ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Менеджменту

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТ


ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 073 МЕНЕДЖМЕНТ (МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР)

Перелік компонент ОП

 

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Цикл загальної підготовки

ОЗП 1

Іноземна мова

6,0

ОЗП 2

Фізичне виховання

6,5

ОЗП 3

Історія України та української культури

5,0

ОЗП 4

Вища та прикладна математика

4,0

ОЗП 5

Політична економія

4,0

ОЗП 6

Інформатика

4,0

ОЗП 7

Правознавство

3,0

ОЗП 8

Психологія

4,0

ОЗП 9

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3,0

ОЗП 10

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

3,0

Разом

42,5

1.2 Цикл професійної підготовки

ОПП 1

Основи економіки підприємства

4,0

ОПП 2

Діловодство

5,0

ОПП 3

Теорія організацій

4,0

ОПП 4, 4.1

Основи менеджменту+курсова робота

6,0

ОПП 5

Організація виробництва

4,0

ОПП 6

Фінанси

4,0

ОПП 7

Основи маркетингу

5,0

ОПП 8

Інформаційні технології в управлінні

5,0

Разом

37,0

1.3 Практична підготовка

ПП 1

Навчальна практика "Вступ до фаху"

4,5

ПП 2

Виробнича практика

3,0

1.4 Атестація

А 1

Атестація (кваліфікаційний іспит зі спеціальності)

3,0

Разом обов'язкові компоненти освітньої програми

90,0

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1.  Цикл загальної підготовки

ВЗП 1

Іноземна мова

4,0

ВЗП 2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4,0

ВЗП 3

Основи ділового спілкування

4,0

ВЗП 4

Професійна етика

4,0

Разом

8,0

 

ВПП 1

Бухгалтерський облік

4,0

ВПП 2

Аналіз господарської діяльності

4,0

ВПП 3

Управлінські рішення

4,0

ВПП 4

Управлінський аналіз

4,0

ВПП 5

Організація праці менеджера

4,0

ВПП 6

Самоменеджмент

4,0

ВПП 7

Тренинг з організації командної роботи

2,0

ВПП 8

Тренинг з АРТ-терапії

2,0

ВПП 9

Працевлаштування та ділова кар’єра

4,0

ВПП 10

Організація стартапів

4,0

ВПП 11

Логістика

4,0

ВПП 12

АРМ менеджера

4,0

Разом

22,0

Разом вибіркові компоненти освітньої програми

30,0

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120,0


ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 073 МЕНЕДЖМЕНТ (БАКАЛАВР)

 

Код н/д

 

Компоненти освітньо-професійної програми

Кількість <кредитів
ЄКТС

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл загальної підготовки (ОЗП)

ОЗП 1.

Іноземна мова

12,0

ОЗП 2.

Управління освітнім процесом

2,0

ОЗП 3.

Історія України та української культури

6,0

ОЗП 4.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3,0

ОЗП 5.

Філософія

3,0

ОЗП 6.

Вища математика

6,0

ОЗП 7.

Економіко-математичні моделі в управлінні

6,0

ОЗП 8.

Новітні інформаційні технології

4,0

ОЗП 9.

Політична економія

5,0

ОЗП 10.

Мікро- та макроекономіка

6,0

ОЗП 11.

Історія управлінської думки

4,0

ОЗП 12.

Психологія

6,0

ОЗП 13.

Правознавство

5,0

Разом

68,0

1.2. Цикл професійної підготовки(ОПП)

ОПП 1.

Логістика

4,0

ОПП 2.

Менеджмент персоналу

6,0

ОПП 3.

Бухгалтерський облік

4,0

ОПП 4.

Теорія організації

6,0

ОПП 5.

Тренінг з організації командної роботи

2,0

ОПП 6, 6.1

Менеджмент+курсова робота

7,0

ОПП 7.

Фінанси

5,0

ОПП 8.

Комунікаційний менеджмент

4,0

ОПП 9, 9.1

Маркетинг+курсова робота

6,0

ОПП 10, 10.1

Операційний менеджмент+курсова робота

6,0

ОПП 11.

Стратегічний менеджмент

7,0

ОПП 12.

Методи прийняття управлінських рішень

6,0

ОПП 13.

Економіка підприємства

4,0

ОПП 14.

Корпоративна соціальна відповідальність

5,0

ОПП 15.

Самоменеджмент

4,0

ОПП 16.

Теорія проектного аналізу

5,0

ОПП 17.

Міжнародний менеджмент

5,0

ОПП 18.

Управління інноваціями

5,0

Разом

91,0

1.3. Практична підготовка (ПрП)

ПрП 1.

Навчальна практика "Вступ до фаху"

3,0

ПрП 2.

Виробнича практика (ознайомча)

3,0

ПрП 3.

Виробнича практика (організаційна)

3,0

ПрП 4.

Переддипломна практика

6,0

Всього

15,0

1.4 Атестація(А)

А 1.

Кваліфікаційна робота

6,0

Разом

6,0

Разом обов'язкові компоненти освітньої програми

180,0

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1.  Цикл загальної підготовки (ВЗП)

ВЗП 1.

