ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Стешенко Наталія Леонідівна


 

доцент кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін,

кандидат історичних наук, доцент, Відмінник освіти України

 

На кафедрі працює з 2008 р.

Робочий телефон: (0626) 41-80-46.

Поштова скринька: philosof@dgma.donetsk.ua

Освіта:

З відзнакою закінчила Донецький національний університет у 1993 р. за спеціальністю «Історик, викладач історії».

Захистила кандидатську дисертацію в денній аспірантурі ДонНУ у 2007 р. Тема «Українська і російська історіографія заселення Степової України в XVI–XVIII ст. за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

 

Особисті досягнення:

Відмінник освіти України. Присуджено у 2008 р.

 

Викладає:

Історія України

 

Напрям наукових досліджень:

 • Міграційні процеси в Україні в другій половині ХVІI–ХVIІІ ст.: історіографія.
 • Історичне краєзнавство Донеччини.

 

Наукові здобутки:

 1. Стешенко Н. Л. Міґраційна політика російського уряду в Південній Україні XVI-XVIІІ ст. у творчому доробку Дмитра Багалія / Стешенко Н. Л. // Історія та географія : зб. наук. праць. – Харків : Планета-Прінт, 2009. – Вип. 35. – С. 22–25. (фахове видання)
 2. Стешенко Н. Л. Заселення Південно-Східної України у XVI–XVIІІ ст. в українсько-російській історіографії кінця XVIII – першої половини XIX ст. / Стешенко Н. Л. // Нові сторінки історії Донбасу : зб. ст. / гол. ред. та упоряд. З. Г. Лихолобова. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Кн. 17–18. – С. 332–339. (фахове видання)
 3. Стешенко Н. Л. Миграционная политика российского правительства в Южной Украине ХVI–ХVIІІ вв.: либеральная историография (вторая половина XIX – начало XX вв.) / Стешенко Н. Л. // Историческая демография : научный журнал. – Москва : Сыктывкар : ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2009. – Вып. 2 (4). – С. 30–35.
 4. Стешенко Н. Л. Заселення Південної України в ХVI–ХVIІІ ст.: історіографія : моноґрафія / Стешенко Н. Л. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 204 с.
 5. Стешенко Н. Міграційні процеси в Південній Україні в другій половині XVІI–XVIII ст.: народницька історіографічна концепція / Наталія Стешенко // Історіографічні дослідження в Україні [Текст] : наук. зб./ Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – Вип. 25. – С. 357–367.
 6. Стешенко Н. Л. Миграции в Южной Украине (XVI–XVIII вв.) в научном наследии Владимира Антоновича / Стешенко Н. Л. // Историческая демография : научный журнал. – Москва : Сыктывкар : ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2011. – Вып. 1 (7). – С. 61–65.
 7. Стешенко Н. Л. Міґраційна урядова політика в південній Україні середини XVІI–XVIII ст.: ліберальна історіоґрафія (друга половина XIX – початок XX ст.) / Стешенко Н. Л. // Історія та географія : зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2012. – Вип. 43. – С. 176–181. (фахове видання)
 8. Стешенко Н. Л. Проблема миграций в Южной Украине (XVI–XVIII вв.) в исследованиях советских ученых 1940–50-х гг. / Стешенко Н. Л. // Историческая демография : научный журнал. – Москва : Сыктывкар : ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2012. – Вып. 1 (9). – С. 71–75.
 9. Стешенко Н. Л. Міґрації в Південній Україні (XVI–XVIII ст.) у науковій спадщині Володимира Антоновича / Стешенко Н. Л. // Історія та географія : зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Колегіум, 2013. – Вип. 48. – С. 197–201. (фахове видання)
 • Стешенко Н. Л. Міґрації в Південно-Східній Україні (XVIІ – XVIII ст.) у науковій спадщині Василя Олексійовича Пірка / Стешенко Н. Л. // Нові сторінки історії Донбасу : зб. ст. / поч. ред. З. Г. Лихолобова, гол. ред. О. В. Стяжкина. – Донецьк : Дон НУ, 2013. – Кн. 22. – С. 97–108. (фахове видання)