ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

ШКРАБАК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

_1.jpg

 

На кафедрі працює з  2014 року

Поштова скринька:  irina0703@ukr.net

Посада: професор.

Вчене звання Д.е.н., доцент

 

Освіта

14.11.12– захист у вченій раді Донецького державного   університету управління МОН України (Д 11.107.03) докторської дисертації «Теоретико-методологічні засади стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень ».

 

10.03.2013 – отримано ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (ДД № 001670);

 

19.10.2006р– присвоєне вчене звання доцента кафедри маркетингу  (рішення Атестаційної колегії МОНУ №4/09 – Д);

 

11.04.2003 – захист у вченій раді Донецької Державної академії управління (К.0811.107.01) кандидатської дисертації «Удосконалення механізмів державного регулювання регіональних інвестиційних потоків»; 8.10.2003 – отримано ступінь кандидата економічних наук  зі спеціальності 25.00.04 – регіональне управління(диплом ДК № 020024);

 

1981-1986Донецький політехнічний інститут «Автоматизовані системи управління» інженер-системотехнік   (КБ №733656)

 

Дисципліни, які викладає

Технологія і практика наукових досліджень

 

Тема дисертації: Теоретико - методологічні засади стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень 

 

Спеціальність: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством

Дата захисту: 14.11.2012

Напрямок наукових досліджень: теоретичні та методичні проблеми розвитку національної економіки, фінансове та організаційно-економічне забезпечення соціальної політики, регіональні диспропорції розвитку реального сектору економіки; проблеми функціонування домогосподарств; стратегія реформування транзитивних економічних систем, енергоефективність та сталий розвиток

 

Наукові здобутки

 1. Шкрабак І.В. Логістичні аспекти реалізації транзитного потенціалу України / І.В. Шкрабак, Д.К. Турченко // Науковий вісник ДДМА. – 2015. - № 2 (35) – С.237-242.
 2. Шкрабак І.В. Територіальний маркетинг як інструмент структурних трансформацій економіки старопромислових регіонів / І.В. Шкрабак // Науковий журнал “Менеджер”, 2014, № 2. - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – С. 195-200.
 3. Шкрабак І.В. Застосування математичного апарату при обґрунтуванні товарної політики підприємства // І.В. Шкрабак // Проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти : зб. наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. XV. –Сер. Економіка ; вип.. 284. – С. 53-62.
 4. Шкрабак І.В. Прогнозування і програмування в системі управління попитом на продукцію промислового підприємства /

І.В. Шкрабак // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства : зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк, ДонДУУ, 2014. – Т. ХV. – С. 122-129. – (Серія «Економіка», вип. 282)

 1. Шкрабак І.В. Корпоративна соціальна відповідальність в системі некомерційного маркетингу / І.В. Шкрабак // Прометей, 2013, № 2. - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013. – С.52-58.
 2. Шкрабак І.В. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком території (монографія) Друк Донецьк, ВІК, ДДУУ, 2007 317 c.
 3. Шкрабак І.В. Регіональний маркетинг: Навчальний посібник Друк.Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 364 с.
 4. Шкрабак І.В. Формування територіальних основ місцевого самоврядування на засадах екологічних циклів Зб. наук. праць ДонДУУ, вип. 82, серія “Державне управління” (фахове видання)Друк.Зб. наук. праць ДонДУУ, вип. 82, серія “Державне управління”. - Донецьк, ВІК, ДДУУ, 2007. – С. 304-314
 5. Шкрабак І.В. Управління інституціональним розвитком місцевого самоврядування (фахове видання) Науковий журнал “Менеджер”, 2007, №4(25), Донецьк:

ДонДУУ, 2007. -  С.147-153

 1. Шкрабак І.В. Підвищення ефективності надання суспільних послуг у забезпеченні соціальної стійкості населення (фахове видання)

Науковий журнал “Менеджер”, 2008, №2. - Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 42-51

