ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Обліку, оподаткування та економічної безпеки

Навчальний-методичний процес

navch_metod_1.jpg

Навчально-виховний процес на кафедрі «Облік, оподаткування та економічна безпека» здійснюється згідно вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

У відповідності до вимог Стандарту вищої освіти на кафедрі розроблено освітньо-професійні програми (ООП), які передбачають компетентності і програмні результати навчання при підготовці бакалаврів та магістрів з обліку та оподаткування.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі «Облік, оподаткування та економічна безпека» передбачає наявність для кожної дисципліни навчальних програм; планів практичних занять; методичних посібників з виконання курсових робіт; наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін циклів загальної та професійної підготовки; забезпеченість програмами ознайомчої, виробничої (обліково-аналітичної) та переддипломної практик; наявність методичних посібників з написання дипломних робіт; методичне забезпечення самостійної роботи студентів, в тому числі з використанням інформаційних засобів навчання. З кожної дисципліни, яка викладається на кафедрі «Облік, оподаткування та економічна безпека» розроблено навчально-методичний комплекс, який в загальному вигляді включає: конспект лекцій, навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни, збірник тестових завдань, термінологічний словник, критерії оцінювання знань студентів, демонстраційний матеріал з елементами англійської мови.

moodle.jpg

Усі методичні розробки міститься на електронних носіях у мережі Інтернет на хмарних серверах та в комп'ютерній мережі академії. На кафедрі забезпечено доступ в мережу Інтернет, створено інформаційні масиви, у яких знаходяться довідкові матеріали, літературні джерела, методичні розробки та інша інформація, яка допомагає студентам якісно засвоювати дисципліни, що викладаються на кафедрі. Викладачами кафедри «Облік, оподаткування та економічна безпека» розроблені дистанційні курси з дисциплін в системі дистанційного навчання Moodle для студентів заочно-дистанційної форми навчання. Створена система тестування, що дозволяє проводити поточний та підсумковий контроль знань з дисциплін, які викладаються на кафедрі.