ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Методичне забезпечення

CADCAM системи

CADCAM Конспект лекцій

CADCAM Лабораторні роботи

Гнучке автоматизоване виробництво

ГАВ Конспект лекцій

ГАВ Лабораторні роботи

Монтаж, обслуговування та ремонт систем управл_ння

МОРСУ Конспект лекцій

Контролери та їх програмне забезпечення

Контролери Конспект лекцій

Програмування вбудованих мікроконтролерів

ПВМК Конспект лекцій

ПВМК Лабораторні роботи

Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах

БКМ Англ

БКМ Посібник

БКМ РНП

Автоматизація виробничого обладнання

АВО м.у. та контр. завдання

Автоматизований електропривод

АЕП Конспект лекцій

АЕП Завдання до курсового проекту

АЕП Контрольна робота 1

АЕП Контрольна робота 2

АЕП Курсовий проект

АЕП Лабораторні роботи Моделювання

АЕП Лабораторні роботи Обладнання

АЕП Навчальний посібник

АЕП Питання до екзамену

АЕП Самостійна робота

ЕМСА Посібник Попович Лозинський

Аналіз, синтез і оптимізація інформаційних мереж

АСОіМ індивідуальна робота

АСОіМ Конспект лекцій заоч

АСОіМ Питання до заліку

АСОіМ Посібник до самостійної роботи

АСОіМ Практикум

АСОіМ РНП_ДН_123

АСОіМ РНП_ДН_151

АСОіМ РНП_ЗО_123

АСОіМ РНП_ЗО_151

АСОіМ Самостійна (контрольна) робота

Виконавчі механізми і регулюючі органи

ВМРО Конспект лекцій

ВМРО Лабораторні роботи

ВМРО РГР Завдання

ВМРО РГР

ВМРО Самостійна робота Чекулаєв

ВМРО Самостійна робота

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

ГГПП Конспект лекцій

ГГПП Лабораторні роботи

ГГПП Самостійна робота Чекулаєв

ГГПП Самостійна робота

Гідрогазодинаміка

ГГД Конспект лекцій

ГГД Практичні роботи та РГР

Дипломне проектування магістрів

ДПМ Антиплагіат положення

ДПМ Рекомендації перевірки на плагіат

Положення-КРМ-123-151

Положення-магробота-123-151-2018

Електроніка і мікропроцесорна техніка

Е_МПТ Здача М1, М2

Е_МПТ Конспект лекцій

Е_МПТ Вхідний контроль

Е_МПТ Екзамен. питання

Е_МПТ Здача М3

Е_МПТ Критерії оцінки

Е_МПТ Курсова робота

Е_МПТ Лабораторні роботи

Е_МПТ Плани практ.занять

Е_МПТ Практичні заняття

Е_МПТ Роб.пр

Е_МПТ Самостійна робота

Електропривод та автоматизація загальнопромислових механізмів

ЕПЗМ Конспект лекцій

ЕПЗМ Практичні і самостійна роботи

Електротехніка і електромеханіка

ЕТ_ЕМ Варіанти контрольних робіт

ЕТ_ЕМ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ

ЕТ_ЕМ Конспект лекцій

ЕТ_ЕМ Питання до іспиту

ЕТ_ЕМ Робоча програма

Комп'ютерні системи штучного інтелекту

КСШ_ Конспект лекцій

КСШ_ Контрольні питання

КСШ_ Практикум

КСШ_ Роб прогр ДН

КСШ_ Роб прогр ЗО

Комп'ютерні технології та програмування

КТП Конспект лекцій

КТП Лабораторні роботи

КТП Самостійна робота задачник

КТП Самостійна робота

Математичні методи дослідження операцій

ММДО РНП

Основи теорії електропривода

ОТЕП Бібліографії і література

ОТЕП Конспект лекцій

ОТЕП Контрольні роботи

ОТЕП Лабораторні роботи

ОТЕП Навчальний посібник

ОТЕП Перелік навчальної літератури

ОТЕП Практичні роботи

ОТЕП РНП

Переддипломна практика магістрів

ПрактикаДослідницька-123-2018

ПрактикаДослідницька-151-2018

ПрактикаПереддипломна-123-2018

ПрактикаПереддипломна-151-2018

Програмна обробка наукових досліджень

ПОНД РНП

Проектування систем автоматизації

ПСА_Конспект_М1_УКР

ПСА_Конспект_М2_Укр

ПСА_Конспект_М3_УКР

ПСА_Практикум_1ч_укр

ПСА_Практикум_2ч_УКР

Проектування та дослідження комп'ютерних систем та мереж

ПДКСМ Конспект лекцій заочн

ПДКСМ Конспект лекцій Теслюк

ПДКСМ Контрольная работа № 1

ПДКСМ Контрольная работа № 2

ПДКСМ Курсовий проект

ПДКСМ Питання для іспиту

ПДКСМ Роб_навч_ДН_полн

ПДКСМ Роб_навч_ЗО_полн

ПДКСМ Самостійна робота

Розподілені комп'ютерні системи та мережі

РКСМ Конспект лекцій

РКСМ Критерії оцінювання

РКСМ Питання до іспиту

РКСМ Практикум

РКСМ Самостійна робота

РКСМ_РНП_ДН_К_

РКСМ_РНП_ЗО_К_

Сучасні інструменти моделювання та проектування

С_МП Лабораторн_ роботи

Сучасні методи дослідження систем

СМДС Екзаменаційні питання

СМДС Посібник

СМДС Практикум

СМДС Тестові питання до КР

Термодинаміка і теплотехніка

ТДТТ Конспект лекцій

ТДТТ Лабораторні та практичні роботи

Технічні засоби автоматизації

ТЗА Бібліографії і література

ТЗА Конспект лекцій Частина 1

ТЗА Конспект лекцій Частина 2

ТЗА Контрольна робота

ТЗА Курсова робота

ТЗА Практичні роботи

ТЗА Рекомендована література

ТЗА РНП

Технологія програмування складних систем

ТПСС Конспект лекцій

ТПСС Курсовий проєкт

ТПСС Практикум заочн

ТПСС Практикум

ТПСС Самостійна робота

Цифрові системи управління і обробки інформації

ЦСУ Екзаменаційні питання

ЦСУ Курсовий проект

ЦСУ Практикум УКР

ЦСУ Тестові питання до КР 1

ЦСУ Тестові питання до КР 2

ЦСУ_М1_Конспект_УКР

ЦСУ_М2_Конспект_УКР

Педагогіка вищої школи та методологічні засади інженерної освіти

Didactic Student-Friendly Approaches to More Effective Teaching of the Fundamentals of Scientific Research in a Digital Era of Scientometrics

Hydraulic Analogy Method for Phenomenological Description of the Learning Processes of Technical University Students

APPLICATION OF JMODELICA.ORG TO TEACHING THE FUNDAMENTALS OF DYNAMICS OF FOUCAULT PENDULUM-LIKE GUIDED SYSTEMS TO ENGINEERING STUDENTS