 1. Шкрабак І.В. Порядок планування заходів з керування попитом на продукцію підприємства (фахове видання) зб.наук.праць ДонДУУ «Маркетинг підприємств та територій», серія «Економіка», т. ІХ, вип. 112. - Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С.355-361
 2. Шкрабак І.В. Державне управління і місцеве самоврядування: симбіоз організації і самоорганізації в територіальному управлінні (фахове видання Науковий журнал “Менеджер”, 2008, №4(46). - Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С.55-62
 3. Шкрабак І.В. Досвід функціонування ТПР у Донецькій області як інструмента впливу на соціально-економічний розвиток країни (фахове видання) Науковий журнал “Менеджер”, 2009, №2 (48). - Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С.81-86
 4. Шкрабак І.В. Організація фінансування програм природоохоронної діяльності на засадах соціального партнерства (фахове видання) Науковий журнал “Менеджер”, 2009, № 4 (50) (стаття). - Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С. 252-257
 5. Шкрабак І.В. Потенціал органів самоорганізації населення у підвищенні соціальної стійкості суспільства і особи (фахове видання) Науковий журнал “Менеджер”, 2009, №3 (49). - Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С. 225-230
 6. Шкрабак І.В. Теоретико-методичні та практичні основи управління вторинними сировинними ресурсами з відходів на рівні регіону. Монографія Донецьк: ВІК, 2009
 7. Шкрабак І.В. Теоретико-методичні і практичні засади управління твердими побутовими відходами високоурбанізованих промислових регіонів: монографія Донецьк: Технопак, ДонДУУ, 2009
 8. Шкрабак І.В. Територіальні утворення з позицій теорії систем (тези) Державне будівництво те державне управління: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. - Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 116-122
 9. Шкрабак І.В. Аналіз і прогнозування структурних трансформацій господарського комплексу регіону : Ефективна економіка (електронне наукове фахове видання) 2010, № 10
 10. Шляхи розвитку економічних інструментів поводженням з ТПВ на рівні території (фахове видання) Управління економічним розвитком промислових підприємств: зб.наук.праціь ДонДУУ, т. ХІ, вип. 149, серія «Економіка». - Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 10-17
 11. Шкрабак І.В. Методологічні проблеми управління територіальним розвитком у руслі системної парадигми Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010
 12. Шкрабак І.В. Синергетические эффекты в економическом развитии территории Стратегические ориентиры экономического прорыва: матер. Междунар. науч.-практ. електронної конф.
 13. Шкрабак І.В. Територіальні утворення як системно-конгломератні структури (стаття) (фахове видання) Держава та регіони, 2011, № 3. -  Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2011. – С. 82-86
 14. Шкрабак І.В. Стратегічні пріоритети економічного розвитку України і її територій (фахове видання) Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб.наук. праць ДонДУУ, 2011, т. ХІІ, вип.. 208, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2010. – С. 471-482
 15. Шкрабак І.В. Теоретико-методологічне обгрунтування структурних перетворень господарських комплексів територіальних утворень (фахове видання) Проблеми маркетингу територій і організацій: зб.наук. праць ДонДУУ, 2011, т. ХІІ, вип. 219, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2011. – С. 52-57
 16. Шкрабак І.В. Використання елементів логістики в управлінні переробкою твердих побутових відходів (фахове видання) Менеджер, № 1 (55), 2011. – С. 211-216
 17. Шкрабак І.В. Розвиток економічних інструментів управління поводженням з ТПВ на рівні території (фахове видання) Проблеми маркетингу територій і організацій : зб.наукових праць ДонДУУ, 2011. –т. ХІІ, вип. 219, Серія «Економіка» – С. 52-57
 18. Шкрабак І.В. Організаційно-методичні засади програмування поводження з ТПВ на рівні території (фахове видання) Зб. наук. праць ДонДУУ «Теоретико- методичні основи управління соціально-етичним маркетингом». Серія «Економіка». – Донецьк:

ДонДУУ, 2012. – Т. ХІІІ. – Вип. 225.

 1. Шкрабак І.В. Тверді побутові відходи як елемент екологічного циклу високоурбанізованого промислового регіону (фахове видання) Зб. наук. праць ДонДУУ «Економічний розвиток підприємств та територій». Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т. ХІІІ. – Вип. 230.
 2. Шкрабак І.В. Тверді побутові відходи високоурбанізованого промислового регіону

