ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Смирнова Ірина Іванівна

На кафедрі працює з   2004 року

Робочий телефон 0626 41 81 08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька irinas.dgma@gmail.com

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Вчене звання: доцент кафедри економіки промисловості

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 2004р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Управління персоналом

Економіка та організація інноваційної діяльності

Програми і проєкти соціального захисту та соціального забезпечення

Управління соціально-трудовими відносинами

 

Тема дисертації Розвиток мотиваційної системи управління на промислових підприємствах

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (051 «Економіка»)

Дата захисту 2008 рік


Напрямок наукових досліджень: Удосконалення системи управління персоналом; сучасні технології в практиці управління персоналом;
регулювання соціально-трудових відносин; соціальна відповідальність бізнесу: розвиток, тенденції, пріоритети; дослідження стану та проблем соціального захисту населення

 

Останні наукові публікації

1. Latysheva O., Rovenska V., Smyrnova I., Nitsenko V., Balezentis T., Streimikiene D. Management of the sustainable development of machine-building enterprises: a sustainable development space approach. Journal of Enterprise Information Management, Vol. 34 No.1, Р.328-342. https://doi.org/10.1108/JEIM-12-2019-0419 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-12-2019-0419/full/html

2. Vashchuk S., Sviderskiy O., Rovenskay V., Smyrnova I. Professional Stress and Organizational Working Conditions of Space-Rocket Industry Employees as the Factors Determining Their Activities Productivity International Scientific Conference" Far East Con"(ISCFEC 2020), Vol. 128. P. 3083-3088 https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200312.441

3. Латишева О.В., Смирнова І.І., Антонова В.І. Проблеми оцінювання соціальних та еколого-орієнтованих бізнес-процесів на підприємстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. №30. 2020. С.110-115 DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-30-21

4. Смирнова І.І., Сімаков К.І. Концептуальні засади розвитку та оцінки персоналу промислового підприємства на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1(59). С. 130-136 doi: 10.12958/1817-3772-2020-1(59)-130-136

5. Смирнова І.І., Чемерис Є.Т. Концептуальні основи формування корпоративної соціальної відповідальності. Приазовський економічний вісник. 2020. № 3 (20). С. 195-201 DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-3-34

6. Смирнова І. І., ЛихошваО.Ю., Рак Н. В., Горієва Л. А. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 3 (61). С.205-212. doi: 10.12958/1817-3772-2020-3(61)-205-212

7. Смирнова І.І., Медведєва Т.А., Серьогіна О.В. Дослідження проблем соціального захисту людей з інвалідністю в Україні. Вісник економічної науки України. 2020. №2. С. 105-111 DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).105-111

8. Smyrnova I., Chebotarova V., Kotelevets Y., Kurbatskaya D. The state of forced migration and the main problems of internally displaced persons in Ukraine. Economic Herald of the Donbas. 2020. № 4 (62). P.161-167. doi: 10.12958/1817-3772-2020-4(62)-161-167

9. Smyrnova I., Rudyka K. Improving the Personnel Management System of an Industrial Enterprise. Economic Herald of the Donbas. 2019. № 4 (58). P. 179-185/doi: 10.12958/1817-3772-2019-4(58)-179-185

10. Смирнова І.І., Шевяков Д.В., Курченко В.С. Основні аспекти управління персоналом в сучасних економічних умовах України. Економіка та суспільство. 2018. №19. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-97

11. Смирнова І.І., Ровенська В.В. Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті реформи децентралізації. Економічний вісник Донбасу, 2018. № 2(52). С.29-34. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140680

12. Смирнова І.І.,СімаковК.І. Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві. Вісник економічної науки України. 2018. №2 (35). С.154-157. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150570

 

Навчальні посібники, посібники для самостійної роботи, конспекти лекцій, методичні вказівки/рекомендації

1. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Рижиков В.С., Латишева О.В., Єрфорт І.Ю, Гітіс Т.П., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економіка підприємства: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 236 с.

2. Рекова Н.Ю., Підгора Є.О., Ровенська В.В., Латишева О.В., Гітіс Т.П.,Єрфорт І.Ю., Смирнова І.І., Касьянюк С.В. Економічний аналіз: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Краматорськ: ДДМА, 2021. 200 с.

3. Смирнова І.І., Ровенська В.В. Економіка та організація інноваційної діяльності: навчально-методичний посібник для самостійної роботи. Краматорськ : ДДМА, 2019. 192 с.

4. Ровенська В.В., Смирнова І.І. Рекламна діяльність та бізнес-айдентика: посібник для самостійної роботи. Краматорськ: ДДМА, 2019. 166 с.

5. Смирнова І.І. Програми і проєкти соціального захисту та соціального забезпечення: методичні вказівки до виконання курсової роботи (спеціальність 232 Соціальне забезпечення). Краматорськ: ДДМА, 2020. 50 с.

 

Наукові теми

Відповідальний виконавець наукової теми ДК-09-2019 «Механізми регулювання соціально-економічної політики держави в умовах постконфліктного відновлення» (ДР № 0119U103842)

 

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Наукове консультування ТОВ «ЦЕТІ» з питань удосконалення управління та розвитку персоналу підприємства

 

Участь у конференціях і семінарах

1. Смирнова І.І. Коучинг як перспективний метод розвитку персоналу сучасного підприємства. "Модернізація національної економіки країни: шляхи виходу із кризи": матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. Тернопіль, 2017. 127 с.

2. Смирнова І.І.,Шевяков Д.В. Ефективне управління персоналом як чинник забезпечення сталого розвитку підприємства. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р. (м. Краматорськ: ДДМА. 2018 р.) С.180-182.

3. Кравчук Р.В., Смирнова І.І. Соціальна відповідальність як чинник економічного розвитку вітчизняних підприємств. «Студенти та молодь – для майбутнього України»: матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Бахмут, 26 жовтня 2018 р.). Бахмут : ДонУЕП, 2018. С.35-37

4. Савочкова Р.В., Смирнова І.І. Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування соціальної відповідальності. «Студенти та молодь – для майбутнього України»: матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Бахмут, 26 жовтня 2018 р.). Бахмут : ДонУЕП, 2018. С.70-72

5. Ляхова К.Ю., Челомбітко А.В., Смирнова І.І. Людський капітал як ресурс економічного розвитку «Студенти та молодь – для майбутнього України»: матеріали IV Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Бахмут, 26 жовтня 2018 р.). Бахмут : ДонУЕП, 2018. С.46-47

6. Карлаш Ю.Д., Смирнова І.І. Сучасний стан розвитку ринку праці в Україні. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р. (м. Краматорськ: ДДМА. 2018 р.) С.157-160.

7. Кисельова В.Ю., Смирнова І.І. Проблеми працевлаштування молоді в Україні. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р. (м. Краматорськ: ДДМА. 2018 р.) С.160 -161.

8. Шмарова А.О., Смирнова І.І. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р. (м. Краматорськ: ДДМА. 2018 р.) С. 189-191.

9. Шмарова А.О., Смирнова І.І. Соціальний захист населення в Україні. Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практик: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2020 р.). О.: ЦЕДР, 2020. С.95-97.

10. Савочкова Р.В., Смирнова І.І. Соціальна відповідальність у контексті концепції сталого розвитку. Методи оцінки та шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країн: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 16 травня 2020 р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. С. 50-52.

 

Керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти

1. Ничипоренко Кристина Юріївна (2017-2019 рр.)

2. Кравчук Руф Веніамінівна (2017-2021 рр.)

3. Савочкова Регіна Валеріївна (2017-2021 рр.)

4. Шмарова Анастасія Олександрівна (2017-2021 рр.)