Договірне право

4,0

ВЗП 2.

Основи адміністративного права

4,0

ВЗП 3.

Конституційне право

4,0

ВЗП 4.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4,0

ВЗП 5.

Полтологія

4,0

ВЗП 6.

Соціологія

4,0

ВЗП 7.

Професійна етика

4,0

ВЗП 8.

Ділове листування іноземною мовою

4,0

ВЗП 9.

Дисципліни з інших ОП ДДМА

4,0

Разом

20,0

2.2.  Цикл професійної підготовки(ВПП)

ВПП 1.

Статистика

4,0

ВПП 2.

Організація підприємницької діяльності

4,0

ВПП 3.

Економіка праці та соціально-трудові відносини

4,0

ВПП 4.

Кадровий аудит

4,0

ВПП 5.

Гроші та кредит

4,0

ВПП 6.

Контролінг

4,0

ВПП 7.

Ризик-менеджмент

4,0

ВПП 8.

Організація виробництва

4,0

ВПП 9.

Управління попитом

4,0

ВПП 10.

Маркетингова політика комунікацій

4,0

ВПП 11.

Адміністративний менеджмент

4,0

ВПП 12.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

4,0

ВПП 13.

Управління комерційною діяльністю

4,0

ВПП 14.

Менеджмент промислового підприємства

4,0

ВПП 15.

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

4,0

ВПП 16.

Системи технологій

4,0

ВПП 17.

Державне та регіональне управління

4,0

ВПП 18.

Працевлаштування та ділова кар’єра

4,0

ВПП 19.

Електрона комерція

4,0

ВПП 20.

Офісний менеджмент

4,0

ВПП 21.

Дисципліни з інших ОП ДДМА

4,0

Разом

40,0

Разом вибіркові компоненти освітньої програми

60,0

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

240,0


ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 073 МЕНЕДЖМЕНТ (МАГІСТР)

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1. ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Цикл загальної підготовки (ОЗП)

ОЗП 1

Психологія лідерства та професійної успішності

3,0

ОЗП 2

Ділове та академічне письмо іноземною мовою

3,0

ОЗП 3

Методологія наукових досліджень у професійній сфері

3,0

Разом

9,0

1.2 Цикл професійної підготовки (ОПП)

ОПП 1

Бізнес-стратегії для промисловості

4,0

ОПП 2,

Менеджмент організацій

5,0

ОПП 2.1

Менеджмент організацій (курсова робота)

2,0

ОПП 3

Корпоративне управління

5,0

ОПП 4

Project Management

5,0

ОПП 5

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

4,0

Разом

25,0

1.3 Практична підготовка (ПрП)

ПрП 1

Виробнича практика

3,0

ПрП 2

Переддипломна практика

6,0

Разом

9,0

1.4 Атестація (А)

А 1

Кваліфікаційна робота

24,0

Разом

24,0

Разом обов'язкові компоненти освітньої програми

67,0

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1. Цикл загальної підготовки (ВЗП)

ВЗП 1

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3,0

ВЗП 2

Ділова риторика

3,0

ВЗП 3

Дисципліни з інших ОП ДДМА

3,0

Разом

3,0

2.2. Цикл професійної підготовки(ВПП)

ВПП 1

Управління змінами

4,0

ВПП 2

Управління якістю

4,0

ВПП 3

Фінансовий менеджмент

4,0

ВПП 4

Інвестиційний менеджмент

4,0

ВПП 5

Психологічні технології роботи з персоналом 

4,0

ВПП 6

Інформаційно-комунікаційні технології

4,0

ВПП 7

Управління конкурентоспроможністю

4,0

ВПП 8

Міжнародний маркетинг

4,0

ВПП 9

Менеджмент технологій

4,0

ВПП 10

Венчурне підприємництво

4,0

Разом

20,0

Разом вибіркові компоненти освітньої програми:

23,0

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90,0


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГ

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 075 МАРКЕТИНГ  (БАКАЛАВР)

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1.     ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл загальної підготовки (ОЗП)

 

ОЗП 1

Іноземна мова

15,0

ОЗП 2

Вступ до освітнього процесу

4,0

ОЗП 3

Історія України та української культури

7,0

ОЗП 4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3,5

ОЗП 5

Філософія

4,0

ОЗП 6

Вища математика

6,0

ОЗП 7

Економіко-математичні методи та моделі

6,0

ОЗП 8

Економічна інформатика

6,0

ОЗП 9

Політична економія

6,0

ОЗП 10

Мікро та макроекономіка

6,0

ОЗП 11

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

3,0

ОЗП 12

Психологія

6,0

ОЗП 13

Конституційне право

4,0

Всього

73,5

ОПП 1

Основи аналізу ринкової кон’юнктури

3,0

ОПП 2

Менеджмент персоналу

4,0

ОПП 3

Економіка підприємства

6,0

ОПП 4

Менеджмент

5,0

ОПП 5

Тренінг з організації командної роботи

1,0

ОПП 6

Бухгалтерський облік

5,0

ОПП 7

Організація підприємницької діяльності

4,0

ОПП 8

Курсова робота «Організація підприємницької діяльності»

