ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Останні новини

МОН ЗАТВЕРДИЛО КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НМТ-2024
3.png

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведен...

Четвер, 22 лютого 2024
Студентське самоврядування ДДМА взяло участь в обласному проєкті «Ми є. Були. І будем ми!»
2.jpg

Могутнім відгомоном сивої давнини лунають слова великого українського письменника Івана Павлович...

Середа, 21 лютого 2024
Залишаємося гідними своїх Героїв!
1.png

День Героїв Небесної Сотні відзначають щорічно 20 лютого на знак пам’яті про громадян, які...

Вівторок, 20 лютого 2024
Двигуни безпілотників стануть надійнішими
2.jpg

У 2023 році від Донбаської державної машинобудівної академії в щорічному конкурсі фундаментальни...

Вівторок, 20 лютого 2024
19 лютого – День Державного Герба України
1.jpg

Сьогодні відзначається День Державного Герба України. Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада Укр...

Понеділок, 19 лютого 2024

На засіданні Вченої раді ДДМА

1.jpg

У січні у вишах звітують про роботу за рік, що минув. Тому з доповіддю про підсумки роботи Академії, кафедр і факультетів у 2023 році й основні завдання на 2024 рік виступив перший проректор, доц. Анатолій Фесенко. Він наголосив, що основною задачею колективу науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів Донбаської державної машинобудівної академії у 2023 році залишалася успішна реалізації Концепції стратегічного розвитку на період 2020–2030 років для рівноправного входження до європейського освітнього й наукового простору.

2023 календарний рік був одним із найскладніших за весь час існування Академії з моменту створення вишу в 1952 році. Увесь рік Академія, як і вся Україна, функціонувала в достатньо складних умовах військового стану, пов’язаного з повномасштабною війною, яку веде росія проти нашої суверенної держави. Академія продовжує розміщуватися в м. Тернопіль на базі Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, куди тимчасово була переміщена відповідно до Наказу МОНУ № 428 від 11.05.2022 р. «Про тимчасове переміщення Донбаської державної машинобудівної академії». На сьогодні науково-педагогічні працівники, співробітники й студенти Академії розпорошені по різних населених пунктах України, а окремі – і за межами України, із частиною співробітників, які не задіяні в освітньому процесі і в підтриманні працездатності Академії, трудові відносини тимчасово призупинені. Освітній і всі супутні процеси організовані й відбуваються в дистанційному режимі з урахуванням поточної ситуації і безпекових умов.

Незважаючи на значні труднощі, пов’язані з війною, упродовж звітного періоду Академія успішно працювала і здійснювала освітню діяльність відповідно до чинного законодавства, нормативних документів Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України. Чіткій діяльності Академії сприяла реалізація оновлених з урахуванням викликів сьогодення внутрішніх нормативних актів і документів відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки, Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року, Стратегії соціально-економічного розвитку Донецької області до 2027 року.

На постійній основі функціонували основні органи Академії: конференція трудового колективу, вчена, методична й науково-технічна ради Академії і відповідні ради й комісії факультетів, проводилися засідання ректорату, ради з виховної роботи, стипендіальної комісії, функціонували, відіграючи свою позитивну роль, інститут кураторів студентських груп, органи студентського самоврядування та ін.

Долаючи певні труднощі і перешкоди, Донбаська державна машинобудівна академія зберегла свої позиції у всеукраїнських та світових рейтингах. У консолідованому рейтингу ЗВО України у 2023 році, до якого увійшли 239 ЗВО, Академія посіла 93-є місце.

У рейтингу за показниками Scopus (станом на квітень 2023 року) ДДМА займає 55-у позицію серед 204 ЗВО України (у 2022 – 51-е місце серед 195 ЗВО). В академічному рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2023» Академія посіла 87-е місце. За рейтингом Webometrics Академія ввійшла в TOP-100 українських вишів і посіла 60-е місце з 300 ЗВО (у 2022 році – 67-е місце серед 200 ЗВО). У рейтингу «Найкращі заклади вищої освіти областей України» ДДМА знаходиться на 5-й позиції серед вишів м. Тернопіль, куди ДДМА була тимчасово переміщена з травня 2022 року.

За результатами планових заходів державного нагляду (контролю), що здійснювалися протягом 2023 року Державною службою якості освіти України за ступенями ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти, Академія, відповідно до критеріїв, визначених Постановою Кабінету міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 982, згідно з діючими нормативними актами, залишається в категорії закладів освіти, які мають 35 балів, отриманих у результаті перевірки у 2021 та 2022 роках, що відповідає середньому ступеню ризику та є позитивним показником провадження господарської діяльності Академії у сфері вищої освіти.

За минулий рік зусиллями ректорату й колективу Академії було забезпечено проходження акредитації для однієї освітньо-професійної програми короткого циклу (молодший бакалавр), трьох освітньо-професійних програм першого рівня вищої освіти та двох освітньо-професійних програм другого рівня вищої освіти відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану», що у складних умовах забезпечило можливість успішного випуску здобувачів першого рівня вищої освіти у 2022/2023 н.р. та здобувачів другого рівня вищої освіти у 2023/2024 н.р. і видачі їм дипломів державного зразку.