Монографія ДонДУУ, - ВІК, 2012

 1. Шкрабак І.В. Застосування регіонального маркетингу для активізації інвестиційних процесів на рівні промислового міста (фахове видання) Науковий журнал “Менеджер”, 2012, № 1 (50). - Донецьк, ДонДУУ, 2012. – С. 195-200
 2. Шкрабак І.В. Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових (фахове видання) Держава та регіони, 2012, № 23. - Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2012. – С. 30-34
 3. Шкрабак І.В. Трансформування господарського комплексу території на засадах синергетичної теорії інформації (фахове видання) Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: зб.наук. праць ДонДУУ, 2012, т. ХІІІ, вип.. 230, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2012. – С. 317-323
 4. Шкрабак І.В. Структурная устойчивость економики региона с позиций синергетической теории информации (фахове видання) Науковий вісник НЛТУ України, 2012, вип. 22.6. - Луцьк, НЛТУ, 2012. – С. 340-345
 5. Шкрабак І.В. Структура господарського комплексу міста в аспекті економічної безпеки території (фахове видання) Прометей, 2012, № 1 (37). - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2012. – С.64-68
 6. Шкрабак І.В. Роль стратегічного управління у забезпеченні структурної стабільності економіки територіального утворення (фахове видання) Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю : зб наук. праць ДонДУУ, 2012, т. ХІІІ, вип. 235, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2012. – С. 23-31
 7. Шкрабак І.В. Синергетична концепція стратегічного управління економічним розвитком територіальних утворень // (електронне наукове фахове видання), Ефективна економіка, 2011, №12
 8. Шкрабак І.В. Пути увеличения синергетических эффектов в экономике территориальных образований Modern business development in global integration : The I International scientific-practical conference, Sharm el Sheikh. – Донецьк : ТОВ «Цифровая типография»
 9. Шкрабак І.В. Структурна політика як інструмент стратегічного управління економічним розвитком України (фахове видання) Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю : зб наук. праць ДонДУУ, 2012, т. ХІІІ, вип. 244, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2012. – С. 13-21
 10. Шкрабак І.В. Вплив малого бізнесу на ринок праці регіону (на прикладі Донецької області) Прометей, 2012, № 3 (39). - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2012. – С.78-82
 11. Шкрабак І.В. Государственное управление социально-экономической сферой: монография Донецк-Алматы: «ВИК», 2013. - 500 с.
 12. Шкрабак І.В. Стратегія державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень: інституційний аспект (фахове видання) Прометей, 2013, № 1 (40). - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013. – С.16-22
 13. Шкрабак І.В. Напрями удосконалення стратегії державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень (фахове видання) Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, інфраструктурне забезпечення їх комплексного розвитку на державному та регіональному рівнях: зб наук. праць ДонДУУ, 2013, т. ХІV, вип. 263, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2013. – С. 311-319
 14. Шкрабак І.В. Корпоративна соціальна відповідальність в системі некомерційного маркетингу (фахове видання) Прометей, 2013, № 2. - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013. – С.52-58
 15. Шкрабак І.В. Трудоресурсний потенціал як складова економічного потенціалу України: термінологічний і сутнісний аналіз (фахове видання)Прометей, 2013, № 1. - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013. – С.111-118
 16. Шкрабак І.В. Структурні трансформації господарських комплексів регіонів України (фахове видання) Проблеми розвитку соціально-етичного маркетингу в економіці України: зб наук. праць ДонДУУ, 2014, т. ХІV, вип. 273, серія «Економіка». - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – С. 168-178
 17. Шкрабак І.В. Концептуальні підходи до формування кластерної стратегії розвитку житлового фонду Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2014. - № 4. - С. 103-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2014_4_17
 18. Шкрабак І.В. Структурні зрушення в економіці Донецької області в аспекті організаційно-правових форм господарювання (фахове видання) Прометей, 2014, № 1. - Донецьк, ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2014. – С.152-160
 19. Шкрабак І.В. Застосування математичного апарату при обґрунтуванні товарної політики підприємства (фахове видання) Проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти : зб. наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. XV. –Сер. Економіка ; вип.. 284. – С. 53-62.
 20. Шкрабак І.В. Структурні трансформації в національній економіці: регіональний аспект (фахове видання) Науковий журнал “Менеджер”, 2014, № 2. - Донецьк, ДонДУУ, 2014. – С. 195-200
 21. Шкрабак І.В. Логістичні аспекти реалізації транзитного потенціалу України (фахове видання) Науковий вісник ДДМА. – 2015. - № 2 (35) – С.237-242.
 22. Шкрабак І.В. Технології регіонального маркетингу в регулюванні економічного розвитку старопромислових регіонів (тези) Матер конф. В Молдове
 23. Шкрабак І.В. Мале підприємництво як елемент інфраструктури НІС України: стан і перспективи (фахове видання) 2015, № 6 (87). - Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2015. – С. 21-26 (Серія «Економіка і підприємництво»)
 24. Шкрабак І.В. Методичний підхід до оцінки впливу характеристик НІС на розвиток малого підприємництва (фахове видання) Молодий вчений[1]. – 2015. – № 10 (25) липень. – С. 109–114

 

[1] Видання включено в базу даних Російського індексу наукового цитування (РІНЦ), входить до міжнародних наукометричних баз ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.