ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Методичне забезпечення

Автоматизація виробничого обладнання

АВО м.у. та контр. завдання

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ І СИСТЕМ

АПСОС Конспект лекцій

АПСОС Практичні роботи

РОБОТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ

РТК Посібник Павленко Мажара

РТК Лабораторний практикум

Автоматизований електропривод

АЕП Конспект лекцій

АЕП Завдання до курсового проекту

АЕП Контрольна робота 1

АЕП Контрольна робота 2

АЕП Курсовий проект

АЕП Лабораторні роботи Моделювання

АЕП Лабораторні роботи Обладнання

АЕП Навчальний посібник

АЕП Питання до екзамену

АЕП Самостійна робота

ЕМСА Посібник Попович Лозинський

АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

АКМ Конспект лекцій

АКМ Лабораторні роботи

Аналіз, синтез і оптимізація інформаційних мереж

АСОіМ індивідуальна робота

АСОІМ-посібник

АСОіМ Питання до заліку

АСОіМ Посібник до самостійної роботи

АСОіМ Практичні

ГІДРОПНЕВМОПРИВОДИ ТА ПРИСТРОЇ АВТОМАТИКИ

ГППтаПА Навчальний пос_бник

ГППтаПА Практичн_ роботи

ЕЛЕКТРОПРИВОД ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІВ

ЕПЗМ Конспект лекцій

ЕПЗПМ Практичні роботи

Аналіз, синтез і оптимізація інформаційних мереж

АКМ Конспект лекцiй

АКМ Лабораторнi роботи

Виконавчі механізми і регулюючі органи

ВМРО Конспект лекцій

ВМРО Лабораторні роботи

ВМРО РГР Завдання

ВМРО РГР

ВМРО Самостійна робота Чекулаєв

ВМРО Самостійна робота

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Метод. по виробнич. практицi

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

ГГПП Конспект лекцій

ГГПП Лабораторні роботи

ГГПП Самостійна робота Чекулаєв

ГГПП Самостійна робота

Гідрогазодинаміка

ГГД Конспект лекцій

ГГД Практичні роботи та РГР

Гнучке автоматизоване виробництво

ГАВ Конспект лекцій

ГАВ Лабораторні роботи

ГАВ Практичні роботи

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

ДПЕ Навчальний посібник Горват

ДПЕ Практикум Коцур

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ 123

МВ_Дипломне проектування 123 бакалавр

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРІВ

КРМ Антиплагіат положення

КРМ Рекомендації перевірки на плагіат

1-Положення-КРМ

2-Положення Про підготовку та захист кваліфікаційних

Електроніка і мікропроцесорна техніка

Е_МПТ Здача М1, М2

Е_МПТ Конспект лекцій

Е_МПТ Вхідний контроль

Е_МПТ Екзамен. питання

Е_МПТ Здача М3

Е_МПТ Критерії оцінки

Е_МПТ Курсова робота

Е_МПТ Лабораторні роботи

Е_МПТ Плани практ.занять

Е_МПТ Практичні заняття

Е_МПТ Самостійна робота

ЕЛЕКТРОНІКА ТА КОМП'ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА

ЕКС Конспект лекцiй

ЕКС Навчальний посiбник

ЕКС Пiдручник

ЕКС Питання до екзамену

ЕКС Плани практ.занять

ЕКС Критерiї оцiнки

ЕКС Курсова робота

ЕКС Лабораторнi роботи

ЕКС Мета _ завдання дисциплiни

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Марцин ВС Основи науковихї досліджень

МВ практичних робіт МОНД

Електротехніка і електромеханіка

ЕТ_ЕМ Варіанти контрольних робіт

ЕТ_ЕМ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ

ЕТ_ЕМ Конспект лекцій

ЕТ_ЕМ Питання до іспиту

Захист інформації в комп’ютерних системах

ЗIКС Конспект лекцiй

ЗIКС Лабораторнi роботи

Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах

БКМ Англ

БКМ Посібник

Інженерія програмного забезпечення

IПЗ Конспект лекцiй Marsic

IПЗ Практичнi роботи Ткачук та iн.

