ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Абітурієнту

Календарним планом організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури / аспірантури передбачено два періоди реєстрації:

 • основний ー 7–29 травня (для участі в основній сесії);
 • додатковий ー 17–21 червня (для участі в додатковій сесії ー у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).
 • Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

  Консультацію можна отримати за телефоном 050-347-78-49.

  Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

  1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

 • заповненої  заява-анкета  для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створенні особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).
 • Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань. Вступник / вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

  Для перереєстрації учаснику / учасниці необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його / її зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

  Якщо в процесі перереєстрації вступник / вступниця бажає змінити персональні дані – він / вона має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

  2. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії pk.ddma.1952@gmail.com скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

  Перш ніж надіслати лист, обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.

  3. Отримати скановану копію екзаменаційного листка. Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

  У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник / учасниця виявить помилки, йому / їй потрібно звернутися до приймальної комісії.

  Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

  Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

  Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

  Нагадаємо: для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно складати ЄВІ. Тим, хто планує вступати на спеціальності галузей знань 01 «Освіта / Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», окрім ЄВІ, потрібно буде також пройти ЄФВВ.

  Шифр, спеціальність

  Шифр, спеціальність

  Освітньо-професійна програма

  (термін навчання 1 рік 4 місяці)

  Освітньо-наукова програма

  (термін навчання 1 рік 9 місяців)

  Вступні іспити

  014 Середня освіта (математика)

  Математика

  предметний тест з педагогіки та психології

   

  122 Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині

  Комп’ютерні науки

  предметний тест з інформаційних технологій

   

  123 Комп’ютерна інженерія

  Комп’ютерні системи та мережі

   

  124 Системний аналіз

  Інтелектуальні системи  прийняття рішень

   

  126 Інформаційні системи та технології

  Інформаційні системи та  технології

   

  051 Економіка

  Економіка та управління підприємством

  предметний тест з економіки та міжнародної економіки

   

  071 Облік і оподаткування

  Облік і оподаткування

  предметний тест з обліку та фінансів

   

  072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

  Фінанси, банківська справа та страхування

   

  073 Менеджмент

  Менеджмент

  предметний тест з управління та адміністрування

   

  075 Маркетинг

  Маркетинг

   

  076 Підприємництво та торгівля

  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

   

  281 Публічне управління  та адміністрування

  Державна служба

  один з предметних тестів на вибір вступника

   

   

   

  YEVIYEFVV_grafik_2024_page-0001.jpg

  Перелік населених пунктів для складання ЄВІ/ЄФВВ (Україна)

  Перелік населених пунктів для складання ЄВІ/ЄФВВ (за кордоном)