ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Студенту

Кафедра мовної підготовки

Матеріали з навчальних курсів
Англійська мова

Денна форма навчання

АНГЛІЙСЬКА МОВА Навчальний посібник

Методичні вказівки до вивчення лексикології для студентів-референтів 3-го курсу ДДМА

Методические указания к разговорным темам для самостоятельной работы студентов 1–3-го курсов и магистров всех специальностей ДГМА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЧТЕНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ, АУДИРОВАНИЕ. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 1-го курса дневного отделения (Л. А. Штаба, Н. Я. Винокурова, Е. В. Гончарова)

ЧТЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РАССКАЗОВ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. Учебное пособие для студентов групп углубленного изучения английского языка (В. И. Мишина)

АНГЛИЙСКИЙ И КОМПЬЮТЕР. (В. И. МИШИНА, Е. В. ГОНЧАРОВА)

ГРАМАТИКА СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (О. В. Гончарова, Є. Д. Коротенко, Т. З. Косовська, Н. І. Ковальова)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ УЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ ЛИТЕРАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (В.И.МИШИНА, Л.А.ШТАБА)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по лексике английского языка для студентов1-го курса экономических специальностей (Дулепова Е.А.)

Заочна форма навчання

ГРАМАТИКА СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (О. В. Гончарова, Є. Д. Коротенко, Т. З. Косовська, Н. І. Ковальова)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Методические указания и контрольные задания (Е. Д. Коротенко, E. В. Гончарова)

РОЗМОВНІ ТЕМИ для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (О. В. Гончарова, Н. І. Ковальова, Є. Д. Коротенко)

Німецька мова

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК Электронные методические указания по немецкому языку для самостоятельной работы для студентов 1курса и групп ускоренной формы обучения всех специальностей дневного отделения (Гладышева О. В.)

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК методические указания и контрольные задания для студентов-заочников высших учебных заведений (факультетов) неязыковых специальностей (Гладышева О.В., Затолокина А.М.)

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (факультетов) неязыковых специальностей (Затолокина А.М. Гладышева О.В.)

Матеріальна база

Кафедра іноземних мов має в розпорядженні шість спеціалізованих стаціонарних кабінетів англійської мови, два кабінети німецької і кабінет французької мови. Також кафедра має велику бібліотеку аудіо і відео матеріалів та відповідне устаткування для їх відтворення: два сучасних відеокомплекса і три магнітофона; широко використовується телебачення, що дозволяє ефективно розвивати фонематичні навички студентів. Крім того, на кафедрі є комп'ютерний клас на 12 робочих місць з необхідним програмним забезпеченням, що являє собою навчальні, тренувальні та тестові програми з англійської, німецької та французької мов, більшу частину з яких було розроблено викладачами кафедри спільно зі студентами.

Склад кафедри

Коротенко Євген Дмитрович

Завідувач кафедри

Ганжела Лілія Вікторівна

викладач

Гладишева Ольга Вікторівна

старший викладач

Гончарова Олена Вікторівна

старший лаборант, викладач

Зубенко Катерина В'ячеславівна

к.ф.н., старший викладач

Коваленко Оксана Юріївна

викладач

Ковальова Ганна Миколаївна

к.ф.н., викладач

Ковальова Наталя Іванівна

викладач

Косовська Тетяна Зіновіївна

викладач

Лазуткіна Юлія Андріївна

к.ф.н., доцент

Лисак Лариса Костянтинівна

к.ф.н., доцент

Мішина Валентина Іванівна

старший викладач

Шевченко Олена Петрівна

к.п.н., доцент

Виконання науково-дослідної роботи студентів при кафедрі іноземних мов

Згідно „Положенню про НДРС ДДМА” основною формою організації НДРС на загальноосвітніх кафедрах є участь студентів в наукових семінарах і гуртках кафедри. Також можливе виконання домашніх робіт та завдань з елементами творчого пошуку; реферативні дослідження теоретичних засад дисциплін, що вивчаються; підготовка індивідуальних рефератів з поглибленого вивчення однієї з дисциплін навчального курсу з розширеним бібліографічним переліком; участь в предметній олімпіаді з іноземних мов; доповіді на студентській науково-технічній конференції.