1,0

ОПП 9

Фінанси

5,0

ОПП 10

Маркетинг ( розділ 1)

4,0

ОПП 11

Маркетинг ( розділ 2)

4,0

ОПП 12

Курсова робота «Маркетинг»

1,5

ОПП 13

Маркетингові дослідження

6,0

ОПП 14

Курсова робота «Маркетингові дослідження»

1,0

ОПП 15

Маркетингова товарна політика

5,0

ОПП 16

Ризик-менеджмент

5,0

ОПП 17

Інформаційно-комунікаційні технології маркетингу

5,0

ОПП 18

Маркетинг інновацій

4,0

ОПП 19

Методи прийняття управлінських рішень

5,0

Всього

74,5

ПрП 1

Навчальна практика «Вступ до фаху»

4,5

ПрП 2

Виробнича практика (ознайомча)

4,5

ПрП 3

Виробнича практика (маркетингова)

4,5

ПрП 4

Переддипломна практика

6,0

Всього

19,5

1.4 Атестація(А)

А 1

Кваліфікаційна робота бакалавра

6,0

Всього

6,0

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1. Цикл загальної підготовки (ВЗП)

ВЗП 1.

 

Статистика

5,0

 

Електронна комерція

Дисципліни з інших ОПП ДДМА

ВЗП 2

Договірне право

3,5

Основи адміністративного права

Дисципліни з інших ОПП ДДМА

ВЗП 3

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 1)

3,0

Політологія

Дисципліни з інших ОПП ДДМА

ВЗП 4

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 2)

4,0

 

Соціологія

Дисципліни з інших ОПП ДДМА

ВЗП 5.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 3)

3,0

 

Професійна етика

Дисципліни з інших ОПП ДДМА

ВЗП 6.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (розділ 4)

3,0

Ділове листування іноземною мовою

Дисципліни з інших ОПП ДДМА

Всього

21,5

2.2. Цикл професійної підготовки(ВПП)

ВПП 1

Економіка праці та соціально-трудові відносини

4,0

Кадровий аудит

ВПП 2

Гроші та кредит

4,0

Контролінг

ВПП 3

Міжнародна економіка

3,0

Національна економіка

ВПП 4

Управління попитом

5,0

Маркетингова політика комунікацій

ВПП 5

Маркетингова політика ціноутворення

5,0

Управління витратами

ВПП 6

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

4,0

Управління продажами

ВПП 7

Логістичний маркетинг

5,0

Управління комерційною діяльністю

ВПП 8

Маркетинг послуг

5,0

Маркетинг промислового підприємства

ВПП 9

Мерчендайзинг

5,0

Іміджмейкінг

ВПП 10

Теорія проектного аналізу

5,0

Реклама та зв’язки з громадськістю

Всього

45

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240,0


ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 075 МАРКЕТИНГ (МАГІСТР)

Код

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

1. ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Цикл загальної підготовки (ОЗП)

ОЗП 1

Психологія лідерства та професійної успішності

3,0

ОЗП 2

Ділове та академічне письмо іноземною мовою

3,0

ОЗП 3

Основи наукових досліджень у професійній сфері

3,0

Всього

9,0

1.2 Цикл професійної підготовки (ОПП)

ОПП 1

Стратегічний маркетинг

5,0

ОПП 2

Маркетинговий менеджмент

4,0

ОПП 3

Маркетинговий аудит

5,0

ОПП 4

Управління маркетинговими проектами

4,0

ОПП 5

Курсова робота "Стратегічний маркетинг"

2,0

ОПП 6

Інформаційні системи і технології в маркетингу та інтернет-маркетинг

4,0

Всього

23,0

1.3 Практична підготовка (ПрП)

ПрП 1

Виробнича практика

4,5

ПрП 2

Переддипломна практика

6,0

Всього

10,5

1.4 Атестація (А)

А 1

Кваліфікаційна робота магістра

24,0

Всього

24,0

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

2.1. Цикл загальної підготовки (ВЗП)

ВЗП 1

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3,0

ВЗП 2

Глобальна економіка

ВЗП 3

Дисципліни з інших ОП ДДМА

Всього

3,0

2.2. Цикл професійної підготовки(ВПП)

ВПП 1.1

Рекламний менеджмент

3,0

ВПП 1.2

Бренд-менеджмент

ВПП 2.1

Фінансовий менеджмент

5,0

ВПП 2.2

Інвестиційний менеджмент

ВПП 3.1

Психологічні технології роботи з персоналом

4,0

ВПП 3.2

Інформаційно-комунікаційні технології

ВПП 4.1

Управління конкурентоспроможністю

4,0

ВПП 4.2

Міжнародний маркетинг

ВПП 5.1

Медіапланування

4,5

ВПП 5.2

Цифровий маркетинг

Загальний обсяг вибіркових компонент:

20,5

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90,0