ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

10-а річниця від початку російсько-української війни
1.jpg

10 років тому, у лютому 2014 року, російська федерація розв’язала війну проти України. Вор...

Субота, 24 лютого 2024
МОН ЗАТВЕРДИЛО КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НМТ-2024
3.png

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведен...

Четвер, 22 лютого 2024
Студентське самоврядування ДДМА взяло участь в обласному проєкті «Ми є. Були. І будем ми!»
2.jpg

Могутнім відгомоном сивої давнини лунають слова великого українського письменника Івана Павлович...

Середа, 21 лютого 2024
Залишаємося гідними своїх Героїв!
1.png

День Героїв Небесної Сотні відзначають щорічно 20 лютого на знак пам’яті про громадян, які...

Вівторок, 20 лютого 2024
Двигуни безпілотників стануть надійнішими
2.jpg

У 2023 році від Донбаської державної машинобудівної академії в щорічному конкурсі фундаментальни...

Вівторок, 20 лютого 2024

Факультет машинобудування

31.jpg

Факультет машинобудування (ФМ) був створений після реорганізації інженерно-економічного факультету ДДМА у 2012 році. Досягнення факультету пов’язані з науково-педагогічною діяльністю кафедр, що входять до нього.

Кафедра «Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології» є однією з провідних кафедр ДДМА, яка готує бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів, займається дослідженням, розробкою та впровадженням новітніх верстатів, інструментів та технологій у сфері галузевого машинобудування. Наукова робота кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» здійснюється за напрямом «Підвищення якості верстатоінструментальних систем», науковий керівник д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки В.Д. Ковальов.

У рамках наукового напряму проводиться робота в галузі підвищення точності та продуктивності верстатного обладнання, розробки прогресивних конструкцій опорних вузлів та передач верстатів і машин, адаптивних систем управління для важких верстатів, надійності різального інструменту і технологічних систем, проєктування різального інструменту, оптимізації технологічних систем важкого різання, розробки інтегрованих технологій зміцненні інструменту і деталей машин, розробки нанотехнологій для складнопрофільної обробки.

32.jpg

Кафедра ініціювала подання від ДДМА роботи на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки спільно з провідними підприємствами та університетами, яку було одержано у 2014 році. Науковий напрям досліджень кафедри охоплює тематики докторських та кандидатських дисертацій викладачів, докторантів та аспірантів. Кафедра активно співпрацює з провідними науковими та технічними університетами світу, що дозволяє вивчати та впроваджувати найновіші технології у галузі машинобудування.

Тісне співробітництво з провідним світовим виробником систем керування верстатними комплексами компанією HEIDENHAIN дозволило відкрити на базі кафедри перший в Україні науково-інноваційний центр цієї компанії. У приміщенні центру встановлені модернізовані токарний та фрезерний верстати, оснащені відповідно системами програмування iTNC 530 та iTNC 310. Лабораторія високих технологій кафедри КМСІТ оснащена обладнанням для реалізації наукомістких технологічних процесів зміцнюючої обробки матеріалів та нанесення зносостійких покриттів, інтерактивним обладнанням для виводу інформації. У 2019 р. два викладача кафедри одержали Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

На кафедрі працює аспірантура та докторантура за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічного оброблення, верстати та інструменти». Високий науковий рівень дозволив кафедрі стати великим науково-технічним центром у галузі механообробки, верстатобудування та інструментального виробництва, розширити її міжнародні зв'язки. Особливо плідними в цьому відношенні стали останні десять років.

Традиційно проводиться міжнародна наукова конференція «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку», за участю представників провідних наукових колективів України та зарубіжжя. Серед учасників конференції останнім часом слід відмітити студента гр. КМСІТ 22-1мн М.В. Станков., яка є автором досить актуальних доповідей та за результатами першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, проведеного у 2022/2023 навч. р. у Донбаській державній машинобудівній академії, отримала 1-е місце.

Загалом, кафедра комп'ютеризованих мехатронних систем, інструменту та технологій є провідним науковим та технічним центром у галузі машинобудування та верстатоінструментального виробництва в Україні та за її межами. За роки свого існування кафедра досягла значних успіхів у розробці новітніх технологій та їх впровадженні у виробництво, що забезпечило значний внесок у розвиток промисловості та економіки країни.


33.jpg

Кафедра «Автоматизації виробничих процесів» проводить підготовку і випуск бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та бакалаврів і магістрів за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія». У рамках єдиного наукового напряму кафедри «Управління якістю автоматизованих виробничих процесів» викладачі виконують роботу за держбюджетними темами.

У науковій роботі беруть участь аспіранти та обдаровані студенти, які навчаються в магістратурі і рекомендовані до вступу в аспірантуру, яка діє на кафедрі. Наприклад, серед студентів кафедри – здобувач М.О. Журавльов (КІ-19-1), який є іменним стипендіатом Стипендії Президента України та співавтором наукових статей у провідних наукових виданнях.