Щорічно кафедрою проводяться семінари, тематикою котрих є відмінні риси країн мови, що вивчається (підтеми: особливості географії, культури, економіки, промисловості, традиції країн мови, що вивчається тощо). Семінари проводяться кожним з вікладачів, що ведуть заняття в групах поглибленого вивчення дисциплін напряму «Референт-перекладач». Учасниками семінарів відповідно є всі студенти даних груп. Засобом організації самостійної роботи студентів, а також засобом навчання систематизації, логічному викладенню та узагальненню прочитаного матеріалу слугує вивченя наукової літератури і написання кожним студентом реферату відповідної тематики.

Щорічно в олімпіаді з англійської, німецької і французької мов приймають участь студенти всіх груп, що вивчають іноземну мову в поточному році, та ті, що вже закінчили вивчення (за бажанням). Відбірний тур проходить в усіх академічних групах; для переможців групових змагань проводиться загальноакадемічна олімпіада в рамках проведення першого туру Всеукраїнської олімпіади. До участі в загальноакадемічній олімпіаді допускаються студенти, які вивчають англійську, німецьку і французьку мови, за результатами проведення якої визначаються переможці і претенденти на участь в другому турі Всеукраїнської олімпіади.

Студентська наукова конференція проходить в рамках щорічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових, інженерно-технічних працівників, аспірантів і студентів ДДМА. В роботі конференції приймають участь студентські доповіді (див. прг. конф.) різноманітної тематики, починаючи з реферативних досліджень наукових літературних джерел, закінчуючи тезами про власні дослідження під керівництвом викладачів спеціалізованих кафедр.

Історія кафедри

1960 рік - Наказом Мінвузу УРСР № 496 від 12.10.1960 р. була створена Кафедра іноземних мов. Цим же наказом було призначено першого завідувача кафедрою Кисельова Григорія Феодосійовича. Першими викладачами кафедри були: Кисельов Г.Ф., Щербакова Г.І., Литвинова Л.І., Кисельова О.М., Міщенко К.І., Воскресенська К.В., Пронько В.Л., Рудомьоткін М. І., Іщенко М.М., Ткаченко Л.І., Рибковський Е.Г., Чубарова В.Є.

Кафедра вела викладання англійської та німецької мов на денному, вечірньому та заочному відділеннях.

Викладачі кафедри об'єдналися в 3 секції.

1962 рік - створюються секції англійської та німецької мов. Першими завідувачами секцією англійської мови були ст. викл. Міщенко К.І., (1962 - 1968 рр..) та ст. викл. Рудомьоткін М.І. (1968 - 1981 рр..). Секцію німецької мови очолювали ст. викл. Щербакова Г.І. (1962 - 1977 рр..) та ст. викл. Корженко Р.П. (1977 - 1991 рр..).

1962 рік - кафедра проводить заняття з вивчення іноземних мов з аспірантами і здобувачами.

1963 рік - на кафедрі починається викладання французької мови.

1974 створюється секція російської мови і літератури, керівником якої була ст. преп. Савенкова Л.Т.

1977 рік - створюється секція французької мови, яку очолила ст. преп. Гупало І.М. (1977-1991 рр.).

1983 - на посаду зав. кафедрою була обрана старший викладач Мішина В.І.

1992 рік - кафедра починає підготовку студентів за спеціалізацією "референт-перекладач"з терміном навчання 4 роки.

2003 рік - завідувачем кафедрою призначений старший викладач Коротенко Є.Д.

У роки становлення колективом кафедри була проведена велика робота по створенню методичного забезпечення навчального процесу, у проведенні ідейного виховання і підготовки молодих кадрів для України. Величезний внесок у цю роботу внесли старші викладачі Рудомьоткін М.І., Кисельова О.М., Щербакова Г.І., Литвинова Л.І., Корженко Р.П., Гупало І.М., Назарова О.В., викладачі Чекеріс І.М., Поборончук Л.Ф., Добикін Л.І. Слід відзначити кваліфіковану роботу старшого лаборантської складу, зокрема, старшого лаборанта Ніколайчевой Н.С.

Обладнані два лінгафонні класу, придбані технічні засоби навчання, введено факультативний курс вивчення іноземних мов. Студенти беруть участь в обласних та республіканських науково-технічних конференціях на іноземних мовах, де займають призові місця. У 1981 році була проведена обласна науково-технічна конференція в стінах КІІ.

Студенти почали захищати дипломні роботи на англійській мові. Великий внесок у цю роботу внесли викладачі Мішина В.І., Коваль О.А., Жуков В.П., Наумова А.Г., Гупало І.М.

У 1965 році захистила кандидатську дисертацію Воскресенська К.В., в 1982 році - Петровський Н.В.