ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

Десять років російсько-українській війні в Краматорську
2.jpg

Цього дня 10 років тому почалася відкрита окупація Краматорська. Ще до того, у лютому, а надто в...

П'ятниця, 12 квітня 2024
Перше і друге місця посіли наші студенти в обласному чемпіонаті
1.jpg

ІІ обласний етап чемпіонату Донецької області зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи серед...

П'ятниця, 12 квітня 2024
Гарні результати в конкурсі наукових досліджень студентів «Інформаційні технології в науці та виробництві»
1.jpg

Три студенти спеціальностей «Системний аналіз» та «Інформаційні системи та технології» пройшли в...

Четвер, 11 квітня 2024
У ДДМА пройде науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти
2.jpg

XLV науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Донб...

Середа, 10 квітня 2024
В Академії відбулися зустрічі щодо вступної кампанії 2024 року
1.jpg

Три зустрічі «Вступна кампанія 2024 в Україні: зміни, деталі, роз’яснення» провела Приймальна ко...

Вівторок, 09 квітня 2024

На засіданні вченої ради ДДМА

1.jpg

На лютневому засіданні вченої ради ДДМА, окрім питань діяльності Академії, було проведене випробовування системи таємного голосування на платформі Moodle.

Із доповіддю про підсумки планово-фінансової діяльності Академії у 2023 році і план фінансової діяльності на 2024 рік виступила головний бухгалтер Інна Цюпа. Вона наголосила, що з урахуванням внесених протягом року змін кошторис доходів і видатків Академії у 2023 році склав 81 140,0 тис. грн, зокрема:

 • по загальному фонду – 75 054,4 тис. грн (92,5%);
 • по спеціальному фонду – 6 085,6 тис. грн (7,5%).

У 2023 році бюджетні асигнування по загальному фонду «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» та «Виплата академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» були отримані в сумі 71 602,6 тис. грн. У порівнянні з 2022 роком, у 2023 році фактична сума отриманих асигнувань по загальному фонду для підготовки кадрів ЗВО зменшилась на 5 533,5 тис. грн за рахунок зменшення контингенту студентів та ставок працівників, а також зменшення видатків на комунальні послуги. Для виконання наукових досліджень було виділено з бюджету 3 451,8 тис. грн, що на 632,1 тис. грн більше, ніж у 2022 році. Кошти використані в повному обсязі.

Кошти загального фонду були використані в повному обсязі в межах кошторису, а саме за наступними статтями видатків:

 • заробітна плата – 48 229,6 тис. грн (64,3%);
 • нарахування на заробітну плату – 10 381,5 тис. грн (13,8%);
 • стипендія – 13 170,2 тис. грн (17,5%);
 • оплата комунальних послуг – 1 776,9 тис. грн (2,4%);
 • обмундирування і харчування дітей-сиріт, допомога дітям-сиротам – 1 204,2 тис. грн (1,6%);
 • придбання предметів постачання і матеріалів та оплата послуг (крім комунальних) – 223,9 тис. грн (0,3%), з них:
 • придбання матеріалів для виконання наукових тем на суму 136,8 тис. грн;
 • придбання студентських квитків на суму 16,8 тис. грн;
 • виготовлення та придбання монографій на суму 29,0 тис. грн;
 • плата за участь у наукових конференціях на суму 35,0 тис. грн;
 • послуги з доступу в режимі онлайн до електронних баз інформації на суму 6,3 тис. грн;
 • інші поточні витрати – 68,1 тис. грн (0,1%).

Станом на 1 січня 2024 року в Академії простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає.

Міністерство освіти і науки України затвердило кошторис Академії на 2024 рік «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» на загальну суму 81 598,3 тис. грн, з них:

 • асигнування загального фонду бюджету складають 65 598,3 тис. грн (80,4%), зокрема видатки для забезпечення соціальних виплат студентам з числа дітей-сиріт у сумі 1 206,6 тис. грн;
 • надходження спеціального фонду – 16 000,0 тис. грн (19,6%).

Заслухавши звіт, вчена рада постановила ухвалити звіт про підсумки планово-фінансової діяльності Академії у 2023 році.

Проректорам Академії – провести аналіз діяльності за своїми напрямами з метою оцінки господарської діяльності, виявлення основних напрямів і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи, оптимізації здійснення витрат, розроблення планів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Термін виконання – квітень 2024 р.

Направити зусилля на збільшення обсягу коштів спеціального фонду шляхом забезпечення зростання чисельності студентів I курсу, збереження контингенту студентів, збільшення обсягів госпдоговірних науково-дослідних робіт, залучення додаткових джерел отримання коштів.


Вчена рада ухвалила Положення про порядок визнання в ДДМА результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті. З його змістом трудовий колектив познайомився в чаті Академії під час його обговорення.

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. У той же час здобувачі освіти часто займаються самоосвітою. І тому надається можливість інформальної освіти (самоосвіти), яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. З Положенням можна ознайомитись на сайті ДДМА в меню «Про ДДМА / Нормативні акти».


Вчена рада ухвалила нову редакцію Положення про порядок організації та проведення дуального навчання в ДДМА. Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти за денною формою навчання, що передбачає поєднання навчання в Академії з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для оволодіння програмними результатами, поглиблення практичних умінь і навичок та набуття певної кваліфікації.

Положення визначає механізм укладення здобувачами освіти Академії з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання договорів та організацію дуального навчання згідно із затвердженим графіком. З Положенням можна ознайомитись на сайті ДДМА в меню «Про ДДМА / Нормативні акти».


Вчена рада затвердила доповнення до Положення про вчену раду ДДМА. Так, за необхідності забезпечення безпечних умов роботи членів вченої ради або за інших обставин, які перешкоджають проведенню засідання у звичайному очному режимі, засідання вченої ради можуть проводитись у дистанційному режимі. Рішення про проведення засідання в дистанційному режимі ухвалює голова вченої ради. Також затверджено порядок таємного голосування в системі Moodle.


Вчена рада затвердила Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам у ДДМА. Положення створено на основі документів МОН з урахуванням порядку, що діє в Академії. Також внесені редакційні правки до наявної термінології. З Положенням можна ознайомитись на сайті ДДМА в меню «Про ДДМА / Нормативні акти».


Вчена рада затвердила матеріали до ліцензування спеціальності 262 Правоохоронна діяльність у Відокремленому структурному підрозділі «КФК ПІТБ ДДМА» і освітньо-професійної програми «Комп'ютерний дизайн» та навчального плану зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки.


Вчена рада затвердила листи підтримки кандидатам на вакансії академіка та членів-кореспондентів Національної академії наук України.

 1. Сидоренку Сергію Івановичу – доктору фізико-математичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, проректору KПI ім. Ігоря Сікорського, науковому керівнику кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки.
 2. Верховлюку Анатолію Михайловичу – завідувачу відділом фізико-хімії сплавів Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, доктору технічних наук, професору.
 3. Владимирському Ігорю Анатолійовичу – директору Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського, професору кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, доктору ф.-м. наук.
 4. Квасницькій Юлії Георгіївні – в.о. завідувача відділу високоміцних конструкційних та спеціальних сталей Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, докторці технічних наук, старшій науковій співробітниці.
 5. Приходьку Iгopю Юрійовичу – завідувачу відділу процесів та машин обробки металів тиском Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова HAH України, доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику.
 6. Смірнову Олексію Миколайовичу – завідувачу відділом магнітної гідродинаміки Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України.


Вчена рада затвердила до видання

 • Подлєсний С. В. Біомеханіка : навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що вивчають біомеханіку.