Упродовж звітного року продовжувалася робота з удосконалення методичного й організаційного забезпечення функціонування системи Moodle та інших засобів із метою якісного проведення освітнього процесу в умовах дистанційної форми навчання. Спільними зусиллями Центру дистанційної та заочної освіти й кафедр Академії було виконано великий обсяг робіт із розроблення навчально-методичних матеріалів для забезпечення дистанційної форми навчання.

Велика робота проведена в плані розробки презентаційних матеріалів із навчальних курсів, а також оновлення лабораторного практикуму з урахуванням неможливості практичного використання лабораторного й промислового обладнання й устаткування при проведенні робіт. Це дозволило повністю перевести освітній процес за всіма без винятку спеціальностями Академії на власне електронне навчальне середовище – систему Мооdle DDMA з додатковим використанням інших інтернет-сервісів.

Окремо слід відзначити, що у 2023 році було продовжено практику застосування в навчальному процесі електронних семестрових журналів здобувачів за академічними групами пофакультетно, які забезпечують у доступному й прозорому вигляді інформування всіх зацікавлених учасників освітнього процесу в Академії щодо: підсумків навчальної успішності здобувачів освіти; актуальних недопусків, як під час сесій, так і протягом їх перескладання; наявності у здобувачів академічних та ін. видів заборгованостей тощо.

Завдяки тому, що в приміщеннях Академії в м. Краматорськ відновлено інтернет, туди було переміщено деякі сервіси, які не могли працювати в Тернополі з причини дефіциту публічних IP-адрес, що дозволило частково відновити доступ до електронного каталогу Академії.

Завдяки участі в програмі партнерських університетів Проєкту USAID «Економічна підтримка України», Академія отримала від корпорації Microsoft для проведення заходів у режимі онлайн пристрій Surface Hub.4 Також здобувачі освіти і науково-педагогічні працівники Академії отримали безкоштовний доступ до міжнародних освітніх платформ Coursera та Udemi.

В умовах практичної відсутності можливості прямого контакту з основними потенційними абітурієнтами Академії (випускниками ЗОШ, коледжів та ін.) із широким використанням інтернет-ресурсів колективом Академії проведена значна профорієнтаційна робота, направлена на комплектування контингенту здобувачів, що дозволило забезпечити прийом на перший і перший прискорений курси бакалавріату, а також збільшений у порівнянні з минулим роком прийом в магістратуру.

Протягом року були забезпечені необхідні умови для якісного проведення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, організації і проведення наукових досліджень, виконання прийнятих і затверджених планів з основних напрямів діяльності, і в цілому створені всі належні умови для сталого функціонування закладу вищої освіти та всіх його структурних підрозділів.

Досягнуті певні достатньо непогані позитивні результати в науковій роботі, упровадженні наукових розробок, у міжнародній діяльності, у реалізації договірних зобов’язань за 28 угодами про міжнародне співробітництво.

У 2023 році в Академії проводилася низка виховних, національно-патріотичних, просвітницьких, культурно-масових та інших заходів, здобувачі Академії брали активну участь у заходах міського, обласного і всеукраїнського рівнів. В умовах воєнного стану виховні заходи проводилися переважно онлайн із використанням дистанційних платформ.

Є певні, і непогані, досягнення в спортивній діяльності. Незважаючи на війну, студенти Академії брали активну участь у спортивних заходах обласного, всеукраїнського і міжнародного рівнів, стали переможцями й виборювали призові місця, зокрема на змаганнях із різних видів спорту європейського і світового рівнів.

Суттєво виросла активність у напрямі інформаційної і рекламної діяльності в інтернет-середовищі. На сайті Академії постійно розмішується інформація щодо проведення акредитації освітніх програм і висвітлюються події та результати освітньої, наукової, міжнародної і суспільної діяльності.

Розглянувши всі аспекти діяльності ДДМА, а саме в навчальному процесі, навчально-методичній роботі, формуванні контингенту здобувачів освіти, науковій роботі, виховній та національно-патріотичній роботі, у спорті й господарській роботі, вчена рада ухвалила постанову. У ній робота ДДМА, факультетів і кафедр у 2023 році признана задовільною.

На підставі критичного аналізу результатів діяльності кафедр і факультетів, зазначених у звітах деканів факультетів, та з урахуванням зазначених у цьому рішенні недоліків розробити плани роботи кафедр і факультетів на 2024 рік.

Проміжні звіти про хід виконання планів роботи кафедр та факультетів на 2024 рік заслухати на засіданнях кафедр і вчених радах факультетів.

Зі звітами про підсумки роботи КФК ПІТБ і ДФК у 2023 році і основні завдання на 2024 рік виступили директори Олексій Макуха і Віктор Баштовий. Вчена рада визнала роботу колективів КФК ПІТБ і ДФК задовільною.

Вчена рада розглянула і ухвалила рішення з питання про ліцензування спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія у Відокремленому структурному підрозділі «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії». З доповіддю виступив директор Олексій Макуха.

Вчена рада затвердила кандидатури здобувачів освіти для призначення іменних стипендій.

Стипендії Президента України:

 • Борисов Д.О., гр. ФКС-21-1;
 • Денисенко В.О., гр. СА-20-1;
 • Лаврищев О.С., гр. ЕСА-20-1;
 • Мурат В.М., гр. КІ-21-1; 
 • Станкова М.В., гр. КМСІТ-22-1мн;
 • Чоста К.С., гр. ПУА-23-1м.

На цьому вчена рада закінчила січневе засідання.