ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Свідрак Олена Вікторівна

Дата народження:  07.06.1981 року.

На  кафедрі працює з  2003 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: maltlen@rambler.ru

 

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

 

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2002, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

 

Дисципліни, які викладає:

Регіональна економіка;

Фінансовий менеджмент;

Фінанси;

Фінансова санація та банкрутство підприємств;

Гроші та кредит.

 

Напрям наукових досліджень:

Регіональна економіка, інвестиційна привабливість  регіонів.

 

Останні публікації:

 1. Свідрак О. В. Структура інвестиційного потенціалу регіону / Свідрак О. В. // Вісник Донецького університету. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 2. – С. 89–92. – (Серія В. Економіка і право).
 2. Свідрак О. В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону: проблеми та перспективи вирішення / Свідрак О. В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2013. – Т. 1. – С. 331–335.
 3. Свідрак О. В. Перспективи розвитку технологічних парків в Україні / Свідрак О. В. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. – Ростов н/Д. : Донецк : ДонНУ ; РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С. 473-476.
 4. Свідрак О. В. Прямі іноземні інвестиції в регіони України: реалії та перспективи / Свідрак О. В. // Вісник Донецького університету. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Т. 2. – С. 222–227. – (Серія В. Економіка і право).
 5. Свідрак О. В. Прямі іноземні інвестиції як фактор зростання валового внутрішнього продукту країни та активізації економічного розвитку / Свідрак О. В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – Т. 2 – С. 263–266.
 6. Свідрак О. В. Кореляційно-регресійний аналіз в процесі оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (на прикладі Донецької області) / Свідрак О. В. // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 148–153.

Участь у конференціях:

 1. Свідрак О. В. Функціонування ВЕЗ в Україні: проблеми та шляхи вирішення / Свідрак О. В. // Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика : тези доп. і повідомл. міжнар. наук.-практ. конф., (Донецьк, 27 трав. 2011 р.) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті ; редкол.: І. П. Булєєв (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2011. – С. 186–187.

2. Свідрак О. В. Структура инвестиционного потенциала региона / Свідрак О. В. // Культурно-историческое наследие как фактор устойчивого развития территории : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, (19–20 нояб. 2015 г.) / Соликамский гос. пед. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ». – Соликамск : СГПИ, 2015.