24%.

Основними завданнями з підвищення ефективності роботи з обдарованими здобувачами вищої освіти на поточний навчальний рік є:

- забезпечення ретельного відбору серед здобувачів учасників Програми, які можуть виконувати план індивідуальної навчальної підготовки та індивідуальний план науково-дослідної роботи (колективи та завідувачі кафедр, декани);

- відповідальне складання реального індивідуального плану роботи для кожного здобувача-учасника Програми на поточний навчальний рік і контроль за його виконанням (завідувачі кафедр, наукові керівники здобувачів);

- ефективне залучення здобувачів-учасників Програми до підготовки наукових статей та доповідей на конференціях і наукових семінарах і до оформлення заявок на корисні моделі й патенти (наукові керівники здобувачів);

- формулювання завдань індивідуального плану роботи з урахуванням їх використання при підготовці курсових і випускних робіт здобувачів і збереження їх актуальності як доробку при навчанні на наступних рівнях освіти (завідувачі кафедр, наукові керівники здобувачів).

Про ефективність роботи аспірантури

Освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Академії ліцензована за 11 спеціальностями. Підготовка докторів філософії здійснюється за 8 спеціальностями.

Заяви для вступу до аспірантури у 2022 році подали 20 осіб. За результатами іспитів зараховано 17 осіб на денну форму навчання: 8 осіб – за державним замовленням, 9 осіб – на умовах самофінансування. Усі з числа зарахованих на момент вступу мають наукові публікації. З числа зарахованих до аспірантури, магістратуру Академії в поточному році закінчили 4 особи. З них усі є учасниками Програми роботи з обдарованими здобувачами вищої освіти.

У 2022 році аспірантуру закінчили 9 осіб. Усі з них виконали освітню складову Індивідуального плану підготовки. Наукова складова Індивідуального плану підготовки була успішно виконана 7 особами.

Протягом звітного року співробітниками Академії захищена 1 кандидатська дисертація.

Основними завданнями з підвищення ефективності роботи аспірантури на поточний навчальний рік є:

- підвищення якості методичного забезпечення дисциплін циклів професійної підготовки аспірантів і повне представлення методичних матеріалів у системі MOODLE ДДМА для якісного проведення навчального процесу в умовах дистанційної освіти та створення умов, достатніх для успішного проходження акредитації освітньо-наукових програм (відповідальні: викладачі дисциплін, наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, гаранти ОНП, завідувачка відділу аспірантури);

- ефективне скерування завдань наукової складової Індивідуальних планів підготовки аспірантів на виконання літературних, аналітичних і теоретичних досліджень в умовах вимушеної відірваності від лабораторно-технічної бази кафедр і їх філій на підприємствах (відповідальні: наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр);

- впровадження ретельного контрою на всіх рівнях Академії за ритмічним і ефективним виконанням Індивідуальних планів роботи аспірантів, об’єктивністю атестації результатів їх діяльності на кафедрах і факультетах, а також за своєчасним представленням дисертаційних робіт до разових спеціалізованих вчених рад (відповідальні: наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, гаранти ОНП, декани, завідувачка відділу аспірантури, проректор з наукової роботи);

- проведення акредитацій трьох освітньо-наукових програм і підготовка інших ОНП до акредитації в наступному навчальному році (гаранти ОНП, завідувачі кафедр, декани, завідувач відділу аспірантури, начальник відділу з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, проректори).

Вчена рада ухвалила постанову, у якій визнала роботу з обдарованими здобувачами вищої освіти та роботу аспірантури задовільною. Також керівникам наукової роботи на рівні підготовки бакалаврів – розробляти плани роботи з урахуванням вимог подальшого успішного вступу здобувачів-учасників Програми до магістратури. На засіданнях науково-технічної ради Академії розглядати хід виконання Програми роботи з обдарованими здобувачами вищої освіти на факультетах. Забезпечити участь студентських наукових проектів у всеукраїнських і міжнародних конкурсах на здобуття грантів, стипендій, премій тощо. Науковим керівникам та науковим консультантам дисертаційних робіт – підвищити відповідальність за своєчасне представлення дисертацій до захисту.

Вчена рада розглянула питання Про навчально-методичну, виховну та наукову роботу на кафедрі комп'ютеризованих мехатронних систем, інструменту і технологій та ухвалила постанову – роботу кафедри визнати задовільною і рекомендувати ректору ДДМА продовжити трудові відносини з завідувачкою кафедри, д-ркою техн. наук, проф. Яною Васильченко.

Розглянуто питання Про навчально-методичну, виховну та наукову роботу на кафедрі обліку, оподаткування та економічної безпеки, про що ухвалено постанову – роботу кафедри визнати задовільною і рекомендувати ректору ДДМА продовжити трудові відносини із завідувачкою кафедри д-ркою економ. наук, доц. Оленою Акімовою.

Підготував Вячеслав Медведєв