ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

КТК обрала нових членів Вченої ради
1.jpg

Конференція трудового колективу та виборних представників осіб, що навчаються в Донбаській держа...

Середа, 27 вересня 2023
Назви «росія» та «російська федерація» відтепер офіційно можуть писатися з малої літери
3.jpg

Написання назви країни-агресора «росія» та «російська федерація» відтепер є офіційної нормою укр...

Вівторок, 26 вересня 2023
Перемога на чемпіонаті України з тхеквондо
3.jpg

Національні змагання з тхеквондо (ВТФ) відбулися 15–17 вересня в місті Одеса. На чемпіонаті Укра...

Понеділок, 25 вересня 2023
Вітаємо з Днем міста і Днем машинобудівника!
1.jpg

У четверті вихідні вересня ми завжди гучно святкували День нашого міста і День машинобудівника &...

Субота, 23 вересня 2023
Студенти Академії визнані кращими спортсменами Донеччини
1.jpg

Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації продовжує щомісячно підбив...

П'ятниця, 22 вересня 2023

На Вченій раді Академії

 ВР ДДМА.jpg

На листопадовому засіданню Вченої ради ДДМА вирішили ряд актуальних питань. З доповіддю Про роботу з обдарованими здобувачами вищої освіти та ефективність роботи аспірантури у 2021/22 н. р. і основні завдання на поточний навчальний рік виступив проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків, професор Михайло Турчанін.

Він відзначив, що до Програми залучені здобувачі, які проявили здібності творчого характеру при навчанні. Наукові керівники призначені, як правило, з числа провідних науковців і викладачів Академії, серед яких професорів – 18 % від загальної кількості керівників, доцентів – 63 %, ст. викладачів – 16 %, асистентів – 3 %. Кожному здобувачу визначений напрям наукової роботи, розроблений індивідуальний план, що містить загальний план роботи здобувача і план роботи здобувача на поточний навчальний рік. Загальний план роботи здобувача-учасника Програми складається з завдань на навчальну роботу і науково-дослідну роботу з зазначенням очікуваних результатів.

Рада відзначила зменшення у звітному навчальному році загальної кількості публікацій, що були підготовлені за участю здобувачів взагалі та учасниками Програми зокрема. Додатковим фактором, який вплинув на подібне зменшення, є те, що Студентський вісник ДДМА у звітному періоді не видавався.

У звітному році Всеукраїнська студентська олімпіада не проводилась. Студенти Академії взяли участь у I відбірковому етапі студентської першості світу з програмування ІСРС-Ukraine-2022 – обласний етап AUCPC-2022 та міжнародній олімпіаді у сфері інформаційних технологій «IT-Universe-2022» (м. Київ). Здобувачі-учасники Програми складали 41% від загальної чисельності членів олімпійських команд (у 2020/21 н. р. – 21%). При цьому отримано дві нагороди в командному змаганні (студенти гр. КН-20-1 – І місце, гр. КН-19-2 – ІІ місце, керівник – старший викладач Міхєєнко Д. Ю.).

У зв’язку з дією воєнного стану в Україні, наказом МОНУ від 31.05.2022 № 508 скасовано проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Студенти Академії взяли участь у міжнародних конкурсах. У грудні 2021 року в Академії був проведений VІІІ міжнародний конкурс магістерських дипломних проєктів, дипломних робіт та магістерських дисертацій здобувачів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Прикладна механіка» (напрямок підготовки – «Зварювання») (організатор – кафедра ОТЗВ). Від Академії нагороджені дві роботи: Дипломом ІІ ступеня (Шахбазян В., гр. ЗВ-19м, науковий керівник – доцент кафедри ОТЗВ Жаріков С. В.), Дипломом ІІІ ступеня (Костюков І., гр. ЗВ-19м, науковий керівник – професор кафедри ОТЗВ Гринь О. Г.). На конкурсі «Кращий інноваційний диплом (проєкт)», у рамках міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій (м. Київ), одна робота нагороджена Дипломом ІІІ ступеня (Канішев В., гр. СА-20-1, науковий керівник – доцент кафедри ІСПР Мельников О. Ю.). На міжнародному конкурсі Black Sea Sciense 2022, секція «Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка» (м. Одеса), нагороджені дві роботи (сертифікатом переможця 2-го ступеня – Закабула О., гр. ІСТ-19-1, 3-го ступеня – Капелещук А., гр. СА-18-1, науковий керівник – доцент кафедри ІСПР Мельников О.Ю.).

У 2021/22 навчальному році незначно зменшилась кількість нагород на конкурсах студентських робіт обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Серед здобувачів, які отримали нагороди на таких конкурсах, частка учасників Програми склала 100%.

Хороших результатів у публікації результатів досліджень досягли кафедри ІТУ, ІСПР, філософії та СПН, де на одного учасника Програми у звітному році в середньому припадає дві публікації.

Здобувачі-учасники Програми беруть участь у НДР, що виконуються на кафедрах викладачами в другій половині робочого дня (каф. ЕП – 1, ОМТ – 4, ФВС – 4, менеджмент – 3, ІСПР – 3, КМСІТ – 3, КІТ – 3, ТОЛВ – 1, ІТУ – 1, ОТЗВ – 1, ФБСП – 6, ПТМ – 1).