Постійно діє «Центр автоматизації та комп’ютерно-інтегрованого управління», здатний вирішувати реальні виробничі задачі. Працюють наукові гуртки студентів та школярів під керівництвом викладачів кафедри. На кафедрі створені всі умови для становлення студентів у професійній сфері та в особистісному рості. Міжнародні зв’язки кафедри забезпечують роботу навчального центру з автоматизації, постачання сучасного обладнання для підвищення якості підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів та кваліфікації викладачів. Викладачі кафедри беруть участь у закордонних міжнародних конференціях (Чехія, Болгарія, Ізраїль, Єгипет, Туніс, Польща, Словаччина, Бельгія, Німеччина, Сербія та інші) та в міжнародних семінарах і конференціях на базі Академії, зокрема з використанням інтерактивних засобів, Інтернету.

Викладачі кафедри АВП беруть участь у проєктах наукового співробітництва TEMPUS, Erasmus+. В освітньому процесі використовується також матеріально-технічна база філій кафедри, які організовані на підприємствах міста: ПрАТ НКМЗ та ПАТ «Енергомашспецсталь». Студенти спеціальності відпрацьовують методики розробки систем автоматичного управління, комп’ютерних систем та мереж на їх основі, навчаються обслуговуванню систем ЧПК унікальних верстатів за допомогою програмного забезпечення Sinu Train і навчальних стендів фірми «Siemens», вивчають системи автоматизації на базі програмованих логічних контролерів фірми Siemens серії Simatic S7, програмне забезпечення TIA Portal для програмування контролерів і конфігурації станцій, а також автоматизований електропривод на базі частотних перетворювачів Sinamics G/S з використанням програмного забезпечення Sizer та Startdrive.


34.jpg

Основні напрями наукової діяльності кафедри «Підйомно-транспортних і металургійних машин» були завжди пов’язані з передовими машинобудівними підприємствами України. Викладачі кафедри постійно виконували науково-дослідницьку роботу на держбюджетній основі відповідно з індивідуальними планами. Значний внесок у розвиток науки внесли наукові співробітники кафедри, які працювали за господарськими договорами. Ними були зібрані статистичні дані щодо надійності кранів, екскаваторів та шахто підіймальних машин. У лабораторії гусеничних механізмів пересування потужних екскаваторів проводилися наукові дослідження з вибору оптимальних параметрів приводу і гусеничних зачеплень.

Від ідей до практичної реалізації наукових досліджень на екскаваторах, що діють, науковими співробітниками лабораторії було проведено велику кількість експериментів на спеціальних стендах з використанням сучасних контрольно-вимірювальних приладів. Окремі розробки кафедри знайшли впровадження у виробництво: розробка гусеничного зачеплення для потужних екскаваторів; розробки пневмотранспортних систем для сипких вантажів; розробки сучасних методів оцінки технічного стану вантажопідйомних кранів та ін. Кафедра бере активну участь у роботі Науково-методичної комісії з інженерної механіки при Міністерстві освіти і науки України, є членом Науково-технічної Асоціації «Підйомні споруди» – головним підприємством у галузі кранобудування України. На кафедрі працює Північно-донбаське відділення Підйомно-транспортної Академії наук України.

35.jpg

Тематика наукових досліджень викладачів кафедри «Математики та моделювання» пов’язана з проведенням детальних теоретичних досліджень з моделювання в задачах інженерії (обробка металів тиском, обкочування), фундаментально-природничих наук (математичного аналізу, геометричної теорії функцій, економіки тощо); впровадження комп’ютерного моделювання при обробці експериментальних даних у процесах ОМТ; побудову творчих фахових завдань з сюжетом реального педагогічного, виробничого, економічного процесу під час вивчення математичних дисциплін, покращення навчальних досягнень студентів.

Укладено договори про співробітництво з провідними математичними центрами та закладами вищої освіти: Інститутом математики НАН України, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Приазовським технічним університетом. Спільно з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України організовано щорічну студентську олімпіаду з математики.

З 2017 року на базі кафедри проводиться Всеукраїнська дистанційна наукова конференція «Математика у технічному університеті XXI сторіччя», у якій взяли участь понад 200 дослідників з України та інших країн. За матеріалами конференції видається збірник матеріалів, у якому своє бачення про сучасні підходи викладання математичних дисциплін у закладах вищої технічної освіти мають можливість висвітлити не тільки досвідчені вчені, а й молоді науковці, аспіранти, студенти. Щороку кафедра виступає співорганізатором Міжнародних наукових конференцій, що проводяться на базі інших закладів вищої освіти (Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», 2016, 2018 рр., м. Вінниця; Міжнародна конференція «Інформаційні та інноваційні технології XXI століття: проблеми і перспективи розвитку», 19-21 вересня 2018 р., Катовіце, Польща; та ін.).

Наукові зв’язки кафедри «Фізика» пов’язані з інститутом фізики НАН України й інститутом фізики напівпровідників НАН (м. Київ), а також з Донецьким фізико-технічним інститутом НАН України. Серед установ дальнього зарубіжжя, з якими підтримуються зв’язки та співпрацює кафедра, є закордонний Університет м. Монпельє (Франція) і Тайпейський національний університет (Тайвань), інститут фізики напівпровідників Литовської республіки (м. Вільнюс) та університет у м. Лечче (Італія).

Співробітники та працівники факультету беруть активну участь у захисті суверенітету та незалежності України від російських загарбників. Смертю хоробрих на полі бою у 2022 та 2023 роках пали випускник кафедри ПТМ Михаїло Сафронов та аспірант цієї ж кафедри Дмитро Стасюк. Наукова робота провідних кафедр спрямована на розробки в галузі оборонної промисловості машинобудівного сектору України.