ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Абітурієнту

Пам'ятка абітурієнту

ПАМ’ЯТКА АБІТУРІЄНТУ 2017

(вступ на базі атестату про повну загальну середню освіту)


 1. Усі абітурієнти подають заяви тільки в електронному вигляді.
 2. У паперовому вигляді подають заяви та копії документів лише ті абітурієнти, що вступають до академії за результатами вступних випробувань або мають пільги згідно з правилами прийому до ДДМА у 2017 році
  Правила прийому, порядок подання та розгляду заяв у електронній формі у 2017 році, розміщено на сайті ДДМА, вкладка «Абітурієнту». Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується 25 липня. Приймання заяв від випускників шкіл, ПТУ, ВПУ в паперовому або електронному вигляді починається 12 липня та закінчується 26 липня 2017 року. З 01 по 05 серпня 2017 року абітурієнт повинен надати оригінали та копії документів до ВНЗ, у рейтинговому списку якого він був рекомендований до вступу на бюджетній основі. Абітурієнт може подати до 9 заяв на 4 спеціальності.
 3. При поданні заяв для участі в конкурсі абітурієнту необхідно вказати в кожній заяві пріоритетність від 1 до 9, при цьому «1» визначає найвищу пріоритетність. Пріоритетність не може бути змінена впродовж всієї вступної компанії.
 4. Для абітурієнтів 2017 року при вступі до ВНЗ дійсними є сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2016 та 2017 років. Мінімальний бал кожного конкурсного предмету сертифіката ЗНО – 100, а максимальний – 200.
 5. ЗНО з конкурсного предмета «Українська мова та література» є обв’язковим для всіх абітурієнтів.
 6. В грудні 2016 року абітурієнтам необхідно ознайомитися з правилами прийому ВНЗ та визначитися з вибором конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу до ДДМА наведений в таблиці.
 7. Реєстрація на ЗНО: 6 лютого – 17 березня 2017 року.
 8. Бажано зареєструватися на складання максимальної кількості конкурсних предметів ЗНО– 4 предмети.
 9. Конкурсний бал для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

  Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

  де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів; ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДДМА за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації) ДДМА.
  При вступі до ДДМА ваговий коефіцієнт (К1, К2, К3) кожного з трьох конкурсних предметів сертифікату0,3. Ваговий коефіцієнт (К4) середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,095. Ваговий коефіцієнт (К5) за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ДДМА – 0,005.
  За успішне закінчення підготовчих курсів при умові вступу до ДДМА на інженерно-технічні спеціальності, окрім спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», до конкурсного балу додаються додаткові бали.

 10. Перелік документів, що необхідно надати при вступі до ДДМА в період 1 до 5 серпня 2017 року:
  • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України», пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про 01правовий статус іноземців та осіб без громадянства»);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для абітурієнтів, що вступають до ДДМА на денну та заочну форми навчання на базі повної загальної середньої освіти у 2017 році.

Прийом здійснюється на спеціальність, навчання відбувається за спеціалізацією.

Найменування спеціальності

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

ЕкономікаБізнес-аналітика1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова
Міжнародна економічна діяльність підприємств
Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
МенеджментМенеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност
Логістика
Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
Комп’ютерні науки та інформаційні технологіїІнформаційні технології в техніці та бізнесі1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або фізика
Інформаційні технології в медицині
Інформаційні технології в Web-орієнтованих системах
Системний аналізІнтелектуальні системи прийняття рішень
Інтернет-технології та web-дизайн
Економічна кібернетика
Прикладна механікаКомп’ютерне моделювання та проектування процесів і машин
Роботомеханічні системи та комплекси
Гідравлічні машини, гідроприводи і гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Інтегровані комп’ютеризовані технології машинобудування
Технологія і устаткування зварювання
Галузеве машинобудуванняКомп’ютерне проектування та виготовлення виробів машинобудування
Комп’ютерно-інтегровані технології інструментального забезпечення
Виробництво медичної техніки та інструменту
Комп’ютеризовані мехатронні верстати та системи
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Інжиніринг транспортно-логістичних систем
Інжиніринг автоматизованих машин і агрегатів
Машини та технології виробництва спеціальних матеріалів для медицини
Комп’ютерне проектування автоматизованих і роботизованих систем
МеталургіяЮвелірне та художнє литво
Ливарне виробництво та комп’ютерізація процесів литва
Комп’ютерне проектування процесів обробки металів тиском
Екологічні і ресурсозберігаючі технології обробки металів тиском
Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаСпеціалізовані комп’ютерні електромеханічні системи
Комп’ютерні системи автоматизації електромеханічних комплексів
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Системи управління і мікросхемотехніка біометричного призначення