Частка учасників Програми серед осіб, які вступили до аспірантури ДДМА, за останні роки становить: 2017 – 22%; 2018 – 25%; 2019 – 23%, 2020 – 33%; 2021 – 31%; 2022 – 24%.

Основними завданнями з підвищення ефективності роботи з обдарованими здобувачами вищої освіти на поточний навчальний рік є:

- забезпечення ретельного відбору серед здобувачів учасників Програми, які можуть виконувати план індивідуальної навчальної підготовки та індивідуальний план науково-дослідної роботи (колективи та завідувачі кафедр, декани);

- відповідальне складання реального індивідуального плану роботи для кожного здобувача-учасника Програми на поточний навчальний рік і контроль за його виконанням (завідувачі кафедр, наукові керівники здобувачів);

- ефективне залучення здобувачів-учасників Програми до підготовки наукових статей та доповідей на конференціях і наукових семінарах і до оформлення заявок на корисні моделі й патенти (наукові керівники здобувачів);

- формулювання завдань індивідуального плану роботи з урахуванням їх використання при підготовці курсових і випускних робіт здобувачів і збереження їх актуальності як доробку при навчанні на наступних рівнях освіти (завідувачі кафедр, наукові керівники здобувачів).

Про ефективність роботи аспірантури

Освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Академії ліцензована за 11 спеціальностями. Підготовка докторів філософії здійснюється за 8 спеціальностями.

Заяви для вступу до аспірантури у 2022 році подали 20 осіб. За результатами іспитів зараховано 17 осіб на денну форму навчання: 8 осіб – за державним замовленням, 9 осіб – на умовах самофінансування. Усі з числа зарахованих на момент вступу мають наукові публікації. З числа зарахованих до аспірантури, магістратуру Академії в поточному році закінчили 4 особи. З них усі є учасниками Програми роботи з обдарованими здобувачами вищої освіти.

У 2022 році аспірантуру закінчили 9 осіб. Усі з них виконали освітню складову Індивідуального плану підготовки. Наукова складова Індивідуального плану підготовки була успішно виконана 7 особами.

Протягом звітного року співробітниками Академії захищена 1 кандидатська дисертація.

Основними завданнями з підвищення ефективності роботи аспірантури на поточний навчальний рік є:

- підвищення якості методичного забезпечення дисциплін циклів професійної підготовки аспірантів і повне представлення методичних матеріалів у системі MOODLE ДДМА для якісного проведення навчального процесу в умовах дистанційної освіти та створення умов, достатніх для успішного проходження акредитації освітньо-наукових програм (відповідальні: викладачі дисциплін, наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, гаранти ОНП, завідувачка відділу аспірантури);

- ефективне скерування завдань наукової складової Індивідуальних планів підготовки аспірантів на виконання літературних, аналітичних і теоретичних досліджень в умовах вимушеної відірваності від лабораторно-технічної бази кафедр і їх філій на підприємствах (відповідальні: наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр);

- впровадження ретельного контрою на всіх рівнях Академії за ритмічним і ефективним виконанням Індивідуальних планів роботи аспірантів, об’єктивністю атестації результатів їх діяльності на кафедрах і факультетах, а також за своєчасним представленням дисертаційних робіт до разових спеціалізованих вчених рад (відповідальні: наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, гаранти ОНП, декани, завідувачка відділу аспірантури, проректор з наукової роботи);

- проведення акредитацій трьох освітньо-наукових програм і підготовка інших ОНП до акредитації в наступному навчальному році (гаранти ОНП, завідувачі кафедр, декани, завідувач відділу аспірантури, начальник відділу з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, проректори).

Вчена рада ухвалила постанову, у якій визнала роботу з обдарованими здобувачами вищої освіти та роботу аспірантури задовільною. Також керівникам наукової роботи на рівні підготовки бакалаврів – розробляти плани роботи з урахуванням вимог подальшого успішного вступу здобувачів-учасників Програми до магістратури. На засіданнях науково-технічної ради Академії розглядати хід виконання Програми роботи з обдарованими здобувачами вищої освіти на факультетах. Забезпечити участь студентських наукових проектів у всеукраїнських і міжнародних конкурсах на здобуття грантів, стипендій, премій тощо. Науковим керівникам та науковим консультантам дисертаційних робіт – підвищити відповідальність за своєчасне представлення дисертацій до захисту.

Вчена рада розглянула питання Про навчально-методичну, виховну та наукову роботу на кафедрі комп'ютеризованих мехатронних систем, інструменту і технологій та ухвалила постанову – роботу кафедри визнати задовільною і рекомендувати ректору ДДМА продовжити трудові відносини з завідувачкою кафедри, д-ркою техн. наук, проф. Яною Васильченко.

Розглянуто питання Про навчально-методичну, виховну та наукову роботу на кафедрі обліку, оподаткування та економічної безпеки, про що ухвалено постанову – роботу кафедри визнати задовільною і рекомендувати ректору ДДМА продовжити трудові відносини із завідувачкою кафедри д-ркою економ. наук, доц. Оленою Акімовою.

Підготував Вячеслав Медведєв