ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Інтелектуальних систем прийняття рішень

ПРОПОЗІЦІЇ ДЛЯ ПІДПРІЄМСТВ ТА ФІРМ ІСПР

Кафедра «Інтелектуальні системи прийняття рішень» (до 2007 року – «Економічна кібернетика») здійснює підготовку фахівців в області системного аналізу і інформаційних технологій з поглибленим вивченням математичних і економічних дисциплін: бакалаврів, спеціалістів і магістрів за фахом «Системний аналіз», по спеціалізаціях «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Інтернет-технології та web-дизайн», «Економічна кібернетика».

 

Випускники кафедри ІСПР знають:

 • наукові методи і підходи до дослідження і побудови автоматизованих інформаційних систем;
 • статистичні методи дослідження процесів технічних і соціально-економічних систем;
 • теоретичні основи сучасних інформаційних технологій;
 • високорівневі методи і системи програмування.

Випускники кафедри ІСПР уміють:

проектувати і обслуговувати інформаційні системи автоматизації в області економіки (бухгалтерський облік; оптимізація діяльності фінансових систем; маркетингові дослідження і так далі);

будувати математичні моделі, що дозволяють проводити аналіз і робити наукові прогнози діяльності на основі методів економіко-математичного моделювання;

розробляти системи підтримки прийняття рішень для промислових підприємств, фінансових установ, малих підприємств тощо;

використовувати сучасні програмні засоби в реалізації вищеперелічених завдань: працювати з пакетами прикладних програм для наукових розрахунків і моделювання, розробляти бази даних, використовувати системи автоматичного проектування.

Кафедра ІСПР виконує науково-дослідні роботи, щодо яких написані і захищені дисертації. За період 2012-2016 рр. підготовлено і опубліковано 4 монографії, більше 20 статей в наукових виданнях. Кафедра ІСПР є активним учасником всеукраїнських і міжнародних конференцій (більше 15 в 2014-2016 роках).

Щорічно за підсумками міжкафедрального змагання в ДДМА кафедра ІСПР входить до числа кращих в академії. Останніми роками на кафедрі велика увага приділяється вивченню питань  моделювання складних систем і процесів з використанням інформаційних технологій.

У штаті кафедри 10 викладачів, включаючи 7 кандидатів наук, (3 кандидати технічних наук і 4 кандидати економічних наук), що надають консультації з моделювання функціонування економічних і технічних систем, автоматизації процесів в економіці і техніці, доопрацюванні і оптимізації роботи вже існуючих інформаційних систем.

Кафедра ІСПР готова проводити на умовах самофінансування підготовку і підвищення кваліфікації фахівців підприємств за такими напрямами:

Проектування і розробка автоматизованих інформаційних систем.

Математичне моделювання процесів в технічних і економічних системах в класичній постановці.

Постановка і проведення експерименту методами імітаційного моделювання.

Застосування сучасних математичних моделей і методів для проектування систем підтримки ухвалення рішень.

Можливості застосування web-технологій, Internet-програмування в електронній комерції.

Теорія і практика експлуатації баз даних та економічних інформаційних систем (1С «Підприємство», потрібне ліцензування).

Комп'ютерна графіка.

Кафедра ІСПР пропонує навчання на курсах:

Користувачі ПК

Освоєння економічних інформаційних систем (1С-«Підприємство»).

Розробка Web-додатків.

Візуальне програмування в середовищі Lazaus (Delphi), Visual C++, C#.

Навиками практичної роботи з сучасними програмними продуктами і середовищами проектування, побудовою інтелектуальних систем можна оволодіти в двох комп'ютерних класах кафедри ІСПР, оснащених сучасною комп'ютерною технікою.

Кафедра ІСПР співробітничає з підприємствами міста і має свої філії на ПАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС», ТОВ «IТ 2.0».

Згідно замовлень підприємств виконуються розробки з подальшим впровадженням (зразок):

Розробка інтелектуальної системи аналізу маркетингової інформації.

Розробка нейромережевої експертної системи оцінки об'єктів нерухомості із застосуванням web-технологій.

Моделювання і оцінка ризиків банківських операцій з пластиковими картками.

Розробка системи електронної комерції для рекламної медіа-компанії.

Формування оптимального інноваційно-інвестиційного портфелю великого промислового підприємства.

Розробка системи підтримки прийняття рішень для підвищення якості продукції.

В даний час на кафедрі підготовлені та готові до впровадження такі розробки:

Модель оцінки внутрішнього потенціалу промислового підприємства.

Модель оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків.

Модель процесу прийняття інвестиційного рішення в умовах невизначеності.

Моделі процесу прийняття рішень для вибору переважного варіанту технічного переоснащення основних фондів машинобудівного підприємства.

Модель оцінки фінансового стану страхової компанії.

Модель ситуаційного механізму управління розвитком підприємств.

Модель обґрунтування рішень у сфері формування та  розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств.

 

Наша адреса: м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 39, 2 корпус, ауд. 2428.

Телефон: (0626) 41-67-13.

Веб-сайт: ispr.dn.ua.

e-mail: kiber@dgma.donetsk.ua