ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

ВШАНОВУЄМО ПАМ’ЯТЬ ВИПУСКНИКІВ АКАДЕМІЇ, ЯКІ ПОЛЯГЛИ ЗА УКРАЇНУ
1.jpg

Під час виконання бойового завдання загинув випускник ДДМА Олег Кияшко.

Понеділок, 22 квітня 2024
Нові перемоги наших тхеквондистів
1.jpg

Студенти ДДМА, майстри спорту міжнародного класу з тхеквондо Артем та Андрій Гарбари додали до с...

П'ятниця, 19 квітня 2024
Студенти ДДМА вчилися робити перші кроки в кар’єрі
14.jpg

Здобувачі вищої освіти ДДМА сьогодні, 18 квітня, узяли участь в онлайн-тренінгу Донецького облас...

Четвер, 18 квітня 2024
В Академії відбулася Міжнародна конференція «Молода наука – роботизація і нанотехнології сучасного машинобудування»
1.jpg

Щорічна Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція «Молода наука – роботизаці...

Четвер, 18 квітня 2024
17 квітня – День вільних людей у Краматорську
1.jpg

Десять років тому Краматорськ рішуче виступив проти російської окупації. 17 квітня 2014 року, уж...

Середа, 17 квітня 2024

Кафедра філософії та соціально-політичних наук. Історія та сьогодення

1.jpg

Місія кафедри: навчальна та просвітницька діяльність з метою формування політичної свідомості та культури студентів; підготовка високопрофесійних, компетентних фахівців у сфері політики.


Сторінки історії

Свій відлік кафедра філософії веде з 1952 р. За цей час кількаразово змінювалась назва кафедри, набір кафедральних дисциплін, її кадровий склад. Але незмінною залишалась висока якість роботи фахівців кафедри і рівень знань, які отримували студенти всіх без винятку факультетів.

З 1952 до 1979 р. у складі Краматорського індустріального інституту (правонаступницею якого є наша Академія) кафедра філософії як самостійний структурний підрозділ була відсутня. До 1964 р. функціонувала секція історії та філософії. У 1972 р. кафедра була реорганізована в кафедру історії і філософії, а в 1977 р. кафедру очолив канд. філософ. наук, доцент А. А. Дукачов. У 1979 р. була створена кафедра філософії. Завідувачем кафедри було обрано канд. філософ. наук, доц. В. В. Дубініна. ВАК УРСР надала кафедрі право приймати кандидатські іспити з філософії. У 1989 р. кафедру очолив канд. філософ. наук, доц. В. А. Гаврилюк. Кафедра організувала і провела Всесоюзну науково-теоретичну конференцію «Людина, Світогляд, НТП» (травень 1991 р.).

З 1992 р. до 2018 р. кафедру очолював доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук А. О. Лузан. З 1993 р. кафедра отримала назву філософії та соціально-політичних наук. У 2014 р. кафедра оновилася за рахунок об'єднання з кафедрою українознавства та гуманітарної освіти, і зараз вона є складовим підрозділом факультету економіки та менеджменту.

Наші дні

Потреба Донецького регіону у кваліфікованих професіоналах-політологах обумовила відкриття з 2018 року на базі кафедри спеціальності – 052 «Політологія» (галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки») за освітнім ступенем «Бакалавр».

Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі нині забезпечують 6 фахівців, з яких чотири доцента і два старших викладача. Усі викладачі мають наукові ступені кандидатів наук.

Викладачі кафедри наполегливо працюють над удосконаленням традиційних форм і методів навчання здобувачів, а також запроваджують такі новітні та сучасні методи як ділові ігри, метод дискусії, аналізу конкретних ситуацій, мозкові атаки тощо. Викладачі кафедри ведуть постійну і кропітку роботу з підготовки та вдосконалення навчальних і методичних посібників, покликаних поліпшити якість засвоєння здобувачами навчального матеріалу. Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі академії беруть активну участь в обласних і всеукраїнських олімпіадах, форумах і конкурсах, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікують наукові статті у різноманітних наукових виданнях, відвідують музеї та виставки міста.

Колектив кафедри бере активну участь у профільних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. Викладачі друкують свої наукові розвідки у збірках наукових праць, профільних та фахових журналах, постійно вдосконалюють професійну майстерність та підвищують кваліфікацію, проходячи стажування в Україні та за кордоном. Кафедра працює над держбюджетною науково-дослідною темою «Євроінтеграційний вектор України: історія та проблеми» (номер державної реєстрації: 0118U006890).

Пріоритетним напрямом роботи кафедри є залучення здобувачів до наукової роботи. Під керівництвом викладачів постійно публікуються наукові статті, як власні здобувачів, так і спільні з викладачами. Працює науковий студентський гурток «Історичне краєзнавство» (керівники: кандидатка історичних наук, доцентка Н. Л. Стешенко, кандидат політичних наук, старший викладач А. В. Бородай).

Однією з пріоритетних сфер діяльності колективу кафедри філософії і соціально-політичних наук була і залишається виховна робота. Співробітниками кафедри розроблено та активно втілюється в життя ряд заходів, спрямованих на підвищення політичної активності та інформованості здобувачів. При кафедрі створено «Дискусійний політичний клуб» (керівник – кандидат політичних наук, доцент О. П. Кваша), у рамках якого здобувачі отримують можливість включитися в обговорення актуальних проблем політичного розвитку України і світу. Здобувач спеціальності «Політологія» Костянтин Чоста активно займається громадською та волонтерською діяльністю, зокрема як голова Ради студентського самоврядування ДДМА, член Молодіжної ради Краматорська та член ГО «Українська студентська ліга». К. Чоста працює у сфері забезпечення якості вищої освіти. Він є експертом з акредитації та членом Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Кафедра філософії та соціально-політичних наук підтримує наукові та академічні зв’язки з Київським університетом імені Бориса Грінченка та з Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди. Співпраця дозволяє вдосконалювати освітню програму спеціальності 052 «Політологія», підвищувати кваліфікацію працівників, брати участь у спільних науково-дослідних та освітніх проєктах. У вересні 2021 року був підписаний Меморандум про співпрацю в галузі освіти та наукових досліджень з Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі.

Сьогодні кафедра філософії та соціально-політичних наук є однією з молодих, але перспективних випускових кафедр Академії, яка широко використовує нові методи й підходи, сучасні інформаційні технології, наукову роботу й практичний передовий вітчизняний і закордонний досвід для підготовки висококваліфікованих спеціалістів для роботи в політиці і державних структурах.

Кафедра філософії та соціально-політичних наук