CADCAM системи

CADCAM Конспект лекцій

CADCAM Лабораторні роботи

Компоненти сучасних комп'ютерних систем

КСКС Конспект лекцiй 1

КСКС Конспект лекцiй 2

КСКС Питання до iспиту

КСКС Пiдручник

Комп'ютерна логіка

Конспект лекцiй (навчальний посiбник)

Приклад питань до контрольних робiт

Практичнi роботи

Iндивiдуальнi завдання

КЛ Питання до залiку

Комп’ютерна практика 123

Smid - Discrete Structures for Computer Science

Easley & Kleinberg - Networks, Crowds, and Markets

Erickson - Algorithms

Guichard - An Introduction to Combinatorics and Graph Theory

Joyner et al. - Algorithmic Graph Theory and Sage

Lippman - Math in Society (Edition 2.5)

Robinson - Graph Databases

Комп'ютерні мережі

Конспект лекцiй

Лабораторнi роботи. Частина 1

Лабораторнi роботи. Частина 2

Самостiйна робота

Комп'ютерне моделювання

Zukerman_Introduction_to_Queueing_Theory_and_Stochastic_Teletraffic

van Steen - Distributed Systems

Morro Botargues - Queueing Theory

Needham_&_Hodler_Graph_Algorithms_Apache_Spark_&_Neo4j

Sztrik - Basic Queueing Theory

Комп'ютерні системи штучного інтелекту

КСШ_ Конспект лекцій

КСШ_ Контрольні питання

КСШ_ Практикум

Комп'ютерні технології та програмування

КТП Конспект лекцій

КТП Лабораторні роботи

КТП Самостійна робота

Контролери та їх програмне забезпечення

Контролери Конспект лекцій

Монтаж, обслуговування та ремонт систем управлiння

МОРСУ Конспект лекцій

МОРСУ Лабораторні роботи 2020

МОРСУ Практичні роботи 2020

Об'єктно-орієнтоване програмування

ООП Практичнi роботи Ковалюк

ООП Конспект лекцiй Бивойно

Основи комп’ютерної інженерії

Wireshark (Version 3.5.0) User's Guide

van Steen - Graph Theory and Complex Networks

Zimmermann et al. - Computational Mathematics with SageMath

Dordal - An Introduction to Computer Networks

JModelica.org (Version 1.17) User Guide

Основи наукових досліджень

ОНД Конспект лекцій

ОНД Питання для кр

ОНД Питання до залiку

ОНД Навчальний посiбник

Основи теорії електропривода

ОТЕП Бібліографії і література

ОТЕП Конспект лекцій

ОТЕП Контрольні роботи

ОТЕП Лабораторні роботи

ОТЕП Навчальний посібник

ОТЕП Перелік навчальної літератури

ОТЕП Практичні роботи

Паралельні та розподілені обчислення

ПРО Конспект лекцiй

ПРО Самостiйна робота

ПРО Питання до залiку

ПРО Лабораторнi роботи

Педагогіка вищої школи та методологічні засади інженерної освіти

Didactic Student-Friendly Approaches to More Effective Teaching of the Fundamentals of Scientific Research in a Digital Era of Scientometrics

Hydraulic Analogy Method for Phenomenological Description of the Learning Processes of Technical University Students

APPLICATION OF JMODELICA.ORG TO TEACHING THE FUNDAMENTALS OF DYNAMICS OF FOUCAULT PENDULUM-LIKE GUIDED SYSTEMS TO ENGINEERING STUDENTS

Головенкін - Педагогіка вищої школи - 2019

Добко та ін. - Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти - 2015

EUR-ACE FRAMEWORK STANDARDS - 2015

Plomp & Nieveen - Introduction to Educational Design Research - 2007

Kolomitro - Curriculum Design Handbook - 2017

Переддипломна практика

Метод. переддипломна практика

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ

ПрактикаДослідницька-123-2018

Програма Науково-дослідної практики 20-21

ПрактикаПереддипломна-123-2018

Програма переддипломної практики 20-21

НДР ЗА ТЕМОЮ МАГІСТРЕСЬКОЇ РОБОТИ

МВ до практичних робіт НДП за темою маг роботи 151

ОСНОВИ ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

МВ практичні заняття ОТКЯС

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Оцінка ефективності проектних рішень (навчальний посібник)

