ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Фінанси

Шевченко Олександр Миколайович

Дата народження:  22.10.1956 року.

На  кафедрі працює з  2010 року.

Робочий телефон: (0626) 41-68-47.

Робоча кімната: 2319.

Поштова скринька: ashev2210@mail.ru

 

Особиста сторінка: foundry@dgma.donetsk.ua/profile/..

 

Освіта:

Донбаська державна машинобудівна академія, рік закінчення – 2003, спеціальність «Фінанси», кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

 

Донецький державний університет, рік закінчення – 1982, спеціальність: «Історія», кваліфікація за дипломом – історик, викладач історії та суспільствознавства.

 

Дисципліни, які викладає:

Фінанси;

Гроші та кредит.

 

Напрям наукових досліджень:

Формування ринкових відносин в сучасній Україні.

 

Наукові здобутки:

Канд. іст. наук

Дата захисту дисертації: 25.10.1991 р.

Шифр і назва спеціальності: 07.00.01 «Історія суспільних рухів і політичних партій»

Доцент за кафедрою «Економічна теорія».

Тема дисертації: «Досвід післяреволюційних суспільних перетворень: від революціонаризму до реформізму (1917–1923 рр.)».

 

Останні публікації:

 1. Шевченко А. М. «Инвестиционный парадокс» как факт наибольшей репрезентативности инвестиционной модели развития экономики Украины «Институционально-экономические основания стратегии развития России» / кол. авт. ; под общ. ред. О.С. Белокрыловой. – Ростов н/Д. : Наука-Cпектр, 2012. – 319 с. ; с. 194–201.
 2. Шевченко А. М. Особенности функционирования институтов финансового посредничества в Украине в период между кризисами 1998–2008 гг. / Шевченко А. М. // Приволжский научный вестник. – 2013. – №7 (23). – С. 113–117.
 3. Шевченко А. М. Кластеризация как способ инновационного развития Украины и барьеры ее реализации / Шевченко А. М. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 73 (№ 6). – 392 с. ; с. 50–52.
 4. Шевченко А. М. Зарубежный опыт формирования рынка организованных сбережений в условиях переходной экономики (1991–2007 гг.) / Шевченко А. М. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 74 (№ 7). – 430 с. ; с. 108–110.
 5. Шевченко О. М. Особливості інноваційного розвитку промисловості України у період 1991–2004 р. / Шевченко О. М. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – 272 с. ; с. 40–42.
 6. Шевченко О. М. Стратегія формування регіональної інноваційної системи та фінансові інструменти її реалізації / Шевченко О. М. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2015. – № 3 (36). – С. 244–248.
 7. Шевченко О. М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств України: інституціональний аспект аналізу / Шевченко О. М. // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2015. – № 3 (36). – С. 248–252.

Участь у конференціях

 1. Шевченко О. М. Проблеми інноваційного розвитку промисловості України в умовах її ринкової трансформації / Шевченко О. М., Казєкіна О. В. // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки : мат-ли ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20 листопада 2013 року. – К. : Політехніка, 2013. – С. 113–114.

2. Шевченко О. М. Державна інноваційна політика як основа формування економічної безпеки промислового підприємства на регіональному рівні / Шевченко О. М. // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2012 : мateriały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemyśl : Nauka i studia, 2012. – Vol. 13. – S. 79–80. – (Ekonomiczne nauki).