ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Підйомно-транспортних машин

Магистратура ПТМ

Магістратура

Назва магістерської випускної роботи (магістерської дисертації) повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та меті вирішеної наукової задачі.

Тема роботи повинна бути дослідницькою (теоретичною, експериментальною, проектно-технологічною або проектно-конструкторською) і спрямована на вдосконалення технологій, устаткування і оснащення обробки тиском.

При написанні магістерської випускної роботи дослідник повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

У магістерській дисертації треба логічно й аргументовано писати зміст і результати досліджень, обходити застосування загальних слів, бездоказових тверджень.

За отриманими результатами магістерська дисертація повинна містити 20-30% кандидатської дисертації з цієї або подібної спеціальності.

Магістерська випускна робота на присвоєння кваліфікації магістра певного напряму є логічно завершеною роботою, в якій міститься рішення конкретної задачі, важливої для певної галузі науки, або певні автором наукові обґрунтування та взаємопов'язані технічні, економічні чи технологічні розробки.

Магістерська дисертація виконується самостійно і містить визначені автором для публічного захисту наукові положення, які характеризуються єдиним змістом, і свідчать про його вміння вирішувати наукові чи науково-практичні задачі, творчо використовувати сучасні методи дослідження.

Теми магістерських кваліфікаційних робіт, запропоновані кафедрами, які ведуть магістерську підготовку, і кандидатури керівників цих робіт затверджуються наказом по академії. Коригування теми магістерської дисертації може бути не пізніше, ніж за два місяці до захисту.

Після затвердження науковим керівником (і проходження нормоконтролю) магістерська випускна робота з його відгуком передається завідувачу кафедрою, який спрямовує роботу на рецензію до фахівців іншої кафедри або організації та організовує захист.

До захисту магістерської випускної роботи магістрант зобов'язаний пройти попередній захист роботи на науковому семінарі кафедри.

Захист магістерських дисертацій здійснюються на Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

До захисту подаються:

- магістерська дисертація в одному примірнику;

- відгук наукового керівника (див. Додаток Д);

- відгук рецензента (див. Додаток Є);

- диск з електронною копією роботи та анотаціями до магістерської дисертації українською та іноземною мовами, для подання роботи на сайті академії.

Процедура захисту магістерської кваліфікаційної роботи містить:

- представлення студента та поданих документів;

- виступ студента з тезами магістерської роботи;

- відповіді студента на запитання членів ДЕК;

- виступ керівника і подання його відгуку;

- виступ рецензента (опонента);

- відповіді студента на зауваження;

- обговорення магістерської роботи та захисту її студентом і прийняття рішення ДЕК з оцінкою дисертації за затвердженою шкалою;

- оголошення рішення ДЕК.

У разі, якщо ДЕК за результатами голосування визначає магістерську кваліфікаційну роботу не відповідну вимогам або припускає, що студент не заслуговує присвоєння йому кваліфікації магістра - студент підлягає виключенню, який закінчив теоретичний курс за магістерською програмою підготовки і не захистив магістерську кваліфікаційну роботу з видачею йому академічної довідки встановленого зразка. Він може виконати нову магістерську кваліфікаційну роботу і подати її на захист протягом наступного року з оплатою витрат.

При встановленні плагіату повторний захист магістерської кваліфікаційної роботи без зміни теми забороняється.

У необхідних випадках ДЕК може висловити свою позицію про рівень підготовки студента, рівні (якості) керівництва магістерської кваліфікаційної роботою або якості відкликання рецензента, а також висловити свої пропозиції чи рекомендації з підготовки магістрів з даної спеціальності.

Студенти-магістранти, які захистили магістерську роботу з оцінкою «відмінно», мають диплом бакалавра з відзнакою і в додатку до диплома магістра більше 75% відмінних оцінок з усіх дисциплін і практичною підготовки, а решта не нижче, ніж «добре», і з оцінками «відмінно» за результатами державної атестації отримують диплом магістра з відзнакою.Матеріали магістерських випуксних робіт 2018 року