СИНТЕЗ НЕЧІТКИХ РЕГУЛЯТОРІВ В САК

Антоненко СНР Посiбник

Калашнiков Лабораторний практикум СНР САУ

Лекции СНР САУ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

САОА Конспект Лекцій Ладанюк

САОА Практикум Виноградов

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ 123

Технологiчна практика 2020 бакалавр

Практика комп'ютерна бакалавр

Переддипломна практика бакалавр

Конструкторська практика бакалавр

Програмування вбудованих мікроконтролерів

ПВМК Конспект лекцій

ПВМК Лабораторні роботи

Проектування систем автоматизації

ПСА_Конспект_М1_УКР

ПСА_Конспект_М2_Укр

ПСА_Конспект_М3_УКР

ПСА_Практикум_1ч_укр

ПСА_Практикум_2ч_УКР

Проектування та дослідження комп'ютерних систем та мереж

ПДКСМ Конспект лекцій заочн

ПДКСМ Конспект лекцій Теслюк

ПДКСМ Контрольная работа № 1

ПДКСМ Контрольная работа № 2

ПДКСМ Курсовий проект

ПДКСМ Питання для іспиту

ПДКСМ Самостійна робота

Розподілені комп'ютерні системи та мережі

РКСМ Конспект лекцій

РКСМ Критерії оцінювання

РКСМ Питання до іспиту

РКСМ Практикум

РКСМ Самостійна робота

Розподілені системи на базі ПЛК

РС ПЛК Конспект лекцій

РС ПЛК Практичнi роботи

РС ПЛК Питання до кр

РС ПЛК Варiанти iндивiд завдань

РС ПЛК Навчальний посiбник

САПР комп'ютерних систем і мереж

САПР КСМ Навчальний посiбник

САПР КСМ Курсова робота

Системи штучного інтелекту та інтелектуальний аналіз даних

СШIтаIАД Конспект лекцiй

СШIтаIАД Практикум

СШIтаIАД Контрольнi питання

Системне програмне забезпечення

СПЗ Конспект лекцій

СПЗ Лабораторні роботи Зайцев та ін

ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

1 Типові завдання модульних контрольних робіт

2 Практичні заняття

01 Постановка задач статичної оптимізації. Класифікація

02 Методи класичного аналізу для розв'язку задач.pdf

03 Методи одномірної оптимізації

04 Градієнтні методи багатомірної оптимізації

05 Методи нульового порядку багатомірної оптимізації

06 Лінійне програмування

07 Реалізація статичної оптимізації в системах керування

Індивідуальне завдання з дисципліни ТОУ

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

Моделювання об'єктів та систем керування засобами Matlab. М.В.Коржик

Проектування та модел прогр забезп суч інформ систем Г.В.Табунщик

СІМП Монографія.pdf

СІМП Практичні роботи

Сучасні методи дослідження систем

Сучасні методи досліджень Посібник

СУЧАСНІ МЕТОДИ практикум укр

СМДС Тестові питання до КР

СМДС Екзаменаційні питання

Методичні вказівки Практикум СМДС

Теорія алгоритмів та автоматів

ТАА Конспект лекцiй

ТАА ЗАвдання для iндивiд робiт

ТАА Контрольнi питання та задачi

Термодинаміка і теплотехніка

ТДТТ Конспект лекцій

ТДТТ Лабораторні та практичні роботи

Технічні засоби автоматизації

ТЗА Бібліографії і література

ТЗА Конспект лекцій Частина 1

ТЗА Конспект лекцій Частина 2

ТЗА Контрольна робота

ТЗА Курсова робота

ТЗА Практичні роботи

ТЗА Рекомендована література

Технологія програмування складних систем

ТПСС Конспект лекцій

ТПСС Курсовий проєкт

ТПСС Практикум заочн

ТПСС Практикум

ТПСС Самостійна робота

Цифрові системи управління і обробки інформації

ЦСУ Екзаменаційні питання

ЦСУ Практикум УКР

ЦСУ Курсовий проект

ЦСУ Тестові питання до КР 1

ЦСУ Тестові питання до КР 2

ЦСУ_М1_Конспект_УКР

ЦСУ_М2_Конспект_УКР

Web-програмування

Roberto Olivas Mendoza - PHP Succinctly

Booth - W3.CSS Succinctly

DelBono - Node.js Succinctly

Dorsey - Web Page Size, Speed, and Performance

Freitas - Vue.js Succinctly

Haverbeke - Eloquent JavaScript

Lewin - Go Succinctly

Lindley - JavaScript Succinctly

Mendez - The Missing Link

Meyer - Transforms in CSS