ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Наукові школи

У межах єдиного наукового напряму «Підвищення якості верстатоінструментальних систем», який очолює д-р техн. наук, професор В. Д. Ковальов, зараз на кафедрі активно працюють три наукові школи:

Наукова школа у сфері надійності різального інструменту та технологічних систем, яку очолює д-р техн. наук, проф. Г. П. Клименко. Зараз у діяльності школи активно беруть участь такі викладачі кафедри: д-р техн. наук, проф. В. Д. Ковальов, д-р техн. наук, проф. Є. В. Мироненко, канд. техн. наук, доц. В. С. Гузенко, канд. техн. наук, доц. Я. В. Васильченко, канд. техн. наук, доц. О. Ф. Бабін, канд. техн. наук, доц. Т. В. Казакова, канд. техн. наук, доц. В. М. Гах, канд. техн. наук, доц. Л. М. Міранцов, А. Ю. Андронов, Н. А. Ткаченко, Е. В. Марчук, Л. В. Васильєва.

Результатом багаторічної діяльності цієї наукової школи є розроблені системи раціональної експлуатації різального інструменту та менеджменту якості технологічної системи під час оброблення деталей на важких верстатах загальномашинобудівних нормативів режимів різання, системи адаптивного управління ерготичними технологічними системами, нових конструкцій збірного та блоково-модульного інструменту для важких верстатів, основ кваліметрії та методів підвищення надійності технологічних систем.

З 1970 р. проводяться традиційні міжнародні наукові конференції та видається збірка наукових праць. Розроблено 18 загальномашинобудівних нормативів режимів різання та норм часу, 2 галузеві стандарти якості, 20 монографій. Опубліковано більше ніж 1000 наукових статей (у т. ч. 300 – у зарубіжних виданнях). Отримано більше ніж 100 авторських свідоцтв і патентів. Дослідження технологічних систем (верстатів та інструментів), які проведені науковою школою під час оброблення деталей на важких верстатах (токарних, карусельних, лоботокарных, поздовжньо-стругальних, фрезерних), не мають аналогів у світовій науці.

Наукова школа високих технологій машинобудування. Заснована у 1987 р. д-ром техн. наук, проф. М. І. Зінов'євим. Зараз наукову школу очолює д-р техн. наук, професор В. Д. Ковальов. У діяльності школи активно беруть участь такі викладачі кафедри: д-р техн. наук, проф. Г. П. Клименко, д-р техн. наук, проф. Є. В. Мироненко, канд. техн. наук, доц. В. М. Гах, канд. техн. наук, доц. Я. В. Васильченко, М. С. Мельник, канд. техн. наук В. В. Калиниченко, А. Ю. Андронов.

Результатом діяльності наукової школи є розроблені інтегровані технології зміцнення й нанесення покриттів для різальних інструментів і деталей машин, методи оцінювання та контролю якості покриття на поверхнях інструментів і деталей машин, технології та устатковання віброабразивного та магнітно-імпульсного оброблення різального інструменту. Розроблено 2 загальномашинобудівні нормативи, отримано 60 авторських свідоцтв і 12 патентів, опубліковано 180 наукових статей (у т. ч. 30 – у зарубіжних виданнях).

Наукова школа у сфері проблем підвищення точності та працездатності верстатів і машин. Заснована у 1979 р. Керує науковою школою завідувач кафедри, д-р техн. наук, проф. В. Д. Ковальов. Зараз у діяльності школи активно беруть участь такі викладачі кафедри: канд. техн. наук, доц. О. Ф. Бабін, канд. техн. наук, доц. Л. М. Міранцов., М. С. Мірошник, А. І. Донченко, С. А. Гаков.

У межах наукових досліджень цієї школи були створені нові конструкції верстатів і верстатних вузлів, розроблені методи їхнього розрахунку. Школа є провідною в Україні в дослідженнях і розробленні важкого верстатного устатковання опор і передач рідинного тертя верстатів і машин. Розроблені теорія розрахунку та проектування гідравлічних опор і передач, теоретичні моделі явищ на межі «рідина – тверде тіло», теорія проектування вузлів важкого верстатного устаткування, комплекс математичних моделей і методів досліджень верстатних вузлів.

Проводяться дослідження у сфері нанотехнологій, складнопрофільного оброблення. Розроблені нові верстати для виготовлення складнопрофільних деталей і багатокоординатного оброблення. Створено унікальне устатковання й технологію оброблення оптики наземних і космічних великогабаритних телескопів для Кримської астрофізичної обсерваторії (досяжна точність – 109 м).

Динамічно розвивається новітній напрям – створення та дослідження систем і методів адаптивного керування технологічними системами на основі важких верстатів, розроблення верстатних мехатронних вузлів. Опубліковано 450 наукових робот (у т. ч. 40 – у зарубіжних виданнях), отримано 30 авторських свідоцтв і 15 патентів.