ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

Залишаємося гідними своїх Героїв!
1.png

День Героїв Небесної Сотні відзначають щорічно 20 лютого на знак пам’яті про громадян, які...

Вівторок, 20 лютого 2024
Двигуни безпілотників стануть надійнішими
2.jpg

У 2023 році від Донбаської державної машинобудівної академії в щорічному конкурсі фундаментальни...

Вівторок, 20 лютого 2024
19 лютого – День Державного Герба України
1.jpg

Сьогодні відзначається День Державного Герба України. Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада Укр...

Понеділок, 19 лютого 2024
Золота нагорода на міжнародних змаганнях з тхеквондо
2.jpg

Міжнародні рейтингові змагання з тхеквондо (ВТФ) «Austrian Open 2024» відбулися 3–4 лютого в міс...

П'ятниця, 16 лютого 2024
Строки проведення весняної заліково-екзаменаційної сесії і проміжного контролю
1.jpg

Весняна заліково-екзаменаційна сесія і проміжний контроль 2023/2024 навчального року для здобува...

П'ятниця, 16 лютого 2024

На Вченій раді Академії

1.jpg

На засіданні Вченої ради, що відбулося 27 жовтня, заслухані питання роботи ДДМА. З доповіддю про результати підсумкової атестації здобувачів освіти в Академії у 2022 році і задачі з удосконалення системи організації і проведення атестації у 2023 році виступив перший проректор, доцент Анатолій Фесенко.

Проректор зазначив, що підсумкова атестація здобувачів освіти у 2021–2022 навчальному році здійснювалася відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стандартів вищої освіти спеціальностей Академії, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів і «Положення про екзаменаційну комісію в ДДМА».

Підсумкова атестація за першим (бакалаврським) та за другим (магістерським) рівнем відбулася в період зимової сесії (грудень 2021 р.) та в період літньої сесії (травень 2022 р.).

Підсумкова атестація за другим (магістерським) рівнем проведена шляхом захисту кваліфікаційних робіт. Особливістю підсумкової атестації за першим (бакалаврським) рівнем у 2022 р. було те, що частина спеціальностей Академії провела її шляхом захисту кваліфікаційних робіт, а частина – шляхом складання випускного кваліфікаційного іспиту.

Складність проведення підсумкової атестації у 2021–2022 навчальному році спочатку через епідеміологічну ситуацію, пов’язану з COVID-19, та у зв’язку зі збройною агресією з боку російської федерації викликала необхідність її організації відповідно до «Положення про порядок роботи атестаційних комісій у Донбаській державній машинобудівній академії в особливих умовах (у дистанційному режимі)».

Звіти голів ЕК свідчать про те, що підсумкова атестація організована та проведена на достатньому рівні. Випускові кафедри провели необхідну організаційну роботу, а саме: сформована та затверджена на кафедрах тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів та вчасно затверджена наказом по Академії; затверджені ЕК для захисту кваліфікаційних робіт із залученням провідних фахівців підприємств та організацій міста й регіону.

Контроль ходу виконання кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти на випускових кафедрах здійснювався як керівниками робіт, так і завідувачами випускових кафедр. На випускових кафедрах проведено не менше двох оглядів кваліфікаційних робіт за період виконання роботи. Хід виконання кваліфікаційних робіт розглядався на засіданнях випускових кафедр.

Кваліфікаційні роботи пройшли перед захистом перевірку на плагіат, нормоконтроль та рецензування.

Випускові кафедри, що проводили підсумкову атестацію бакалаврів як випускний кваліфікаційний іспит, оперативно виконали необхідну організаційну роботу: підготували тестові завдання та створили відповідні курси в Moodle; провели оглядові лекції для здобувачів освіти як денної, так і заочної форм навчання.

Кваліфікаційні роботи бакалаврів у 2021–2022 навчальному році захистили 151 випускник з 168 допущених до захисту, магістерські кваліфікаційні роботи захистили 159 випускників з 176 допущених до захисту. 17 (10,1 %) студентів-випускників бакалавріату, 17 (9,6 %) студентів, що навчаються за програмою магістра, з різних причин (у більшості через неготовність кваліфікаційних робіт) не вийшли на захист.

Випускний кваліфікаційний іспит у бакалавріаті склали 134 випускники з 136 допущених до іспиту. 2 (1,5 %) студенти не складали іспит з різних причин.

На «відмінно» захистили кваліфікаційні роботи 65 бакалаврів (38,7 %), 104 магістри (59,1 %). При цьому якісний показник за результатами захистів кваліфікаційних робіт склав: для бакалаврів – 81,5 %, для магістрів – 84,7 %.

Випускний кваліфікаційний іспит на «відмінно» склали  38 бакалаврів (28 %). Якісний показник за результатами іспиту склав 72 %.

Дипломи з відзнакою отримали 16 (5,3 %) бакалаврів, 49 (27,8 %) магістрів.

На замовлення підприємств виконано 25 % кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів. До впровадження рекомендовано 45 % кваліфікаційних робіт. Відсоток кваліфікаційних робіт з реальними розробками, практичне використання яких підтверджене підприємствами, – 23,5 %.

За темами кваліфікаційних робіт зменшилась кількість публікацій до 159 (у 2020–2021 н.р. – 320). Підготовлено одну заявку на винахід (у 2020–2021 н.р. – 3).

ЕК виявлені й недоліки в організації підсумкової атестації бакалаврів та магістрів.

 

Вчена рада ухвалила постанову:

 • На випускових кафедрах провести детальний аналіз недоліків, зазначених у звітах голів ЕК, і розробити кафедральні плани усунення недоліків і покращення результатів підсумкової атестації в майбутньому.
 • Хід виконання розроблених кафедральних планів розглянути на засіданнях кафедр і вчених радах факультетів.
 • Підготувати тематику випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів у 2022–2023 навчальному році з урахуванням потреб і заяв підприємств та організацій регіону, погодивши її з керівництвом відповідних підприємств та передбачивши при цьому виконання комплексних кваліфікаційних робіт.
 • Деканам факультетів узяти під особистий контроль усунення недоліків і хід виконання відповідних планів на підпорядкованих кафедрах.